Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Nr. crt. Cod  Denumirea documentului Ed./ Rev. Data aprobării în Senat
2.  MET- CAS-01

Metodologia de decontare a abonamentelor de transport intern şi/sau extern pentru studenţii Universităţii din Piteşti

2/0 15.09.2017
4.

 MET-52-02

Metodologia de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă 1/0 25.03.2013
5. MET-FSESSP-DPPD-01

Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

1/1 29.10.2018
6. MET-CMCPU-04 Metodologie de evaluare a satisfacției studenților în raport cu produsul educațional global 1/0 16.12.2019
9.   REG-82-01

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea din Piteşti

1/0 17.12.2012
12.   REG-CAS-04

Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinelor studenţeşti

2/2 26.11.2018
13.   REG-DSG-02

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de licență

3/0 28.06.2021
14.   REG-DSG-03

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de masterat

2/5 16.12.2019
15.   REG-DSG-04 Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în Universitatea din Pitești 1/0 07.06.2021
16.  REG-CFM - 02 Regulament de organizare și desfășurare a studiilor postuniversitare 1/0 16.12.2019
17.

 REG-75-04

Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii in cadrul mobilitatilor Erasmus 1/0 25.02.2013
18. REG-CRI-01 Regulament privind desfășurarea mobilităților ERASMUS+ în Universitatea din Pitești 1/0 29.01.2018
19. REG-CRI-02 Regulament privind activitatea studenților internaționalizați în Universitatea din Pitești 1/0 09.02.2018
21.  REG-CMCPU-06

Regulament privind  aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitatea din Piteşti

3/0 16.12.2019
22.  REG-CMCPU-09

Regulament  privind examinarea și notarea studenților

Anexă 6 la Regulament  privind examinarea și notarea studenților

3/2 30.09.2020
23.

REG-CMCPU-01    

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de   studii  3/0 25.03.2019
24.   REG-CMCPU-08

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

1/5 30.09.2019
25. REG-CAS-01

Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat

2/0 26.07.2021
26.   PL-52-02

Procedură de acordare a certificatelor de competenţă lingvistică

1/0 29.04.2013
27.  PO-CMCPU-05

Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de școlarizare

1/1 15.04.2019
28.   PO-CMCPU-06

Procedură de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților

2/0 25.05.2020
29.   PL-75-04 Procedură de lucru privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităților Erasmus 1/0 2012
30.   PL-82-01-CCOC Procedură de lucru privind monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor din Universitatea din Piteşti pe piaţa muncii 1/0 30.01.2017
31.   PL-82-02-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de informare a studenţilor/ absolvenţilor/ elevilor de liceu din anii terminali privind oportunităţile de dezvoltare a carierei profesionale 1/0 30.01.2017
32.   PL-82-03-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere în carieră, consiliere şi evaluare psihologică 1/0 30.01.2017
33.   PO-CMCPU-03 Procedură privind circuitul documentelor în Universitatea din Pitești 1/0 15.04.2019
34.   PO-CMCPU-04 Procedură privind modalitatea  de  utilizare  a    sistemului  antiplagiat  în  cadrul Universității din Pitești 1/1 17.12.2018
35.   PO-CRI-01 Procedură restituire taxe de școlarizare cetățeni străini și studenți internaționali 1/1 26.03.2018
36.   PO-CMCPU-07 Procedură operațională privind activitatea cabinetelor medicale din cadrul Universității din Pitești 1/0 27.05.2020
37.   PO-CMCPU-02 Procedura operațională - Monitorizarea, evaluarea și revizuirea procesului educațional la programele de studiu de licență și masterat 1/0 16.09.2020
39.   PO-CMCPU-10 Procedură operațională privind organizarea practicii în anul universitar 2020-2021 1/0 14.12.2020
40.    REG-CAS-01 Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat 2/1 17.11.2021
41.    MET-CAS-02 Metodologie de alocare a burselor din venituri proprii UPIT pentru anul 2021-2022 1/0 06.12.2021
43. PO-CMCPU-O2 Procedura aperațională privind organizarea practicii în anul universitar 2021-2022 1/1 28.02.2022
44. REG-CMCPU-10 Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023 la Univesriatea din Pitesti 2/1 28.02.2022
45. PO-CRI-01 Procedură operațională privind restituire taxe de școlarizare cetățeni străini și strudenți internaționali pe cont propriu valutar 2/1 07.03.2022
46. REG-CMCPU-10 Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023 2/2 30.05.2022
47. MET-COLEGTER-UPIT-02 Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar 4/0 30.06.2022

 

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare valabile în anul universitar 2022 – 2023, aprobate în Ședința Senatului, conform  HS nr. 140/16.09.2022.

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare valabile în anul universitar 2022 – 2023

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare valabile în anul universitar 2022 – 2023, aprobate HS 30.06.2022

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.