Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

   

ADMITERE 

ANUNT:  Candidaţii la examenul de admitere din sesiunea iulie/septembrie din cadrul Facultății de Mecanică
şi Tehnologie care, în urma redistribuirii, au ocupat un loc subvenționat pentru anul universitar 2020/2021,
Cererea se va trimite pe mail-ul secretarei care gestionează programul la care a fost admis
candidatul (contactele secretariatului FMT se găsesc pe această pagină). Chitanţa o va ataşa secretariatul.
 

Înfiinţată în 1969, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie oferă în prezent, în cadrul domeniului

fundamental Ştiinţe Inginereşti, patru programe universitare de licenţă, şase programe de master şi

doctorat în patru domenii doctorale. Facultatea şi-a probat competenţa prin formarea profesională a

numeroase generaţii de specialişti, prin transmiterea cunoştinţelor, prin contribuţia la îmbogăţirea

patrimoniului cunoaşterii şi la dezvoltarea performanţelor cadrelor didactice şi a personalului de

cercetare. Facultatea dispune de un corp profesoral format din  9 profesori universitari,

14 conferenţiari, 15 şefi de lucrări şi 2 asistenţi universitari. Din punct de vedere al programelor de

studii, facultatea îmbină profilul ingineresc cu profilul economic, urmărind o flexibilizare modulară

a programelor de studii în cadrul aceluiaşi domeniu. Dotarea materială permite orientarea către

formarea profesional ştiinţifică şi cercetarea de vârf, urmărindu-se astfel dezvoltarea pregătirii

universitare prin studii de master şi doctorat.

 

 

 Studii universitare de licenţă – ingineri 4 ani, în domeniile / specializările:

Studii universitare de masterat, în domeniile / specializările: