Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Regulament de organizare a Centrului pentru Managementul Calitatii si Programe Universitare (CMCPU) 2017 REVIZIE

Regulament de organizare si functionare a Centrului de consiliere si orientare in cariera (CCOC) 2017

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere 2017-2018

Regulament privind organizarea si desfasurarea finalizarii studiilor 2016_2017

Regulament de organizare si   functionare a Centrului de cercetare dezvoltare-inovare din cadrul Universitatii din Pitesti 2017

Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Pitesti 2017-revizie 3

Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Senatului Universitatii din Pitesti 2017 -   revizie

Regulament privind Cercetarea stiintifica si creatia universitara in Universitatea din Pitesti 2017

Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Senatului Universitatii din Pitesti 2017 -   revizie

Regulament de organizare si  functionare a Centrului IFR 2017-revizie

Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studentii UPIT 2017 -  REVIZIE

Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorală de Inginerie Mecanica_FM

Regulament de organizare si functionare a Directiei Economice 2017

Regulament organizare si functionare a Compartimentului Audit public intern 2017

Regulament organizare si functionare a Directiei General Administrative 2017

Regulament organizare si functionare a Universitatii din Pitesti 2017

Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorala FILOLOGIE

Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorala STIINTA SPORTULUI si ED. FIZICE

Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorală INGINERIA AUTOVEHICULELOR

Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2017

Regulament de organizare si functionare a Directiei Economice 2017_revizie_1

Regulament de organizare si functionare a Centrului pentru relatii internationale_CpRI_-rev_1

Regulament organizare si functionare a Directiei General Administrative 2017

Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta 2017-rev_1

Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de masterat 2017-rev_1

Regulament privind aplicarea  sistemului ECTS 2017-editia 2 

Regulament privind organizarea  programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice-revizia 3

Regulament privind organizarea si desfasurarea oncursului de admitere_2017-2018-revizia 1

Carta auditului intern UPit 2017

Regulament privind initierea,aprobarea,monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii 2017

Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta-Ed.2, rev. 2

Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de masterat-Ed.2, rev.2

Regulament privind organizarea si   functionarea Centrului pentru tehnologia informatiei, calculatoare si   informatizare (C.T.I.C.I.) 2017 (1)

Regulament de organizare si  functionare a Biroului de Relatii Publice si Registratura

Regulamentul de organizare si  functionare al Editurii UPIT 2017

Regulament de intocmire a statelor  de functii 2017-2018

Regulament de intocmire a statului  de functii pentru invatamantul cu frecventa redusa 2017-2018

Regulamentul de organizare si  functionare a Centrului pentru activitati sociale 2017

Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat din cadrull IOSUD

Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat in scoala doctorala de  INFORMATICA 2017

Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat in scoala doctorala de  MATEMATICA 2017

Regulament de intocmire a statelor   de functii 2017-2018 - revizia 4

Regulament privind acordarea de  burse si alte forme de sprijin pentru studenti ai UPIT 2017 - revizia  2

Regulament privind acordarea  burselorla ciclurile de licenta si masterat 2017-2018 -editia 1

Regulament privind organizarea si  desfasurarea concursului de admitere 2017-2018-revizia 2

Regulament de functionare SSM  2017

Regulament intern al Colegiului  tertiar nonuniversitar 2017

Regulament privind examinarea si  notarea studentilor 2017-revizia 1

Regulament privind elaborarea Planurilor de invatamant 2017-revizia 1

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.