Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

Eveniment

Colloque Francophone en Energie, Environnement, Economie et Thermodynamique 

COFRET 2020
02 - 03 Juillet 2020, Pitești, ROMANIA 
 

 

 

ADMITERE 2019

 

 

Semicentenar FMT

 

Eveniment: Proiectul studentesc Kart Low Cost 11 mai 2019

 

Eveniment: Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti 18 mai 2019

 

Eveniment: The 23rd edition of IManEE 2019 International Conference  22-24 mai 2019

INNOVATIVE MANUFACTURING ENGINEERING & ENERGY INTERNATIONAL CONFERENCE

 

Eveniment: Workshop Un prim pas către inginerie

https://www.facebook.com/FMT.UPIT/

 

BIBLIOTECA

ORAR

 

 
   

DECAN: Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA

alin.rizea@upit.ro

Audiente: Miercuri 10.00 – 12.00

PRODECAN: Conf. dr. ing. Rodica NICULESCU

rodica.niculescu@upit.ro

Audiente: luni 10.00 – 12.00

 

Înfiinţată în 1969, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie oferă în prezent, în cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Inginereşti, patru programe universitare de licenţă, şase programe de master şi doctorat în patru domenii doctorale.

Facultatea şi-a probat competenţa prin formarea profesională a numeroase generaţii de specialişti, prin transmiterea cunoştinţelor, prin contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii şi la dezvoltarea performanţelor cadrelor didactice şi a personalului de cercetare.

Facultatea dispune de un corp profesoral format din  9 profesori universitari, 14 conferenţiari, 15 şefi de lucrări şi 2 asistenţi universitari.

Din punct de vedere al programelor de studii, facultatea îmbină profilul ingineresc cu profilul economic, urmărind o flexibilizare modulară a programelor de studii în cadrul aceluiaşi domeniu. Dotarea materială permite orientarea către formarea profesional ştiinţifică şi cercetarea de vârf, urmărindu-se astfel dezvoltarea pregătirii universitare prin studii de master şi doctorat.

 

- Studii universitare de licenţă – ingineri 4 ani, în domeniile / specializările:

- Studii universitare de masterat, în domeniile / specializările: