Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Nr. crt. Cod  Denumirea documentului Ed./ Rev. Data aprobării în Senat
2.  MET- CAS-01

Metodologia de decontare a abonamentelor de transport intern şi/sau extern pentru studenţii Universităţii din Piteşti

2/0 15.09.2017
4.

 MET-52-02

Metodologia de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă 1/0 25.03.2013
5. MET-FSESSP-DPPD-01

Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

1/1 29.10.2018
6. MET-CMCPU-04 Metodologie de evaluare a satisfacției studenților în raport cu produsul educațional global 1/0 16.12.2019
9.   REG-82-01

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea din Piteşti

1/0 17.12.2012
12.   REG-CAS-04

Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinelor studenţeşti

2/2 26.11.2018
13.   REG-DSG-02

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de licență

3/0 28.06.2021
14.   REG-DSG-03

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de masterat

2/5 16.12.2019
15.   REG-DSG-04 Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în Universitatea din Pitești 1/0 07.06.2021
16.  REG-CFM - 02 Regulament de organizare și desfășurare a studiilor postuniversitare 1/0 16.12.2019
17.

 REG-75-04

Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii in cadrul mobilitatilor Erasmus 1/0 25.02.2013
18. REG-CRI-01 Regulament privind desfășurarea mobilităților ERASMUS+ în Universitatea din Pitești 1/0 29.01.2018
19. REG-CRI-02 Regulament privind activitatea studenților internaționalizați în Universitatea din Pitești 1/0 09.02.2018
21.  REG-CMCPU-06

Regulament privind  aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitatea din Piteşti

3/0 16.12.2019
22.  REG-CMCPU-09

Regulament  privind examinarea și notarea studenților

Anexă 6 la Regulament  privind examinarea și notarea studenților

3/2 30.09.2020
23.

REG-CMCPU-01    

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de   studii  3/0 25.03.2019
24.   REG-CMCPU-08

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

1/5 30.09.2019
25. REG-CAS-01

Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat

2/0 26.07.2021
26.   PL-52-02

Procedură de acordare a certificatelor de competenţă lingvistică

1/0 29.04.2013
27.  PO-CMCPU-05

Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de școlarizare

1/1 15.04.2019
28.   PO-CMCPU-06

Procedură de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților

2/0 25.05.2020
29.   PL-75-04 Procedură de lucru privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităților Erasmus 1/0 2012
30.   PL-82-01-CCOC Procedură de lucru privind monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor din Universitatea din Piteşti pe piaţa muncii 1/0 30.01.2017
31.   PL-82-02-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de informare a studenţilor/ absolvenţilor/ elevilor de liceu din anii terminali privind oportunităţile de dezvoltare a carierei profesionale 1/0 30.01.2017
32.   PL-82-03-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere în carieră, consiliere şi evaluare psihologică 1/0 30.01.2017
33.   PO-CMCPU-03 Procedură privind circuitul documentelor în Universitatea din Pitești 1/0 15.04.2019
34.   PO-CMCPU-04 Procedură privind modalitatea  de  utilizare  a    sistemului  antiplagiat  în  cadrul Universității din Pitești 1/1 17.12.2018
35.   PO-CRI-01 Procedură restituire taxe de școlarizare cetățeni străini și studenți internaționali 1/1 26.03.2018
36.   PO-CMCPU-07 Procedură operațională privind activitatea cabinetelor medicale din cadrul Universității din Pitești 1/0 27.05.2020
37.   PO-CMCPU-02 Procedura operațională - Monitorizarea, evaluarea și revizuirea procesului educațional la programele de studiu de licență și masterat 1/0 16.09.2020
39.   PO-CMCPU-10 Procedură operațională privind organizarea practicii în anul universitar 2020-2021 1/0 14.12.2020
40.    REG-CAS-01 Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat 2/1 17.11.2021
41.    MET-CAS-02 Metodologie de alocare a burselor din venituri proprii UPIT pentru anul 2021-2022 1/0 06.12.2021
43. PO-CMCPU-O2 Procedura aperațională privind organizarea practicii în anul universitar 2021-2022 1/1 28.02.2022
44. REG-CMCPU-10 Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023 la Univesriatea din Pitesti 2/1 28.02.2022
45. PO-CRI-01 Procedură operațională privind restituire taxe de școlarizare cetățeni străini și strudenți internaționali pe cont propriu valutar 2/1 07.03.2022
46. REG-CMCPU-10 Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023 2/2 30.05.2022
47. MET-COLEGTER-UPIT-02 Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar 4/0 30.06.2022

 

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare valabile în anul universitar 2022 – 2023, aprobate în Ședința Senatului, conform  HS nr. 140/16.09.2022.

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare valabile în anul universitar 2022 – 2023

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare valabile în anul universitar 2022 – 2023, aprobate HS 30.06.2022

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.