Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Domeniul de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor funcţionează în Universitatea din Piteşti începând cu anul 2000.

            Misiunea domeniului de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor este de a dezvolta activităţi de educație la nivel de doctorat (calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor - EQF şi din Cadrul Naţional al Calificărilor) și activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul Ingineriei materialelor, cu vizibilitate la nivel național și internațional, fiind în concordanță cu misiunea Universității din Pitești, prezentată în Carta UPIT.

 

          Desfășurarea activităților în cadrul programelor de studii de doctorat se face cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitățile profesionale ale studiilor universitare de doctoratRegulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD UPIT şi a Metodologiei privind susținerea examenelor, proiectelor de cercetare și rapoartelor pentru studiile universitare de doctorat în cadrul Universităţii din Pitești.

Planul de învăţământ al programului de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor cuprinde pregătirea bazată pe studii universitare avansate şi programul individual de cercetare ştiinţifică

            Pregătirea bazată pe studii universitare avansate se realizează în primul an de studiu prin 4 discipline obligatorii comune domeniilor de doctorat din ramura de ştiinţe inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management (Fișe discipline obligatorii).

           Programul individual de cercetare științifică este organizat pe parcursul anilor II şi III şi cuprinde minim trei rapoarte de cercetare ştiinţifică. 

Cele două componente ale planului de învăţământ sunt detaliate în Anexa la Contractul de studii doctorale - Plan de pregătire prin studii universitare de doctorat, pentru fiecare doctorand în parte. Studiile universitare de doctorat se încheie cu elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat (Reguli de elaborare si redactare a tezei de doctorat).

 

     În domeniul de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor sunt afiliaţi:

 • Prof. emerit dr. ing. Abrudeanu Mărioara (calitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.5203/23.11.2000,
 • Prof.univ.dr.habil. Plăiașu Adriana-Gabriela  (abilitare conform OMEN nr. 5819/27.12.2017 ).

 

Principalele direcţii de cercetare din domeniul Ingineriei materialelor care concordă cu temele de cercetare propuse de PICDI, sunt:

 • elaborarea și caracterizarea nanomaterialelor cu proprietăți speciale,
 • studiul proceselor de coroziune și protecția anticorozivă;
 • caracterizarea avansată a materialelor;
 • cercetări privind comportarea  materialelor în diferite condiții de solicitări mecanice, termice și în medii agresive;
 • tratamente aplicate pentru creșterea performanțelor și a fiabilității produselor;
 • cercetări privind materialele pentru senzori C.B.R.N;
 • dezvoltarea de materiale noi în concordanță cu nevoile economice și strategia națională de cercetare-dezvoltare-inovare.

 

Infrastructura de cercetare

Infrastructura de cercetare ştiinţifică este formată, în special, din laboratoare care aparţin departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie şi centrelor de cercetare în care-şi desfăşoară activitatea majoritatea cadrelor didactice implicate în activităţile domeniului de doctorat Ingineria materialelor. 

CRC&D-Auto (https://www.upit.ro/ro/cercetare-stiintifica/centrul-regional-crcd) este un centru de cercetare de excelenţă (înfiinţat în anul 2016 ca rezultat al finalizării proiectului POSCCE Axa II Operaţiunea 2.2.1-2013-1 etapa nr. 4, ID nr. 1947/cod SMIS - CSNR 48763), în care se defăşoară activităţi de cercetare inter- şi multi-disciplinare de înaltă competitivitate. Acest centru este condus de un Director aflat în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare şi cuprinde 3 cercetători ştiinţifici III, 15 asistenţi de cercetare ştiinţifică, un inginer (personal propriu), precum şi cadre didactice universitare afiliate, provenind din 3 departamente din UPIT: Autovehicule şi Transporturi, Fabricaţie şi Management Industrial, Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică. Infrastructura de cercetare din acest centru este structurată în 12 laboratoare de cercetare.

Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului (CCIA) îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Departamentului Autovehicule şi Transporturi (DAT). CCIA este organizat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3373 din 10.03.1998, fiind recunoscut de Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior, prin certificatul nr.  62CC-C din 11.05.2001 ca Centru de cercetare tip “C”. În cadrul acestui centru îşi desfăşoară activitatea de cercetare cadre didactice din Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, iar infrastructura de cercetare a acestuia este structurată în 11 laboratoare de cercetare (https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/departamentul-autovehicule-i-transporturi2/cercetare-stiintifica-dat/strategia-de-cercetare).

Centrul de cercetare Modelarea si Simularea Proceselor şi Sistemelor (CCMSPS), este organizat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3373 din 10.03.1998 şi este recunoscut de CNCSIS, prin certificatul nr. 73/CC-C/11.05.2001, ca centru de cercetare tip “C” (https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/cercetarestiintificafecc/centre-de-cercetare-fecc/ccmsps-fecc). În cadrul acestui centru îşi desfăşoară activitatea de cercetare cadre didactice din Facultatea de Electronică, Comunicații şi Calculatoare, în domeniile Inginerie Electronică, Telecomunicații şi Tehnologii Informaționale (IETTI), respectiv, Calculatoare şi Tehnologia Informației (CTI).

 

RESPONSABIL DOMENIU

Prof.univ.dr.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU - CV, gabriela.plaiasu@upit.ro, UEFISCDI ID (UEF-ID):, U-1700-039F-0879, Scopus Author ID:23490291100,https://www.researchgate.net/profile/Plaiasu-Ag, https://orcid.org/0000-0001-8648-4402

 

CONDUCATORI DE DOCTORAT

Profesor emerit dr.ing. Mărioara ABRUDEANU  - CV , marioara.abrudeanu@upit.ro

Prof.univ.dr.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU - CV, gabriela.plaiasu@upit.ro, UEFISCDI ID (UEF-ID):, U-1700-039F-0879, https://www.researchgate.net/profile/Plaiasu-Ag 

  

ECHIPA DE MENTORAT - profil academis și științific

 • Prof.univ.dr.ing.habil. Eduard-Laurențiu NIȚU - CV
 • Prof.univ.dr.ing.habil. Ștefan TABACU - CV
 • Conf.univ.dr.fiz. Cătălin DUCU - CV
 • Conf.univ.dr. Ben AMARA_AYED - CV
 • Conf.univ.dr.. Constantin Augustus BĂRBULESCU - CV
 • Conf.univ.dr. ing. Sorin CIUCĂ -CV
 • Conf.univ.dr. Dorin GRECU - CV
 • Conf.univ.dr. Mihai OPROESCU - CV
 • Conf.univ.dr. Vasile-Gabriel IANA -CV
 • Dr.chim. Maria Magdalena DICU - CV
 • C.S. Aurelian Denis NEGREA - CV
 • C.S. Sorin Georgian MOGA - CV
 • ing. Nadia CANTIN - CV
 • C.P.dr.ing. Maria ROTH
 • C.P.dr.ing. Vasile RADU - CV
 • Dr.ing. Claudiu ȘUTAN

Situația doctoranzilor în anul universitar 2021-2022

Nume și prenume doctorand

Conducător de doctorat

An înscriere /Regimul studiilor

Situația școlarității în anul universitar 2020-2021

Cristian Ion TUDORA 

Cotutelă națională

Prof. emerit M. Abrudeanu

Prof. Sergiu Stanciu UTGA Iași

2016/Cu taxă

An de grație

Laura TEODORESCU

Cotutela româno-franceză                  Prof. emerit M. Abrudeanu   

Prof Rémy Chapoulie - UBM Franța

2018/ Cu subvenție

Anul III de studii

Magdalena Gorgoi MODAN

Prof. univ. dr. habil. A. G. Plăiașu

2018/ Cu taxă

Anul III de studii

Ovidiu UDRESCU

Prof. univ. dr. habil. A. G. Plăiașu

2019/ Cu subvenție

Anul II de studii

Constantin GHEȚEA

Prof. univ. dr. habil. A. G. Plăiașu

2019/ Cu subvenție

Anul II de stagiu

Ion PĂTRAȘU

Prof. univ. dr. habil. A. G. Plăiașu

2019/ Cu taxă

Anul II de studii

Gheorghe VASILE

Prof. univ. dr. habil. A. G. Plăiașu

2020/ Cu taxă

Anul I de studii

Alexandru SARGHE

Prof. univ. dr. habil. A. G. Plăiașu

2020/ Cu taxă

Anul I de studii

Cosmin PĂUNESCU

Prof. univ. dr. habil. A. G. Plăiașu

2020/ Cu taxă

Anul I de studii

Adriana VALCEA

Prof.emerit M. Abrudeanu

2020 / Cu subvenție

Anul I de studii

 

ADMITERE 2021

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine o probă de specialitate, specifică domeniului de studiu - Art. 13(1);

-           Proba specifică pentru concursul de admitere la studiile doctorale corespunzătoare domeniului de doctorat se susţine în faţa unei comisii - Art. 15(1);

-           Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat

 

TEMATICA ADMITERE 2019

EXAMEN ADMITERE 12.09.2019, SALA I120, ORA 10.00

 

TEMATICA ADMITERE 2018

Tematica si bibliografia pentru admitere doctorat Ingineria Materialelor cotutela

Tematica si bibliografia pentru admitere doctorat Ingineria Materialelor cu taxa 

 

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Rezultatele activității de cercetare științifică sunt diseminate la conferințele internaționale:

ECAI 2021  -  International Workshop on Technology and Materials Engineering IWTME' 2021  http://ecai.ro/iwtme%27-2021

IMANEE  - INNOVATIVE MANUFACTURING ENGINEERING & ENERGY INTERNATIONAL CONFERENCE, The 25th edition of IManEE 2021 International Conference https://www.imane.ro/

NUCLEAR 2021 - THE 13th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH NUCLEAR RESEARCH AND EDUCATION https://nuclear.ro/online_registration/register.php

COFRET 2021  -  Colloque Francophone en Energie, Environnement, Economie et Thermodynamique  http://cofret2021.eu/index.php/cofret/2021

 

LINK-uri utile

IOSUD UPITFormulare utile

CCOC UPIT: Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii din Piteşti

Biblioteca UPIT & Acces la resurse ştiinţifice

 

Actualizare 01.09.2021

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.