Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Rezumat teza GENERALIZĂRI ALE SISTEMELOR ITERATIVE DE FUNCȚII, elaborat de studentul doctorand Ioana Loredana Mădălina; susținerea publică va avea loc în data de 27.09.2016,sala S109, ora 12:00

Rezumat teza TEHNICI DE CLUSTERING  ÎN MINERITUL DATELOR  UTILIZATE ÎN AUDITUL FRAUDEI ECONOMICO-FINANCIARE, elaborat de studentul doctorand Sabău Andrei; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2016,sala S120, ora 12:00

Rezumat teza SPAȚII NORMATE DE FUNCȚII MĂSURABILE VECTORIALE, elaborat de studentul doctorand Cojocaru (Costandache) Oana Magdalena; susținerea publică va avea loc în data de 30.09.2016,sala S109, ora 12:00

Rezumat teza CERCETĂRI ASUPRA MEDIULUI SUBTERAN SUPERFICIAL DIN SECTORUL NORD VESTIC AL MASIVULUI LEAOTA (CARPAȚII MERIDIONALI), elaborat de studentul doctorand Dorobăț Magdalin Leonard; susținerea publică va avea loc în data de 30.09.2016,sala S109, ora 14:00

Rezumat teza TRADUCERILE PSALTIRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ. ISTORIE ȘI PROBLEMATICĂ, elaborat de studentul doctorand Popescu Călin; susținerea publică va avea loc în data de 30.09.2016,sala consiliului Facultatea de Litere, ora 12:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza DIMENSIUNI LINGVISTICE, STILISTICE ȘI PRAGMATICE ÎN DISCURSUL DRAMATIC LA ION LUCA CARAGIALE, elaborată de studenta doctorand Moldovan Anda Elena; susținerea publică va avea loc în data de 26.04.2017,sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte ora 11:30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza RELAȚIA EFORT-OBOSEALĂ-STRES, FACTOR LIMITATIV SAU FAVORIZANT ÎN CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PERFORMANȚĂ elaborată de d-ra GÎJU (DUBIȚ) NICOLETA SIMONA; susținerea publică va avea loc în data de 28.04.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza  POSIBILITĂȚI DE EVALUARE ȘI DIRIJARE ȘTIINȚIFICĂ A PREGĂTIRII FIZICE LA VOLEI elaborată de dl. LICĂ LAURENȚIU; susținerea publică va avea loc în data de 20.05.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza CONTRIBUȚII ÎN EVALUAREA ȘI APRECIEREA OBIECTIVĂ A ROLULUI SPORTULUI ÎN FORMAREA IDENTITĂȚII LA ADOLESCENȚI elaborată de d-na STOICESCU OANA CRISTINA; susținerea publică va avea loc în data de 27.05.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza PRIETENIA-PARADIGMĂ A UMANISMULUI CLASIC. STUDIU DE CAZ: DESIDERIUS ERASMUS ȘI NICOLAUS OLAHUS, elaborată de doamna ȚURCAN(PANCIUC) OLESEA, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 21.06.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND REDUCEREA POLUĂRII FONICE PRODUSE DE AUTOVEHICULE PRIN ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE elaborată de dl. BOROIU ANDREI ALEXANDRU,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 11.07.2017,  ora 9,30, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala T 309.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza PLASTICITATE NEURONALĂ ȘI MODIFICABILITATEA COGNITIVĂ ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI CORECTAREA COMPORTAMENTALĂ elaborată de doamna CIUREA CRISTINA în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 11.07.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 13,30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza Boala ca reiterare a stigmatului decadenței în ciclul Hallipilor, elaborată de doamna PULPĂ SIMONA (LIUTIEV), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 06.09.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 10.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat teza CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA PROCESELOR MANAGERIALE FOCALIZATE PE SPORTURI DE IARNĂ ȘI TURISM MONTAN elaborată de dl. HÎNCU MĂDĂLIN SORIN; susținerea publică va avea loc în data de 21.10.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 12.

......................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza INSTRUIREA PROGRAMATĂ, TENDINȚĂ ȘI ORIENTARE MODERNĂ ÎN PREGĂTIREA CAPACITĂȚII MOTRICE A FOTBALIȘTILOR DE 14-16 ANI, elaborată de domnul ION GHEORGHE, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT; susținerea publică va avea loc în data de 20.10.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 12.

........................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza PROMOVAREA STRATEGIILOR DE MARKETING ÎN MANAGEMENTUL CLUBURILOR SPORTIVE  DE ARTE MARŢIALE, elaborată de domnul BADEA SILVIU ANDREI, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT; susținerea publică va avea loc în data de 27.10.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 12.

..........................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza DIMENSIUNI EXPRESIVE ÎN POEZIA LUI ALEXANDRU A. PHILIPPIDE, elaborată de doamna CRĂCIUN(BUICAN) Gabriela în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 29.11.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 10.

...........................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza PROBLEMATICA DE FACTURĂ OBSESIVĂ ÎN ROMANELE LUI ANTON HOLBAN, elaborată de doamna LASCU (BELDUGAN)  Elena Adelina, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 18.12.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 10.

..........................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza POSIBILITĂȚI DE INFLUENȚARE A RATEI DE CREȘTERE A FORȚEI, PREMISĂ A REDEFINIRII CONCEPTULUI DE COMPENSARE ÎN PARADIGMA PERFORMANȚEI SPORTIVE, elaborată de domnul DRAGOMIR ANDREI, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚELE MOTRICITĂȚII UMANE; susținerea publică va avea loc în data de 11.12.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 9.

..........................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  Principii, tehnici și metode de reabilitare în cazul unor afecțiuni ale coloanei vertebrale la sportivi, elaborată de domnul AHMED HIKMAT MOHAMMAD, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 21.12.2017, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 16.

..............................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza MODALITĂŢI DE TRANSPUNERE A MITULUI ÎN TIPARELE LITERATURII MODERNE (ULISE DE JAMES JOYCE – STUDIU DE CAZ, CRITICA LITERARĂ, TEXTUL SUB SPECIE TEMPORIS NOSTRI , elaborată de doamna Simona-Maria MĂRĂCINE, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 02.03.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale nr. 7, sala consiliului Facultatea de Teologie,Litere, Istorie și Arte, ora 11,30.

..........................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PREGĂTIRII MUSCULARE PRIN MIJLOACE PLIOMETRICE ÎN VOLEIUL DE PERFORMANȚĂ, VÂRSTA 16-18 ANIelaborată de domnul VOINEA FLORIN în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 23.05.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 11,30.

............................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII PRIVIND STUDIUL UNOR MECANISME DE DEFECTARE ÎNTÂLNITE LA MATERIALELE STRUCTURALE UTILIZATE ÎN ENERGETICA NUCLEARĂelaborată de domnul NIȚU Alexandru Ionuț, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA MATERIALELOR; susținerea publică va avea loc în data de 22.06.2018, la  Universitatea din Piteşti, în Sala Senatului din Corpul Central al Universității  str. Târgu din Vale, ora 12.

.............................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDIUL POSIBILITĂȚII DE IDENTIFICARE A CARACTERISTICILOR PSIHO-NEURO-MOTRICE PRIN PROBE MOTRICE, elaborată de domnul VESCAN GEORGE, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT; susținerea publică va avea loc în data de 03.07.2018 la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 13.

..............................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  BAZE DE CUNOȘTINȚE. INTERFEȚE PENTRU INTEROGARE, elaborată de domnul MOHAMMED SAEED ALI AMER , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INFORMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 25.09.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 11, sala 120.

................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza APLICAREA SOLUȚIILOR TEHNICE ALE INGINERIEI INVERSE ÎN INDUSTRIA DE AUTOMOBILE elaborată de dl. CLAUDIU DIACONESCU-CĂRBUNESCU,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2018,  ora 12,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala  309. 

..............................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND RECONSTRUCȚIA PARAMETRILOR CINEMATICI ȘI DINAMICI CARACTERISTICI ACCIDENTELOR RUTIERE DE TIPUL AUTOVEHICUL-PIETON elaborată de dl. LIVIU PETRESCU,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2018,  ora 10, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala 309.

................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII COORDINATIVE LA ECHIPELE REPREZENTATIVE ȘCOLARE DE MINIHANDBAL elaborată de domnul MIHĂILĂ Vasile Alin, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora .

...................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  SIMULATION OF KERNEL P SYSTEMS USING X-MACHINESelaborată de domnul NICULESCU IONUȚ MIHAI , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INFORMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 25.10.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 14,30, sala 109.

...................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  MODIFICĂRI HISTOLOGICE, FIZIOLOGICE ȘI BIOCHIMICE INDUSE DE METALE GRELE ASUPRA GAMETOFITULUI ȘI SPOROFITULUI UNOR SPECII DE FERIGI NATIVE elaborată de domnișoara DRĂGHICEANU Oana Alexandra, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul BIOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 30.10.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 12 , sala 103.

...................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STUDIUL ECOLOGIC, COROLOGIC ȘI FITOSOCIOLOGIC AL SPECIEI RELICTE LIGULARIA SIBIRICA (L.) CASS elaborată de domnișoara MATEI Andreea Natalia, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul BIOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 31.10.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 12, sala 103.

....................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  STUDIU ASUPRA PARTICULARITĂȚILOR INDIVIDUALIZĂRII ÎN PROGRAMUL DE INSTRUIRE ȘI PERFECȚIONAREA TEHNICII DE EXECUȚIE A GIMNASTELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂRITURII AMÂNAR elaborată de doamna Simona AMÂNAR(TABĂRĂ), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 07.12.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 10.

.....................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII PSIHO-MOTRICE GENERALE PRIN PROGRAME SPECIALIZATE ÎN INSTRUIREA DANSULUI SPORTIV LA VÂRSTA 12-13 ANI elaborată de domnișoara Andreea Maria ADAM, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 10.12.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 14.

......................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza STRATEGII PRIVIND OPTIMIZAREA CAPACITĂȚII PSIHOMOTRICE LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR elaborată de doamna Veronica PÂRVU(VIȘAN), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul  EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT; susținerea publică va avea loc în data de 10.12.2018, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale Știința sportului și educației fizice, ora 16.

.........................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII LA STUDIUL MECANISMELOR CU CAME, SPECIFICE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ CE FUNCȚIONEZĂ DUPĂ CICLUL MILLER-ATKINSON elaborată de dl. IONUȚ DRAGOMIR,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIE MECANICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 07.03.2019,  ora 12, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala 301.

..........................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PLIOMETRIEI ȘI TEHNICII DE BAZĂ ÎN JOCUL DE FOTBAL FETE (12-14 ani) ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII RELAȚIEI VITEZĂ-FORȚĂ elaborată de domnul PÎRVULESCU IULIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 21.05.2019, ora 10, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

..........................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza OPTIMIZAREA PREGĂTIRII TEHNICE ÎN FOTBAL LA COPIII DE 9-10 ANI elaborată de domnul PÎRVU DANIEL, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 07.06.2019, ora 10, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

.........................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII ÎN UTILIZAREA TEHNICILOR DE COMUNICARE SPECIFICE ACTORULUI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI SPORTIVE elaborată de domnișoara IOANA DOMINIQUE DE HILLERIN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 20.06.2019, ora 9, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

..........................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII MOTRICE SPECIFICE LA JUCĂTORII SPECIALIZAȚI PE POSTUL DE PORTAR ÎN HANDBALUL DE PERFORMANȚĂ elaborată de domnul POPESCU MIHAI CĂTĂLIN , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE; susținerea publică va avea loc în data de 18.06.2019, ora 11, la  Universitatea din Piteşti, în corpul B, situat în str. Aleea Școlii normale, sala Școlii doctorale în domeniul Știința sportului și educației fizice.

.............................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  SISTEME ITERATIVE DE FUNCȚII, GENERALIZATE ȘI POSIBIL INFINITE, elaborată de domnul URZICEANU SILVIU AURELIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul MATEMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 28.06.2019, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 11, sala S109.

..............................................................................................................................................................................................................................

Rezumat teza  SISTEME ITERATIVE DE FUNCȚII CONSTITUITE DIN PHI-MAX CONTRACȚII, elaborată de domnul GEORGESCU FLAVIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul MATEMATICĂ; susținerea publică va avea loc în data de 28.06.2019, la  Universitatea din Piteşti, în corpul S, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 13, sala S109.

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.