Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

DOCUMENTE SMC ÎN VIGOARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

METODOLOGII

1. Metodologie admitere doctorat 2023-2024

2. Regulament admitere 2023-2024

3. Metodologie admitere IFR 2023-2024

4. Metodologia de management al proiectelor UPIT

 

REGULAMENTE

1. Regulament de intocmire a statelor de functii pentru anul univ. 2023-2024

 

PROCEDURI

 

1. PO privind inițierea și dezvoltarea proiectelor în UPIT

2. PO privind implementarea proiectelor în UPIT

3 .PO privind evaluarea și auditarea proiectelor în UPIT

 

DOCUMENTE SMC ÎN VIGOARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

METODOLOGII

1. Metodologia de dezvoltare a ofertei educationale a UPIT

2. Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat 2022-2023-revizie

3. Metodologie admitere la Colegiul Tertiar 2022-2023

4. Metodologie privind organizarea concursului de admitere pentru IFR 2022-2023

5. Metodologie privind transferul  elevilor in cadrul Colegiului Tertiar 2022

6. Metodologie privind sustinerea tezei de abilitare si afilierea la o scoala doctorala in cadrul UPit inclusiv in situatii de urgenta 2022

7.  Metodologie  privind organizarea și desfășurarea activităților didactice prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice

8. Metodologie privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT

9.Metodologie privind evaluarea cadrelor didactice in cadrul Colegiului Tertiar Nonuniversitar

10. Metodologia de evaluare a rezultatelor si performantelor activitatii personalului didactic si de cercetare din UPIT 2021

11. Metodologia de finalizare studii doctorale si sustinere a tezei de doctorat in cadrul Universitatii din Pitesti inclusiv in situatii de urgenta

12. Metodologia privind mentinerea calitatii de titular in UPIt, editia a 2 a

13. Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat din cadrul scolilor doctoral

14. Metodologie cu privire la mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice care implinesc varsta de 65 de ani 2021

15. Metodologie privind organizarea si desfasurarea procesului de selectare si alegere a structurilor de conducere a scolilor doctorale din IOSUD

16.  Metodologie privind organizarea si functionarea Colegiului Tertiar Nonuniversitar 

17. Metodologia privind sustinerea examenelor, proiectelor de cercetare si rapoartelor pentru studiile de doctorat în UPIT

18. Metodologia de autoevaluare a  activitatii IOSUD UPIT

19. Metodologia privind evaluarea  interna a performantelor conducatorilor de doctorat din scolile  doctorale

20. Metodologie de evaluare a satisfactiei studentilor in raport cu produsul educational global 2019

21. Metodologie finalizare studii doctorale

22. Metodologie privind organizarea si functionarea COLEGTER23.

23.  Procedură operațională privind prevenirea și combaterea discriminării și a hărțuirii în UPIT

24. Procedură operațională privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice

 

REGULAMENTE

1. Regulament admitere 2022-2023 revizie

2. Regulament de intocmire a statelor de functii 2022-2023 

3. Regulament de intocmire a statului de functii pentru invatamantul cu frecventa redusa 2022-2023

4. Regulament de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD Pitesti 2022

5..Regulament de organizare si functionare a Centrului pentru Relatii Internationale (CpRI) 2022

6. Regulament finalizare studii 2021-2022 

7. Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenta si masterat

8. Regulament privind aplicarea sistemului ECTS

9.Regulament de organizare si functionare a centrului suport pentru invatamantul dual(CSID)

10. Regulament privind organizarea si desfasurarea finalizarii studiilor pentru anul universitar 2022-2023 UPIT

11. Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii UPIT 

12. Regulament de organizare si functionare a Biroului de Etica si Integritate Academica 

13. Regulament de organizare si functionare a Centrului de Marketing Universitar 

14. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Etica si Deontologie Universitara 

15. Regulament de organizare si functionare a Compartimentului GDPR 

16. Regulament de organizare si functionare a Directiei General Administrative 

17. Regulament privind accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile Bibliotecii UPIT 

18. Regulament privind activitatile profesionale studentesti studii universitare de licenta 

19. Regulament privind activitatile profesionale studentesti studii de master

20. Regulamentul privind activitatile  profesionale ale studiilor universitare de doctorat 

21. Regulament privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare in UPIT 

22. Regulament de organizare si functionare a Centrului de cercetare, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic din cadrul UPIT 

23. Regulament de organizare si functionare a Centrului Regional de Promovare a Proprietatii Industriale Arges-PATLIB Arges (CRPP)

24. Regulament de organizare si functionare a Directiei Secretariat General 

25. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Pitesti 

26. Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2020

27. Regulament de organizare si  functionare al Centrului de consiliere si orientare in cariera 

28. Regulament de organizare si desfasurare a studiilor postuniversitare 

29. Regulament de organizare si  functionare a Comisiei analiza si disciplina a UPIT 2019 - revizia 1

30. Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii 

31. Regulament de organizare si  functionare a Consiliului consultativ al Rectorului UPIT (CCR)

32. Regulament pentru organizarea si desfasurarea finalizarii studiilor pentru anul universitar 2022-2023 la Universitatea din Pitesti

 

PROCEDURI

1. Procedura de lucru privind planificarea activitatilor si raportarea in sistemul de evaluare a asigurarii calitatii 2022

2. PO_Elaborarea, comunicare, si publicarea continuturilor informative ale UPIT

3. Procedura operationala privind restituire si reportare taxe si scolarizare cetateni straini si studenti internationali  pe cont propriu valutar

4. Procedura privind organizarea practicii in anul universitar 2021-2022

5. Procedura de monitorizare si evaluarea intregului personal implicat in programele IFR

6.Procedura operationala privind intocmirea fisei postului si evaluarea personalului didctic auxiliar si nedidactic din cadrul UPIT

7. Procedura operationala privind intocmirea documentelor de angajare personal in cadrul UPIT

8. Procedura selectia partenerilor in consortiul universitar pentru invatamantul dual

9. Procedura de sistem controlul documentelor

10.Procedura operationala modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat in cadrul UPIT

11. Procedura Operationala privind asigurarea scuritatii datelor cu caracter personal in UPIT

12. Procedura de elaborare, actualizare periodica si monitorizare a  materialelor de studiu utilizate in procesul educational IFR 

13. Procedura operationala planificarea activitatilor de cercetare stiintifica si creatie universitara si raportarea rezultatelor acestora 

14.. Procedura operationala privind activitatea de digitizare

15. Procedura operationala privind verificarea respectarii eticii si deontologiei universitare in elaborarea tezelor de doctorat in Upit (1996-2016)

16. Procedura operationala pentru echivalarea situatiei scolare a studentilor

17. Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea inspectiei speciale pentru obtinerea gradului didactic I in regim online

18. Procedura de sistem privind managementul riscului 

19. Procedura operationala infiintarea,  certificarea si evaluarea institutionala a unitatilor de  cercetare 2019

20. Procedura operationala privind  activitatea cabinetelor medicale din cadrul UPIT 2019

21. Procedura operationala privind planificarea si raportarea activitatilor de cercetare, finantare CRC&D-AUTO si evaluarea competentelor profesionale ale personalului din cadrul CRC&D-AUTO

22.  Procedura operationala privind recunoastearea automata de catre UPIT a functiilor didactice obtinute in strainatate

23. Procedura operationala privind recunoasterea automata de catre UPIT a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in strainatate

24. Procedura operationala privind recunoasterea calitatii de doctorat obtinuta in strainatate 2019 - revizie 1

25. Procedura privind controlul  electronic antiplagiat preventiv al tezelor de doctorat in UPIT 2019

26. Procedura privind incurajarea  performantei in activitatea de cercetare a studentilor doctoranzi 2019

27. Procedura privind monitorizarea, evaluarea si revizuirea procesului educationalla programele de studiu de licenta

28.  Procedura privind recrutarea si selectia personalului pe posturi in afara organigramei in proiecte POCU 2019 

29. Procedura privind recunoasterea automata in cadrul UPIT a diplomei si a titlului de doctor obtinut in strainatate

30. Procedura de sistem solutionarea  petitiilor in cadrul UPIT 2018

 

 


 

 

 

Actualizat 06.07.2023

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.