Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică - CIPCS 2022

 

Scop: UPIT lansează anual competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică (CIPCS) în vederea creşterii competenţelor cadrelor didactice și cercetătorilor privind dezvoltarea de proiecte de cercetare ştiinţifică, punerea în practică unor programe de cercetare și formarea unor echipe de cercetare interdisciplinare

CIPCS - componenta „proiecte de cercetare inter-facultăți se adresează tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din Universitatea din Pitești 

Ghidul competiției 2021 se accesează din platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Cercetare știintifică - Compeție internă de proiecte de cercetare științifică 2022/Documente necesare

 

Documente necesare aplicanţilor: se găsesc pe platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Competiția internă de proiecte/Competiția internă de proiecte 2022/Documente necesare

Depunerea cererilor de finanțare:  se face utilizând platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Competiția internă de proiecte/Competiția internă de proiecte 2022/Depunere

Calendarul competiției: 

Lansarea documentației competiției

1 octombrie 2022

Depunerea cererilor de finanțare

1 noiembrie – 6 noiembrie 2022

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea

11 noiembrie 2022

Primirea contestațiilor

14-15 noiembrie 2022

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea

16 noiembrie 2022

Evaluarea proiectelor eligibile

17 noiembrie 2022 - 11 decembrie 2022

Publicarea rezultatelor evaluării

12 decembrie 2022

Primirea contestațiilor

13-14 decembrie 2022

Publicarea rezultatelor finale și a listei cu proiectele propuse pentru finanțare

19 decembrie 2022

Încheierea contractelor de finanțare

22-23 decembrie 2022

Începerea derulării proiectelor admise

2 ianuarie 2023

 

 

Competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică - CIPCS 2021

 

Scop: UPIT lansează anual competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică (CIPCS) în vederea creşterii competenţelor cadrelor didactice și cercetătorilor privind dezvoltarea de proiecte de cercetare ştiinţifică, punerea în practică unor programe de cercetare și formarea unor echipe de cercetare interdisciplinare

CIPCS - componenta „proiecte de cercetare inter-facultăți se adresează tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din Universitatea din Pitești 

Ghidul competiției 2021 se accesează din platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Cercetare știintifică - Compeție internă de proiecte de cercetare științifică 2021/Documente necesare

 

Documente necesare aplicanţilor: se găsesc pe platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Competiția internă de proiecte/Competiția internă de proiecte 2021/Documente necesare

Depunerea cererilor de finanțare:  se face utilizând platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Competiția internă de proiecte/Competiția internă de proiecte 2021/Depunere

Calendarul competiției: 

Lansarea documentației competiției:

15 noiembrie 2021

Depunerea cererilor de finanțare:

29 noiembrie - 13 decembrie 2021

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea:

17 decembrie 2021

Primirea contestațiilor:

20-21 decembrie 2021

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea:

23 decembrie 2021

Evaluarea proiectelor eligibile:

23 decembrie 2021 - 17 ianuarie 2022   

Publicarea rezultatelor evaluării:

19  ianuarie 2022

Primirea contestațiilor:

21 - 22 ianuarie 2022

Publicarea rezultatelor finale și a listei cu proiectele propuse pentru finanțare:

 24 ianuarie 2022

Încheierea contractelor de finanțare și începerea derulării proiectelor admise la finanțare:

 26 - 28 ianuarie 2022

 

 

Competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică - CIPCS 2020

 

Scop: UPIT lansează anual competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică (CIPCS) în vederea creşterii competenţelor tinerelor cadre didactice și cercetători privind dezvoltarea de proiecte de cercetare ştiinţifică, punerea în practică unor programe de cercetare și formarea unor echipe de cercetare.

CIPCS se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor, cu funcţia didactică de asistent universitar, lector / şef de lucrări sau funcţia de cercetare de asistent de cercetare ştiinţifică sau cercetător ştiinţific III, cu vârsta până în 40 de ani în momentul încheierii perioadei de depunere a cererilor de finanţare. 

Ghidul competiției 2020 se accesează din platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Cercetare știintifică - Compeție internă de proiecte de cercetare științifică 2020

 

Documente necesare aplicanţilor:

Descrierea proiectului: (Anexele 2-6) se trimite în format pdf si semnate pe adresa de corespondență a competiției:  cipcs@upit.ro

Calendarul competiției: 

Lansarea documentației competiției:

12 noiembrie 2020

Depunerea cererilor de finanțare:

16 noiembrie - 14 decembrie 2020

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea:

16 decembrie 2020

Primirea contestațiilor:

17 - 18 decembrie 2020

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea:

21 decembrie 2020

Evaluarea proiectelor eligibile:

22 decembrie 2020 - 18 ianuarie 2021   

Publicarea rezultatelor evaluării:

20 ianuarie 2021

Primirea contestațiilor:

21 - 22 ianuarie 2021

Publicarea rezultatelor finale și a listei cu proiectele propuse pentru finanțare:

 25 ianuarie 2021

Încheierea contractelor de finanțare și începerea derulării proiectelor admise la finanțare:

 26 - 29 ianuarie 2021

 

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care au data de trimitere a email-ului pana in 14 decembrie ora 23

 

 

Competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică (CIPCS 2019)

 

Scop: UPIT lansează anual competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică (CIPCS) în vederea creşterii competenţelor tinerelor cadre didactice și cercetători privind dezvoltarea de proiecte de cercetare ştiinţifică, punerea în practică unor programe de cercetare și formarea unor echipe de cercetare.

CIPCS se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor, cu funcţia didactică de asistent universitar, lector / şef de lucrări sau funcţia de cercetare de asistent de cercetare ştiinţifică sau cercetător ştiinţific III, cu vârsta până în 40 de ani în momentul încheierii perioadei de depunere a cererilor de finanţare. 

Ghidul competiției 2019 se accesează din platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Cercetare știintifică - Compeție internă de proiecte de cercetare științifică 2019

 

Documente necesare aplicanţilor:

Descrierea proiectului (se încarcă în platforma de depunere) : https://easychair.org/conferences/?conf=cipcs2019

Informaţii pentru evaluatori:

Anexa 8 – Fișa evaluatorului științific 

Anexa 9 - Declarația pe propria răspundere a evaluatorului științific 

 

Lansarea documentației competiției

31 octombrie 2019

Depunerea cererilor de finanțare

0129 noiembrie 2019

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea

06 decembrie 2019

Primirea contestațiilor

09 - 10 decembrie 2019

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea

17 decembrie 2019

Evaluarea proiectelor eligibile

19 decembrie 2019- 17 ianuarie 2020

Publicarea rezultatelor evaluării

20 ianuarie 2020

Primirea contestațiilor

21 - 22 ianuarie 2020

Publicarea rezultatelor finale și a listei cu

proiectele propuse pentru finanțare

 

30 ianuarie 2020

Încheierea contractelor de finanțare și începerea derulării proiectelor admise la finanțare

 

01 - 09 februarie 2020

 

  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat"
  • Adresă de corespondenţă e-mail: cipcs @upit.ro

 

Competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică (CIPCS 2018)

 

Scop: UPIT lansează anual competiția internă de proiecte de cercetare ştiinţifică (CIPCS) în vederea creşterii competenţelor tinerelor cadre didactice și cercetători privind dezvoltarea de proiecte de cercetare ştiinţifică, punerea în practică unor programe de cercetare și formarea unor echipe de cercetare.

CIPCS se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor, cu funcţia didactică de asistent universitar sau lector / şef de lucrări şi cu vârsta până în 40 de ani în momentul încheierii perioadei de depunere a cererilor de finanţare. Fiecare proiect este condus de un Director de proiect care are responsabilitatea principală pentru managementul proiectului.

Ghidul competiției 2018 se accesează din platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Cercetare știintifică - Compeție internă de proiecte de cercetare științifică 2018

Documente necesare aplicanţilor:

Descrierea proiectului (se încarcă în platforma de depunere) : https://easychair.org/conferences/?conf=cipcs2018

Anexa 3 - Declarația pe proprie răspundere a Directorului de proiect 

Anexa 4 - Acordul conducătorului de doctorat 

Anexa 5 - Acordul directorului centrului de cercetare / laborator de cercetare 

Anexele 3 - 5 se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf

Informaţii pentru evaluatori:

Anexa 8 – Fișa evaluatorului științific 

Anexa 9 - Declarația pe propria răspundere a evaluatorului științific 

(se completează, se semnează şi se depun la secretariatul prorectorului CSI, în perioada 01 noiembrie – 07 decembrie 2018)

Informaţii utile:

  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 07 decembrie 2018, ora 16,00
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: easychair.org
  • Ghid utilizare platformă depunere proiecte 
  • Toate anexele se descarcă din platforma S.I.I.M.A.D.C. secțiunea Cercetare știintifică - Compeție internă de proiecte de cercetare științifică 2018
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat"
  • Adresă de corespondenţă e-mail: cipcs @upit.ro

Deoarece platforma Easychair nu permite încarcarea decât a unui singur fișier pentru o cerere de finantare depusă, vă rugăm să:

- realizați toate anexele solicitate prin Ghidul competiției (semnate, dupa caz), adecvate cererii de finanțare pe care o depuneți;

- le scanați;

- le reuniți într-un singur document (tip .pdf), alături de cererea de finanțare (Anexa 2);

- încarcăți documentul (cuprinzând Cererea de finanțare și anexele solicitate) pe platforma Easychair.

Lista proiectelor depuse este afișată pe platforma S.I.I.M.A.D.C. la secțiunea Cercetare științifică - Competiție internă de proiecte

Lista proiectelor eligibile este afișată pe platforma S.I.I.M.A.D.C. la secțiunea Cercetare științifică - Competiție internă de proiecte

CALENDARUL COMPETIȚIEI 2018

Lansarea documentației competiției

29 octombrie 2018

Depunerea cererilor de finanțare

01 noiembrie – 07 decembrie 2018

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea

12 decembrie 2018

Primirea contestațiilor

13 - 14 decembrie 2018

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea

19 decembrie 2018

Evaluarea proiectelor eligibile

19 decembrie 2018- 20 ianuarie 2019

Publicarea rezultatelor evaluării

21 ianuarie 2019

Primirea contestațiilor

22 - 23 ianuarie 2019

Publicarea rezultatelor finale și a listei cu

proiectele propuse pentru finanțare

 

30 ianuarie 2019

Încheierea contractelor de finanțare și începerea derulării proiectelor admise la finanțare

 

01 - 09 februarie 2019

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.