Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

METODOLGII, REGULAMENTE ȘI PROCEDURI ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

 

METODOLOGII 2020

1.  Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al CSUD din cadrul IOSUD_ Universitatea din Pitesti

2. Metodologia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT 2020

3. Metodologia privind sustinerea examenelor, proiectelor de cercetare si rapoartelor pentru studiile de doctorat în UPIT

4.  Metodologie admitere IFR 2020-2021- online

5. Metodologie de finalizare a studiilor doctorale si sustinere a tezei de doctorat in cadrul UPIT in anul univ. 2019-2020

6. Metodologie de finalizare studii doctorale si sustinere a tezei de doctorat in cadrul UPIT inclusiv in situatii de urgenta 2020

7. Metodologie evaluare a rezultatelor si performantelor activitatii personalului didactic si de cercetare din UPIT 2020 

8. Metodologie privind desfasurarea  activitatilor de evaluare in regim on-line in anul universitar 2020-2021 la UPIT 2020

9. Metodologie privind finantarea formelor de stimulare a desfasurarii activitatilor de cercetare stiintifica si creatie universitara-revizie 2020

10. Metodologie privind organizare si desfasurarea activitatilor didactice 2020-2021

11. Metodologie privind organizarea concursului de admitere la Colegiul Tertiar Nonuniversitar 2020-2021

12. Metodologie privind organizarea si desfasurarea activitatilor didactice in 2020-2021-revizie

13. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii de doctorat in cadrul UPit  2021

14. Metodologie selectie decani 2020-2024

 

REGULAMENTE 2020

1.  Regulament admitere 2020_2021-on line

2. Regulament de admitere 2020-2021, ed. 6. revizia 3

3. Regulament de intocmire a statelor de functii 2020-2021

4. Regulament de organizare si functionare a Centrului de cercetare, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic din cadrul UPIT 

5. Regulament de organizare si functionare a Centrului Regional de Promovare a Proprietatii Industriale Arges-PATLIB Arges (CRPP)

6. Regulament de organizare si functionare a Directiei Secretariat General 2020

7. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Pitesti 2020-revizie 4

8. Regulament finalizare studii 2019_2020 - revizia 2

9. Regulament finalizare studii-2019-2020 -revizia 3

10. Regulament privind activitatea studentilor internationali in UPIT 2020

11. Regulament privind cercetarea stiintifica si creatia universitara in UPIT-revizie 2020

12. Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2020

13. Regulament state de functii IFR 2020-2021

 

PROCEDURI 2020

1. Instructiuni de lucru privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat din cadrul scolilor doctorale 2020-2021

2. Procedura operationala pentru echivalarea situatiei scolare a studentilor 2020

3.  Procedura operationala privind competitia interna de proiecte de cercetare stiintifica -revizie 2020

4. Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea inspectiei speciale pentru obtinerea gradului didactic I in regim online-revizie

5. Procedura operationala privind restituirea si reportarea taxelor de scolarizare cetateni straini si studenti internationali 2020

6. Procedura operationala privind stimularea activitatii de cercetare stiintifica si creatie universitara de excelenta din UPIT-revizie 2020

7. Procedura privind organizarea practicii 

8. Procedura privind organizarea procesului educational in regim online 2020

9. Procedura privind organizarea procesului educational online in UPIT - revizie 2020

 

METODOLOGII 2021

1. Metodologia de evaluare a rezultatelor si performantelor activitatii personalului didactic si de cercetare din UPIT 2021

2. Metodologia de finalizare studii doctorale si sustinere a tezei de doctorat in cadrul Universitatii din Pitesti inclusiv in situatii de urgenta

3. Metodologia privind mentinerea calitatii de titular in UPIt, editia a 2 a

4. Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat din cadrul scolilor doctoral

5. Metodologie cu privire la mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice care implinesc varsta de 65 de ani 2021

6. Metodologie de alocare a burselor din venituri proprii UPITpentru anul universitar 2021-2022

7. Metodologie privind organizarea  si desfasurarea activitatilor didactice 2021-2022

8. Metodologie privind organizarea concursului de admitere la Colegiul Tertiar Nonuniversitar 2021-2022

9. Metodologie privind organizarea concursului de admitere pentru IFR 2021-2022- online

10. Metodologie privind organizarea si desfasurarea procesului de selectare si alegere a structurilor de conducere a scolilor doctorale din IOSUD

11.  Metodologie privind organizarea si functionarea Colegiului Tertiar Nonuniversitar 2021

12. Metodologie privind transferul elevilor in cadrul Colegiului tertiar Nonuniversitar 2021

 

REGULAMENTE 2021

1. Regulament admitere on-line 2021-2022

2. Regulament de intocmire a statelor de functii 2021-2022

3. Regulament de intocmire a statului de functii pentru invatamantul cu frecventa redusa 2021-2022

4. Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii UPIT 2021

5. Regulament de organizare si functionare a Biroului de Etica si Integritate Academica 2021

6. Regulament de organizare si functionare a Centrului de Marketing Universitar 2021 

7. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Etica si Deontologie Universitara 2021

8. Regulament de organizare si functionare a Compartimentului GDPR 2021

9. Regulament de organizare si functionare a Directiei General Administrative 2021

10. Regulament finalizare studii 2020_2021

11. Regulament privind accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile Bibliotecii UPIT 2021

12. Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de licenta si master 2021-2022

13. Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenta si master 2021-2022-revizie

14. Regulament privind activitatile profesionale studentesti studii universitare de licenta 2021

15. Regulament privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare in UPIT 2021

 

PROCEDURI 2021

1. Procedura de elaborare, actualizare periodica si monitorizare a  materialelor de studiu utilizate in procesul educational IFR 

2. Procedura de sistem controlul documentelor 2021

3. Procedura operationala planificarea activitatilor de cercetare stiintifica si creatie universitara si raportarea rezultatelor acestora 2021

4.. Procedura operationala privind activitatea de digitizare 2021

5. Procedura operationala privind stimularea participarii la  competitiile de proiecte de cercetare_dezvoltare 2021 

6. Procedura operationala privind verificarea respectarii eticii si deontologiei universitare in elaborarea tezelor de doctorat in Upit (1996-2016)

7. Procedura privind monitorizare si asigurarea echivalentei activitatilor din planul de invatamant IFR cu cele de la IF 2021

 

METODOLOGII 2022

1. Metodologia de dezvoltare a ofertei educationale a UPIT

2. Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat 2022-2023-revizie

3. Metodologie admitere la Colegiul Tertiar 2022-2023

4. Metodologie privind organizarea concursului de admitere pentru IFR 2022-2023

5. Metodologie privind transferul  elevilor in cadrul Colegiului Tertiar 2022

6. Metodologie privind sustinerea tezei de abilitare si afilierea la o scoala doctorala in cadrul UPit inclusiv in situatii de urgenta 2022

 

REGULAMENTE 2022

1. Regulament admitere 2022-2023 revizie

2. Regulament de intocmire a statelor de functii 2022-2023 

3. Regulament de intocmire a statului de functii pentru invatamantul cu frecventa redusa 2022-2023

4. Regulament de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD Pitesti 2022

5..Regulament de organizare si functionare a Centrului pentru Relatii Internationale (CpRI) 2022

6. Regulament finalizare studii 2021-2022 


PROCEDURI 2022

1. Procedura de lucru privind planificarea activitatilor si raportarea in sistemul de evaluare a asigurarii calitatii 2022

2. Procedura de monitorizare si evaluare a intregului personal implicat in programele IFR 2022

3. Procedura operationala privind restituirea si reportarea taxelor de scolarizare cetateni straini si studenti internationali 2022 

4. Procedura privind organizarea practicii in anul universitar 2021-2022

5. Procedura privind perfectionarea si instruirea periodica a cadrelor didactice si a personalului administrativ IFR 2022

 

Actualizat 21.09.2022

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.