Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ PSIHOLOGIE

DOMENIUL  - PSIHOLOGIE

ZI, 3 ANI, CU FRECVENȚĂ

 

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a programului de studiu Psihologie

Programul de studii Psihologie funționează în cadrul Universității din Pitești începând cu anul universitar 2003-2004. Activitățile se desfășoară sub coordonarea Departamentului de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială, implicând și cadre didactice din alte departamente ale  Universității din Pitești. Specializarea Psihologie a obținut acreditarea conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 24.06.2010, în baza H.G. nr.966/110.2011 și a fost evaluată periodic, primind calificativul ”Încredere”, cu menținerea acreditării, în 24.11.2016.
Absolvenții pot cotinua studiile în același domeniu în cadrul programului de master Psihologie clinică: evaluare și intervenție, acreditat la rândul lui conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 23.06.2011, prin O.M. 4945/9.08.2012 și de Colegiul Psihologilor din România, ale cărui cursuri se desfășoară sub coordonarea aceluiași departament.

 

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2022-2025

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2021-2024

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2020-2023

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019-2022

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2018-2021

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2017-2020

 

FISE DE DISCIPLINA - PSIHOLOGIE LICENTA

 

ANUL I sem 1

ANUL I sem 2

ANUL II sem 1

ANUL II sem 2

ANUL III sem 1

ANUL III sem 2

 

Misiunea programului de studii Psihologie

Specializarea Psihologie face parte din domeniul de licenţă Psihologie. Prin planul de învăţământ, programele analitice şi obiectivele pe care şi le propune urmăreşte să asigure o pregătire profesională de bază în principalele domenii profesionale ale psihologiei (psihologia clinică, psihologia educaţională, psihologia muncii etc).

 Această misiune se reflectă în planul de învăţământ astfel încât prin conţinutul lui să se realizeze compatibilitatea curriculară în conţinut cu alte facultăţi de profil din Uniunea Europeană.

Profesia de psiholog poate fi întâlnită pe piaţa muncii în foarte multe sectoare de activitate și într-o multitudine de organizații de genul instituțiilor publice (în învățământ: consilier școlar sau profesor de psihologie, în unități medicale și de sănătate publică: psiholog clinician sau psihoterapeut, în instituţii specializate în domeniul apărării și ordinii publice: psiholog militar etc) sau al organizațiilor private (organizaţii economice, organizații nonprofit: psiholog industrial-organizațional etc).

Profesionalizarea ca psihoterapeut presupune, pe lângă studiile de bază în psihologie sau în domenii conexe (asistență socială, medicină-psihiatrie, sociologie), o formare de durată (de 3-4 ani) oferită de diverse școli de psihoterapie, acreditate de către Colegiul Psihologilor din România.

Exercitarea profesiei de psiholog se realizează în baza unui atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, instituţia care gestionează, în baza reglementărilor legale în vigoare, serviciile profesionale oferite de psihologii români.

 

Obiectivele specifice ale programului de studii Psihologie urmăresc dezvoltarea cunoștințelor și abilităţilor necesare dobândirii competenţelor profesionale.

Procesul de pregătire a viitorilor specialişti este astfel conceput încât să realizeze următoarele obiective, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior elaborat in 2011: 

- însuşirea şi aprofundarea informaţiilor din domeniul psihologiei şi ştiinţelor comportamentale;

- formarea unui limbaj ştiinţific de specialitate, bazat pe concepte, noţiuni şi teorii moderne, de actualitate;

- însuşirea demersului metodologic specific cercetării proceselor psihice şi a fenomenelor sociale;

- dezvoltarea aptitudinilor de cunoaştere şi relaţionare interpersonală;

- însuşirea principalelor paradigme, metode de gândire şi de interpretare a personalităţii şi conduitei umane;

- cunoaşterea şi aplicarea celor mai noi metode şi tehnici de evaluare psihologică a individului, grupului şi organizaţiilor, de investigaţie psihologică, bazate pe instrumente psihometrice şi modele statistice, pe folosirea programelor informatice de prelucrare şi analiză a datelor;

- însuşirea capacităţii de identificare, analiză  şi soluţionare a problemelor şi conflictelor sociale în organizaţii şi comunităţi;

- dezvoltarea abilităţilor de bază în vederea intervenţiilor psihologice în domeniile aplicative ale psihologiei;

- însuşirea principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei de psiholog;

- formarea unor spirite deschise către dialog şi preocupate de responsabilităţile lor civice.

 

Competenţele profesionale dobândite de către absolvenţii Programului de studii Psihologie sunt:

• Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei, 

• Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie, 

• Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie, 

• Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei,

• Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice,

• Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei,

 

Competenţe transversale:

• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei,

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice,

• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

 

La sfârşitul ciclului de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, absolvenţii primesc Diploma de licenţiat în psihologie şi competenţele necesare pentru a intra în programele de supervizare profesională, în raport cu prevederile Legii 213 şi reglementărilor Colegiului Psihologilor din România. 

Supervizarea, în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă, se realizează prin studii masterale, cursuri postuniversitare sau formări profesionale oferite de instituţii agreate de Colegiul Psihologilor din România.

 

Ariile de competenţă dobândite în facultate permit practicarea profesiei de psiholog în următoarele specializări:

1. Psiholog în domeniul psihologiei muncii, organizaţionale, transporturilor şi serviciilor:

- Cabinete individuale de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru evaluare-testare psihologică la angajare sau periodică;

- Cabinete de Psihologie în policlinici;

- Psiholog în organizaţii industriale, financiare şi bancare;

- Psiholog  în resurse umane;

- Psiholog specializat în psihologia sportului;

- Psiholog consilier în organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale, ONG-uri;

- Psiholog în domeniul judiciar, psiholog criminalist, psiholog în penitenciare.

2. Psiholog în domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice şi consilierii psihologice:

- Cabinete individuale de psihoterapie şi consiliere psihologică;

- Psiholog clinician în spitale, policlinici, sanatorii, clinici de recuperare;

- Psiholog consilier în clinici şi cabinete de Psihologie;

3. Psiholog  în domeniul educaţiei:

- Profesor psiholog în învăţământul liceal şi universitar;

- Psiholog şcolar în cabinetele de Psihologie şcolară;

- Psiholog specialist în consilierea şcolară şi vocaţională în cadrul cabinetelor de Psihologie din şcoli, licee, universităţi sau cabinete individuale.

4. Psiholog în domeniul securităţii naţionale.

 

Absolvenții programului de studii universitare de licență Psihologie pot accesa ocupația de Psiholog, cod 263411, conform ”Clasificării Ocupațiilor din România”, 2020.

 

Cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite și dezvoltate în cursul studiilor de licență au permis absolvenților să se angajeze pe piața muncii, să deschidă forme indepedente de exercitare a profesiei (cabinete, cabinete asociate sau societăți profesionale), să continue studiile cu cele ale ciclului superior, de master, în diferite specialități, să învețe permanent.
 
Cadrele didactice cu activitate în cadrul programului de studiu Psihologie sunt profesori, conferențiari și lectori universitari, titulari cu titlul științific de doctor în domeniile disciplenelor din posturile ocupate, sau cu pregătire inițială și compentențe în domeniile disciplinelor. Toate au pregătire pedagogică atestată.
Titularii de curs au elaborat cursuri, îndrumare de lucrări/proiecte sau alte lucrări necesare desfășurării procesului de învățământ , care acoperă fișele de disciplină pentru disciplinele din post.
 
Admiterea
 
La specializarea Psihologie, rectutarea studenților se face prin proceduri de admitere. În ultimii șase ani, numărul de studenți înmatriculați în anul I, Psihologie, a variat între 83 și 100.
 
Condițiile de admitere pot fi consultate la secțiunea Admitere Licență, de pe site-ul universității.

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.