Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

INTRODUCERE

Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale funcţionează în Universitatea din Piteşti din anul universitar 1997-1998. Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale este atestat ca făcând parte din cadrul Şcolii doctorale Interdisciplinară, prin OMENCS nr. 5382/2016 din 29.09.2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017.

 

MISIUNE

Misiunea domeniului de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale este de a dezvolta activităţi de educație la nivel de doctorat (calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor - EQF şi din Cadrul Naţional al Calificărilor) și activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul Ingineriei Electronice, Telecomunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale, cu vizibilitate la nivel național și internațional, în concordanță cu misiunea UPIT prezentată în Carta UPIT.

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

Prof. univ. dr. ing. JURIAN Marianacalitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4211/20.07.2000

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

Prof. univ. dr. ing. GAVRILOAIA Gheorghe calitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5288/28.12.2001

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

Prof. univ. dr. ing. habil. LIȚĂ Ioan calitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5100/28.09.2017

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

Prof. univ. dr. ing. habil. ANGHELESCU Petre calitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3372/22.03.2018

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

Prof. univ. dr. ing. habil. TULBURE Adrian Alexandrucalitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3374/22.03.2018

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

LISTA MENTORILOR DIN DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Prof. univ. dr. ing. IONIȚĂ Silviu

Prof. univ. dr. ing. ȘERBAN Gheorghe

Prof. univ. dr. ing. BIZON Nicu

Conf. univ. dr. ing. IONESCU Laurențiu

Conf. univ. dr. ing. MAZĂRE Alin

Conf. univ. dr. ing. IANA Vasile Gabriel

Conf. univ. dr. ing. VISAN Daniel

Conf. univ. dr. ing. RISTEIU Mircea

Conf. univ. dr. ing. CEUCA Emilian

 

Listă doctoranzi

 

CONȚINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU

Plan Invățământ

Fișe de disciplină

 

ORGANIZAREA STUDIILOR DE DOCTORAT

Desfășurarea activităților în cadrul programelor de studii de doctorat se face în conformitate cu Regulamentul privind activitățile profesionale ale studiilor universitare de doctorat, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD UPIT şi Metodologia privind susținerea examenelor, proiectelor de cercetare și rapoartelor pentru studiile universitare de doctorat în cadrul Universităţii din Pitești, fiind descrisă sintetic în planul de învățământ. Acesta cuprinde pregătirea bazată pe studii universitare avansate şi programul individual de cercetare ştiinţifică:

- Pregătirea bazată pe studii universitare avansate se realizează în primul semestru de studiu prin 4 discipline obligatorii (comune la nivelul domeniului de doctorat) şi două discipline stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de competențele și temele de cercetare ale doctoranzilor îndrumaţi. Orar activitati Program de pregatire universitara avansata, an universitar 2021-2022, semestrul I

- Programul individual de cercetare științifică este organizat pe parcursul celorlalte semestre şi cuprinde minim trei rapoarte de cercetare ştiinţifică, stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de temele de cercetare ale doctoranzilor îndrumaţi.

Studenții doctoranzi beneficiază, pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, de consilierea şi îndrumarea unor mentori (comisia de îndrumare), care sunt stabilite încă de la înmatricularea doctorandului.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat, care trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică a studentului-doctorand şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice. Elaborarea şi redactarea tezei de doctorat se realizează conform regulilor stabilite la nivelul Scolii doctorale Interdisciplinară (Reguli de elaborare si redactare a tezei de doctorat).

 

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE STIINTIFICA

Desfăşurarea activităţilor propriu-zise de cercetare-dezvoltare-inovare are loc, în special, in laboratoare care aparţin departamentului de Electronica, Calculatoare si Inginerie Electrica din cadrul Facultăţii de Electronică, Comunicații şi Calculatoare (centrele de cercetare: CCMSPS si ELECTROMET) şi Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare destinate industriei de automobile - CRC&D-Auto.

 

SUSŢINEREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică doctorală, formare profesională şi pentru diseminarea rezultatelor, doctoranzii beneficiază de mai multe surse de finanţare, după cum urmează :

- fonduri pentru participarea la conferinţe ştiinţifice şi achiziţia de materiale şi obiecte de inventar necesarea desfăşurării activitătilor de cercetare, alocate din granturile doctorale obţinute de universitate prin contract instituţional (locuri subvenţionate) şi din taxele de şcolarizare (locuri cu taxă), în valoare de minim 10% anual;

- fonduri pentru participarea la conferinţe ştiinţifice, pentru studenţii doctoranzi angajaţi ai UPIT, alocate pe baza „Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări ştiinţifice”;

-  fonduri pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, care pot fi obţinute prin finanţarea cererilor depuse în Competiţia Internă de Proiecte de Cercetare Ştiinţifică (CIPCS), conform „Procedurii operaționale privind competiția internă de proiecte de cercetare științifică”.

Activităţile de cercetare ştiinţifică de performanţă sunt stimulate pe baza „Procedurii operaționale privind stimularea activității de cercetare științifică şi creație universitară de excelenţă din Universitatea din Pitești” şi a „Procedurii operaționale privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelenţă”.

 

MOBILITĂŢI INTERNAŢIONALE

La nivelul FECC/DECIE sunt încheiate, prin intermediul Centrului pentru Relaţii Internaţionale şi Biroului ERASMUS acorduri de mobilitate cu universitati din strainatate. Aceste acorduri vizează mobilitatea studenților doctoranzi, care poate fi realizată în perioada studiilor doctorale, in conformitate cu adresa privind selectia studentilor ERASMUS+ 2022-2023

Informatii suplimentare despre mobilitati internationale.

 

ADMITERE 2022

Colocviul de admitere se va desfășura la data de 14 SEPTEMBRIE 2022, ORA 11.00, sala T405.

Tematică si bibliografie

Admirerea la studiile universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului de admitere în cadrul Universității din Pitești, a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat din cadrul Școlilor doctorale ale Universității din Pitești și a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Şcoala doctorală Interdisciplinară.

Concursul de admitere cuprinde o probă de specialitate, care constă în prezentarea orală, în faţa unei comisii, a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat.

Informatii suplimentare despre admitere doctorat 2022

ADMITERE 2021

Colocviul de admitere se va desfășura la data de 15 SEPTEMBRIE 2021, ORA 10.00, on-line, platforma Skype (link-ul de conectare a candidaţilor va fi transmis acestora în data de 14.09.2021 prin email, pe adresele de contact ale acestora).

Tematică si bibliografie

Plan Invățământ

Fișe de disciplină

 

Admitere 2020

Tematica și bibliografie 

Admitere 2019

Tematica și bibliografie 

Admitere 2018

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

LINK-uri utile

IOSUD UPITFormulare utile

CCOC UPIT: Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii din Piteşti

Biblioteca UPIT & Acces la resurse ştiinţifice

Manifestări ştiinţifice internaţionale din domeniul inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale, organizate în România:

- ECAI: INTERNATIONAL CONFERENCE on Electronics, Computers and Artificial Intelligence

- SIITME: INTERNATIONAL Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging

- JEEECCS: Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Science

- Scientific Bulletin Series: Electronics and Computer Science (http://bulletin.feccupit.ro/)

 

Actualizare la: 27.02.2023

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.