Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

1. MC-01     - Manualul calitatii 

 2. PS-42-01 - Controlul documentelor

 3. PS-42-02 - Controlul inregistrarilor calitatii

 4. PS-56-01 - Analiza efectuată de management

5. PS-82-01 - Auditul intern

6. PS-82-02 - Evaluarea satisfacţiei clienţilor

7. PS-83-01 - Controlul neconformitatilor

8. PS-85-01 - Actiuni corective

 9. PS-85-02 - Actiuni preventive

 

TRASABILITATEA DOCUMENTELOR SMC

METODOLGII, REGULAMENTE ȘI PROCEDURI ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

METODOLOGII 2022

1. Metodologia de dezvoltare a ofertei educationale a UPIT

2. Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat 2022-2023-revizie

3. Metodologie admitere la Colegiul Tertiar 2022-2023

4. Metodologie privind organizarea concursului de admitere pentru IFR 2022-2023

5. Metodologie privind transferul  elevilor in cadrul Colegiului Tertiar 2022

6. Metodologie privind sustinerea tezei de abilitare si afilierea la o scoala doctorala in cadrul UPit inclusiv in situatii de urgenta 2022

7.  Metodologie  privind organizarea și desfășurarea activităților didactice prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice

8. Metodologie privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT

9.Metodologie privind evaluarea cadrelor didactice in cadrul Colegiului Tertiar Nonuniversitar

 

REGULAMENTE 2022

1. Regulament admitere 2022-2023 revizie

2. Regulament de intocmire a statelor de functii 2022-2023 

3. Regulament de intocmire a statului de functii pentru invatamantul cu frecventa redusa 2022-2023

4. Regulament de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD Pitesti 2022

5..Regulament de organizare si functionare a Centrului pentru Relatii Internationale (CpRI) 2022

6. Regulament finalizare studii 2021-2022 

7. Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenta si masterat

8. Regulament privind aplicarea sistemului ECTS

9.Regulament de organizare si functionare a centrului suport pentru invatamantul dual(CSID)

10. Regulament privind organizarea si desfasurarea finalizarii studiilor pentru anul universitar 2022-2023 UPIT

 


PROCEDURI 2022

1. Procedura de lucru privind planificarea activitatilor si raportarea in sistemul de evaluare a asigurarii calitatii 2022

2. PO_Elaborarea, comunicare, si publicarea continuturilor informative ale UPIT

3. Procedura operationala privind restituire si reportare taxe si scolarizare cetateni straini si studenti internationali  pe cont propriu valutar

4. Procedura privind organizarea practicii in anul universitar 2021-2022

5. Procedura de monitorizare si evaluarea intregului personal implicat in programele IFR

6.Procedura operationala privind intocmirea fisei postului si evaluarea personalului didctic auxiliar si nedidactic din cadrul UPIT

7. Procedura operationala privind intocmirea documentelor de angajare personal in cadrul UPIT

8. Procedura selectia partenerilor in consortiul universitar pentru invatamantul dual

9. Procedura de sistem controlul documentelor

10.Procedura operationala modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat in cadrul UPIT

11. Procedura Operationala privind asigurarea scuritatii datelor cu caracter personal in UPIT

 

METODOLOGII 2021

1. Metodologia de evaluare a rezultatelor si performantelor activitatii personalului didactic si de cercetare din UPIT 2021

2. Metodologia de finalizare studii doctorale si sustinere a tezei de doctorat in cadrul Universitatii din Pitesti inclusiv in situatii de urgenta

3. Metodologia privind mentinerea calitatii de titular in UPIt, editia a 2 a

4. Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat din cadrul scolilor doctoral

5. Metodologie cu privire la mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice care implinesc varsta de 65 de ani 2021

6. Metodologie de alocare a burselor din venituri proprii UPIT pentru anul universitar 2021-2022

7. Metodologie privind organizarea  si desfasurarea activitatilor didactice 2021-2022

8. Metodologie privind organizarea concursului de admitere la Colegiul Tertiar Nonuniversitar 2021-2022

9. Metodologie privind organizarea concursului de admitere pentru IFR 2021-2022- online

10. Metodologie privind organizarea si desfasurarea procesului de selectare si alegere a structurilor de conducere a scolilor doctorale din IOSUD

11.  Metodologie privind organizarea si functionarea Colegiului Tertiar Nonuniversitar 2021

12. Metodologie privind transferul elevilor in cadrul Colegiului tertiar Nonuniversitar 2021

 

REGULAMENTE 2021

1. Regulament admitere on-line 2021-2022

2. Regulament de intocmire a statelor de functii 2021-2022

3. Regulament de intocmire a statului de functii pentru invatamantul cu frecventa redusa 2021-2022

4. Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii UPIT 2021

5. Regulament de organizare si functionare a Biroului de Etica si Integritate Academica 2021

6. Regulament de organizare si functionare a Centrului de Marketing Universitar 2021 

7. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Etica si Deontologie Universitara 2021

8. Regulament de organizare si functionare a Compartimentului GDPR 2021

9. Regulament de organizare si functionare a Directiei General Administrative 2021

10. Regulament finalizare studii 2020_2021

11. Regulament privind accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile Bibliotecii UPIT 2021

12. Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de licenta si master 2021-2022

13. Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenta si master 2021-2022-revizie

14. Regulament privind activitatile profesionale studentesti studii universitare de licenta 2021

15. Regulament privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare in UPIT 2021

 

PROCEDURI 2021

1. Procedura de elaborare, actualizare periodica si monitorizare a  materialelor de studiu utilizate in procesul educational IFR 

2. Procedura de sistem controlul documentelor 2021

3. Procedura operationala planificarea activitatilor de cercetare stiintifica si creatie universitara si raportarea rezultatelor acestora 2021

4.. Procedura operationala privind activitatea de digitizare 2021

5. Procedura operationala privind stimularea participarii la  competitiile de proiecte de cercetare_dezvoltare 2021 

6. Procedura operationala privind verificarea respectarii eticii si deontologiei universitare in elaborarea tezelor de doctorat in Upit (1996-2016)

7. Procedura privind monitorizare si asigurarea echivalentei activitatilor din planul de invatamant IFR cu cele de la IF 2021

 

 

METODOLOGII 2020

1.  Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al CSUD din cadrul IOSUD_ Universitatea din Pitesti

2. Metodologia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT 2020

3. Metodologia privind sustinerea examenelor, proiectelor de cercetare si rapoartelor pentru studiile de doctorat în UPIT

4.  Metodologie admitere IFR 2020-2021- online

5. Metodologie de finalizare a studiilor doctorale si sustinere a tezei de doctorat in cadrul UPIT in anul univ. 2019-2020

6. Metodologie de finalizare studii doctorale si sustinere a tezei de doctorat in cadrul UPIT inclusiv in situatii de urgenta 2020

7. Metodologie evaluare a rezultatelor si performantelor activitatii personalului didactic si de cercetare din UPIT 2020 

8. Metodologie privind desfasurarea  activitatilor de evaluare in regim on-line in anul universitar 2020-2021 la UPIT 2020

9. Metodologie privind finantarea formelor de stimulare a desfasurarii activitatilor de cercetare stiintifica si creatie universitara-revizie 2020

10. Metodologie privind organizare si desfasurarea activitatilor didactice 2020-2021

11. Metodologie privind organizarea concursului de admitere la Colegiul Tertiar Nonuniversitar 2020-2021

12. Metodologie privind organizarea si desfasurarea activitatilor didactice in 2020-2021-revizie

13. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii de doctorat in cadrul UPit  2021

14. Metodologie selectie decani 2020-2024

 

REGULAMENTE 2020

1.  Regulament admitere 2020_2021-on line

2. Regulament de admitere 2020-2021, ed. 6. revizia 3

3. Regulament de intocmire a statelor de functii 2020-2021

4. Regulament de organizare si functionare a Centrului de cercetare, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic din cadrul UPIT 

5. Regulament de organizare si functionare a Centrului Regional de Promovare a Proprietatii Industriale Arges-PATLIB Arges (CRPP)

6. Regulament de organizare si functionare a Directiei Secretariat General 2020

7. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Pitesti 2020-revizie 4

8. Regulament finalizare studii 2019_2020 - revizia 2

9. Regulament finalizare studii-2019-2020 -revizia 3

10. Regulament privind activitatea studentilor internationali in UPIT 2020

11. Regulament privind cercetarea stiintifica si creatia universitara in UPIT-revizie 2020

12. Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2020

13. Regulament state de functii IFR 2020-2021

 

PROCEDURI 2020

1. Instructiuni de lucru privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat din cadrul scolilor doctorale 2020-2021

2. Procedura operationala pentru echivalarea situatiei scolare a studentilor 2020

3.  Procedura operationala privind competitia interna de proiecte de cercetare stiintifica -revizie 2020

4. Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea inspectiei speciale pentru obtinerea gradului didactic I in regim online-revizie

5. Procedura operationala privind restituirea si reportarea taxelor de scolarizare cetateni straini si studenti internationali 2020

6. Procedura operationala privind stimularea activitatii de cercetare stiintifica si creatie universitara de excelenta din UPIT-revizie 2020

7. Procedura privind organizarea practicii 

8. Procedura privind organizarea procesului educational in regim online 2020

9. Procedura privind organizarea procesului educational online in UPIT - revizie 2020

 

 

METODOLOGII 2019

1. Metodologia de autoevaluare a  activitatii IOSUD UPIT

2. Metodologia privind evaluarea  interna a performantelor conducatorilor de doctorat din scolile  doctorale

3. Metodologie alegeri CSUD UPit

4. Metodologie de admitere pentru  programele de studii de doctorat UPIT 2019-2020

5. Metodologie de evaluare a satisfactiei studentilor in raport cu produsul educational global 2019

6. Metodologie privind organizarea  concursului de admitere pentru IFR 2019-2020

7.  Metodologie privind organizarea concursului de admitere la Colegiul Tertiar Nonuniversitar 2019

8. Metodologie privind organizarea si desfasurarea alegerilor academice pentru mandatul 2020-2024

9. Metodologie privind organizarea si desfasurarea finalizarii studiilor de doctorat în cadrul UPIT

 

REGULAMENTE 2019

1. Regulament de organizare si  functionare a Directiei Secretariat General 2019 - Revizia 2

2. Regulament de organizare si  functionare al Centrului de consiliere si orientare in cariera 2019

3. Regulament de organizare si desfasurare a studiilor postuniversitare 2019

4. Regulament finalizare studii  2018-2019

5. Regulament finalizare studii 2018-2019 -revizia 1

6. Regulament finalizare studii 2019_2020 - revizia 2

7. Regulament privind accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile bibliotecii UPIT 2019

8. Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta 2019 - ed.2.,rev.4

9. Regulament privind activitatile profesionale studentesti studii de master 2019 - rev.5

10. Regulament privind aplicarea sistemului ECTS 2019 - editia 3

11. Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2019 - editia 3

12. Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii  2019

13. Regulament privind organizarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

14. Regulament state de functii  2019-2020

15. Regulament state de functii IFR 2019-2020

16. Regulamentul privind activitatile  profesionale ale studiilor universitare de doctorat 2019

17. Regulament admitere  2019-2020, revizia 2

18. Regulament admitere 2020_2021- revizia 3

19. Regulament de functionare  CEAC-Colegiu tertiar nonuniversitar

20. Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD UPIT  2019

21. Regulament de organizare si  functionare a Centrului de marketing universitar 2019

22. Regulament de organizare si  functionare a Comisiei analiza si disciplina a UPIT 2019 - revizia 1

23. Regulament de organizare si  functionare a Comisiei de monitorizare cu privire la sistemul de control  intern managerial

 

PROCEDURI 2019

 

1. Procedura de sistem controlul documentelor 2019 - revizia 4

2. Procedura de sistem privind managementul riscului 2019

3. Procedura operationala infiintarea,  certificarea si evaluarea institutionala a unitatilor de  cercetare 2019

4. Procedura operationala pentru echivalarea situatiei scolare a studentilor 2019 -revizia 2

5. Procedura operationala privind  activitatea cabinetelor medicale din cadrul UPIT 2019

6.  Procedura operationala privind  circuitul documentelor in UPIT 2019

7. Procedura operationala privind  fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor de scolarizare pentru  programele de licenta si de masterat

8. Procedură operaţională Organizarea şi desfăşurarea referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului

9. Procedura operationala privind competitia interna de proiecte de cercetare stiintifica 2019

10. Procedura operationala privind planificarea si raportarea activitatilor de cercetare, finantare CRC&D-AUTO si evaluarea competentelor profesionale ale personalului din cadrul CRC&D-AUTO

11.  Procedura operationala privind recunoastearea automata de catre UPIT a functiilor didactice obtinute in strainatate

12. Procedura operationala privind recunoasterea automata de catre UPIT a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in strainatate

13. Procedura operationala privind recunoasterea calitatii de doctorat obtinuta in strainatate 2019 - revizie 1

14. Procedura privind controlul  electronic antiplagiat preventiv al tezelor de doctorat in UPIT 2019

15. Procedura privind incurajarea  performantei in activitatea de cercetare a studentilor doctoranzi 2019

16. Procedura privind monitorizarea, evaluarea si revizuirea procesului educationalla programele de studiu de licenta

17.  Procedura privind recrutarea si selectia personalului pe posturi in afara organigramei in proiecte POCU 2019 

18. Procedura privind recunoasterea automata in cadrul UPIT a diplomei si a titlului de doctor obtinut in strainatateMETODOLOGII 2018

1. Metodologia de evaluare a  rezultatelor si performantelor activitatii personalului didactic si de  cercetare 

2. Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificării competentelor pentru profesia didactica

3. Metodologia privind concursul  pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT 2018 

4. Metodologie de admitere pentru  programele de studii de doctorat UPIT 2018-2019

5. Metodologie privind organizarea concursului de admitere pentru IFR 2018-2019

6.  Metodologie privind organizarea si  desfasurarea concursului de admitere la Colegiul Tertiar Nonuniversitar   

7.  Metodologie privind organizarea si  desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica 

 

REGULAMENTE 2018

1.  Regulament admitere 2018-2019,  editia 6

2. Regulament  de organizare si functionare a Centrului UPIT Media

3. Regulament de intocmire a statelor de functii 2018-2019

4. Regulament de organizare a  Centrului pentru Managementul Calitatii si Programe Universitare 2018 -  revizia 2

5. Regulament de organizare al Biroului de comunicare, relatii publice si registratura 2018 -  revizie

6. Regulament de organizare si   functionare a Centrului de  marketing universitar 2018

7. Regulament de organizare si  functionare a Consiliului consultativ al Rectorului UPIT (CCR)

8. Regulament de organizare si  functionare a caminelor si cantinelor studentesti 2018 - revizia 2

9. Regulament de organizare si  functionare a Directiei Secretariat General 2018 - Revizia 1

10. Regulament de organizare si  functionare al Bibliotecii Universitatii din Pitesti 2018

11.  Regulament de organizare si  functionare al Centrului de Cercetare - Dezvoltare - Inovare din Cadrul  UPIT 2018

12. Regulament de organizare si  functionare al Centrului de Colaborare cu mediul socio-economic si incubare  de afaceri

13. Regulament de organizare si  functionare al Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul UPIT 2018

14. Regulament finalizare  studii  2017-2018-revizie

15. Regulament finalizare studii  2017-2018

16. Regulament intern al Bibliotecii  Universitatii din Pitesti 2018

17. Regulament privind accesul  utilizatorilor la colectiile si serviciile Bibliotecii Universitatii din  Pitesti 

18.  Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenta si masterat 2018-2019 - revizia  1

19. Regulament privind activitatea studentilor internationali  in UPIT 2018

20. Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta 2018 - Ed.2, rev. 3

21.  Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de master 2018 - Ed.2, rev. 3

22.  Regulament privind desfasurarea  mobilitatilor Erasmus 2018

23. Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea si aprobarea planurilor de invatamant 2018 - revizia  3

24.  Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2018 - revizie 2

25. Regulament privind organizarea si  desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din  UPIT

26. Regulament privind privind  elaborarea, revizuirea, avizarea si aprobarea planurilor de invatamant - revizia 2

27. Regulament state de functii IFR  2018-2019

28. Regulament state functii 2018-2019  - revizie 1

29. Regulamentul de  organizare si  functionare al Centrului pentru activitati sociale 2018 - revizia 1

30.  Regulamentul de organizare al  Centrului CRC&D-AUTO  - Ed. 2

 

PROCEDURI 2018

1. Procedura de sistem controlul  documentelor 2018 - revizia 3

2. Procedura de sistem controlul documentelor 2018- revizia 2

3. Procedura de sistem solutionarea  petitiilor in cadrul UPIT 2018

4. Procedura operationala - infiintarea, certificarea si evaluarea institutionala a unitatilor de  cercetare 2018

5. Procedura operationala  privind  stimularea activitatii de cercetare stiintifica si creatie universitara  de excelenta din UPIT

6.  Procedura operationala privind competitia interna de proiecte de cercetare stiintifica 2018 

7. Procedura operationala privind evidenţa publicatiilor tip carte, serial, precum si a altor tipuri de documente

8. Procedura operationala privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelenta 2018 

9. Procedura privind modalitatea de  utilizare a sistemului antiplagiat in cadrul UPIT 2018

10. Procedura privind restituirea  taxelor de scolarizare pentru cetateni straini si studenti  internationali

11. Procedura operationala privind  decontarea cheltuielilor de publicare si de participare la manifestari  stiintifice

12. Procedura operationala privind  efectuarea curateniei si dezinfectiei spatiilor UPIT 2018

13. Procedura operationala privind  planificarea activitatilor de cercetare stiintifica si raportarea  rezultatelor

14. Procedura operationala privind  stimularea publicarii de lucrari stiintifice destinate procesului didactic  2018

15. Procedura operationala privind  achizitia de publicatii  tip carte, serial, precum si a altor tipuri de documente

16. Procedura operationala privind  comunicarea colectiilor bibliotecii prin salile de lectura si prin  imprumut

17. Procedura operationala privind  inscrierea  in sistem informatizat a utilizatorilor bibliotecii

18. Procedura operationala privind  monitorizarea si evaluarea activitatiilor didactice si de suport  desfasurate 

19. Procedura operationala privind  prelucrarea unitatilor de biblioteca in sistem automatizat 2018

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.