Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

LISTA DOCUMENTELOR SMC PROPRII OBLIGATORII 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A FACULTĂŢII
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII
PLAN STRATEGIC AL FACULTĂŢII 2020-2024
ORGANIGRAMA FACULTĂŢII

REGULAMENTE

REGULAMENT privind ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU STUDENȚII SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ

REGULAMENT privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SESIUNII ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI NAȚIONALE „SĂNĂTATE PRIN SPORT”

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂŢILE PROFESIONALE ALE CURSANȚILOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ
REGULAMENT privind EXAMINAREA ȘI NOTAREA CURSANȚILOR LA PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

RAPOARTE ANUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL FACULTĂŢII

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII LA NIVELUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ PENTRU ANUL 2022

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII LA NIVELUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ PENTRU ANUL 2021

RAPORT PRIVIND EVALUAREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII LA NIVELUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ PE ANUL 2021

METODOLOGII - ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

METODOLOGII - ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
- LICENȚĂ, MASTER, CONVERSIE -METODOLOGII - ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
METODOLOGIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE VACANTE ÎN FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZCĂ ŞI INFORMATICĂ
 

PROCEDURI -  ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI INFORMATICA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

GHID-uri

GHID studentului elaborat de FSEFI

 

- ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 -

LISTA DOCUMENTELOR SMC PROPRII OBLIGATORII 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A FACULTĂŢII
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII
PLAN STRATEGIC AL FACULTĂŢII 2020-2024
PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII - 2020
ORGANIGRAMA FACULTĂŢII

REGULAMENT privind ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU STUDENȚII SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ

METODOLOGII - ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor de conversie profesională pentru anul universitar 2020/2021

METODOLOGIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE VACANTE ÎN FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZCĂ ŞI INFORMATICĂ
 

PROCEDURI -  ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

PROCEDURĂ privind DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE ÎN REGIM ONLINE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021 ÎN CADRUL F.Ș.E.F.I.
Procedură operațională ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURARE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 ÎN F.Ș.E.F.I.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI INFORMATICA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

RAPOARTE ANUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL FACULTĂŢII

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII LA NIVELUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ PENTRU ANUL 2020

Raport anual privind activitatea de evaluare și asigurare a calității la nivelul Facultății de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatcă pentru anul 2019

RAPORT CENTRALIZAT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

GHID-uri

GHID studentului elaborat de FSEFI


LINK-uri utile -  ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea din Piteşti
PROCEDURĂ privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat de în cadrul Universităţii din Piteşti

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de şcolarizare, pentru programele de studii de licenţă

 

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

PROCEDURĂ privind DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE ÎN REGIM ONLINE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 ÎN CADRUL FACULTATĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

 

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

 

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

 

LISTA DOCUMENTELOR SMC PROPRII OBLIGATORII

 

PLAN STRATEGIC AL FACULTĂŢII 2016-2020

PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII - 2019

ORGANIGRAMA FACULTĂŢII

REGULAMENTE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A FACULTĂŢII

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII

REGULAMENTUL privind acordarea unor facilităţi în activitatea didactică pentru studenţii sportivi de performanţă

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

METODOLOGII

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018/2019

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor de conversie profesională pentru anul universitar 2018/2019 - unde există programe de conversie

METODOLOGIE privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenţă şi maşter

METODOLOGIE privind concursul pentru ocuparca posturilor didactice şi de cercetare vacante

METODOLOGIE privind stabilirea criteriilor de selecţie pentru personalul didactic şi nedidactic ERASMUS+

PROCEDURI

PROCEDURĂ privind îndrumarea studenţilor

PROCEDURĂ privind alegerea disciplinelor opţionale şi facultative

PROCEDURĂ privind efectuarca stagiului de practică de specialitate/pedagogică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă/masterat

PROCEDURA de atribuire şi de îndrumare a lucrărilor de finalizare studii

PROCEDURĂ privind elaborarea, actualizarea şi evaluarea periodică a materialelor de studiu

PROCEDURĂ privind întocmirea orarelor

GHIDURI

GHID studentului elaborat de FSEFI

GHID de elaborare a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie

RAP-FSEFI

Raport anual privind activitatea de evaluare și asigurare a calității la nivelul Facultății de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatcă pentru anul 2018

Raport anual privind activitatea de evaluare și asigurare a calității la nivelul Facultății de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică pentru anul 2017

Raport anual privind activitatea de evaluare și asigurare a calității la nivelul Facultății de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică pentru anul 2016

LINK-URI

ORAR (http://orar.upit.ro/index.aspx)

BIBLIOTECA UPIT (http://cat-biblioteca.upit.ro/bibl/Pagina%20WEB/Site_nou/Pag_inceput_files/pag_intrare.htm)

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2019- 2020 la Universitatea din Piteşti (https://www.upit.ro/ document/30S86/regulament admitere 2019 2020- ed 6 revizia l.pdf)

PROCEDURĂ privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul Universităţii din Piteşti (https://www.upit.ro/ document/30455/procedura privind modalitatea de_utilizare_a_sistemului antiplagia t in cadrul upit.pdf)

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de şcolarizare, pentru programele de studii de licenţă şi masterat (https://www.upit.ro/ document/l320l/procedura privind incasarea si evidenta taxelor de şcolarizare 2016.pdf)

 
News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information