Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Regulament de Organizare si Functionare a entitatilor din cadrul UPIT

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./ Rev.

Data aprobării în Senat

1.

REG-CMCPU-07                  

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare

2/2

28.09.2018

2.

REG-CCDI-02     

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul Universităţii din Piteşti

2/2

25.06.2018

3.

REG-CAS-04

Regulament de organizare şi funcţionare  a căminelor și cantinelor studenţeşti

2/2

26.11.2018

4.

REG-55-18

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

3/0

20.12.2021

5.

REG-55-20

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului pentru Relații Internaționale

2/1

24.04.2017

6.

REG-CCOC-01

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră

2/3

25.02.2019

7.

REG-DSG-01

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcției Secretariat General

3/0

30.09.2020

8.

REG-CRC&D-AUTO-01

 Regulament de organizare şi funcţionare  a centrului regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, procese si produse

inovatoare destinate industriei de automobile(CRC&D-AUTO) 

2/0

28.09.2018

9.

REG-CAS-03

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Activități Sociale

1/1

26.11.2018

10.

REG-DGA-01

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcţiei Generale Administrative

2/0

19.02.2021

11.

REG-55-29

Regulament de organizare şi funcţionare  a Compartimentului Audit Public Intern

1/0

27.03.2017

12.

REG-55-30

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcției Economice

2/1

24.04.2017

13. MET-COLEGTER-UPIT -01

Metodologie privind organizarea și funcționarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar

2/0 15.09.2017
14. REG-CMU-01 Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului de Marketing Universitar 1/3 26.07.2021
15. REG-CTICI-01 Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare (C.T.I.C.I.) 1/0 19.06.2017
16. REG-SPSU-01 Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Universității din Pitești 1/0 27.01.2020
17. REG-GDPR-01 Regulament de organizare și funcționare a compartimentului GDPR 1/0 06.12.2021
18. REG-55 Regulament de organizare si functionare a Centrului pentru Relatii Internationale 3/0 28.02.2022
         

 

 

Documente SMC referitoare la UPIT

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./ Rev.

Data aprobării în Senat

1.

               

Carta Universității din Pitești 2019

2.   Planul strategic al Universității din Pitești 2020-2024   30.03.2020
3.   Organigrama Universității din Pitești   07.06.2021
4. REG-55-00 Regulament de organizare şi funcţionare  a Universităţii din Piteşti 2/0 27.03.2017
5. REG-55-01 Regulament de organizare internă a Universităţii din Pitești 1/0 2012
6. REG-SUPIT-01 Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti 1/4 24.02.2020
7. REG-55-04               Regulament de organizarea şi funcţionarea a Consiliului de Administrație al Universității din Pitești 2/0 30.07.2013
8. REG-55-08 Regulament de organizare şi functionare a Comisiei de etică şi deontologie a Universităţii din Pitești 2/1 25.10.2021
9. REG-55-22 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare și asigurare a calității în Universitatea din Pitești 1/0 25.07.2016
10. REG-CAD-UPIT-01 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de analiză şi disciplină a Universitaţii din Piteşti                                                                     1/1 15.04.2019
11. REG-64-01 Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sanatate în muncă 1/3 30.09.2022
12. REG-CCR-UPIT-01

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ al Rectorului Universității din Pitești

 
1/0 26.11.2018

 

 Documente SMC referitoare la resursa umană

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./

Rev.

Data aprobării în Senat

1.

MET-CMCPU-02

Metodologie privind ocuparea posturi didactice și de  cercetare vacante în cadrul Universității din  Pitești 2/4 26.10.2020
2. MET-CMCPU-03 Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității din Pitești 1/0 17.12.2018
3.  MET-62-02 Metodologie cu privire la mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice care implinesc varsta de 65 de ani 1/0 31.05.2013
5.  MET-62-03 Norme de aplicare HGR nr. 1027 din 2014 1/1 19.12.2014
6. MET-62-05 Metodologie privind modul de  întocmire a statelor de funcții, de repartizare a resurselor de finanțare a  programelor de doctorat 1/0 14.11.2016
7. MET-62-06 Norme de aplicare privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant în Universitatea din Pitești 1/0 29.05.2014
8. MET-CMCPU-01   4/0

19.02.2021

9. MET-CMCPU-06

Metodologie privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020-2021

1/0 30.09.2020
10. MET-CMCPU-07  Metodologie privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2021-2022 1/0 20.09.2021
11. REG-CMCPU-03 4/3 07.06.2021
12. REG-CMCPU-02

Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ

1/3 28.09.2018
13. PL-71-03 Procedura privind acoperirea activităţilor didactice în regim de suplinire posturi vacante prin plata cu ora 1/1

30.09.2013

14. PO-CMCPU-01 Procedură operațională - Monitorizarea și evaluarea activităților didactice și de suport desfășurate în Universitatea din Pitești 1/0 23.04.2018
15. PO-CMCPU-08

Procedură operațională privind "recunoașterea automată de către Universitatea din Pitești a funcțiilor didactice din învățământul

universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate"

1/1 25.11.2019
17. PO-CMCPU-09 Procedură operațională privind organizarea procesului educațional în regim on-line 1/1 14.12.2020
18. PL-53-01 Procedura privind planificarea activitatilor si raportarea in sistemul de evaluare a calitatii 1/1 31.01.2022
19.  REG-CMCPU-03 Regulament de întocmire a statelor de funcții pentru anul universitar 2022-2023 4/4 30.06.2022
 
Documente SMC referitoare la partea contabila UPIT

crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./

Rev.

Data aprobării în Senat

1.

REG-55-30 Regulament de organizare și funcționare Direcția economică 2/1

24.04.2017

2.   Manualul de politici contabile   06.02.2014
3. P.O. 61-01 Procedura operaţională privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 1/0 06.02.2014
4. P.O. 61-02

Procedura operaţională privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate în interesul serviciului

1/0 06.02.2014
5. P.O. 61-03 Procedura operaţională privind efectuarea inventarierii patrimoniului 1/0 06.02.2014
6. P.O. 61-04 Procedura operaţională privind elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli 1/0 06.02.2014
7. P.O. 61-05 Procedura operaţională privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum 1/0 06.02.2014
8. P.O. 61-06 Procedura operaţională privind evidenţa mijloacelor fixe la locurile de utilizare şi/sau păstrare 1/0 06.02.2014
9. P.O. 61-07

Procedura operaţională privind înregistrarea, acordarea şi justificarea avansurilor în numerar în lei

1/1 06.02.2014
10. P.O. 61-08 Procedura operaţională privind întocmirea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale 1/1 06.02.2014
11. P.O. 61-09

Procedura operaţională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv

propriu

1/1 06.02.2014
12. P.O. 61-10 Procedura operaţională privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu 1/2 01.08.2014
13 P.O. 61-11 Procedura operaţională privind casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar 1/1 06.02.2014
14. P.O. 61-12 Procedura operaţională privind desemnarea persoanelor responsabile cu evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 1/1 06.02.2014
15. P.O. 61-13 Procedura operaţională privind evidenţa bunurilor primite prin donaţie 1/1 06.02.2014
16. P.O. 61-14 Procedura operaţională privind evidenţa obiectelor de inventar la locurile de utilizare şi/sau păstrare 1/1 06.02.2014
17. P.O. 61-15 Procedura operaţională privind gestionarea parcului auto 1/1 06.02.2014
18. P.O. 61-16 Procedura operaţională privind operaţiunile de casă 1/1 06.02.2014
19. P.O. 61-17

Procedura operaţională privind păstrarea şi arhivarea documentelor contabile

1/1 06.02.2014
20. P.O. 61-18 Procedura operaţională privind recepţia bunurilor achiziţionate 1/1 06.02.2014
21. P.O. 61-19 Procedura operaţională privind transmiterea fără plată a bunurilor aflate în stare de funcţionare 1/1 06.02.2014
22. P.O. 61-20

Procedura operaţională privind valorificarea activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar

1/1 06.02.2014
 

 

 

Actualizat 26.01.2023

 

 
 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.