Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

                                                        CERINȚE DEPUNERE LUCRARE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

 

Lucrările metodico-ştiinţifice pentru seria 2022-2024 vor fi depuse în formă scrisă la secretariatul DPPD, în intervalul

13.00-15.00,  în luna iulie, până pe data de 21.07.2023  și în luna august în perioada 21.08-31.08.2023, însoțite de

următoarele documente:

            - copie sumar detectare similitudine (limitele maxime sunt: similitudine 30%, citări 40%);

            - anexele nr. 3 (Proces verbal de control al originalității lucrării) și nr. 4 (Avizul conducătorului științific privind

admiterea sau neadmiterea lucrării în vederea susținerii) din Procedura privind modalitatea de utilizare a sistemului

antiplagiat în cadrul Universității din Pitești;

            - conținutul lucrării pe suport electronic, CD, format PDF;

            - referatul asupra lucrării metodico-științifice;

      - ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate;

            - candidații transferați în/din alt județ trebuie să prezinte adeverința care să ateste acest lucru.

            Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice vor avea loc în perioada 01.11.2023-31.05.2024 din

anul școlar 2023-2024.

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 ANUNȚ ÎNSCRIERE COLOCVIU GRAD DIDACTIC I 2023-2025

                                                                             (învățământ gimnazial și liceal)

Înscriere: 09.01-13.01.2023

Taxele de înscriere şi înmatriculare în cuantum de  450 de lei se pot achita la casieria UPIT sau prin orice bancă comercială sau oficiu poștal în contul  RO78TREZ04620F330500XXXX  TREZORERIA PITEȘTI  COD FISCAL 4122183, Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI.

Documente necesare: (pentru descărcare dați clik pe  Cerere, Convenție și Declarație)

Cerere de înscriere (completată cu numele din certificatul de naștere) ;

- Convenția cadru (completată cu numele din certificatul de naștere);

- Dovada achitării taxei;

Declarația de consimțământ în calitate de candidat/membru al comisiei în cadrul Colocviului de admitere pentru  gradul didactic I UPIT.

-Nota de informare GDPR -candidat, membru comisie -colocviu admitere  grad I -org UPIT

Documentele menționate mai sus vor fi semnate electronic și trimise scanat la e-mail-ul: lavinia.militaru@upit.ro

Colocviul de admitere se va susţine online în perioada 06.02-07.02.2023, conform planificării anexate.

Linkul de acces se va transmite pe adresele de mail ale candidaților și a cadrului didactic implicat în evaluare, cu specialitatea Pedagogie, cu o zi înaintea desfășurării colocviului.

 

TEME COLOCVIU GRAD I 

Specialitatea candidatului

 

Data/Ora

 
 

Limba şi literatura română

A-D

06.02.2023/10.00

 

Limba şi literatura română

G-T

06.02.2023/11.00

 

Limba şi literatura engleză

06.02.2023/09.00

 

Limba şi literatura franceză

06.02.2023/10.00

 

Biologie

07.02.2023/10.00

 

Chimie

07.02.2023/11.00

 

 

Teologie Ortodoxă

A-D

06.02.2023/11.00

 

Teologie Ortodoxă

P-S

06.02.2023/12.00

 

Educaţie fizică şi sport

07.02.2023/10.00

 

Matematică

07.02.2023/10.00

 

Informatică

07.02.2023/10.00

 

Istorie

06.02.2023/12.00

 

 
 
 

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348 453 431

 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 

                                                                              Propuneri

privind componenţa nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecţiilor  speciale şi

susţinerea lucrărilor  metodico-ştiinţifice în vederea acordării gradului didactic I,

                                                             seria 2021-2023

Categoria de personal didactic: Profesor I

 

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Specializarea/ specializările

înscrise

pe diploma de studii a candidatului

Numele şi prenumele preşedintelui şi ale membrilor comisiei;

Unitatea şcolară sau instituţia în care funcţionează 

Gradul didactic sau titlul ştiinţific pentru preşedinte şi fiecare membru al comisiei

 

Soare V. Ionela-Mihaela

Biologie

Preşedinte: Popescu Monica, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Truță Alina-Mihaela, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Atanasescu Cristina, Colegiul Național ,,I.C. Brătianu” Pitești

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Cotună N. Daniela-Georgeta

Chimie

Preşedinte: Topală Carmen, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Vîjan Loredana, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Popescu Steluța, I.Ș:J. Argeș/Școala Gimnazială Nanu Muscel, Câmpulung

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Chirca C. Maria Veronica

Educație fizică și sport

Preşedinte: Macri Aurelia, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Fleancu Julien Leonard, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Tudor Maria, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Pitești

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Crăciun I. Valeriu-Mihai

Educație fizică și sport

Preşedinte: Amzar Luminita, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Cojanu Florin, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Păcioianu Daniela-Florina, Liceul cu Program Sportiv Câmpulung

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Deliu V. Ionel

Educație fizică și sport

Preşedinte: Toma Geanina, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Cojanu Florin, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Georgescu Gheorghe, I.Ș:J. Argeș/ Liceul cu program sportiv "Viitorul" Piteşti, Argeș

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Lung Gh. Ionuț-Teodor

Educație fizică și sport

Preşedinte: Stancu Maura, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Cojanu Florin, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Mureșan Mihai, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu", Baia Mare, Maramureș

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Maria F. Mariana-Mădălina

Educație fizică și sport

Preşedinte: Rada Larisa, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Cojanu Florin, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Georgescu Gheorghe, I.Ș:J. Argeș/ Liceul cu program sportiv "Viitorul" Piteşti, Argeș

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Nicolae R. Mihail

Educație fizică și sport

Preşedinte: Dumitru Georgiana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Cojanu Florin, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Georgescu Gheorghe, I.Ș:J. Argeș/ Liceul cu program sportiv "Viitorul" Piteşti, Argeș

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Oprișan D. Mihail

Educație fizică și sport

Preşedinte: Mihailescu Liviu, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Macri Aurelia Cristina, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Vanea Mirela, IȘJ Olt

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Priseceanu N. Marius-Nicolae

Educație fizică și sport

Preşedinte: Dumitru Georgiana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie Conducătorul ştiinţific: Fleancu Julien Leonard, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Sandu Marin, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Bradu

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Radu I. Narcis

Educație fizică și sport

Preşedinte: Mihai Ilie, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Fleancu Julien Leonard, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Niță-Dobrin Iulia, Școala Gimnazială „Alezandru Davila”

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Răduţă Gh. Titel

Educație fizică și sport

Preşedinte: Popescu Corina, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Mihăilă Ion, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Mazilescu Ion Cosmin, Școala Gimnazială Băiculești

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Tudose C. Andreea

Educație fizică și sport

Preşedinte: Ghimișliu Florin, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Fleancu Julien Leonard, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Neacșu Ioan Cristian, Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Vintescu R. Noris-Roland

Educație fizică și sport

Preşedinte: Fleancu Leonard, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Cojanu Florin, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Ardelean Simona, IȘJ Maramureș

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Inspector școlar,

Gradul didactic I

Dumitrescu Gh. Raluca-Daniela

Informatică

Preşedinte: Ștefan Florentina-Alina, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Miroiu Maria, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Manolescu Daniela Alice, Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Răducu C. Georgiana-Alina

Informatică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Bălcău Costel, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Rădoi Ionica-Iuliana, I.Ș.J. Argeș/Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Sanda Gh. Cristina-Corina

Informatică

Preşedinte: Bălcău Costel, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Constantin Doru, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Manolescu Daniela Alice, Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Cîrstea C. Marian

Istorie

Preşedinte: Chistol Aurelian, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Neacșu Mihaela-Gabriela, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Ungureanu Valentina, Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu" Slatina, Olt

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Drăgușin I. Irina-Veronica

Istorie

Preşedinte: Neagoe Claudiu, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Popescu Cornel, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Ungureanu Valentina, Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu" Slatina, Olt

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Alexandru M. Maria-Magdalena

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Miron Cristina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Stîngă Valentina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Jalbă Marcela, IȘJ Ialomița

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

Inspector școlar

 Gradul didactic I

Arghiroiu F. Paula-Simona

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Miron Cristina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Dumitrescu Adela Elena, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Bățăuș Simona-Gabriela, Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare" Alexandria, Teleorman

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Băieș D. Nicoleta-Alina

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Langa Claudiu, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Lazăr Adriana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Delegat IŞJ: Dumitrescu Corina, Școala Gimnazială                               ,,Mihai Eminescu” Pitești

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

 Dogaru F. Anca-Victoria

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Stîngă Valentina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Grecu Aida Mihaela, Colegiul Național                     ,,Zinca Golescu” Pitești

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Drăgănel V. Maria-Cristina

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Dumitrescu Adela Elena, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Ungureanu Alina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Barangă Simona Maria, IȘJ Vâlcea

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Drăghici N. Florina-Corina

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Manea Constantin, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Stîngă Valentina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Ghițulescu Daniela, Liceul Tehnologic Costești

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Geambașiu E. Anca-Elena

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Arsene-Onu Cristina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Mărășescun Amalia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Cantu Daniela, Colegiul Național                           ,,Vlaicu-Vodă” Curtea de Argeș

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Jigaru Ș. Nicoleta-Adelina

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Dumitru Georgiana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Drăcea-Sima Elena-Loredana, Școala Gimnazială nr.1 Micești

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Nicola V. Maria

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Dumitrescu Adela Elena, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Vîntu Mădălina Iulia, Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Nițulescu Gh. Roxana-Gabriela

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Mărășescu Amalia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Stîngă Valentina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Preda-Vîlcu Geanina, Colegiul Național                     ,,Zinca Golescu” Pitești

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Radu V. Nicoleta-Simona  

Amânare din seria 2020-2022

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Ungureanu Alina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Mărășescu Amalia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Ghițulescu Daniela, Liceul Tehnologic Costești

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Scărlătescu C. Vasilica-Loredana

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Arsene-Onu Cristina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Ungureanu Alina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Barangă Simona Maria, IȘJ Vâlcea

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Ungureanu Ș. Alexandra-Angela                  Amânare din seria 2019-2021

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Manea Constantin, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Miron Cristina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Băiașu Gheorghița Alina, Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeș

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Zăinescu  E. Ioana-Eugenia

Limba și literatura engleză

Preşedinte: Stan Maria Magdalena, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Stîngă Valentina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Bujan Maria, IȘM București

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

Inspector școlar

 Gradul didactic I

Angelescu Gh. Adriana-Alina

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Voiculescu Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina-Amelia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Constantin Anda-Elena

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

habil.

Inspector școlar,

 Gradul didactic I

Conceatu  C. Silvia

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Stan Maria Magdalena, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Șerbănică Florinela, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Ionescu Ioana, IȘJ Ilfov

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

Inspector școlar,

 Gradul didactic I

Dobra D. Elena-Mădălina

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Voiculescu Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Lefter Diana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Bănică Carmina Maria, Colegiul Național ,,Vlaicu-Vodă” Curtea de Argeș

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr. habil.

 Gradul didactic I

Dobrin M. Denisa-Elena

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Șerbănică Florinela, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Tomescu Ana-Marina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Preda Corina Elena, Colegiul Tehnic ,,Costin D.Nenițescu” Pitești

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Negoescu P. Aurora-Constantina

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Voiculescu Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina-Amelia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Toboiu Daiana Nicoleta, I.Ș.J. Argeș/Colegiul Național ,,I.C. Brătianu”

conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

habil.

Gradul didactic I

Nițoiu C. Simona-Elena

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Tomescu Ana-Marina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Șerbănică Florinela, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Dogaru Elena- Carmen, Colegiul Tehnic ,,Costin D.Nenițescu”

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Olteanu C. Mihaela-Adriana

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Voiculescu Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Lefter Diana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Ratea Liana, Școala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr. habil.

 Gradul didactic I

Smădu M. Reluța-Iuliana

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Georgescu Corina-Amelia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Gagiu Magdalena, Colegiul Național ,,Radu Greceanu" Slatina

Conf. univ. dr.

habil.

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Stanciu L. Elena

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Georgescu Corina-Amelia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Lefter Diana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Pătru Laura, Școala Gimnazială ,,Vintilă Brătianu”   Ștefănești

Conf. univ. dr.

habil.

Prof. univ. dr. habil.

 Gradul didactic I

 Stancu Gh. Elena

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Lefter Diana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina-Amelia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Toboiu Daiana Nicoleta, I.Ș.J. Argeș/Colegiul Național ,,I.C. Brătianu”

Prof. univ. dr. habil.

Conf. univ. dr.

habil.

 Gradul didactic I

Stoian T. Ionela-Florentina

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Lefter Diana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Lăpădatu Angela Gabriela, IȘJ Teleorman

Prof. univ. dr.

habil.

Conf. univ. dr.

 

Inspector școlar

 Gradul didactic I

Țibrian  A. Veronica

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Bulgaru Ionuț, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Dobrin Călina Cristina, Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu”

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Ungureanu M. Monica-Florina

Limba și literatura franceză

Preşedinte: Georgescu Corina-Amelia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Lefter Diana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Toboiu Daiana Nicoleta, I.Ș.J. Argeș/Colegiul Național ,,I.C. Brătianu”

Conf. univ. dr.

habil.

Prof. univ. dr.

Habil.

 Gradul didactic I

Chiva N. Elena

Limba și literatura română

Preşedinte: Apetroaiei Ana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Iancău Raluca Nicoleta, Colegiul Național de Informatică ,,Gr. Moisil" Brașov

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Coadă Gh. Felicia-Elena

Limba și literatura română

Preşedinte: Soare Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Bănică Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Gridan Maria, IȘJ Ilfov

Conf. univ. dr.

habil.

Conf. univ. dr.

Inspector școlar,

 Gradul didactic I

Coman  M. Victorița

Limba și literatura română

Preşedinte: Sămărescu Adrian, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Gridan Maria, IȘJ Ilfov

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

Inspector școlar,

 Gradul didactic I

Florescu M. Loredana-Ioana

Limba și literatura română

Preşedinte: Dumitru Adina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Gheorgișor Camelia, IȘJ Brăila

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Mihai  M. Nicoleta-Adelina  

Amânare din seria 2020-2022

Limba și literatura română

Preşedinte: Sămărescu Adrian, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Soare Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Vlaicu Anca, Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

habil.

 Gradul didactic I

Miloiu T. Roxana-Minodora

Limba și literatura română

Preşedinte: Dumitru Adina, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Soare Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Demeter Andreia Maria, Inspectoratul Școlar Județean Argeș

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

habil.

Gradul didactic I

Nedelcu M. Iuliana

Limba și literatura română

Preşedinte: Geambei Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Soare Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Vlad Eugenia, Școala Gimnazială ,,George Poboran" Slatina, Olt

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Nicolae  I. Ramona-Mariana

Limba și literatura română

Preşedinte: Soare Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Mușat Mihaela, IȘM București

Conf. univ. dr.

habil.

Lect. univ. dr.

Inspector școlar

 Gradul didactic I

Pepenel  C. Ramona-Georgiana

Limba și literatura română

Preşedinte: Geambei Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Bănică Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Manea Alina Ramona, Colegiul Național ,,I.C. Brătianu"  Pitești

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Pisicaru  D. Maria-Irina

Limba și literatura română

Preşedinte: Apetroaiei Ana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Bănică Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Zanfirescu  Elena, Liceul Tehnologic ,,Alexe Marin"  Slatina, Olt

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Răduinea C. Ana                 Amânare din seria 2018-2020

Limba și literatura română

Preşedinte: Bănică Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Soare Liliana, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Geamănu Mariana Dumitra, Liceul Tehnologic ,,Petre S. Aurelian" Slatina, Olt

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

habil.

 Gradul didactic I

Savu V. Dumitru-Mugurel

Limba și literatura română

Preşedinte: Bănică Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Iuga Anca

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

Inspector școlar,

 Gradul didactic I

Ungureanu D. D. Elena-Delia

Limba și literatura română

Preşedinte: Dumitru Georgiana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Mazilescu Sorin, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Delegat IŞJ: Demeter Andreia Maria, Inspectoratul Școlar Județean Argeș

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Vladu I. Oana-Camelia

Limba și literatura română

Preşedinte: Langa Claudiu, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Lazăr Adriana-Nicoleta, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Delegat IŞJ: Vlad Eugenia, Școala Gimnazială ,,George Poboran" Slatina

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Balacciu I. Liliana-Mihaela

Matematică

Preşedinte: Bălcău Costel, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Constantin Doru, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Ion Bogdan, IȘJ Giurgiu

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

Inspector școlar,

 Gradul didactic I

Ciobanu  T. Georgiana-Diana           Amânare din seria 2019-2021

Matematică

Preşedinte: Popescu Doru Anastasiu, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Raluca Mihaela, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Popa Maria Doina, Liceul Tehnologic ,,Alexe Marin" Slatina, Olt

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Enache N. Delia

Matematică

Preşedinte: Ștefan Florentina Alina, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Raluca Mihaela, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Stancu Floarea, Inspectoratul Școlar Județean Argeș

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Gold  L. Ioana-Nicoleta

Matematică

Preşedinte: Nuică Antonio, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Raluca Mihaela, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Popa Elena, Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Lungan C. Daniela

Matematică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Bălcău Costel, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Graure Silviu, Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu" Pitești

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Mihai M. Anca Elena

Matematică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Bălcău Costel, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Stancu Floarea, Inspectoratul Școlar Județean Argeș

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Toma M. Nicoleta

Matematică

Preşedinte: Bălilescu Loredana, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Raluca Mihaela, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Delegat IŞJ: Tănasie Gigi Florin, Colegiul Național ,,Zinca Golescu" Pitești

Prof. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Alexe C. Luminița

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Gîrbea Gheorghe, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Safta Roger-Cristian, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Militaru Ion Gabriel, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni

Pr. Conf. univ. dr.

 

Pr. lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Diaconu G. Florina-Coralia            Amânare din seria 2020-2022

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Safta Roger-Cristian, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Gîrbea Gheorghe, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Pascu V. Vicențiu Daniel, Colegiul Național „I.C.Bratianu”

Pr. Lect. univ. dr.

 

Pr. conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Dumitru Gh. Nicolae-Cosmin

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Apetroaiei Ana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Pufu Gheorghe, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Ghinescu Gheorghe, I.Ș.J. Argeș/Școala Gimnazială „Oprea D. Iorgulescu”

Lect. univ. dr.

 

Pr. conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Eftimie N. Maria-Gabriela

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Gîrbea Gheorghe, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Safta Roger-Cristian, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Turturoiu Maria Liliana, Liceul Tehnologic Topoloveni

Pr. conf. univ. dr.

 

Pr. lect. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Enache Gh. Miron-Gabriel

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Neacșu Gheorghe, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Brînzea Nicolae, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Isăroiu Aurelia, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Lect. univ. dr.

 

Pr. prof. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Ivan I. Elena-Daniela           Amânare din seria 2017-2019

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Safta Roger-Cristian, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Gîrbea Gheorghe, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Geamănu Ștefania, Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu" Slatina, Olt

Pr. Lect. univ. dr.

 

Pr. conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Lincă T. Mirela

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Apetroaiei Ana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Conducătorul ştiinţific: Pufu Gheorghe, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Boruz Cristina, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Magheru" Slatina, Olt

Lect. univ. dr.

 

Pr. conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

Potcovaru C. Ralida-Iulica Amânare din seria 2020-2022

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Gîrbea Gheorghe, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conducătorul ştiinţific: Safta Roger-Cristian, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Bogus Vasile, IȘJ Ilfov

Pr. conf. univ. dr.

 

Pr. lect. univ. dr.

Inspector școlar,

 Gradul didactic I

Udroiu I. Victoria-Magdalena

Teologie ortodoxă

Preşedinte: Dumitru Georgiana, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie Conducătorul ştiinţific: Onu Constantin, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Delegat IŞJ: Turturoiu Maria Liliana, Liceul Tehnologic Topoloveni

Lect. univ. dr.

 

Pr. conf. univ. dr.

 

 Gradul didactic I

 

 

 

 

CERINȚE DEPUNERE LUCRARE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ, SERIA 2021-2023

Lucrările metodico-ştiinţifice pentru seria 2021-2023 vor fi depuse în formă scrisă la secretariatul DPPD, în intervalul 13.00-15.00,  în luna iulie, până pe data de 22.07.2022  și în luna august în perioada 22.08-31.08.2022, însoțite de următoarele documente:

            - copie sumar detectare similitudine (limitele maxime sunt: similitudine 30%, citări 40%);

            - anexele nr. 3 (Proces verbal de control al originalității lucrării) și nr. 4 (Avizul conducătorului științific privind admiterea sau neadmiterea lucrării în vederea susținerii) din Procedura privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul Universității din Pitești;

            - conținutul lucrării pe suport electronic, CD, format PDF;

            - referatul asupra lucrării metodico-științifice;

      - ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate;

            - candidații transferați în alt județ trebuie să prezinte adeverința care să ateste acest lucru.

            Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice vor avea loc în perioada 01.11.2022-31.05.2023 din anul școlar 2022-2023.

 

 

ANUNȚ ÎNSCRIERE COLOCVIU GRAD DIDACTIC I 2022-2024

(învățământ gimnazial și liceal)

 

 

Înscriere: 10.01-14.01.2022

Taxa de înscriere şi înmatriculare în cuantum de  450 de lei se va achita la casieria UPIT, la bancă sau la poștă în contul  RO78TREZ04620F330500XXXX TREZORERIA PITEȘTI COD FISCAL 4122183.

Documente necesare: (pentru descărcare dați clik pe  Cerere, Convenție și Declarație)

Cerere de înscriere (completată cu numele din certificatul de naștere) ;

- Convenția cadru (completată cu numele din certificatul de naștere);

- Dovada achitării taxei;

Declarația de consimțământ în calitate de candidat/membru al comisiei în cadrul Colocviului de admitere pentru  gradul didactic I UPIT.

Documentele menționate mai sus vor fi semnate electronic și trimise scanat la e-mail-ul: lavinia.militaru@upit.ro

Colocviul de admitere se va susţine online în perioada 08.02-09.02.2022, conform planificării anexate.

Linkul de acces se va transmite pe adresele de mail ale candidaților și a cadrului didactic implicat în evaluare, cu specialitatea Pedagogie, cu o zi înaintea desfășurării colocviului.

 

 

Nr. ctr.

Specialitatea candidatului

Data

 

 

 1.  

Limba şi literatura română

08.02.2022

 

 1.  

Limba şi literatura engleză

08.02.2022

 

 1.  

Limba şi literatura franceză

08.02.2022

 

 1.  

Istorie

08.02.2022

 

 1.  

Teologie Ortodoxă

08.02.2022

 

 1.  

Autovehicule rutiere

08.02.2022

 

 1.  

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

08.02.2022

 

 1.  

Biologie

09.02.2022

 

 1.  

Chimie

09.02.2022

 

 1.  

Educaţie fizică şi sport

09.02.2022

 

 1.  

Fizică

09.02.2022

 

 1.  

Informatică

09.02.2022

 

 1.  

Matematică

09.02.2022

 

 1.  

Electronică aplicată

09.02.2022

 

 1.  

Electromecanică

09.02.2022

       
 

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 034845343

TEME COLOCVIU 2022

Teme colocviu gr. I 2022-2024. docx-engleză-Brăslașu M

Teme Grad didactic I - BIOLOGIE

Tematica  Lucrari Gradul I - EFS -  Butnariu Mihaela

TEME Gradul I_limba   romana_Lazar_2022

Teme Gradul   I_engleza_Lazar_2022

TEMATICA RELIGIE_grad  I_NEACSU  MG_ 2022

Teme Colocviu Gradul I 2022 limba romana -  Grecu

Teme MATEMATICA colocviu  grad I_2022_Samarescu_Nicoleta

Teme gradul I 2021 franceză Tomescu Marina

Teme  grad didactic  I_matematica_Bogdan NICOLESCU_2022

 

Componenţa nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecţiilor  speciale şi susţinerea lucrărilor  metodico-ştiinţifice în vederea acordării gradului didactic I, seria 2020-2022

 

ANUNȚ

 

Lucrările metodico-ştiinţifice pentru seria 2020-2022 vor fi depuse în formă scrisă la secretariatul DPPD, în luna iulie, până pe data de 23.07.2021 în intervalul 13.00-15.00 și în luna august în perioada 23.08-31.08.2021 în intervalul 12.00-15.00, însoțite de următoarele documente:

            - copie sumar detectare similitudine (limitele maxime sunt: similitudine 30%, citări 40%);

            - anexele nr. 3 (Proces verbal de control al originalității lucrării) și nr. 4 (Avizul conducătorului științific privind admiterea sau neadmiterea lucrării în vederea susținerii) din Procedura privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul Universității din Pitești;

            - conținutul lucrării pe suport electronic, CD, format PDF;

            - referatul asupra lucrării metodico-științifice;

            - candidații transferați în alt județ trebuie să prezinte adeverința care să ateste acest lucru.

            Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice va avea loc în perioada 01.11.2021-31.05.2022 din anul școlar 2021-2022.

 

PLANIFICARE COLOCVIU DE ADMITERE ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADULUI DIDACTIC I DE CĂTRE PROFESORII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2021-2023

 

ANUNȚ ÎNSCRIERE COLOCVIU GRAD DIDACTIC I 2021-2023

(învățământ gimnazial și liceal) 

Înscriere: 11.01-15.01.2021

Taxa de înscriere şi înmatriculare în cuantum de  450 lei se va achita în contul  RO78TREZ04620F330500XXXX TREZORERIA PITEȘTI COD FISCAL 4122183.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documente necesare: (pentru descărcare dați clik pe  Cerere, Convenție și Declarație)

 Cerere de înscriere (completată cu numele din certificatul de naștere);

- Convenția cadru (completată cu numele din certificatul de naștere);

- Dovada achitării taxei;

Declarația de consimțământ student, masterand, elev colegiu-absolvent,  participant la examen de finalizare studii UPIT.

Documentele menționate mai sus vor fi semnate electronic și trimise scanat la e-mail-ul: lavinia.militaru@upit.ro

Colocviul de admitere se va susţine vineri, 05.02.2021, repartizarea pe specializări urmând a fi publicată ulterior.

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

Nota de informare generala GDPR - UPIT-anexa consimtamant  participant la exam finalizare studii

Tematica  Lucrari Gradul I -  Butnariu Mihaela

Tematica gradul didactic I - Ionela  Niculescu

TEME COLOCVIU  GRAD I 2021-2023

Teme Grad didactic I - BIOLOGIE   2020-2022.doc

Teme grad I - CHIMIE 2020-2022

TEMATICA GRADUL I ISTORIE  - 2021-2023

Teme colocviu franceză Serbanica Florinela

Teme colocviu-franceză-Tomescu Marina

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Propuneri privind componenţa nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecţiilor speciale şi susţinerea lucrărilor  metodico-ştiinţifice în vederea acordării gradului didactic I

_______________________________________________________________________

seria 2019-2021

GRAD DIDACTIC I  – 2019

Certificatul  se ridică de la RECTORAT, ghișeul de eliberare ACTE STUDII, în timpul programului cu publicul.

 

GRAD  DIDACTIC I -2020

Adeverințele de susținere a gradului didactic I se ridică de la secretariatul DPPD (ghișeul de la parter), zilnic, între orele 13.00-15.00, în baza unei cereri trimise pe mail, cu programare la tel. 0348453431 sau la adresa lavinia.militaru@upit.ro

 

 

=========================================================================

ANUNT COLOCVIU GRAD I 2019-2021

Colocviul de admitere se va sustine luni, 04.02.2019, si marti, 05.02.2019, repartizarea pe specializari urmand a fi publicata la inceputul lunii ianuarie.

Taxa in cuantum de 350 lei se achita la casieriile UPIT (Rectorat sau Gh. Doja) sau in

CONT DPPD RO13TREZ04620F331700XXXX   TREZORERIA PITESTI COD FISCAL 4122183

Perioada de inscriere este intre 07-14.01.2019 intre orele 13.00-15.00 (L, M, Mi, V) si      16.00-18.00 (J), constand in depunerea urmatoarelor documente:

1.Cererea de inscriere si Conventia cadru - in dublu exemplar (care se gasesc in sectiunea Documente utile), completate cu numele din certificatul de nastere ;

2. Copie chitanta.

 

Comisii Gradul I MEN 2017-2019 DPPD

http://www.dppdpitesti.ro/resurse//DPPD_2017-2019_site.pdf


 

Grad I - cerinte depunere lucrare

Grad I - cerinte depunere lucrare - până pe data 31 august 2020

Depunerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I este condiţionată de:

- redactarea referatului asupra lucrării metodico-ştiinţifice;

- copie sumar detectare similitudine (limitele maxime sunt: similitudine 30%, citări 40%);

- completarea anexelor nr. 3 şi nr. 4 din Procedura privind modalitatea  de  utilizare  a    sistemului  antiplagiat  în  cadrul  UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti;

- ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate;

- lucrarea în formă scrisă  È™i pe suport electronic, CD, format  PDF.

   Criterii de elaborare și evaluare

 

Planificare Colocviu 2019-2021

PROGRAMAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADULUI DIDACTIC I DE CĂTRE PROFESORII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2019 – 2021

04-05.02.2019

1.     

Limba şi literatura română

04.02.2019, ora 10.00 A-I

C 305

04.02.2019, ora 10.00 N-V

C 201

 

2.      

Limba şi literatura engleză

04.02.2019, ora 12.00

C 312

 

3.      

Limba şi literatura franceză

05.02.2019, ora 10.00

C 302

 

4.      

Biologie

05.02.2019, ora 10.00

C 201

 

5.      

Chimie

05.02.2019, ora 11.00

C 201

 

6.      

Teologie Ortodoxă

05.02.2019, Ora 9.00

C 305

 

7.      

Educaţie fizică şi sport

04.02.2018, ora 9.00

C 302

 

8.      

Matematică

05.02.2019, ora 12.00

C 302

 

9.      

Istorie

04.02.2018, ora 9.00

C 307

 

Program cu publicul

LUNI - VINERI 13.00-15.00

____________________________________________________________

Teme propuse Grad I 2018-2020

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.