Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Centrul de Cercetare «Ingineria Automobilului» (CCIA) îşi asumă misiunea care derivă din următoarele:

a) dezvoltarea eficientă a cercetării ştinţifice şi dezvoltării tehnologice în cadrul DAT si DFMI, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniile Ingineria Autovehiculelor si transporturilor si Inginerie industriala ;

b) promovarea cercetării ştiinţifice în domeniiile menţionate, la nivel regional, cu colaborări pe plan naţional şi internaţional;

c) dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea programelor de master şi doctorat organizate în cadrul Scolii Doctorale;

d) acordarea de suport ştiinţific şi tehnic prin consultanţă tehnică, programe de pregătire, granturi şi contracte de cercetare, unor societăţi comerciale româneşti sau din străinătate în sfera industriei, în vederea creşterii competitivităţii produselor realizate;

e) sprijinirea formării continue a specialiştilor în domeniile de mai sus conform cerinţelor pieţei muncii.

 Centrul de Cercetare «Ingineria Automobilului» are ca principal obiectiv strategic dezvoltarea, promovarea, integrarea şi corelarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în spaţiul naţional şi european al cercetării, în domeniile domeniile Ingineria Autovehiculelor si transporturilor, respectiv Inginerie industriala prin stabilirea de relaţii de cercetare cu universităţile de profil şi laboratoarele de cercetare aferente din România şi Uniunea Europeană.

 

 CCIA are următoarele obiecte de activitate:

a) propunerea şi derularea de cercetări prin programe de cercetare ştiinţifică în direcţii actuale pe plan mondial din domeniile Ingineria Autovehiculelor si transporturilor, respectiv Inginerie industriala;

b) dezvoltarea bazei materiale de cercetare din cadrul DAT si DFMI, în vederea alinierii ei la standardele europene;

c) susţinerea şi oferirea de suport ştiinţific programelor de studii de licenţă, master şi doctorat desfăşurate în cadrul domeniilor Ingineria Autovehiculelor si transporturilor, respectiv Inginerie industriala;

d) sprijinirea organizării de manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale;

e) sprijinirea membrilor CCIA în vederea depunerii de aplicaţii pentru obţinerea de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale;

f) sprijinirea membrilor CCIA în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale granturilor de cercetare naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţii, respectiv ale contractelor de cercetare cu societăţi comerciale;

f) sprijinirea membrilor CCIA în vederea publicării de articole ştiinţifice în publicaţii recunoscute;

g) sprijinirea participării membrilor CCIA la manifestări ştiinţifice de prestigiu organizate în ţară şi peste hotare;

h) sprijinirea editarii şi publicării in Buletinul Stiintific si in  revista „Ingineria Automobilului”, editată de Societatea Inginerilor de Automobile din Romania SIAR;

i) colaborarea ştiinţifică cu parteneri români şi străini în vederea efectuării unor cercetări comune;

j) atragerea de cercetători din strainatate prin programe de stagii oferite prin acorduri şi programe internaţionale;

k) atragerea de posibile contracte de cercetare de la diverşi beneficiari (societăţi comerciale);

l) sprijinirea activităţilor de formare de specialişti pentru industria de automobile;

m) colaborarea cu conducerile DAT, DFMI, FMT şi UPIT în toate acţiunile ştiinţifice organizate.

 

Activitatea CCIA este orientată şi în următoarele direcţii:

a) participarea la activităţi de cercetare interdisciplinară la nivel local şi naţional;

b) participarea la programe de cercetare ştiinţifică sub egida Uniunii Europene;

c) dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă a specialiştilor în Ingineria Autovehiculelor si transporturilor, respectiv Inginerie industriala;

d) editarea Buletinului Stiintific;

f) promovarea inovării şi a creativităţii tehnice şi ştiinţifice, inclusiv obţinerea drepturilor de proprietate industrială;

g)  desfăşurarea unor activităţi de consultanta;

h) alte activităţi, inclusiv microproducţie

 

CCIA are relaţii directe cu decanatul, cu structuri din cadrul universităţii legate de activitatea de cercetare, iar, în exterior, cu Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN, Academia Română, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – CNCS, Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior – CNFIS, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare – UEFISCSU şi alte organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale de profil.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.