Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PACHETELE  DE DISCIPLINE OPŢIONALE

anul universitar 2023-2024

Anul de studii Programul de studii PACHETELE  DE DISCIPLINE OPŢIONALE

DISCIPLINELE ALESE DE STUDENŢI DIN PACHETELE DE DISCIPLINE OPŢIONALE

II Finanţe şi bănci DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem. I

Pachet opțional 1: Mediul concurențial internațional  

Pachet opțional 2: Doctrine economice contemporane 

 • sem II – Economie şi finanţe comportamentale 
III Finanţe şi bănci DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I – Politici economice comparate 
 • sem. II – Gestiunea riscului pe piețele financiare  
II Contabilitate şi informatică de gestiune DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I

Pachet opțional 1: Contabilitate în comerţ, turism, servicii  

Pachet opțional 2: Doctrine economice contemporane 

 • sem  II – Audit intern 
III Contabilitate şi informatică de gestiune DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I – Control financiar  
 • sem. II – Sisteme şi raportări financiare  
II Management DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I – Ecotehnologie  
 • sem. II
  • Pachet opțional 1:  Management public
  • Pachet opțional 2: Managementul inovării
III Management DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I: Management comparat  
 • sem. II: Management strategic  
II ECTS DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I

Pachet opțional 1: Comerţ internaţional

Pachet opțional 2: Dezvoltare locală și regională

 • sem  II:  Resurse şi destinaţii turistice
III ECTS DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I:  Tehnica operaţiunilor de turism
 • sem II: Ecoturism şi turism rural
II Administrarea Afacerilor DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I 

Pachet opțional 1: Managementul riscului în afaceri

Pachet opțional 2: Etică în afaceri

 • sem II:  Marketing internaţional
III Administrarea Afacerilor DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I: Tehnica negocierilor în afaceri
 • sem II: Cercetări de marketing

 

I Drept DISCIPLINE OPTIONALE
 • Organizarea profesiilor juridice
 • Introducere în economie
 • Sociologie juridică
 • Politologie și doctrine politice
II Drept DISCIPLINE OPTIONALE
 • Deontologia magistratului 
 • Drept electoral
III Drept DISCIPLINE OPTIONALE
 • Dreptul proprietatii intelectuale
 • Dreptul mediului
 • Drept bancar si valutar
IV Drept DISCIPLINE OPTIONALE
 • Protectia internationala a drepturilor omului
 • Dreptul european al concurentei
II Administrație Publică DISCIPLINE OPTIONALE
 • Drept comercial 
 • Protectia copilului și a unor categorii speciale de persoane
III Administrație Publică DISCIPLINE OPTIONALE
 • Drept electoral
 • Protecția consumatorului
 • Drept financiar și fiscal
 • Dreptul transporturilor
 • Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice

anul universitar 2022-2023

Anul de studii Programul de studii PACHETELE  DE DISCIPLINE OPŢIONALE

DISCIPLINELE ALESE DE STUDENŢI DIN PACHETELE DE DISCIPLINE OPŢIONALE

II Finanţe şi bănci DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem. I

Pachet opțional 1: Mediul concurențial internațional  

Pachet opțional 2: Doctrine economice contemporane 

 • sem II – Economie şi finanţe comportamentale 
III Finanţe şi bănci DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I – Politici economice comparate 
 • sem. II – Gestiunea riscului pe piețele financiare  
II Contabilitate şi informatică de gestiune DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I

Pachet opțional 1: Contabilitate în comerţ, turism, servicii  

Pachet opțional 2: Doctrine economice contemporane 

 • sem  II – Audit intern 
III Contabilitate şi informatică de gestiune DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I – Control financiar  
 • sem. II – Sisteme şi raportări financiare  
II Management DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I – Ecotehnologie  
 • sem. II
  • Pachet opțional 1:  Management public
  • Pachet opțional 2: Managementul inovării
III Management DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I: Management comparat  
 • sem. II: Management strategic  
II ECTS DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I

Pachet opțional 1: Comerţ internaţional

Pachet opțional 2: Dezvoltare locală și regională

 • sem  II:  Resurse şi destinaţii turistice
III ECTS DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I:  Tehnica operaţiunilor de turism
 • sem II: Ecoturism şi turism rural
II Administrarea Afacerilor DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I 

Pachet opțional 1: Managementul riscului în afaceri

Pachet opțional 2: Etică în afaceri

 • sem II:  Marketing internaţional
III Administrarea Afacerilor DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I: Tehnica negocierilor în afaceri
 • sem II: Cercetări de marketing

 

I Drept DISCIPLINE OPTIONALE
 • Organizarea profesiilor juridice
 • Introducere în economie
 • Sociologie juridică
 • Politologie și doctrine politice
II Drept DISCIPLINE OPTIONALE
 • Deontologia magistratului 
 • Drept electoral
III Drept DISCIPLINE OPTIONALE
 • Dreptul proprietatii intelectuale
 • Dreptul mediului
 • Drept bancar si valutar
IV Drept DISCIPLINE OPTIONALE
 • Protectia internationala a drepturilor omului
 • Dreptul european al concurentei
II Administrație Publică DISCIPLINE OPTIONALE
 • Drept comercial 
 • Protectia copilului și a unor categorii speciale de persoane
III Administrație Publică DISCIPLINE OPTIONALE
 • Drept electoral
 • Protecția consumatorului
 • Drept financiar și fiscal
 • Dreptul transporturilor
 • Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice

anul universitar 2021-2022

Anul de studii Programul de studii PACHETELE  DE DISCIPLINE OPŢIONALE

DISCIPLINELE ALESE DE STUDENŢI DIN PACHETELE DE DISCIPLINE OPŢIONALE

II Finanţe şi bănci DISCIPLINE OPTIONALE

total 21 cereri:

 • sem. I

Pachet opțional 1: Mediul concurențial internațional  – 21 cereri

Pachet opțional 2: Doctrine economice contemporane – 21 cereri

 • sem II – Economie şi finanţe comportamentale 21 cereri
III Finanţe şi bănci DISCIPLINE OPTIONALE

total 24 cereri

 • sem I – Politici economice comparate – 24 cereri
 • sem. II – Gestiunea riscului pe piețele financiare  - 23 cereri
II Contabilitate şi informatică de gestiune DISCIPLINE OPTIONALE

total 38 cereri - IF

 • sem I

Pachet opțional 1: Contabilitate în comerţ, turism, servicii  - 34 cereri

Pachet opțional 2: Doctrine economice contemporane – 32 cereri

 • sem  II – Audit intern – 34 cereri

total 11 cereri - IFR

 • sem I

Pachet opțional 1: Contabilitate în comerţ, turism, servicii  - 11 cereri

Pachet opțional 2: Doctrine economice contemporane –6 cereri

 • sem  II – Audit intern – 6 cereri
III Contabilitate şi informatică de gestiune DISCIPLINE OPTIONALE

total 20 cereri - IF

 • sem I – Control financiar  - 20 cereri
 • sem. II – Sisteme şi raportări financiare  -  20 cereri

total 13 cereri - IFR

 • sem I – Control financiar  - 13 cereri
 • sem. II – Sisteme şi raportări financiare  - 13 cereri
II Management DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I - Ecotehnologie
 • sem II 

Pachet opțional 1: Management public

Pachet opțional 2: Managementul inovării

III Management DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I – Management comparat  
 • sem. II – Management strategic  
II ECTS DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I

Pachet opțional 1: Comerţ internaţional

Pachet opțional 2: Dezvoltare locală și regională

 • sem  II – Resurse şi destinaţii turistice
III ECTS DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I - Tehnica operaţiunilor de turism
 • sem II 

Pachet opțional 1: Ecoturism şi turism rural

Pachet opțional 2: Dezvoltare locală și regională

II Administrarea Afacerilor DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I 

Pachet opțional 1: Managementul riscului în afaceri

Pachet opțional 2: Etică în afaceri

 • sem II - Marketing internaţional
III Administrarea Afacerilor DISCIPLINE OPTIONALE
 • sem I - Tehnica negocierilor în afaceri
 • sem II 

Pachet opțional 1: Cercetări de marketing

Pachet opțional 2: Etică în afaceri

  Drept DISCIPLINE OPTIONALE  
  Administrație Publică DISCIPLINE OPTIONALE  

 

anul universitar 2020-2021

Anul de studii Programul de studii Fișa disciplinei
II

 
Administratie publică

 
Drept comercial
Protectia copilului si a unor categorii speciale de persoane
III 
Administrație Publică 
Drept electoral
Protecția consumatorului
Dreptul transporturilor
Drept financiar și fiscal
Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice
I 
Drept 
Organizarea profesiilor juridice
Introducere în economie
Sociologie juridică
Politologie și doctrine politice
II 
Drept 
Deontologia magistratului
Drept electoral
III 
Drept 
Dreptul proprietatii intelectuale
Dreptul mediului
Drept bancar si valutar
II Contabilitate şi informatică de gestiune

 
Contabilitate în comerţ, turism, servicii
Doctrine economice contemporane
Audit intern
III Contabilitate şi informatică de gestiune Control financiar
Sisteme și raportări financiare
II Finanţe şi bănci Mediul concurențial internațional
Doctrine economice contemporane
Politici economice internaţionale
III Finanţe şi bănci
 
Politici economice comparate
Gestiunea riscului pe pieţele financiare
II

 
Management

 
Managementul inovării
Management public
Ecotehnologie
III
 
Management
 
Management comparat
Management strategic
II
 
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
 
Comerţ internaţional
Resurse şi destinaţii turistice
III
 
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
 
Tehnica operaţiunilor de turism
Ecoturism şi turism rural
Dezvoltare locală și regională
II
 
Administrarea Afacerilor
 
Marketing internaţional
Managementul riscului în afaceri
III
 
Administrarea Afacerilor
 
Tehnica negocierilor în afaceri
Cercetări de marketing
Etică în afaceri

PACHETELE  DE DISCIPLINE OPŢIONALE

anul 2019-2020

Anul de studii Programul de studii Fișa disciplinei
II

 
Administratie publică

 
Drept comercial
Mondializare şi regionalizare
Comunicare administrativă în limbă străină 1 (E/F/G)
Protectia copilului si a unor categorii speciale de persoane
Elemente de urbanism
Instituţii administrative
Comunicare administrativă în limbă străină 1 (E/F/G)
III
 
Administrație Publică
 
Arhivistica si documentaristică
Drept electoral
Statistica
Dreptul transporturilor
Demografie si metode de investigare sociala
Relatii publice, comunicare si protocol
I 
Drept 
Limbă franceză 1
Limbă engleză 1
Metodologie juridica
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public si executorilor
Limbă franceză 2
Limbă engleză 2
Filosofia dreptului
Sociologie juridica
Retorică
II 
Drept 
Limba straina 3
Deontologia magistratului
Management general
Drept electoral
Contabilitate
III 
Drept 
Stiinta administratiei
Dreptul proprietatii intelectuale
Dreptul european al concurentei
Drept bancar si valutar
Statistica
II Contabilitate şi informatică de gestiune

 
Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale
Contabilitate în comerţ, turism, servicii
Doctrine economice contemporane
Etică și integritate academică
Comunicare și relații publice
Audit intern
Teoria și practica întocmirii situațiilor financiare
Piețe financiare
III Contabilitate şi informatică de gestiune Control financiar
Contabilitate internaţională
Sisteme contabile comparate
Sisteme și raportări financiare
Monedă şi credit
Preţuri şi concurenţă
II Finanţe şi bănci Mediul concurențial internațional
Evaluarea firmei
Globalizare economică și competitivitate
Doctrine economice contemporane
Etică și integritate academică
Comunicare și relații publice
Economia sectorului public
Politici economice internaţionale
Economie și finanțe comportamentale
III Finanţe şi bănci
 
Politici economice comparate
Contabilitate de gestiune
Sisteme şi raportări financiare
Gestiunea riscului pe pieţele financiare
Investiţii
Analiză economico-financiară
II

 
Management

 
Managementul inovării
Management financiar
Analiza strategică a mediului concurenţial
Contabilitate financiară
Management public
Finanțele întreprinderii
Ecotehnologie
Etică și integritate academică
Doctrine economice contemporane
III
 
Management
 
Management comparat
Management intercultural
Analiză economico-financiară
Management strategic
Analiză diagnostic şi evaluarea întreprinderii
Managementul investițiilor
II
 
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
 
Comerţ internaţional
Comerț electronic
Marketing în comerț, turism și servicii
Resurse şi destinaţii turistice
Turism internațional
Geopolitică
III
 
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
 
Tehnica operaţiunilor de turism
Managementul destinației turistice
Tranzacții comerciale
Ecoturism şi turism rural
Servicii internaționale
Comunicare comercială
II
 
Administrarea Afacerilor
 
Marketing internaţional
Investițiile și economia UE
Transporturi
Control și audit financiar
Managementul riscului în afaceri
Management comparat
III
 
Administrarea Afacerilor
 
Tehnica negocierilor în afaceri
Comunicare comercială
Antreprenoriat
Cercetări de marketing
Comerț electronic
Concurenţă şi preţuri

 

anul 2018-2019

Anul de studii Programul de studii Fișa disciplinei
II

 
Administratie publică

 
Drept comercial
Mondializare şi regionalizare
Comunicare administrativă în limbă străină 1 (E/F/G)
Protectia copilului si a unor categorii speciale de persoane
Elemente de urbanism
Instituţii administrative
Comunicare administrativă în limbă străină 1 (E/F/G)
III
 
Administrație Publică
 
Arhivistica si documentaristică
Drept electoral
Statistica
Dreptul transporturilor
Demografie si metode de investigare sociala
Relatii publice, comunicare si protocol
I 
Drept 
Limbă franceză 1
Limbă engleză 1
Metodologie juridica
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public si executorilor
Limbă franceză 2
Limbă engleză 2
Filosofia dreptului
Sociologie juridica
Retorică
II 
Drept 
Limba straina 3
Deontologia magistratului
Management general
Drept electoral
Contabilitate
III 
Drept 
Stiinta administratiei
Dreptul proprietatii intelectuale
Dreptul european al concurentei
Drept bancar si valutar
Statistica
II Contabilitate şi informatică de gestiune

 
Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale
Contabilitate în comerţ, turism, servicii
Audit intern
Teoria și practica întocmirii situațiilor financiare
Piețe financiare
III Contabilitate şi informatică de gestiune Control financiar
Fiscalitate
Pieţe financiare
Sisteme şi raportări financiare
Managementul afacerilor
Preţuri şi concurenţă
II Finanţe şi bănci Mediul concurențial internațional
Evaluarea firmei
Globalizare economică și competitivitate
Economia sectorului public
Politici economice internaţionale
Economie și finanțe comportamentale
III Finanţe şi bănci
 
Analiză economico-financiară
Contabilitate de gestiune
Politici economice comparate
Audit financiar
Etică în tranzacţiile financiar-bancare
Managementul portofoliului de active financiare
II
 
Management
 
Managementul inovării
Management financiar
Analiza strategică a mediului concurenţial
Contabilitate financiară
Dreptul muncii
Management public
III
 
Management
 
Management internaţional
Baze de date pentru management
Analiză economico-financiară
Managementul investiţiilor
Cercetări de marketing
Marketing internaţional

 

PACHETELE  DE DISCIPLINE OPŢIONALE

anul 2017-2018

Anul de studii Programul de studii Fișa disciplinei
II Contabilitate şi informatică de gestiune

 
Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
Monedă şi credit
Contabilitate în comerţ, turism, servicii
Tehnici şi procedure contabile
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale
Contabilitate internaţională
III Contabilitate şi informatică de gestiune Control financiar
Fiscalitate
Pieţe financiare
Sisteme şi raportări financiare
Managementul afacerilor
Preţuri şi concurenţă
II Finanţe şi bănci Evaluarea firmei
Control financiar
Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior
Audit intern
Control de gestiune
Politici comerciale internaţionale
III Finanţe şi bănci
 
Analiză economico-financiară
Contabilitate de gestiune
Politici economice comparate
Audit financiar
Etică în tranzacţiile financiar-bancare
Managementul portofoliului de active financiare

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.