Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Regulament de organizare a Centrului pentru Managementul Calitatii si Programe Universitare (CMCPU) 2017 REVIZIE

Regulament de organizare si functionare a Centrului de consiliere si orientare in cariera (CCOC) 2017

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere 2017-2018

Regulament privind organizarea si desfasurarea finalizarii studiilor 2016_2017

Regulament de organizare si   functionare a Centrului de cercetare dezvoltare-inovare din cadrul Universitatii din Pitesti 2017

Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Pitesti 2017-revizie 3

Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Senatului Universitatii din Pitesti 2017 -   revizie

Regulament privind Cercetarea stiintifica si creatia universitara in Universitatea din Pitesti 2017

Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Senatului Universitatii din Pitesti 2017 -   revizie

Regulament de organizare si  functionare a Centrului IFR 2017-revizie

Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studentii UPIT 2017 -  REVIZIE

Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorală de Inginerie Mecanica_FM

Regulament de organizare si functionare a Directiei Economice 2017

Regulament organizare si functionare a Compartimentului Audit public intern 2017

Regulament organizare si functionare a Directiei General Administrative 2017

Regulament organizare si functionare a Universitatii din Pitesti 2017

Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorala FILOLOGIE

Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorala STIINTA SPORTULUI si ED. FIZICE

Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorală INGINERIA AUTOVEHICULELOR

Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2017

Regulament de organizare si functionare a Directiei Economice 2017_revizie_1

Regulament de organizare si functionare a Centrului pentru relatii internationale_CpRI_-rev_1

Regulament organizare si functionare a Directiei General Administrative 2017

Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta 2017-rev_1

Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de masterat 2017-rev_1

Regulament privind aplicarea  sistemului ECTS 2017-editia 2 

Regulament privind organizarea  programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice-revizia 3

Regulament privind organizarea si desfasurarea oncursului de admitere_2017-2018-revizia 1

Carta auditului intern UPit 2017

Regulament privind initierea,aprobarea,monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii 2017

Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta-Ed.2, rev. 2

Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de masterat-Ed.2, rev.2

Regulament privind organizarea si   functionarea Centrului pentru tehnologia informatiei, calculatoare si   informatizare (C.T.I.C.I.) 2017 (1)

Regulament de organizare si  functionare a Biroului de Relatii Publice si Registratura

Regulamentul de organizare si  functionare al Editurii UPIT 2017

Regulament de intocmire a statelor  de functii 2017-2018

Regulament de intocmire a statului  de functii pentru invatamantul cu frecventa redusa 2017-2018

Regulamentul de organizare si  functionare a Centrului pentru activitati sociale 2017

Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat din cadrull IOSUD

Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat in scoala doctorala de  INFORMATICA 2017

Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat in scoala doctorala de  MATEMATICA 2017

Regulament de intocmire a statelor   de functii 2017-2018 - revizia 4

Regulament privind acordarea de  burse si alte forme de sprijin pentru studenti ai UPIT 2017 - revizia  2

Regulament privind acordarea  burselorla ciclurile de licenta si masterat 2017-2018 -editia 1

Regulament privind organizarea si  desfasurarea concursului de admitere 2017-2018-revizia 2

Regulament de functionare SSM  2017

Regulament intern al Colegiului  tertiar nonuniversitar 2017

Regulament privind examinarea si  notarea studentilor 2017-revizia 1

Regulament privind elaborarea Planurilor de invatamant 2017-revizia 1

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.