Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

2023.09.15 : Excellence Research - Pregătirea doctoranzilor și cercetătorilor poStdoctorat în vederea dobândirii de coMpetențe de cercetARe aplicaTivă - SMART - workshop online organizat în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat, Axa prioritară 6: Educatie și competențe, Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti

 

 

Program:

 

16:00 - 16:15

Deschidere: Prof. dr. ing. Mihaela Popa

  • Prezentarea invitaților
  • Prezentarea proiectului SMART
  • Cercetarea doctorală în sectorul transporturi (Ingineria transporturilor, Ingineria autovehiculelor, Inginerie aerospațială, Inginerie mecanică cu aplicații în transporturi, ingineria mediului cu aplicații în transporturi etc.)  – particularități  

 

16:15 - 16:25

Prof. dr. ing. Nicolae Filip – Decanul Facultății Autovehicule rutiere, mecatronică și mecanică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  • Relația mediului academic cu autoritatea publică locală – cercetare în folosul comunității

 

16:25 - 16:40

Prof. dr. ing. Adrian CLENCI – Prorector Cercetare Științifică, Universitatea de Știință și Tehnologie POLITEHNICA, Centrul Universitar Pitești

 

16:40 - 16:55

Post-doc. dr. ing. Valentin Cârlan, Program manager Master Maritime and Logistics Management, Department of Transport and Regional Economics, University of Antwerp

  • Parcursul doctoral/postdoctoral în domenii ale sectorului Transporturi în universități din Europa.  

 

16:55 - 17:10

Dr. ing. Ionuț Mitroi – Director General TTL Planning

  • Competențe de cercetare aplicativă în domeniul planificărilor strategice din transporturi

 

17:10 - ..........

Intervenții conducători de doctorat, doctoranzi/cercetători postdoc

Intrebări și răspunsuri; discuții

Concluzii

 

***

 

2024.07.26 (deadline) : Submissions open for the special issue “Integration of Smart and Green Technology with Economic Models for Energy Efficiency” (Guest Editors:  Prof. Magdalena Radulescu, Prof. Surjeet Dalal, Prof. Lucian Belascu)

***

 

2023.07.14 : Despre managementul cercetării științifice academice” - workshop organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0411, intitulat „Cercetare științifică interdisciplinară de excelență în cadrul Universității din Pitești”

Participanți:

Prof. dr. Carmen Buzea, Prorector CSI, Universitatea Transilvania din Brașov

Prof. habil. dr. Carmen Chifiriuc, Prorector CS, Universitatea din București

Prof. habil. dr. ing. Dan Selișteanu, Prorector CS, Universitatea din Craiova

Gazde:

Prof. habil. dr. ing. Adrian Clenci, Prorector CSI, Universitatea din Pitești

Conf. dr. ing. Ana Gavriluță, Director CCDITT, Universitatea din Pitești

 

***

 

2023.12.01 (deadline) : Submissions open for the special issue “Smart Technologies for Urban Energy Systems” (Guest Editors: Dr. Daniel Balsalobre-Lorente, Prof. Magdalena Radulescu, Rita Yi Man Li, Sofiane Hamrioui, Hafez Salleh)

***

 

2023.11.30 (deadline) : Submissions open for the special issue “Internal Combustion Engine and Vehicles: Present Situation and Prospects” (Guest Editors: Prof. Adrian Clenci, Conf. Rodica Niculescu)

 

 

***

2023.11.30 (deadline) : Submissions open for the special issue “Greenwashing in Corporate Sustainability Reporting: Towards Successful Environmental Sustainability Management” (Guest Editors: Dr. Daniel Balsalobre-Lorente, Prof. Magdalena Radulescu, Professor Usama Awan, Dr. Umer Shahzad)

 

 

***

 

2023.03.28, 10h00 - 14h00 : "Motorul cu Ardere Internă în contextul Mobilității Rutiere Durabile" la Academia Româ cu Prof. Adrian Clenci / "Internal Combustion Engine and Sustainable Road Mobility" at Romanian Academy by Prof. Adrian Clenci

 

 

***

 

2023.11.01 (deadline) : Submissions open for the special issue “Sustainable Structural Design and Risk Management” (Guest Editors: Prof. Stefan Tabacu, Conf. Catalin Ducu)

 

***

 

2023.10.31 (deadline) : Submissions open for the special issue “Rethinking Business Resilience: The role of digitalization and CSR policies” (Guest Editors: Prof. Magdalena Radulescu, Dr. Taofik Bouraoui, Prof. Tomasz Bernat)