Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Titlul proiectului: Profesori inovatori-studenți antreprenori! (PISA)

Cod MySMIS:125202

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT 

PISA - PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA) 

În luna iulie 2021 s-a finalizat proiectul „PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA)”- POCU/379/6/21, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020,  Axa Prioritară 6 – Educație și competențe.

Prioritatea de investiții:  – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate.

Perioada de implementare: 24 luni – 09.07.2019 – 09.07.2021

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București

Partener: Universitatea din Pitești

Obiectivul general: Creșterea accesului și participării la educația universitară și atractivității ofertelor educaționale la nivelul universităților partenere, prin furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți din medii dezavantajate, prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 75 de cadre didactice, prin dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii, precum și prin activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate..

Obiective specifice

  • Creșterea accesului și participării la învățământul terțiar universitar a 420 de studenți și 50 elevi de liceu proveniți din grupuri vulnerabile și din medii dezavantajate și îmbunătățirea competențelor profesionale a 75 de cadre didactice, prin atragerea și menținerea în programe de formare de calitate, inclusiv prin  dezvoltarea și utilizarea unei platforme educaționale.

Ø  Diversificarea ofertei educationale din invatamantul tertiar universitar, prin dezvoltarea si validarea a 3 programe complementare, cu continut inovator, corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice cu potential competitiv, indentificate prin SNC si SNCDI, in vederea imbunatatirii calitatii ofertei educationale a universitatilor partenere. 

Ø  Imbunatatirea competentelor profesionale pentru 75 de cadre didactice din invatamantul superior, angajati ai UPIT, prin dezvoltarea si furnizarea unui program de perfectionare cu scopul de a utiliza continutul educational inovator si resursele de invatare moderne si flexibile, in vederea cresterii atractivitatii ofertei educationale, care va contribui la reducerea ratei de abandon a studiilor de invatamant tertiar universitar.

Ø  Dezvoltarea si furnizarea de programe antreprenoriale pentru 420 de studenti vulnerabili, corelate cu nevoile concrete derivate din relatia cu agentii economici si cu nevoile de invatare ale studentilor din grupul tinta.

 

Valoare adaugată a proiectului:

ü  dezvoltarea ofertelor educaționale cu conținut inovator, corelate cu cerințele pieței muncii contribuind la creșterea relevanței și atractivității programului de studii în rândul studenților;

ü  dezbaterea nevoilor concrete ale mediului privat, nevoi care odată identificate vor aduce un plus de valoare în cadrul procesului de formare al studenților;

ü  dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale cadrelor didactice – care vor utiliza cunoștințele și abilitățile dobândite în activitățile cu studenții și în proiectarea de noi oferte educaționale prin stimularea antrepenorială în randul studenților din anii terminali de licență și prin investițiile în capitalul uman format din cadre didactice;

ü  investițiile financiare ocazionate de oferirea de „Burse student antreprenor”;

ü  creșterea participării la învățământului superior și finalizarea studiilor de licență, ceea ce va contribui pe termen lung la îmbunătățirea statutului economic și social al GT implicat.

 

REZULTATE FINALE CONCURS IDEI DE AFACERI BENEFICIARI UPIT

 

Stimati beneficiari PISA, acesta este catalogul final cu rezultatele obtinute ca urmare a solutionării contestațiilor din Etapa a II-a de evaluare pentru Concursul Idei de afaceri din cadrul proiectului PISA. 

Cei 16 benefciari câștigători vor primi premii, conform specificatiilor proiectului.

 

Catalog_rezultate_finale_concurs_PISA

Catalog_rezultate contestatii etapa II PISA

 

BENEFICIARI UPIT CATALOG REZULTATE EVALUARE FILMULETE. PLANURI DE AFACERI

ETAPA a II-a

 

Stimati beneficiari PISA, acesta este catalogul intermediar cu rezultatele obtinute in Etapa II de evaluare a filmuletelor de prezentare a planurilor de afaceri din cadrul proiectului PISA. Ulterior, catalogul final va contine doar cele 16 planuri de afacere căștigătoare ce au obtinut punctaje superioare (dupa perioada de contestatii).

Prezentul catalog conține rezultatele obținute de studenții beneficiari ai proiectului PISA din cadrul Universității din Pitești la ETAPA II de evaluare a filmuletelor de prezentare a planurilor de afaceri de către comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 319/04.05.2021. 

Filmulețe de prezentare a panurilor de afaceri au fost evaluate conform:

  • Metodologiei de organizare și evaluare a concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului „Profesori inovatori – Studenți antreprenori! (PISA)”, cofinanțat din Fonduri Europene prin Programul Operațional Capital Uman – POCU 2014 – 2020
  • ERATĂ nr. 1/30.03.2021 la Metodologia de organizare și evaluare a concursului de planuri de afaceri în cadrul proiectului PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA), MySMIS 125202

 

 

LISTĂ REZULTATE EVALUARE PLANURI DE AFACERI 

ETAPA I - FINALISTI (25 DE BENEFICIARI)

CONCURS IDEI DE AFACERI UPIT

 

LISTA BENEFICIARI FINALISTI

Calendar PISA_Beneficiari

Catalog rezultate contestatii etapa I

 

BENEFICIARI UPITCATALOG REZULTATE EVALUARE PLANURI DE AFACERI

ETAPA I

BENEFICIARI UPIT 

Stimati beneficiari PISA, acesta este catalogul intermediar cu rezultatele obtinute in Etapa I de evaluare a planurilor de afaceri din cadrul proiectului PISA. Ulterior, catalogul final va contine doar cele 25 de planuri de afacere ce au obtinut punctaje superioare (dupa perioada de contestatii) si vor intra in Etapa 2 de evaluare - etapa finala cand vor fi desemnati cei 16 castigatori ai premiilor. In zilele urmatoare, voi reveni cu detalii despre Etapa 2 doar pentru cei 25 de beneficiari selectati.

Prezentul catalog conține rezultatele obținute de studenții beneficiari ai proiectului PISA din cadrul Universității din Pitești la ETAPA I de evaluare a planurilor de afaceri de către comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 319/04.05.2021. 

Planurile de afaceri au fost evaluate conform:

  • Metodologiei de organizare și evaluare a concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului „Profesori inovatori – Studenți antreprenori! (PISA)”, cofinanțat din Fonduri Europene prin Programul Operațional Capital Uman – POCU 2014 – 2020
  • ERATĂ nr. 1/30.03.2021 la Metodologia de organizare și evaluare a concursului de planuri de afaceri în cadrul proiectului PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA), MySMIS 125202  

Catalog rezultate evaluare plan de afacere etapa I - 2.06.2021

 

Contestații / Soluționarea contestațiilor

În cadrul concursului sunt admise contestații ce vor fi primite și soluționate de către Comisiile de Contestații. Membrii GT au posibilitatea de a contesta o singură dată rezultatul procesului de evaluare, în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor finale pe website-ul proiectului. Contestațiile depuse după expirarea termenului nu vor fi acceptate și nu vor face obiectul soluționării de către comisia de soluționare a contestațiilor.

03/06/2021 - Contestații ETAPA 1 – Contestatiile se vor trimite la adresa de e-mail pisa@upb.ro, pana la la data de 3.06.2021, ora 15.00. 

 

 

PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE STUDENȚI - termen extins până la data de 08 octombrie

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE STUDENȚI

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE STUDENȚI LOCURI VACANTATE

CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI 

FIȘA APLICANTULUI  STUDENT

”Dosarele de înscriere a candidaților pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului: Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 (Nr. contract 51672/09.07.2019) se vor depune in perioada 02.10.2019 - 04.10.2019, in intervalul orar 16.00 - 20.00, sala A004, Universitatea din Pitesti, CORP A, str. Doaga, nr. 11.”

 

PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE - termen extins până la data de 28 octombrie

CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR  pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- CADRE DIDACTICE 

FIȘA APLICAMTULUI CADRU DIDACTIC

DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE

DECLARAȚIE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

Anunț de demarare a proiectului 25.07.2019

Universitatea din Pitești în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar,, lansează, începând cu data de 10 iulie 2019, implementarea proiectului PROFESORI INOVATORI - STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)conform Contractului de Finanţare nr. 51672/09.07.2019 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman.

Perioada de implementare: 24 luni. 

Anunț de demarare a proiectului cu titlul: Profesori inovatori-studenți antreprenori! (PISA), Cod MySMIS:125202

 

ANUNȚ ORGANIZARE WEBINAR  ÎN CADRUL PROIECTULUI PISA - PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

 

 

ANUNȚ DERULARE ACTIVITĂȚI GRUP ȚINTĂ ELEVI  ÎN CADRUL PROIECTULUI

PISA - PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

 

Universitatea din Pitești, Partener în cadrul proiectului PISA (Număr de identificare contract: 51672/09.07.2019), anunță  derularea  activitatilor de constientizare si motivare a elevilor de liceu care fac parte din grupuri vulnerabile si provin din unitati de invatamant liceal din regiunea Sud-Muntenia. în perioada ianuarie 2021 – martie 2021.

Acțiunile desfășurate presupun sesiuni de informare a elevilor  de liceu asupra oportunitățlilor și beneficiilor pe care le pot dobândi prin obținerea statutului de student, acțiuni de constientizare si motivare în randul acestora. menite să contribuie la cresterea tranzitiei catre studii universitare si la reducerea ratei de abandon scolar a elevilor de liceu din categorii vulnerabile, vizite virtuale în campusul Universității din Pitești, cu scopul de a se familiariza cu mediul universitar, de a cunoaște oferta educațională și pentru a-și crea o imagine de ansamblu asupra parcursului profesional pe care studenții absolvenți îl pot avea. 

Activitățile desfășurate le oferă elevilor de liceu posibilitatea de a conștientiza realitatea vieții universitare. stimulându-i, totodată, să continue studiile în învățământul superior, o soluție viabilă pentru  motivarea și orientarea lor școlară.

Vizitele virtuale în cadrul Universității din Pitești se vor desfășura pentru un număr de 50 de elevi de liceu.

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)”, puteţi contacta echipa  UPIT  a proiectului la:

Email: claudiu.langa@upit.ro

 

 

CALENDAR DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ ELEVI

 

Data/Perioada*

Activitatea

Alte informații

Ianuarie 2021

 

 

- Publicarea pe pagina web a proiectului a calendarului de înscriere și selecție a candidaților din grupul țintă ELEVI;

- Identificarea unor unități de învățământ liceal din regiunea Sud-Muntenia în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat. 

Publicul țintă va regăsi pe site documente și informații legate de modalitatea de înscriere a candidaților; documentele necesare pentru înscriere; criteriile de evaluare și eligibilitate a candidaților.

 

Ianuarie 2021

 

 Încheierea acordurilor de parteneriat cu liceele selectate 

-

Ianuarie 2021

 

Derularea unor acțiuni de informare și mobilizare elevi, în cadrul liceelor  partenere 

§  Derularea unor acțiuni de informare prin intermediul paginilor WEB a liceelor și a rețelelor de socializare;

§  Diseminarea de materiale informative 

Februarie 2021

 

Înscriere candidați

§  Depunerea dosarelor de înscriere a candidaților la sediul liceelor selectate.

§  Completare chestionar de selecție GT

 

Februarie 2021

Evaluarea, ierarhizarea și selectarea candidaților

Evaluarea și ierarhizarea dosarelor candidaților pentru GT-ELEVI. Publicarea rezultatelor cu candidații admiși în GT- ELEVI  al proiectului;

Înregistrarea GT-ELEVI în proiectul PISA.

 

Criteriul de selectie Grup tintă elevi

- apartenentă la un grup vulnerabil

- elev la un liceu din mediul rural

Dosarul candidatului elev va conține următoarele documente:

Ø  Fișa aplicantului – ANEXA 3c;

Ø  Copii ale următoarele documente: Carte de identitate, Certificat de naștere;

Ø  Adeverință de elev – în original;

Ø  Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal – ANEXA 6;

Ø  Declarație părinți pentru elevii minori din GT ANEXA 8;

Ø  Chestionar de selecție GT elevi ANEXA 5.

Ø  Documente doveditoare categorie grup vulnerabil

Ø  Formular GT

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.