Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

INTRODUCERE

Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale funcţionează în Universitatea din Piteşti din anul universitar 1997-1998. Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale este atestat ca făcând parte din cadrul Şcolii doctorale Interdisciplinară, prin OMENCS nr. 5382/2016 din 29.09.2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017.

 

MISIUNE

Misiunea domeniului de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale este de a dezvolta activităţi de educație la nivel de doctorat (calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor - EQF şi din Cadrul Naţional al Calificărilor) și activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul Ingineriei Electronice, Telecomunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale, cu vizibilitate la nivel național și internațional, în concordanță cu misiunea UPIT prezentată în Carta UPIT.

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

Prof. univ. dr. ing. JURIAN Marianacalitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4211/20.07.2000

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

Prof. univ. dr. ing. GAVRILOAIA Gheorghe calitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5288/28.12.2001

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

Prof. univ. dr. ing. habil. LIȚĂ Ioan calitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5100/28.09.2017

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

Conf. univ. dr. ing. habil. ANGHELESCU Petre calitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3372/22.03.2018

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

Prof. univ. dr. ing. habil. TULBURE Adrian Alexandrucalitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3374/22.03.2018

CV

Expertiza

Lista de lucrări & Proiecte de cercetare

Profil academic și științific și Tematică admitere

 

LISTA MENTORILOR DIN DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Prof. univ. dr. ing. IONIȚĂ Silviu

Prof. univ. dr. ing. ȘERBAN Gheorghe

Prof. univ. dr. ing. BIZON Nicu

Conf. univ. dr. ing. IONESCU Laurențiu

Conf. univ. dr. ing. MAZĂRE Alin

Conf. univ. dr. ing. IANA Vasile Gabriel

Conf. univ. dr. ing. VISAN Daniel

Conf. univ. dr. ing. RISTEIU Mircea

Conf. univ. dr. ing. CEUCA Emilian

 

Listă doctoranzi

 

CONȚINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU

Plan Invățământ

Fișe de disciplină

 

ORGANIZAREA STUDIILOR DE DOCTORAT

Desfășurarea activităților în cadrul programelor de studii de doctorat se face în conformitate cu Regulamentul privind activitățile profesionale ale studiilor universitare de doctorat, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD UPIT şi Metodologia privind susținerea examenelor, proiectelor de cercetare și rapoartelor pentru studiile universitare de doctorat în cadrul Universităţii din Pitești, fiind descrisă sintetic în planul de învățământ. Acesta cuprinde pregătirea bazată pe studii universitare avansate şi programul individual de cercetare ştiinţifică:

- Pregătirea bazată pe studii universitare avansate se realizează în primul semestru de studiu prin 4 discipline obligatorii (comune la nivelul domeniului de doctorat) şi două discipline stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de competențele și temele de cercetare ale doctoranzilor îndrumaţi.

- Programul individual de cercetare științifică este organizat pe parcursul celorlalte semestre şi cuprinde minim trei rapoarte de cercetare ştiinţifică, stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de temele de cercetare ale doctoranzilor îndrumaţi.

Studenții doctoranzi beneficiază, pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, de consilierea şi îndrumarea unor mentori (comisia de îndrumare), care sunt stabilite încă de la înmatricularea doctorandului.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat, care trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică a studentului-doctorand şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice. Elaborarea şi redactarea tezei de doctorat se realizează conform regulilor stabilite la nivelul Scolii doctorale Interdisciplinară (Reguli de elaborare si redactare a tezei de doctorat).

 

ADMITERE 2021

Colocviul de admitere se va desfășura la data de 15 SEPTEMBRIE 2021, ORA 10.00, on-line, platforma Skype (link-ul de conectare a candidaţilor va fi transmis acestora în data de 14.09.2021 prin email, pe adresele de contact ale acestora).

Tematică si bibliografie

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine o probă de specialitate, specifică domeniului de studiu - Art. 13(1);

-           Proba specifică pentru concursul de admitere la studiile doctorale corespunzătoare domeniului de doctorat se susţine în faţa unei comisii - Art. 15(1);

-           Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat.

Informatii suplimentare despre admitere doctorat 2021

 

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE STIINTIFICA

Desfăşurarea activităţilor propriu-zise de cercetare-dezvoltare-inovare are loc, în special, in laboratoare care aparţin departamentului de Electronica, Calculatoare si Inginerie Electrica din cadrul Facultăţii de Electronică, Comunicații şi Calculatoare (centrele de cercetare: CCMSPS si ELECTROMET) şi Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare destinate industriei de automobile - CRC&D-Auto.

 

LINK-uri utile

IOSUD UPITFormulare utile

CCOC UPIT: Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii din Piteşti

Biblioteca UPIT & Acces la resurse ştiinţifice

Manifestări ştiinţifice internaţionale din domeniul inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale, organizate în România:

- ECAI: INTERNATIONAL CONFERENCE on Electronics, Computers and Artificial Intelligence

- SIITME: INTERNATIONAL Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging

- JEEECCS: Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Science

- Scientific Bulletin Series: Electronics and Computer Science (http://bulletin.feccupit.ro/)

 

Actualizare la: 12.09.2021

 

Admitere 2020

Tematica și bibliografie 

 

Admitere 2019

Tematica și bibliografie 

 

Admitere 2018

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

FIȘE DE DISCIPLINĂ ȘI EXPERTIZE

Procesarea semnaleor cognitive si cooperative

Tehnologia informației în cercetare

Expertiza prof.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA, Expertiza prof.dr.ing. Gavriloaia Ghe. Etica

Expertiza prof dr. ing. Ioan LIȚĂ

Expertiză prof.dr.ing. Mariana JURIAN

Expertiza conf.univ.dr.habil. Petre ANGHELESCU

Expertiză conf. univ. dr. ing. Laurențiu-Mihai IONESCU

Expertiză conf. univ. dr. ing. Alin-Gheorghiță MAZĂRE

Expertiză prof. univ. dr. ing. Gheorghe ȘERBAN

CONDUCĂTORI DOCTORAT

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA - CV, Anexă CV

Prof.univ.dr.ing. Ioan LIȚĂ - CV

Prof.univ.dr. ing. Mariana JURIAN - CV

Prof.univ.dr.habil. Adrian TULBURE - CV, Lista de lucrări

Conf.univ.dr.habil. Petre ANGHELESCU - CV- ro, CV - en, Lista de lucrări - en, Lista de proiecte - en

 

Actualizare la: 12.09.2021

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.