Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

STRATEGIA DE CERCETARE A FSESSP

         Strategia de cercetare a FSESSP a fost elaborată în spiritul celor mai noi direcţii de politică Europeană şi a celor mai recente reglementări ale Comisiei Europene privind cercetarea şi inovarea pentru specializarea inteligentă, condiţie prealabilă (condiţionalitate ex ante) pentru asigurarea investiţiilor în vederea atingerii celor două obiective-cheie de politică economică şi socială a CE:

 

 1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării,
 2. Sporirea accesului la TIC şi a utilizării calitative a acestora.

 

Strategia de cercetare vizează o “descoperire antreprenorială” a celor mai promiţătoare zone de specializare din cadrul FSESSP, de la nivelul comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale, precum şi dezavantajele care împiedică inovarea în acele domenii.

 

Ca răspuns la aceste provocări, FSESSP elaborează Strategia de cercetare pentru perioada 2016-2020.

 

I. Documente normative şi legislative de referinţă:

 

 

II. Viziunea de cercetare a FSESSP:

 

FSESSP – se situează printre cei mai importanţi poli de cunoaştere, cercetare-inovare şi antreprenoriat din regiunea Sud-Est a României cu recunoaştere internaţională. Rezultatele cercetării ştiinţifice reprezintă fundamentul inovării permanente a practicilor profesionale şi a serviciilor către mediul academic, social şi economic.

 

III. Principii fundamentale ale cercetării-inovării la FSESSP:

 

 1. Responsabilitate faţă de comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională
 2. Vizibilitate, transparenţă instituţională, managerială şi decizională
 3. Acces public la informaţiile privind oportunităţile, programele, proiectele şi rezultatele activităţii de cercetare
 4. Performanţă şi eficienţă a investiţiilor/resurselor alocate cercetării ştiinţifice

 

IV. Priorităţi şi obiective strategice ale cercetării FseSSP:

 

 1. Crearea de cunoaştere prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice de vârf care pot asigura vizibilitate locală, regională, naţională şi internaţională pentru FSESSP
 2. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a produselor ştiinţifice în vederea îmbunătăţirii competitivităţii ofertei FSESSP la nivel local, regional, naţional şi internaţional
 3. Creşterea capacităţii instituţionale prin profesionalizarea activităţilor de cercetare şi management de proiect în vederea furnizării de servicii relevante pentru piaţa muncii
 4. Extinderea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale prin dezvoltarea de parteneriate/proiecte de cercetare-inovare/dezvoltare profesională cu  actorii sociali/economici relevanţi pentru domeniul de activitate al FSESSP

 

V. Obiective specifice ale cercetării:

 

 1. Identificarea direcțiilor/temelor prioritare cu valenţe inovative pentru activităţile educaţionale şi de cercetare specifice programelor de studii din cadrul FSESSP
 2. Susţinerea iniţiativelor de accesare a surselor de finanţare şi participarea la competiţii de proiecte/programe de cercetare/dezvoltare/formare profesională/mobilităţi pentru susţinerea activităţilor de cercetare
 3. Creşterea numărului beneficiarilor serviciilor FSESSP implicaţi în activitatea de cercetare (studenţi, angajatori, comunitatea etc.)
 4. Crearea de parteneriate instituţionale strategice în vederea realizării de cercetări relevante pentru mediul profesional/social şi economic
 5. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a FSESSP (cantitativ şi calitativ)
 6. Creşterea numărului publicaţiilor şi a calităţii rezultatelor cercetării membrilor FSESSP

 

VI. Acţiuni strategice:

 

 1. Stabilirea principalelor direcţii de cercetare ale FSESSP/departamentelor în acord cu misiunea asumată a UPIT
 2. Crearea de echipe/colective în vederea participării la competiţiile de proiecte de cercetare/dezvoltare profesională naţionale şi internaţinale relevante
 3. Formarea şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale membrilor FSESSP în vederea iniţierii şi sprijinirii acţiunilor de cercetare-inovare şi dezvoltare profesională, accesării surselor de finanţare, scrierea de proiecte de cercetare etc.
 4. Asigurarea accesului la infrastructura de cercetare a FSESSP şi a UPIT în vederea implementării proiectelor de cercetare, a prelucrării datelor şi realizarea produselor cercetării
 5. Identificarea oportunităţilor de realizare a parteneriatelor/proiectelor de cercetare
 6. Identificarea oportunităţilor de prezentare a proiectelor de cercetare/rezultatelor cercetării (Publicaţii ştiinţifice relevante, manifestări ştiinţifice de prestigiu etc.)
 7. Asigurarea respectării criteriilor de evaluare relevante şi specifice domeniului de activitate/cercetare a FSESSP
 8. Promovarea rezultatelor cercetării membrilor FSESSP la nivelul UPIT şi al comunităţii academice locale, naţionale şi internaţionale
 9. Valorificarea integrată a Noilor Tehnologii de Comunicare şi Informare şi a Platformelor de Social Media pentru realizarea misiunii educaţionale şi științifice a FSESSP la nivelul comunităţii academice, economice şi sociale

 

 

 

Nr. crt.

Priorităţi şi obiective strategice

Obiective specifice ale cercetării

Acţiuni strategice

 1.  

Crearea de cunoaştere prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice de vârf care pot asigura vizibilitate locală, regională, naţională şi internaţională pentru FSESSP

 

 

Identificarea direcțiilor/temelor prioritare cu valenţe inovative pentru activităţile educaţionale şi de cercetare specifice programelor de studii din cadrul FSESSP

 

 

Creşterea numărului publicaţiilor şi a calităţii rezultatelor cercetării membrilor FSESSP

 

Stabilirea principalelor direcţii de cercetare ale FSESSP/departamentelor în acord cu misiunea asumată a UPIT

 

 

Identificarea oportunităţilor de prezentare a proiectelor de cercetare/rezultatelor cercetării (Publicaţii ştiinţifice relevante, manifestări ştiinţifice de prestigiu etc.)

 1.  

Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a produselor ştiinţifice în vederea îmbunătăţirii competitivităţii ofertei FSESSP la nivel local, regional, naţional şi internaţional

 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a FSESSP (cantitativ şi calitativ)

 

Susţinerea iniţiativelor de accesare a surselor de finanţare şi participarea la competiţii de proiecte/programe de cercetare/dezvoltare/formare profesională/mobilităţi pentru susţinerea activităţilor de cercetare

 

 

 

Asigurarea accesului la infrastructura de cercetare a FSESSP şi a UPIT în vederea implementării proiectelor de cercetare, a prelucrării datelor şi realizarea produselor cercetării

 

 

Valorificarea integrată a Noilor Tehnologii de Comunicare şi Informare şi a Platformelor de Social Media pentru realizarea misiunii educaţionale şi științifice a FSESSP la nivelul comunităţii academice, economice şi sociale

 

 1.  

Creşterea capacităţii instituţionale prin profesionalizarea activităţilor de cercetare şi management de proiect în vederea furnizării de servicii relevante pentru piaţa muncii

 

Creşterea numărului beneficiarilor serviciilor FSESSP implicaţi în activitatea de cercetare (studenţi, angajatori, comunitatea etc.)

 

 

Susţinerea iniţiativelor de accesare a surselor de finanţare şi participarea la competiţii de proiecte/programe de cercetare/dezvoltare/formare profesională/mobilităţi pentru susţinerea activităţilor de cercetare

 

 

 

Asigurarea respectării criteriilor de evaluare relevante şi specifice domeniului de activitate/cercetare a FSESSP

 

 

Promovarea rezultatelor cercetării membrilor FSESSP la nivelul UPIT şi al comunităţii academice locale, naţionale şi internaţionale

 

 

 

Formarea şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale membrilor FSESSP în vederea iniţierii şi sprijinirii acţiunilor de cercetare-inovare şi dezvoltare profesională, accesării surselor de finanţare, scrierea de proiecte de cercetare etc.

 1.  

Extinderea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale prin dezvoltarea de parteneriate/proiecte de cercetare-inovare/dezvoltare profesională cu  actorii sociali/economici relevanţi pentru domeniul de activitate al FSESSP

 

 

Crearea de parteneriate instituţionale strategice în vederea realizării de cercetări relevante pentru mediul profesional/social şi economic

 

Identificarea oportunităţilor de realizare a parteneriatelor/proiectelor de cercetare

 

 

Crearea de echipe/colective în vederea participării la competiţiile de proiecte de cercetare/dezvoltare profesională naţionale şi internaţinale relevante

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.