Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

CONSILIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

(aprilie 2020 - aprilie 2024)

 

Consiliul Cercetării Științifice (CCS) este format din: prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi informatizare, directorul Consiliului de Studii Universitare de Doctorat, directorii centrelor de CDITT înfiinţate la nivelul universităţii (CCDITT şi CRC&D-Auto), prodecanii responsabili cu activitatea ştiinţifică din cadrul facultăţilor şi un reprezentant al comisiei de specialitate privind cercetarea ştiinţifică din Senat.

CCS este condus de un preşedinte (prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi informatizare) şi se întruneşte semestrial sau prin convocarea acestuia de preşedinte sau a cel puţin jumătate din membrii, ori de câte ori este necesar. Cvorumul este asigurat de prezenţa a jumătate plus unu din numărul total de membri.

 

Atribuţiile CCS sunt următoarele:

  • avizează Planul de cercetare ştiinţifică al UPIT, pe baza Planului strategic al UPIT adoptat de Senat;
  • avizează Planurile de cercetare ştiinţifică operaţionale (anuale), pe baza planurilor interne de cercetare-dezvoltare și inovare şi transfer tehnologic (PICDITT) adoptate de Consiliile facultăţilor;
  • analizează anual activitatea Centrului de Cercetare - Dezvoltare - Inovare şi Transfer Tehnologic (CCDITT) şi a Centrului regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D-Auto) şi face recomandări pentru creşterea performanţei acestora;
  • propune norme şi criterii de evaluare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice şi de cercetare şi de evaluare a unităţilor de cercetare;
  • avizează înfiinţarea unor noi unităţi de cercetare în cadrul UPIT şi rapoartele anuale de evaluare a acestora;
  • evaluează nivelul ştiinţific al publicaţiilor periodice ale Universităţii şi propune măsuri pentru ridicarea standardelor de calitate, a acreditării şi reacreditării acestora;
  • avizează documentele referitoare la activitatea de cercetare ce urmează să fie prezentate Consiliului de Administraţie sau Senatului UPIT;
  • analizează bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor de cercetare din Universitate pe baza bilanţului contabil;
  • analizează raportul anual al activităţii de cercetare ştiinţifică din UPIT şi face recomandări pentru creşterea performanţei acesteia.

 

PREŞEDINTE:

Prorector pentru cercetare ştiinţifică şi informatizare - Prof. univ. habil. dr. ing. Adrian Constantin CLENCI

MEMBRI:

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat - Prof.dr.rer.nat. Marian ENĂCHESCU

Director CCDITT - Conf. univ. dr. ing. Ana GAVRILUȚĂ

Prodecan FŞEFI - Lector univ. dr. Gabriel BRATU 

Prodecan FMT - Conf. univ. dr. ing. Rodica NICULESCU

Prodecan FECC - S.l. univ. dr. ing. Cosmin STIRBU

Prodecan FSED - Conf. univ. dr. ec. Amalia DUTU

Prodecan FSESSP - Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

Prodecan FTILIA - Conf. univ. dr. Valentina STÂNGĂ

Director CRCD&Auto - Conf. dr. fiz. Cătălin DUCU

Reprezentant al comisiei de specialitate privind cercetarea ştiinţifică din Senat - Prof. univ. habil. dr. ing. Dinel POPA

 

Actualizat: 10.04.2024

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.