Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

METODOLOGII

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE LA FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 - COD: MET-FMT-15 - 23.09.2022

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022-COD:MET-FMT-04-05.04.2022

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FINALIZĂRII STUDIILOR LA FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021/2022 - COD: MET - FMT - 14 - 05.04.2022

 METODOLOGIE privind ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER LA FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE COD: MET-FMT-08 - 22.09.2021

 METODOLOGIE privind CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE VACANTE DIN FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE, MET-FMT-09, 21.09.2020

METODOLOGIE privind CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE VACANTE DIN FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE, MET-FMT-090.12.2017

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FINALIZĂRII STUDIILOR LA FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020/2021 - COD: MET - FMT - 13

REGULAMENTE

Regulament de organizare si functionare a Facultatii de Mecanica si Tehnologie REG-FMT-01, 18.05.2016

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie REG-FMT-02, 25.01.2017

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ REG-75-01-FMT, 25.07 2016

PROCEDURI

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ  ÎN CADRUL FMT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022-COD:PO-FMT-02-05.04.2022

Procedura operaţională privind îndrumarea studenţilor


 

COD

DENUMIRE DOCUMENT

Ed./Rev

DATA APROBĂRII

PO-FMT-06-

PO_FMT 06 PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE 2020-2021 -REVIZIA 1

1/1 16.02.2021.
PO-FMT-06 PO_FMT 06 PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE 2020-2021_aprobata 1/0 08.10.2020
MET-FMT-09 METODOLOGIE PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE-FMT 1/2 21.09.2020
MET-FMT-12

METODOLOGIE FINALIZARE STUDII 2019-2020-FMT 

1/0 06.05.2020
PO-FMT-07

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND DESFASURAREA ONLINE A EVALUARII CUNOSTINTELOR STUDENTILOR/CURSANTILOR PENTRU_sem_II AL ANULUI UNIVERSITAR 2019 - 2020 - FMT

1/0 06.05.2020
MET-FMT-04 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea
Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice
Studenţeşti
1/2 08.02.2019
MET-FMT-11 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor la facultatea de mecanică şi tehnologie pentru anul universitar 2018/2019 1/0 15.04.2019

MET-FMT-DFMI-02

Metodologia privind repartizarea temelor proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertaţie

1/0

02.02.2018

MET-FMT-DAT-01

Metodologia privind repartizarea temelor proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertaţie la programele getionate de DAT

1/0

21.02.2018

MET-FMT-DFMI-03

Metodologie privind acoperirea activităţilor didactice cu material propriu şi evaluarea materialelor de învăţare

1/0

02.02.2018

MET-FMT-DAT-02

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de practică la programele gestionate de DAT

1/0

21.02.2018

MET-FMT-08

Metodologie privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenţă şi master la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

1/1

07.03.2018

PO-FMT-02 Procedură operaţională soluţionarea reclamaţiilor, sesizărilor și contestațiilor în cadrul FMT 1/0 11.12.2018

PO-FMT-01

Procedura operaţională alegerea disciplinelor opţionale/ facultative În cadrul FMT

1/0

19.01.2018

PO-FMT-02

Procedura operaţională organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în cadrul FMT

1/0

19.01.2018

PO-FMT-03

Procedura operaţională privind îndrumarea studenţilor

1/0

21.02.2018

GH-FMT-DFMI-01

Ghid pentru finalizarea studiilor
la programul de studii de licenta  Inginerie Economica Industriala
în anul universitar 2018-2019 

1/0 17.10.2018
GH-FMT-DFMI-02 Ghid pentru finalizarea studiilor
la programul de studii de licenta  Tehnologia Constructiilor de Masini
în anul universitar 2018-2019 
1/0 17.10.2018
GH-FMT-DFMI-03 Ghid pentru finalizarea studiilor
la programul de studii de masterat INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL FABRICAŢIEI PRODUSELOR în anul universitar 2018 - 2019 
1/0 17.10.2018
GH-FMT-DFMI-04 Ghid pentru finalizarea studiilor
la programul de studii de masterat Managementul Logisticii în anul universitar 2018 - 2019 
1/0 17.10.2018
GH-FMT-DFMI-05 Ghid pentru finalizarea studiilor
la programul de studii de masterat 
Ştiinţa si Tehnologia Materialelor 
în anul universitar 2018-2019 
1/0 17.10.2018
GH-FMT-DFMI-06 Ghidul studentului pentru programele TCM si IEI 1/0 03.09.2018
GH-FMT-DAT-07 Ghidul studentului pentru programele AR si ITT 1/0 03.09.2018
MET-FMT-03 Metodologia de întocmire a orarelor în cadrul FMT 1/0 25.01.2017
REG-FMT-01 Regulament de organizare si functionare a Facultatii de Mecanica si Tehnologie 1/0 18.05.2016
REG-FMT-02 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliului Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie 1/1 25.01.2017

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A FMT

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FMT

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA FINALIZARII STUDIILOR  la FMT 2016-2017

METODOLOGIE ADMITERE LICENTA-2017

METODOLOGIE ADMITERE MASTER-2017

PROCEDURĂ DE RECUNOAŞTERE, ECHIVALARE ŞI RECLASIFICARE PENTRU STUDENŢII ERASMUS 

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A ORARELOR   ÎN CADRUL FMT

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

Anexe Metodologie SCSS (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3)

METODOLOGIE FINALIZARE STUDII  2016-2017 FMT

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PRACTICĂ LA PROGRAMELE DE STUDII T.C.M. ŞI I.E.I. 

 

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATILE PROFESIONALE STUDENTESTI STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

REGULAMENT PRIVIND EXAMINAREA SI NOTAREA STUDENTILOR

 

                                                                                                 modificat 07.06.2023

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.