Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Rezumat teza THE CHOQUET AND SUGENO INTEGRALS. THEORY AND APPLICATIONS elaborată de doamna MANEA (GIURGESCU) IRINA MĂDĂLINA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul MATEMATICĂ. Susținerea publică va avea loc în data de 29.09.2023, ora 12:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, sala 109, situat în str. Târgu din Vale, nr. 1.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr.habil. Loredana BĂLILESCU 

Conducători  de doctorat: Prof.univ.dr. Mirela Ștefănescu

                                          Prof.univ.dr. Ion Chiţescu

Referenţi oficiali :   1.Prof.univ.dr. Radu Miculescu - Universitatea „Transilvania” Braşov

                                 2. Prof.univ.dr. Nicolae Secelean - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

                                 3. Prof.univ.dr. Mihai Postolache UNSTP Bucuresti

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONVERGENȚE MITOLOGICE ÎN DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ ȘI FRANCEZĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA elaborată de doamna LEOTESCU (MATEI) EMILIA-ELIZA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE. Susținerea publică va avea loc în data de 19.09.2023, ora 10:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, sala B003, situat în str. Aleea Școlii Normale.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. univ.dr.habil Rusu Mina-Maria - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: Prof. univ. dr. habil. Lefter Diana Universitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1. Prof.univ.dr.habil  Vlad Monica - Universitatea „Ovidius” Constanța

                                 2. Prof.univ.dr. habil Dincă Daniela - Universitatea din Craiova

                                 3. Prof.univ.dr.habil Ignat Mihai -Universitatea „Transilvania” Brașov

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza LIMBAJ ȘI EXPRESIVITATE ÎN OPERA POETICĂ LUI AUGUSTIN DOINAȘ elaborată de domnișoara VÎLCESCU G. ANDREEA EMANUELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE. Susținerea publică va avea loc în data de 08.09.2023, ora 11:00 ,  la Universitatea din Piteşti, în corpul B, sala B17, situat în str. Aleea Școlii Normale.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. univ.dr. Găitănaru Ștefan - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: Conf. univ. dr. habil Soare LilianaUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1. Prof. univ. dr. Bârlea Petre Gheorghe - Universitatea „Ovidius” Constanța

                                 2. Prof.univ, dr. habil Munteanu Cristinel - Universitatea „Danubius” Galați

                                 3. Conf. univ. dr. Preda Anamaria - Universitatea din Craiova

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE PRIVIND MATERIALELE UTILIZATE PENTRU ECHIPAMENTUL MILITAR DESCOPERIT ÎN SITUL ANTIC BURIDAVA elaborată de domnul Ovidiu Vasile UDRESCU, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA MATERIALELOR. Susținerea publică va avea loc în data de 26.06.2023, ora 1100,  la BIblioteca Universității din Pitești, corp I, str. Targu din Vale nr. 1, la  Universitatea din Piteşti.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU - Decan FTLIA Universității din Pitești

Conducător  de doctorat:

Prof.univ.dr.habil. Adriana-Gabriela ȘCHIOPU- Universitatea din  Pitești

Referenţi oficiali :     1. Prof.univ.dr. habil. Vasile BRATU - Universitatea VALAHIA din Târgoviște

                                  2.Prof.univ. dr. Ion CIUCĂUniversitatea POLITEHNICA din București

          3. Conf.univ.dr. habil. Claudiu NEAGOEUniversitatea din Pitești 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CERCETĂRI CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA REFACERII PRIN ÎNOT LA ECHIPELE DE HANDBAL UNIVERSITARE elaborată de domnul BUȘE PAUL, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE. Susținerea publică va avea loc în data de 15.06.2023, ora 11:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, Strada Gh. Doja, nr. 41, Sala Scolii Doctorale Știința Sportului și Educației Fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ion Mihăilă  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Georgescu Luminița IonelaUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1.prof. univ. dr. Ene Voiculescu Virgil - Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța 

                                2.prof. univ. dr. Rusu Ligia - Universitatea din Craiova

                                3.conf. univ. dr. Hantău Cezar - Universitatea Națională de Educației Fizică și Sport București

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII CU PRIVIRE LA RECUPERAREA SUBIECȚILOR CU SINDROM ALGOFUNCȚIONAL LOMBOSACRAT PRIN MIJLOACE SPECIFICE KINETOTERAPIEI elaborată de domnul DIACONU F. GEORGE SORINEL, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE. Susținerea publică va avea loc în data de 15.06.2023, ora 09:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, Strada Gh. Doja, nr. 41, Sala Scolii Doctorale Știința Sportului și Educației Fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ion Mihăilă  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Georgescu Luminița IonelaUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1.prof. univ. dr. Ene Voiculescu Carmen - Universitatea „Ovidius” din Constanța 

                                2.prof. univ. dr. Rusu Ligia - Universitatea din Craiova

                                3.prof. univ. dr. Popescu Mihai - Universitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza LIMBĂ, STIL ȘI NARAȚIUNE ÎN OPERA LUI GIB I. MIHĂESCU elaborată de doamna FLOREA NICOLETA LAURA (ENACHE), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE. Susținerea publică va avea loc în data de 24.03.2023, ora 11:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala de Consiliu.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. habil. Diana LEFTER Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Ștefan GĂITĂNARUUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1. prof. univ. dr. Gheorghe BÂRLEAUniversitatea ”Ovidius” Constanța

                                 2.conf. univ. dr. Valeriu MARINESCUUSAMV București

                                 3. conf. univ. dr. habil. Liliana SOAREUniversitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza OPTIMIZAREA ADAPTĂRII COMPORTAMENTULUI MOTRIC AL TRIPLUSALTISTULUI PE BAZA STIMULĂRII CAPACITĂȚII DE REGLARE ȘI AUTOREGLARE elaborată de domnișoara RAPOTAN ANDREEA CRISTINA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE. Susținerea publică va avea loc în data de 17.03.2023, ora 11:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, Strada Gh. Doja, nr. 41, Sala Scolii Doctorale Știința Sportului și Educației Fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ion Mihăilă  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Mihăilescu LilianaUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1.prof. univ. dr. Rață Gloria - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

                                2.prof. univ. dr.Țifrea Corina - Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București

                                3.prof. univ. dr. Larion Alin - Universitatea „Ovidius” din Constanța

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza VALORIFICAREA FERESTRELOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A COPIILOR DE 9-10 ANI ÎN SISTEM AFTER-SCHOOL elaborată de domnișoara MIHEȚIU V. MANUELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE. Susținerea publică va avea loc în data de 18.03.2023, ora 10:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, Strada Gh. Doja, nr. 41, Sala Scolii Doctorale Știința Sportului și Educației Fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Niculescu Ionela Ioana  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Mihăilescu LilianaUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1.prof. univ. dr. Grosu Emilia Florina - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

                                2. prof. univ. dr. Tudor Virgil - Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București

                                3. conf. univ. dr. Ciucurel Manuela Mihaela Universitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CERCETARI ASUPRA SUSPENSIILOR ACTIVE -STUDIU DE CAZ: AUTOTURISME elaborată de domnul ing.Sorin MARCU , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR. Susținerea publică va avea loc în data de 24.02.2023, ora 1100, la BIblioteca Universității din Pitești, corp I, str. Targu din Vale nr. 1, Universitatea din Piteşti.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAEUniversitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. ing. Dinel POPAUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1.prof. univ. dr. ing. Nicolae BURNETEUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca

                                   2.prof. univ. dr. ing. Nicolae DUMITRUUniversitatea din Craiova

                                   3.prof. univ. dr. ing. Ion TABACU - Universitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA IMPLEMENTĂRII CICLULUI MILLER-ATKINSON ASUPRA AERODINAMICII INTERNE A UNUI M.A.S. DE AUTOMOBIL elaborată de domnul ing. Mihai Stelian NICULAE, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR. Susținerea publică va avea loc în data de 09.12.2022, ora 1030,  la BIblioteca Universității din Pitești, corp I, str. Targu din Vale nr. 1, la  Universitatea din Piteşti.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof.univ.dr.habil.ing. Dinel POPAUniversitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof.univ.dr.habil.ing. Adrian CLENCIUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1. prof.univ.dr.habil.ing. Radu CHIRIACUniversitatea Politehnica din București

                                   2. prof.univ.dr.habil.ing. Ilie DUMITRUUniversitatea din Craiova

                                   3. prof.univ.dr.ing. Florian IVAN - Universitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza MAHALAUA – UN TOPOS DE FACTURĂ POLIEDRICĂ. INCURSIUNE IN PROZA LUI G. M. ZAMFIRESCU elaborată de domnul CRISTIAN TURBATU (HOAGHEA), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE. Susținerea publică va avea loc în data de 26.11.2022, ora 13:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala de Consiliu.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ștefan GĂITĂNARUUniversitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Mircea BÂRSILĂUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1. prof. univ. dr. Silviu ANGELESCUUniversitatea din București

                                 2. prof. univ. dr. Vasile SPIRIDONUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

                                 3. prof. univ. dr.  Nicolae OPREAUniversitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza IPOSTAZE ATIPICE ALE INTELECTUALULUI ÎN ROMANELE LUI MIRCEA ELIADE elaborată de domnul VALENTIN-IULIAN MAZILU, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE. Susținerea publică va avea loc în data de 26.11.2022, ora 10:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala de Consiliu.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ștefan GĂITĂNARUUniversitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Mircea BÂRSILĂUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1. prof. univ. dr. Silviu ANGELESCUUniversitatea din București

                                 2. prof. univ. dr. Vasile SPIRIDONUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

                                 3. prof. univ. dr.  Nicolae OPREAUniversitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STRATEGII DE DEZVOLTARE A CALITĂȚILOR MOTRICE ÎN VOLEIUL DE PLAJĂ elaborată de domnul PETROVICI A. GABRIEL - ALEXANDRU, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE. Susținerea publică va avea loc în data de 18.07.2022, ora 9:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale Știința Sportului și Educației Fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. habil. Ion Mihăilă  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: conf.univ.dr. Potop VladimirUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1. prof.univ.dr. Grosu Emilia FlorinaUniversitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

                                 2. prof.univ.dr. Cojocaru Adin Marian - Universitatea „Spiru Haret” din București

                                 3. conf. univ. dr. Gradinaru Sorin - Universitatea  de Vest din Timisoara

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND ELABORAREA UNOR OXIZI NANOSTRUCTURAȚI PENTRU CONVERTOARELE CATALITICE elaborată de doamna Ecaterina Magdalena GORGOI (MODAN), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA MATERIALELOR. Susținerea publică va avea loc în data de 27.06.2022, ora 1000,  la BIblioteca Universității din Pitești, corp I, str. Targu din Vale nr. 1, la  Universitatea din Piteşti.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN - Rectorul Universității din Pitești

Conducător  de doctorat:

Prof.univ.dr.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU- Universitatea din  Pitești

Referenţi oficiali :     1. Prof.univ.dr. ing. Petrică VIZUREANU - Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi  din Iași

                                    2. Prof.univ. dr. ing. Vasile BRATUUniversitatea Valahia din Târgoviște

          3. Conf. dr. ing Marian Cătălin DucuUniversitatea din Pitești și Director general RATEN

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza SOLUȚII METODICE ÎN PREGĂTIREA SPORTIVILOR ÎNCEPĂTORI PENTRU RUGBY ÎN 7 elaborată de domnul MITREA DANIEL MIHAIL, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE. Susținerea publică va avea loc în data de 18.06.2022, ora 11:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale Știința Sportului și Educației Fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf univ dr Fleancu Leonard Julien  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Pierre Joseph de HillerinUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1.  conf. univ. dr. Badea Dan- Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București

                                 2. prof. univ. dr. Cojocaru AdinUniversitatea Spiru Haret București

                                 3. prof. univ. dr. habil. Ion Mihăilă - Universitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR HANDBALISTILOR JUNIORI II PRIN MODELAREA PREGATIRII SISTEMELOR DE APARARE 6:0 SI 5:1 elaborată de domnul STĂNESCU M. SILVIU, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE. Susținerea publică va avea loc în data de 19.05.2022, ora 11:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale Știința Sportului și Educației Fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Mihăilă IonUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :   1.  prof. univ. dr. Acsinte Alexandru - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

                                   2. conf. univ. dr. Hanțău Cezar  UNEFS București

                                   3. prof. univ. dr. Simion GheorgheUniversitatea din Pitești

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STRATEGII DE DEZVOLTARE A CALITĂȚILOR MOTRICE DOMINANTE ÎN JOCUL DE HANDBAL LA NIVELUL ECHIPELOR DE JUNIORI elaborată de domnișoara POSTELNICU MĂDĂLINA GABRIELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE. Susținerea publică va avea loc în data de 06.05.2022, ora 11:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale Știința Sportului și Educației Fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. univ. dr. Fleancu Leonard Julien  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Mihăilă IonUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1. prof univ dr  Bădău Dana - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș

                                    2. prof univ dr Baștiurea Eugen - Universitatea Dunărea de Jos Galați

                                    3. conf. univ. dr. Popescu Daniela Corina - Universitatea din Pitești 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza MULTISCALE ANALYSIS OF ANCIENT CERAMIC BY ENGINEERING METHODS IN MATERIALS SCIENCE. CASE STUDIES OF DACIAN VESSEL, ROMAN AMPHORAE, AND TRADITIONAL PRODUCTS elaborată de domnișoara ing. Laura TEODORESCU, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA MATERIALELOR. Susținerea publică (sustinere hibrid) va avea loc în data de 11.05.2022, ora 1500,  sala T420, corp T, str. Targu din Vale nr. 1, la  Universitatea din Piteşti.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. Dr.rer.nat. Marian ENĂCHESCU - Director C.S.U.D. Universitatea din Pitești

Conducători  de doctorat:

Prof. Dr.  Rémy CHAPOULIE – Université Bordeaux Montaigne

Prof. emerit dr.ing.  Mărioara Abrudeanu  - Universitatea din  Pitești

Referenţi oficiali :     1. Prof. dr. ing. Ciuca IonUniversitatea POLITEHNICA București

                                    2 Dr. Simona RANERI - Italian National Research Council-Institute for the Chemistry of OrganoMetallic Compounds Pisa

              3. PhD Assoc. Prof. Dr.rer.nat. Mohammadamin EMAMIArt University of Isfahan

                                     4. Conf. dr. ing Marian Cătălin DucuUniversitatea din Pitești și Director general RATEN

 

Heure : 11 mai 2022 , 02:00 PM (Paris time) =  03:00 (Bucarest time)

Participer à la réunion Zoom
https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/82778262151?pwd=TXo0UzFGa0ZRNXJUbElyTTJEWUZXQT09

ID de réunion : 827 7826 2151
Code secret : 106360

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza ARGUMENTE METODOLOGICE SUPORT ÎN FORMAREA UNEI COMPETENȚE ANTI-DOPING ÎN EDUCAȚIA FORMALĂ A ELEVILOR LICEELOR CU PROGRAM SPORTIV elaborată de doamna MACOVEI I. IONELA VALENTINA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 13.04.2022, ora 10:00,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Georgescu Luminița - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Mihăilescu LilianaUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1.  prof. univ. dr. Stănescu Monica - U.N.E.F.S. din București

                                    2. prof. univ. dr. Vâjială Graziela - Universitatea „Spiru Haret” din București

                                    3. prof. univ. dr. Gheorghe BalintUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND OPTIMIZAREA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ PRIN CIRCUITE SPECIALIZATE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL elaborată de domnul CÎRCIUMARU DAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online (sustinere hibrid) va avea loc în data de 24.02.2022, ora 12:00 ,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. univ. dr. Fleancu Leonard Julien  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Simion GheorgheUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1. prof. univ. dr. Neamțu MirceaUNEFS București

                                    2. prof. univ. dr. Melenco IonelUniversitatea  „Ovidius” din Constanța

                                    3. prof. univ. dr. habil. Mihăilă Ion - Universitatea din Pitești 

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația ).

https://us02web.zoom.us/j/84191285241?pwd=TUtIQlBqWmo3Z0lRY3ZHcTJIeVFNQT09

Meeting ID: 841 9128 5241

Passcode: C723tD

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza IMPACTUL PROGRAMELOR DE KINETOPROFILAXIE CU SUPORT MULTIMEDIA LA COPIII CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE elaborată de domnul STÎNGESCU GEORGE IONUȚ, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 16.12.2021, ora 12:30 ,  la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr.habil. Mihăilă Ion  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Georgescu LuminițaUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1. prof. univ. dr. Dănoiu Mircea - Universitatea din Craiova

                                    2. prof. univ. dr. Ene Voiculescu Carmen - Universitatea “Ovidius” din Constanța

                                    3. conf. univ. dr. Iconaru Elena Ioana - Universitatea din Pitești 

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația skype).

https://join.skype.com/MgagWFUZzV2e

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA PRIN ALIERE MECANICĂ A  UNOR MATERIALE PENTRU REACTOARE NUCLEARE DE GENERAȚIE NOUĂ elaborată de doamna STĂNCIULESCU MĂDĂLINA GABRIELA ( căs. PĂUNOIU), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA MATERIALELOR; susținerea publică  online va avea loc în data de 10.12.2021, ora 1100 la  Universitatea din Piteşti.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.dr. ing. Rizea Alin  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: Prof emerit dr. ing.  Abrudeanu Mărioara Universitatea din Pitești

Referenţi oficiali : 1. Prof. dr. ing. Ciuca Ion - Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

                                2. Conf. dr. ing Ducu Marian Cătălin - Universitatea din Pitești și Director general RATEN 

                                3. CS I dr. ing. Radu Vasile - Institutul de Cercetări Nucleare Pitești

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting 

https://us05web.zoom.us/j/84839587180?pwd=NjlCTnBocUlxKy9TbStLM0hwYzY4dz09

 

Meeting ID: 848 3958 7180

Passcode: 0vMZ4x

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza TESTING AND VALIDATION TECHNIQUES APPLIED IN ROBOTICS elaborată de doamna Mazilu Cristina Nicoleta (căs. Țurcanu), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul Informatică; susținerea publică  online va avea loc în data de 07.12.2021, ora 1100 la  Universitatea din Piteşti.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf.univ.dr. Fleancu Julien LeonardUniversitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ.dr. Bălănescu TudorUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali : 1. prof.univ.dr. Ipate Florentin - Universitatea din București

                                2. prof.univ.dr. Gheorghe Marian - University of Bradford - Anglia

                                3. prof.univ.dr.  Georgescu Horia - Universitatea din Pitești

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/83386666873?pwd=Tyt5WTdDN2tWVC9CT0JMRCtwUjg1dz09

 

Meeting ID: 833 8666 6873

Passcode: LBF4G6

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR LA AUTOTURISME CA ELEMENTE DE SIGURANȚĂ elaborată de doamna Niță Raluca Florentina (căs. Negrea), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică  online va avea loc în data de 18.11.2021, ora 0900 la  Universitatea din Piteşti.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof.univ.dr.habil.ing. Ștefan TABACUUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali : 1. prof.univ.dr.habil.ing. Ilie DUMITRU - Universitatea din Craiova

                                2. conf.univ.dr.habil.ing. Adrian TODORUȚUniversitatea Tehnică din Cluj Napoca

                                3. prof.univ.dr.habil.ing.  Dinel POPA  Universitatea din Pitești

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvc-6vrD4uH9zJqYazOeGFLyaN4-VmTkYX

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR STRUCTURILOR CU PEREȚI SUBȚIRI ȘI UTILIZAREA ACESTORA CA DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ PENTRU AUTOMOBILE elaborată de domnul Predoiu Constantin-Paul , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică  online va avea loc în data de 18.11.2021, ora 1030 la  Universitatea din Piteşti,.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof.univ.dr.habil.ing. Dinel POPAUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali : 1. prof.univ.dr.habil.ing. Nicolae DUMITRU - Universitatea din Craiova

                                2. prof.univ.dr.habil.ing. Istvan BARABASUniversitatea Tehnică din Cluj Napoca

                                3. prof.univ.dr.habil.ing. Ștefan TABACU Universitatea din Pitești

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvc-6vrD4uH9zJqYazOeGFLyaN4-VmTkYX

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

Rezumat teza ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII MOTRICE GENERALE LA ÎNOTĂTOARELE DE 10-12 ANI PRIN COMBINAREA MIJLOACELOR PLIOMETRICE CU TEHNICI KINETOTERAPEUTICE elaborată de domnul PODAR ALIN ADRIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 29.10.2021, ora 11,00 ,  la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr.habil. Mihăilă Ion  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Simion GheorgheUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1. prof. univ. dr. Georgescu LuminițaUniversitatea din Pitești

                                    2. prof. univ. dr. Grosu Emilia Florina - Universitatea  „Babeș Bolyai” din Cluj

                                    3. conf. univ. dr. Mavritsakis Nikolaos - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81615980715?pwd=a2k2U1hoRzc3MlNDVnNWRVVXeFVZdz09

Meeting ID: 816 1598 0715

Passcode: EUht3L

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII ÎN CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII NEVĂZĂTORILOR PRIN PRACTICAREA DANSULUI SPORTIV elaborată de domnul Luca Valentin Claudiu, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 09.10.2021, ora 1000 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. ing. Clenci Adrian  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. Mihăilescu LilianaUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1.  prof. univ. dr. Grosu Emilia Florina - de laUniversitatea  „Babeș Bolyai” din Cluj

                                    2. prof. univ. dr. Damian Mirela - de la Universitatea „Ovidius” din Constanța

                                    3. conf. univ. dr. Potop Vladimir - de la Universitatea din Pitești

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2639535144?pwd=M1BVZHR1andQMGp6ZnM2U1NDakVwQT09

Meeting ID: 263 953 5144 Passcode: 5TRi6y

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumatul tezei de doctorat CERCETǍRI ECOTOXICOLOGICE PRIVIND INFLUENȚA UNOR SUBSTANȚE XENOBIOTICE ASUPRA ANUMITOR BIOMARKERI FIZIOLOGICI LA ANUMITE SPECII DE PEȘTI DIN RȂUL ARGEȘ elaborată de domnul BACIU CLAUDIU ALEXANDRU , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul BIOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 30 septembrie 2021,  ora 1200, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, sala S208, situată în str. Târgu din Vale, nr.1, Pitești-Argeș.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Soare Cristina - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat:  Prof. univ. dr. Marinescu Alexandru Gabriel - Universitatea din Pitești

Referenţi oficiali :  1. Prof. univ. dr. Burlacu Radu - Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară București

                                 2. Prof. univ. dr Coprean Dragomir - Universitatea “Ovidius” din Constanța

                                 3. Prof. univ. dr. Drăghici Octavian - Universitatea din Pitești

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 687 523, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumatul tezei de doctorat IMAGES ET HYPOSTASES DU CORPS DANS LE ROMAN LIBERTIN DU XVIIIᴱ SIЀCLE elaborată de doamna BUCUR ALIS-ELENA , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 06 septembrie 2021,  ora 1100, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, sala 003, situată în str. Aleea Școlii normale nr.7, sala Consiliu a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Găitănaru Ștefan - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat:  Conf. univ.dr. hab. Lefter Diana- Universitatea din Pitești

Referenţi oficiali :  1. Prof.univ.dr. Dolores Toma, de la Universitatea din București

                                 2. Conf.univ.dr. hab. Dincă Daniela, de la Universitatea din Craiova

                                 3. Conf.univ.dr.  Zărnescu Crina, de la Universitatea din Pitești

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 687 523, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumatul tezei de doctorat TRĂSĂTURI LINGVISTICE ȘI STILISTICE ALE LIMBAJULUI POETIC AL LUI GEORGE COȘBUC elaborată de doamna VÎRTOPEANU LILI (MOCANU), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 14 iulie 2021,  ora 1030, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr.7, sala Consiliu a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf. univ.dr. hab. Lefter Diana - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: Prof. univ. dr. Găitănaru Ștefan - Universitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1. Prof.univ.dr. Bârlea Gheorghe, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța

                                    2. Prof.univ.dr.hab. Toma Raluca Felicia, de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște

                                    3. Conf.univ.dr. hab. Soare Liliana, de la Universitatea din Pitești

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 687 523, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza ALPINISMUL - ADAPTAREA ORGANISMULUI LA EFORT ÎN CONDIȚII EXTREME elaborată de doamna Tulpan Teodor-Petru, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 24.06.2021, ora 1200 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

Comisia de susținere are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. univ. dr. Roșu Daniel  - Universitatea din Pitești

Conducător  de doctorat: prof. univ. dr. De Hillerin Pierre JosephUniversitatea din Pitești

Referenţi oficiali :     1.  conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - de la Universitatea din Pitești

                                    2. prof. univ. dr. Gugu-Gramatopol (Barna) Lenuța-Carmen - de la Universitatea „Transilvania” din Brașov

                                    3.  conf.univ. dr. Pârvan Ancuța - de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

https://us02web.zoom.us/j/84147880701?pwd=aVNPOHVKa2gzbCtCUTRnVTVOSUZZZz09

Meeting ID: 841 4788 0701

Passcode: 718216

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza ORIENTĂRI METODOLOGICE MODERNE DE DEPISTARE A CALITĂȚILOR MOTRICE DOMINANTE PE BAZA AMPRENTELOR DIGITALE LA HANDBALISTELE DE 10-12 ANI elaborată de doamna Mojoiu (Din) Mihaela Claudia, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 04.06.2021, ora 1200 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74184306427?pwd=c25mMSs3cFlLYmthZTl4RHpQc0hvZz09

Meeting ID: 741 8430 6427

Passcode: wVUau1

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII MOTRICE DE FORȚĂ – VITEZĂ, PRIN MIJLOACE NESPECIFICE, LA ÎNOTĂTORI VÂRSTA 9-10 ANI elaborată de domnișoara TIUCA IOANA CODRUȚA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 04.06.2021, ora 1000 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STRATEGII PRIVIND OPTIMIZAREA PREGĂTIRII HANDBALIȘTILOR JUNIORI I SPECIALIZAȚI PE POSTUL DE EXTREMĂ elaborată de domnul BERNICU ANDREI RĂZVAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 07.05.2021, ora 1000 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74184306427?pwd=c25mMSs3cFlLYmthZTl4RHpQc0hvZz09

Meeting ID: 741 8430 6427

Passcode: wVUau1

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza OPTIMIZAREA PREGĂTIRII FIZICE ȘI DE LUPTĂ A MILITARILOR PRIN UTILIZAREA JUDO-ULUI IN ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DE EDUCAȚIE FIZICĂ elaborată de domnul STĂTULESCU  NICOLAE LEONARD, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 26.03.2021, ora 1200 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual, cu 48 de ore înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/2639535144?pwd=M1BVZHR1andQMGp6ZnM2U1NDakVwQT09

Meeting ID: 263 953 5144

Passcode: 5TRi6y

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza TEHNICI SI METODE DE EVALUARE NEINVAZIVA A CALITATILOR MECANICE PASIVE ALE MUSCULATURII STRIATE LA COSMONAUTI SI SPORTIVI DE PERFORMANTA elaborată de domnul NISTORESCU I. ALEXANDRU ION, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 05.03.2021, ora 1200 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual, cu 20 de zile înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86550893345?pwd=Y0tSSlRoN2Era1FNZUxhQ0dKblYzQT09

Meeting ID: 865 5089 3345

Passcode: 661427

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza OPTIMIZAREA REFACERII ÎN FOTBAL PRIN ASOCIEREA TEHNICII YUMEIHO LA MIJLOACELE TRADIȚIONALE elaborată de domnul CHIRIAC PAUL BOGDAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 06.02.2021, ora 1200 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual, cu 48 de ore înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/2639535144?pwd=M1BVZHR1andQMGp6ZnM2U1NDakVwQT09

Meeting ID: 263 953 5144

Passcode: 5TRi6y

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONRIBUȚIIÎN CREȘTEREA  ROLULUI EDUCAȚIEI FIZICE FORMALE LA SOCIALIZAREA ELEVILOR CICLULUI PRIMAR elaborată de domnul TUDORACHE GABRIEL, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică  online va avea loc în data de 05.02.2021, ora 1200 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual, cu 48 de ore înainte de desfășurarea acestui eveniment, se va afisa link-ul (sustinerea publică online se face prin aplicația zoom).

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/2639535144?pwd=M1BVZHR1andQMGp6ZnM2U1NDakVwQT09

Meeting ID: 263 953 5144

Passcode: 5TRi6y

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza POEZIA LUI DIMITRIE ANGHEL. DE LA IMAGINE LA SIMBOL elaborată de doamna ROȘU COSMINA ANDREEA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 02 noiembrie 2020,  ora 1100, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr.7, sala Consiliu a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza MIRAJUL LIBERTĂȚII ÎN ROMANELE LUI NICOLAE BREBAN elaborată de doamna CERGAN CRISTINA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 29 septembrie 2020,  ora 1300, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr.7, sala Consiliu a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC - CONVERGENȚA FORMULELOR AUTENTICISTE elaborată de doamna STÎNGĂ (ZARIA) ALINA-MARIANA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 29 septembrie 2020,  ora 1000, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr.7, sala Consiliu a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza LIMBAJ, STIL ȘI NARAȚIUNE ÎN OPERA LUI ALEXANDRU ODOBESCU elaborată de doamna DIACONESCU LAVINIA ELENA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 21 septembrie 2020,  ora 1000, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr.7, sala Consiliu a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND FIABILITATEA ŞI OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE MENTENANŢĂ PENTRU INSTALAŢIILE DE CLIMATIZARE UTILIZATE ÎN LOCUINŢE, elaborată de domnul Omar Ahmed, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIE MECANICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 27.07.2020, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 1100,  sala T 309.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND ROLUL MIJLOACELOR KINETOTERAPEUTICE ÎN PREVENIREA ȘI RECUPERAREA TRAUMATOLOGIEI ARTICULAȚIEI UMĂRULUI LA HANDBALIȘTII DE PERFORMANȚĂ elaborată de domnul BREHA I. ALEXANDRU MIHAI, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; sustinerea publica va avea loc în data de 10.09.2020, ora 1000 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII LA PRACTICANȚII DE DANS SPORTIV LA VÂRSTA 12-14 ANI elaborată de doamna PRALĂ (NEAGU) SONIA GABRIELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; sustinerea publica va avea loc în data de 10.07.2020, ora 900 la  Universitatea din Piteşti,, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  STUDII ȘI CERCETĂRI ASUPRA CUPLĂRII SURSELOR DE PUTERE - STUDIU DE CAZ: AUTOVEHICULE, elaborată de domnei DIACONU (TUDOR) Irina-Virginia, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR ; sustinerea publica va avea loc în data de 18.06.2020, la Facultatea de Mecanică și Tehnologie - Universitatea din Pitești, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 1100, sala T 309.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA DURATEI DE VIAȚĂ A UNUI PRODUS METALIC, FUNCȚIE DE PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR, TEHNOLOGIILE DE FABRICARE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE. APLICAȚIE: ANSAMBLUL BIELETĂ DE DIRECȚIE, elaborată de domnișoara SANDU Ionela Alina, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR ; sustinerea publica va avea loc în data de 18.06.2020, la Facultatea de Mecanică și Tehnologie - Universitatea din Pitești, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 1300, sala T 309.

În contextul epidemiologic actual persoanele care doresc să participe trebuie să se anunțe cu 24 de ore înainte, la secretariaul CSUD (Str. Târgu din Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37, tel.: 0774 578 684, e-mail:doctorateupit@yahoo.com).

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII LA ANALIZA ȘI SINTEZA MECANISMELOR PENTRU MOTOARE CU RAPORT DE COMPRIMARE VARIABIL, elaborată de domnul MĂNESCU BOGDAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIE MECANICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 17.01.2020, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 10,  sala T 309.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  INTEGRATED MODELLING, SIMULATION AND VERIFICATION IN P SYSTEMS AND SYNTHETIC BIOLOGY, elaborată de domnul MIERLĂ LAURENȚIU MARIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INFORMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 03.12.2019, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 11, sala S119.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza FORME ALE INSURGENȚEI FEMININE ÎN ROMANELE HORTENSIEI PAPADAT-BENGESCU elaborată de domnișoara AMZA TEODORA-GEORGIANA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 16 decembrie 2019,  ora 1300, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr.7, sala Consiliu a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza FORME ALE DEZINTEGRĂRII PERSONAJULUI ÎN ROMANELE LUI LIVIU REBREANU elaborată de doamna STROE (DIDIN) FLORENTINA GABRIELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 16 decembrie 2019,  ora 1000, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr.7, sala Consiliu a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII ALE MASS-MEDIA ÎN PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA ATLETISMULUI PRIN MARKETINGUL COMPETIȚIEI elaborată de domnul NIȚĂ GABRIEL, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 27.09.2019, ora 1130, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII PRIN INTRODUCEREA TEHNICILOR DIN ARTELE MARȚIALE ÎN LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR elaborată de domnișoara LAZĂR ANDREEA GABRIELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 27.09.2019, ora 900, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  ÎNVĂȚĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB CĂTRE FIUL SĂU THEODOSIE: LIMBAJ, STIL ȘI DISCURSelaborată de doamna IVAȘCU (ANDREI) ANDREEA MIHAELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 27.09.2019, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii Normale nr. 7, ora 11, sala de consiliu.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  TEHNICI DE DATA MINING ÎN DIAGNOSTICUL AUTOMAT, elaborată de domnul ȘERBĂNESCU MIRCEA-SEBASTIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INFORMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 23.09.2019, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 11, sala S120.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  SISTEME ITERATIVE DE FUNCȚII CONSTITUITE DIN PHI-MAX CONTRACȚII, elaborată de domnul GEORGESCU FLAVIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul MATEMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 28.06.2019, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 13, sala S109.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  SISTEME ITERATIVE DE FUNCȚII, GENERALIZATE ȘI POSIBIL INFINITE, elaborată de domnul URZICEANU SILVIU AURELIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul MATEMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 28.06.2019, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 11, sala S109.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII MOTRICE SPECIFICE LA JUCĂTORII SPECIALIZAȚI PE POSTUL DE PORTAR ÎN HANDBALUL DE PERFORMANȚĂ elaborată de domnul POPESCU MIHAI CĂTĂLIN , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 18.06.2019, ora 11, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII ÎN UTILIZAREA TEHNICILOR DE COMUNICARE SPECIFICE ACTORULUI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI SPORTIVE elaborată de domnișoara IOANA DOMINIQUE DE HILLERIN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 20.06.2019, ora 9, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza OPTIMIZAREA PREGĂTIRII TEHNICE ÎN FOTBAL LA COPIII DE 9-10 ANI elaborată de domnul PÎRVU DANIEL, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 07.06.2019, ora 10, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PLIOMETRIEI ȘI TEHNICII DE BAZĂ ÎN JOCUL DE FOTBAL FETE (12-14 ani) ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII RELAȚIEI VITEZĂ-FORȚĂ elaborată de domnul PÎRVULESCU IULIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 21.05.2019, ora 10, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII LA STUDIUL MECANISMELOR CU CAME, SPECIFICE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ CE FUNCȚIONEZĂ DUPĂ CICLUL MILLER-ATKINSON elaborată de dl. IONUȚ DRAGOMIR,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIE MECANICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 07.03.2019,  ora 12, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala 301.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STRATEGII PRIVIND OPTIMIZAREA CAPACITĂȚII PSIHOMOTRICE LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR elaborată de doamna Veronica PÂRVU(VIȘAN), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul  EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT; susținerea publică va avea loc în data de 10.12.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 16.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII PSIHO-MOTRICE GENERALE PRIN PROGRAME SPECIALIZATE ÎN INSTRUIREA DANSULUI SPORTIV LA VÂRSTA 12-13 ANI elaborată de domnișoara Andreea Maria ADAM, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 10.12.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 14.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  STUDIU ASUPRA PARTICULARITĂȚILOR INDIVIDUALIZĂRII ÎN PROGRAMUL DE INSTRUIRE ȘI PERFECȚIONAREA TEHNICII DE EXECUȚIE A GIMNASTELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂRITURII AMÂNAR elaborată de doamna Simona AMÂNAR(TABĂRĂ), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 07.12.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 10.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDIUL ECOLOGIC, COROLOGIC ȘI FITOSOCIOLOGIC AL SPECIEI RELICTE LIGULARIA SIBIRICA (L.) CASS elaborată de domnișoara MATEI Andreea Natalia, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul BIOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 31.10.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 12, sala 103.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  MODIFICĂRI HISTOLOGICE, FIZIOLOGICE ȘI BIOCHIMICE INDUSE DE METALE GRELE ASUPRA GAMETOFITULUI ȘI SPOROFITULUI UNOR SPECII DE FERIGI NATIVE elaborată de domnișoara DRĂGHICEANU Oana Alexandra, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul BIOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 30.10.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 12 , sala 103.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  SIMULATION OF KERNEL P SYSTEMS USING X-MACHINESelaborată de domnul NICULESCU IONUȚ MIHAI , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INFORMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 25.10.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 14,30, sala 109.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII COORDINATIVE LA ECHIPELE REPREZENTATIVE ȘCOLARE DE MINIHANDBAL elaborată de domnul MIHĂILĂ Vasile Alin, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora .

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND RECONSTRUCȚIA PARAMETRILOR CINEMATICI ȘI DINAMICI CARACTERISTICI ACCIDENTELOR RUTIERE DE TIPUL AUTOVEHICUL-PIETON elaborată de dl. LIVIU PETRESCU,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2018,  ora 10, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala 309.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza APLICAREA SOLUȚIILOR TEHNICE ALE INGINERIEI INVERSE ÎN INDUSTRIA DE AUTOMOBILE elaborată de dl. CLAUDIU DIACONESCU-CĂRBUNESCU,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2018,  ora 12,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala  309. 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  BAZE DE CUNOȘTINȚE. INTERFEȚE PENTRU INTEROGARE, elaborată de domnul MOHAMMED SAEED ALI AMER , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INFORMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 25.09.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 11, sala 120.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDIUL POSIBILITĂȚII DE IDENTIFICARE A CARACTERISTICILOR PSIHO-NEURO-MOTRICE PRIN PROBE MOTRICE, elaborată de domnul VESCAN GEORGE, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT; susținerea publică va avea loc în data de 03.07.2018 la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 13.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII PRIVIND STUDIUL UNOR MECANISME DE DEFECTARE ÎNTÂLNITE LA MATERIALELE STRUCTURALE UTILIZATE ÎN ENERGETICA NUCLEARĂelaborată de domnul NIȚU Alexandru Ionuț, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA MATERIALELOR; susținerea publică va avea loc în data de 22.06.2018, la  Universitatea din Piteşti, în Sala Senatului din Corpul Central al Universității  str. Târgu din Vale, ora 12.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PREGĂTIRII MUSCULARE PRIN MIJLOACE PLIOMETRICE ÎN VOLEIUL DE PERFORMANȚĂ, VÂRSTA 16-18 ANIelaborată de domnul VOINEA FLORIN în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 23.05.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 11,30.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza MODALITĂŢI DE TRANSPUNERE A MITULUI ÎN TIPARELE LITERATURII MODERNE (ULISE DE JAMES JOYCE – STUDIU DE CAZ, CRITICA LITERARĂ, TEXTUL SUB SPECIE TEMPORIS NOSTRI , elaborată de doamna Simona-Maria MĂRĂCINE, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 02.03.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 11,30.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  Principii, tehnici și metode de reabilitare în cazul unor afecțiuni ale coloanei vertebrale la sportivi, elaborată de domnul AHMED HIKMAT MOHAMMAD, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 21.12.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 16.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza POSIBILITĂȚI DE INFLUENȚARE A RATEI DE CREȘTERE A FORȚEI, PREMISĂ A REDEFINIRII CONCEPTULUI DE COMPENSARE ÎN PARADIGMA PERFORMANȚEI SPORTIVE, elaborată de domnul DRAGOMIR ANDREI, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚELE MOTRICITĂȚII UMANE; susținerea publică va avea loc în data de 11.12.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 9.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza PROBLEMATICA DE FACTURĂ OBSESIVĂ ÎN ROMANELE LUI ANTON HOLBAN, elaborată de doamna LASCU (BELDUGAN)  Elena Adelina, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 18.12.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 10.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza DIMENSIUNI EXPRESIVE ÎN POEZIA LUI ALEXANDRU A. PHILIPPIDE, elaborată de doamna CRĂCIUN(BUICAN) Gabriela în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 29.11.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 10.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza PROMOVAREA STRATEGIILOR DE MARKETING ÎN MANAGEMENTUL CLUBURILOR SPORTIVE  DE ARTE MARŢIALE, elaborată de domnul BADEA SILVIU ANDREI, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT; susținerea publică va avea loc în data de 27.10.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 12.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza INSTRUIREA PROGRAMATĂ, TENDINȚĂ ȘI ORIENTARE MODERNĂ ÎN PREGĂTIREA CAPACITĂȚII MOTRICE A FOTBALIȘTILOR DE 14-16 ANI, elaborată de domnul ION GHEORGHE, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT; susținerea publică va avea loc în data de 20.10.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 12.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA PROCESELOR MANAGERIALE FOCALIZATE PE SPORTURI DE IARNĂ ȘI TURISM MONTAN elaborată de dl. HÎNCU MĂDĂLIN SORIN; susținerea publică va avea loc în data de 21.10.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 12.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza Boala ca reiterare a stigmatului decadenței în ciclul Hallipilor, elaborată de doamna PULPĂ SIMONA (LIUTIEV), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 06.09.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 10.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza PLASTICITATE NEURONALĂ ȘI MODIFICABILITATEA COGNITIVĂ ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI CORECTAREA COMPORTAMENTALĂ elaborată de doamna CIUREA CRISTINA în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 11.07.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 13,30.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND REDUCEREA POLUĂRII FONICE PRODUSE DE AUTOVEHICULE PRIN ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE elaborată de dl. BOROIU ANDREI ALEXANDRU,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 11.07.2017,  ora 9,30, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala T 309.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza PRIETENIA-PARADIGMĂ A UMANISMULUI CLASIC. STUDIU DE CAZ: DESIDERIUS ERASMUS ȘI NICOLAUS OLAHUS, elaborată de doamna ȚURCAN(PANCIUC) OLESEA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 21.06.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 10

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII ÎN EVALUAREA ȘI APRECIEREA OBIECTIVĂ A ROLULUI SPORTULUI ÎN FORMAREA IDENTITĂȚII LA ADOLESCENȚI elaborată de d-na STOICESCU OANA CRISTINA; susținerea publică va avea loc în data de 27.05.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 10

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  POSIBILITĂȚI DE EVALUARE ȘI DIRIJARE ȘTIINȚIFICĂ A PREGĂTIRII FIZICE LA VOLEI elaborată de dl. LICĂ LAURENȚIU; susținerea publică va avea loc în data de 20.05.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 12

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza RELAȚIA EFORT-OBOSEALĂ-STRES, FACTOR LIMITATIV SAU FAVORIZANT ÎN CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PERFORMANȚĂ elaborată de d-ra GÎJU (DUBIȚ) NICOLETA SIMONA; susținerea publică va avea loc în data de 28.04.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 10

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza DIMENSIUNI LINGVISTICE, STILISTICE ȘI PRAGMATICE ÎN DISCURSUL DRAMATIC LA ION LUCA CARAGIALE, elaborată de studenta doctorand Moldovan Anda Elena; susținerea publică va avea loc în data de 26.04.2017,sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte ora 11:30

..............................................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza GENERALIZĂRI ALE SISTEMELOR ITERATIVE DE FUNCȚII, elaborat de studentul doctorand Ioana Loredana Mădălina; susținerea publică va avea loc în data de 27.09.2016,sala S109, ora 12:00

Rezumat teza TEHNICI DE CLUSTERING  ÎN MINERITUL DATELOR  UTILIZATE ÎN AUDITUL FRAUDEI ECONOMICO-FINANCIARE, elaborat de studentul doctorand Sabău Andrei; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2016,sala S120, ora 12:00

Rezumat teza SPAȚII NORMATE DE FUNCȚII MĂSURABILE VECTORIALE, elaborat de studentul doctorand Cojocaru (Costandache) Oana Magdalena; susținerea publică va avea loc în data de 30.09.2016,sala S109, ora 12:00

Rezumat teza CERCETĂRI ASUPRA MEDIULUI SUBTERAN SUPERFICIAL DIN SECTORUL NORD VESTIC AL MASIVULUI LEAOTA (CARPAȚII MERIDIONALI), elaborat de studentul doctorand Dorobăț Magdalin Leonard; susținerea publică va avea loc în data de 30.09.2016,sala S109, ora 14:00

Rezumat teza TRADUCERILE PSALTIRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ. ISTORIE ȘI PROBLEMATICĂ, elaborat de studentul doctorand Popescu Călin; susținerea publică va avea loc în data de 30.09.2016,sala consiliului Facultatea de Litere, ora 12:00

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.