Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PRORECTOR pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic

Conf. univ. dr.Adrian Sămărescu

Prezentare profesională:

Contact:

 • Tel. +4 0348 453 107;
 • E-mail: adrian.samarescu@upit.ro; adrian.samarescu@gmail.com
 • Cam.R5, cladirea RECTORAT (Tg. Din Vale nr.1)

 

 

 

                                          

           

PREAMBUL

Poziționarea strategică a Universității din Pitești în raport cu tendințele globale, dar și cu particularitățile zonale/regionale constituie o constantă managerială a actualei echipe, punctată explicit prin criterii și indicatori de performanță (C. 2.2 Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței din regiune; C.2.3 Promovarea de noi programe de studii (LMD) cu rezonanță pe piața socio-economică din regiune; C.3.2 Elaborarea de programe de formare profesională adaptate regiunii și posibilităților UPIT; C.4.3 Orientarea cercetării UPIT către nevoile imediate ale mediului socio-economic din regiune). Acestora li se adaugă alte câteva repere special concepute pe direcția dezvoltării serviciilor culturale și sportive (criteriile C5.1 și C5.2 din Anexa 1), respectiv pe reintegrarea cu mediul socio-economic local și regional (criteriile C6.1 – C6.5).

Promovând o cultură instituțională subsumată statutului academic – atitudini publice, respect, diplomație, protocol, performanță, inovație, incluziune socială -, Universitatea din Pitești își propune să devină un furnizor dinamic de servicii integrate pentru comunitate.

 

OBIECTIVE GENERALE ȘI OPERAȚIONALE

Obiectivele generale: dezvoltarea de servicii complexe și diversificate destinate mediului economic, social, cultural, societății civile, administrației publice, prin valorificarea capitalului de competență și expertiză al UPIT; implicarea activă a universității în comunitate prin inițierea și gestionarea  unui forum de dezbatere a problematicii  specifice arealului deservit de UPIT, inclusiv prin programe gen CSR (Corporate Social Responsibility); îmbunătățirea statutului UPIT de furnizor central de cultură și educație pentru zona Sud Muntenia.

Obiectivele operaționale și activitățile specifice:

 • Intrarea UPIT pe piața serviciilor culturale, sociale, sportive; organizarea unor structuri de tip club, centru de recreere, care să transpună în practică oferta de servicii a UPIT; organizarea unor evenimente cultural-sportive de anvergură în parteneriat cu autoritățile locale (festivaluri, târguri, expoziții, competiții de masă etc.);
 • Creșterea eficienței practicii de specialitate și diversificarea ofertei;
 • Îmbunătățirea condițiilor de studiu, cazare, masă, petrecere a timpului liber în campusurile UPIT;
 • Consolidarea relației cu mediul pre-universitar și valorificarea parteneriatelor cu ISJ-urile zonale prin crearea grupelor de excelență.
 • Restabilirea locului UPIT între actorii de top ai regiunii.
 • Crearea brand-ului UPIT ca marcă identitară în concernul instituțiilor cu profil asemănător/furnizorilor de servicii educaționale, culturale, sportive.
 • Accederea în diverse structuri locale și regionale care definesc comunitatea. Participarea prin reprezentanți în forurile de decizie locale și regionale.
 •  

STRUCTURI FUNCȚIONALE/COMPARTIMENTE

Conform organigramei UPIT din ianuarie 2017, Prorectorul pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul socio-economic coordonează activitatea următoarelor entități:

Extras din Carta UPIT, Art. 7 (Viziune, misiune şi obiective, norme şi valori):

 1. Viziunea Universităţii din Piteşti este de a excela ca instituție de educaţie şi cercetare ştiinţifică modernă şi dinamică, bazată pe competitivitate şi calitate, activă şi integrată în comunitatea locală, regională, naţională şi în Spaţiul European al Ȋnvăţământului Superior.
 2. Misiune şi obiective. Universitatea din Piteşti promovează şi dezvoltă parteneriate la nivel local, regional şi naţional în scopul rezolvării problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi prestigiului. 
 3. Norme şi valori a. Misiunea şi obiectivele asumate de Universitatea din Piteşti sunt fundamentate pe următoarele norme: • calitate şi profesionalism în educație, cercetare și administrație • sustenabilitate şi realism în proiectarea obiectivelor • responsabilitate şi implicare în realizarea sarcinilor • orientare spre nevoile comunităţii locale și regionale • transparenţă şi eficienţă managerială şi financiară • consultarea comunităţii universitare în luarea deciziilor  b. Valorile care definesc Universitatea din Pitești sunt: excelență, inovare, implicare, dinamism, interdisciplinaritate, dialog intercultural, profesionalism, vizibilitate naţională şi internaţională, etică și responsabilitate.  

Extras din ROF – UPIT, Art. 20

Atribuțiile prorectorului pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic:

 • elaborarea şi coordonarea strategiei de organizare şi funcţionare a centrelor-suport;
 • cooperarea cu organismele studențești;
 • facilitarea desfășurării activităţilor studenţeşti în Universitate;
 • dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic şi sectorul public;
 • alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.