Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Conducători de doctorat

 1. Prof. univ. dr. Mihăilă Ion – Director școală doctorală
 2. Prof. univ.  dr. Mihăilescu Liliana
 3. Prof. univ.  dr. Pierre de Hillerin
 4. Prof. univ.  dr. Georgescu Luminița
 5. Prof. univ.  dr. Simion Gheorghe
 6. Prof. univ.  dr. Potop Vladimir

Teze de doctorat finalizate în cadrul laboratorului/centrului

Nr. Crt

Nume doctorand

Conducător ştiinţific

Data

susţinerii

Titlul lucrării

1.

CÎRCIUMARU M. DAN

SIMION GHEORGHE

24.02.2022

CONTRIBUȚII PRIVIND OPTIMIZAREA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ PRIN CIRCUITE SPECIALIZATE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

2.

MACOVEI I. IONELA – VALENTINA

MIHĂILESCU LILIANA

13.04.2022

ARGUMENTE METODOLOGICE SUPORT ÎN FORMAREA UNEI COMPETENȚE ANTI-DOPING ÎN EDUCAȚIA FORMALĂ A ELEVILOR LICEELOR CU PROGRAM SPORTIV

3.

MITREA DANIEL MIHAIL

PIERRE JOSEPH DE HILLERIN

18.06.2022

SOLUȚII METODICE ÎN PREGĂTIREA SPORTIVILOR ÎNCEPĂTORI PENTRU RUGBYUL 7

4.

PETROVICI A. GABRIEL - ALEXANDRU

POTOP VLADIMIR

18.07.2022

STRATEGII DE DEZVOLTARE A CALITĂȚILOR MOTRICE ÎN VOLEIUL DE PLAJĂ

Lucrări de disertaţie realizate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Performanţă Umană

Numele şi prenumele

Tema lucrării de licenţă

Indrumător

 

 

 

 

ALDESCU F. JENICA LUMINIȚA

Studiu privind contribuția jocurilor pregătitoare și ștafetelor la învățarea elementelor tehnice din jocul de handbal la ciclul gimnazial

Conf.univ.dr. Corina POPESCU

 
 

ALECSANDRU I. ALIN IOAN

Aspecte metodologice ale jocului de mișcare utilizat ca mijloc de instruire în lecția de educație fizică la ciclul primar

Conf.univ.dr. Corina POPESCU

 
 

BADEA I. MITICĂ

Studiu privind folosirea parcursurilor aplicative pentru dezvoltarea aptitudinii motrice de rezistență la ciclul primar

Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU

 
 

BARONESCU I. IONEL

Modalități de pregătire a echipelor reprezentative de baschet la ciclul gimnazial

Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU

 
 

BĂLAN R. FLORICA

Contribuția educației fizice și sportului în formarea personalității elevilor

Conf.univ.dr. Aurelia-Cristina MACRI

 
 

BĂTĂRIGĂ D. IOAN VALERIU

Jocurile de mișcare și rolul lor în realizarea obiectivelor educației fizice și sportului pentru dezvoltarea motricității

Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU

 
 

BOTGROS GH. GEORGE FLORIN

Modalități de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice cu ajutorul jocurilor dinamice la clasa a – III – a

Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU

 

BUTEAȚĂ I. MIHAI

Modalități de pregătire a echipelor reprezentative școlare de fotbal la ciclul gimnazial

Conf.univ.dr. Carmen MANOLE

 

CÎMPEAN I. ADRIAN-SIMION

Jocurile de mișcare și rolul lor în pregătirea echipelor școlare de volei

Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU

 

CIUCIU P. OLGUȚA

Rolul jocurilor dinamice în realizarea cerințelor programei de educație fizică și sport

Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU

 

DEACU E. GABRIEL LAURENȚIU

Îmbunătățirea motricității la cilul primar de învățământ prin parcursuri aplicative și jocuri de mișcare

Conf.univ.dr. Carmen MANOLE

 

DIACONU D. COSTINEL

Contribuții privind îmbunătățirea săriturii în lungime cu elan în ciclul gimnazial

Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU

 

DRAGOMIR M. MARIAN

Particularități privind dezvoltarea aptitudinii psihomotrice forța la ciclul gimnazial (clasa a VII a)

Conf.univ.dr. Carmen MANOLE

 

FUGĂREȚU N. MARIAN COSMIN

Contribuții metodice privind îmbunătățirea capacității psihomotrice la elevii din ciclul primar

Conf.univ.dr. Corina POPESCU

 

HOSU O. SEBASTIAN CLAUDIU

Identificarea elementelor de conținut ale paradigmei educației permanente din perspectiva domeniului educației fizice și sportive

Conf.univ.dr. Aurelia-Cristina MACRI

 

IONESCU P.R. RADU DRAGOȘ

Particularitățile activităților extracurriculare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Conf.univ.dr. Aurelia-Cristina MACRI

 

IONESCU GH. ILEANA MARILENA

Particularitățile instruirii echipelor reprezentative școlare de handbal la nivelul ciclului gimnazial

Conf.univ.dr. Carmen MANOLE

 

MĂNĂSESCU P. ANNY NICOLETA

Modalități de dezvoltare a capacităților coordinative în lecția de educație fizică prin mijloace specifice jocului de baschet la ciclul gimnazial

Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU

 

MARINA GH. SORIN

Formarea deprinderilor motrice specifice atletismului în lecția de educație fizică la clasa a IV – a 

Conf.univ.dr. Mihaela BUTNARIU

 

PÎRVU T. PAULA

Tendințe actuale în gestionarea timpului liber al elevilor din ciclul primar

Conf.univ.dr. Aurelia-Cristina MACRI

 

POPESCU D. ELEONOR

Modalități de îmbunătățire a capacității motrice generale în lecția de educație fizică la clasa a IV – a

Conf.univ.dr. Mihaela BUTNARIU

 

SANDU S. ELENA DANIELA

Contribuția educației fizice și a sportului în formarea personalității elevilor

Conf.univ.dr. Aurelia-Cristina MACRI

 

STAN S. FLORIN SEBASTIAN

Contribuții privind dezvoltarea îndemânării în lecția de educație fizică cu ajutorul mijloacelor specifice jocului de handbal

Conf.univ.dr. Aurelia-Cristina MACRI

 

STAN GH. ION

Aspecte esențiale ale relațiilor educației fizice cu  „noile educații (educație pentru sănătate, educație ecologică, educație pentru integrare)

Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU

 

STAVĂR V. MARIAN

Jocurile de mișcare și rolul lor în realizarea competențelor lecției de educație fizică și sport

Conf.univ.dr. Aurelia-Cristina MACRI

 

TUDOR M. MIHAELA-NICOLETA

Modalități privind dezvoltarea mobilității și elasticității musculare la elevii din ciclul gimnazial

Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU

 

TUDORICĂ V. LILIANA CONSTANȚA

Modalități privind dezvoltarea aptitudinii psihomotrice viteza la nivelul clasei a V a

Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU

 

UNGUREANU G. CONSTANȚA ANDREEA

Studiu privind eficiența predării probelor atletice la dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice de bază la clasele III - IV

Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU

 

VLAICU A. GEORGE ADRIAN

Contribuția privind optimizarea aptitudinii motrice forța la elevii de clasa a VII – a

Conf.univ.dr. Aurelia-Cristina MACRI

 

ZAMĂ D. ANA MARIA

Dezvoltarea psihomotricității școlarului mic prin jocuri de mișcare

Conf.univ.dr. Carmen MANOLE

 

ALEXANDRU A. ȘTEFAN ROBERT

CONSIDERENTE PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR SCOLARE CU CARACTER SPORTIV

Lect.univ.dr. Carmen ENACHE

 

BERCEANU D.I. IONUȚ DRAGOȘ

STRATEGII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MANAGEMENTULUI LA NIVELUL ECHIPEI DE LIGĂ NAȚIONALĂ DINAMO ȘTIINȚA BUCUREȘTI

Conf.univ.dr. Leonard FLEANCU

 

BOTA I. SEBASTIAN

CONTRIBUȚII LA REALIZAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT LA CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI - HANDBAL

Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ

 

BUGAN S. MIHAI-TIBERIU

ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIILOR SPORTIVE PRIVATE ÎN TENISUL DE CÂMP

Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU

 

CIOLACU C.B. ANDREI BOGDAN

STRATEGII DE MARKETING ÎN DOMENIUL SPORTIV

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

CIOTLAUȘ M. MARIUS MIHAI

STRATEGII DE DEZVOLTARE A CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR CSS TÂRGOVIȘTE

Conf.univ.dr. Leonard FLEANCU

 

COMAN G. GEORGE-FLORIN

ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII ÎN SPORT ÎN VEDEREA ACCESĂRII FINANȚĂRII EUROPENE

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

COTIGĂ I. GEORGE MIHAI

CONTRIBUȚII PRIVIND OPTIMIZAREA ORGANIZĂRII UNUI START UP, VIZÂND SERVICU DE FITNESS PRIN ELECTROSTIMULARE

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

DUȚĂ I. ROXANA-ADELINA

STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR MANAGERIALE ÎN CADRUL UNUI  CLUB  SPORTIV DE JOCURI SPORTIVE

Conf.univ.dr. Florin COJANU

 

GHEORGHE A. ALEXANDRU-DANIEL

MARKETINGUL DANSULUI SPORTIV

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

GHINETE D. MARIUS GHEORGHE

STRATEGII DE FINANŢARE A MANAGEMENTULUI PROIECTULUI ÎN DOMENIUL SPORTULUI

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

GHIOROAIE F. ILONA GEORGIANA

ANALIZA COMPARATIVĂ A STRATEGIILOR DE MARKETING UTILIZATE DE PRODUCĂTORI DIN DOMENIU SPORTIV

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

MURGU C. BOGDAN FLORIN

OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE DISTRIBUŢIE ŞI MERCHANDISING LA NIVELUL FIRMEI DECATHLON

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

NEDELEA D. ADRIAN-OVIDIU

STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE ȘCOLARE

Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU

 

NEGRU N.B. GEORGE BOGDAN

MANAGEMENTUL RELAȚIEI DINTRE ANTRENOR ȘI SPORTIV

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

OPREA G.C. ANDREI ALEXANDRU

ASPECTE PRIVIND EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI ORGANIZĂRII COMPETIȚIILOR DE DANS SPORTIV

Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU

 

PANAIT S. MIHAI ANDREI

MARKETINGUL EVENIMENTELOR INTERNE ÎN CADRUL COMPANIILOR

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

PETRE C. BOGDAN-MIHAI

STUDIU COMPARATIV REALIZAT ÎNTRE STILUL DE MANAGEMENT DIN SECTORUL PRIVAT ȘI DE STAT AL SPORTULUI ROMÂNRSC

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

POROJAN I. FLORIN

ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI ÎN ARIA SERVICIILOR SPORTIVE –PAINTBALL

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

POSTOVARU I. BOGDAN

PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI ECHIPELOR DE KAIAC-CANOE NIVEL PERFORMANȚĂ

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

SAFAR C. ZOLTAN CSABA

ANALIZA MANAGERIALĂ ASUPRA CULTURII ȘI COMPORTAMENTULUI ORGANIZAȚIONAL LA SCM U CRAIOVA

Conf.univ.dr. Leonard FLEANCU

 

SĂVESCU L.M. IULIA

STUDIU ASUPRA RELAȚIEI DINTR MEDIUL ORGANIZAȚIONAL INTERN ȘI MANIFESTAREA ATAȘAMENTULUI ORGANIZAȚIONAL ÎN SPORT

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

TĂNASE M. ȘTEFAN STELIAN

OMUL ÎN ORGANIZAȚIILE SPORTIVE

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

TEODORESCU A.O. CRENGUȚA MARIA

STRATEGII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MANAGEMENTULUI LA NIVELUL CLUBULUI CSM ALEXANDRIA"

Conf.univ.dr. Leonard FLEANCU

 

VÎRNĂ C.C. RADU MARIAN

STRATEGII DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI OPERAŢIONAL LA NIVELUL ASOCIAŢIILOR SPORTIVE

Conf.univ.dr. Florin COJANU

 

CHIRCIU N. CLAUDIU NICOLAE

PERFECȚIONAREA CONDUCERII STRUCTURILOR SPORTIVE PRIN ELABORAREA UNEI STRATEGII DE MARKETING

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

POP F.I. ALINA ELENA LIGIA

STRATEGII DE COMUNICARE ŞI PUBLICITATE ON-LINE ÎN DOMENIUL SPORTIV

Lect.univ.dr. Valentina ŞTEFĂNICĂ

 

ANGELESCU C. FLORIN-ADRIAN

Studiu privind pregătirea specifică de concurs în probele de semifond

Conf.univ. dr. Liviu MIHĂILESCU

 

BUCUR V GHEORGHE - CRISTINEL

Optimizarea capacității tehnico- tactice de joc în acțiunile de marcaj și demarcaj la nivelul fotbaliștilor de 14-16 ani JUNIORI B

Lect.univ.dr.  Paul VIȘAN

 

CONSTANTIN A MIHAELA

Experimentarea unor modele de pregătire fizică specifică la jucătoarele specializate pe postul de portar la JR. II

Lect.univ.dr. Maura STANCU

 

DINESCU A.I. ILIE CĂTĂLIN

Contribuții la optimizarea aruncărilor de la distanță la copiii începători în handbal

Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ

 

DURDUN GH. DANIEL

Modalități de îmbunătățire a pregătirii fizice specifice cu minge la nivelul juniorilor B 14-16 ani

Lect.univ.dr.  Paul VIȘAN

 

HOSU V.V DACIANA

Modelarea conținutului instruirii jucătorului specializat pe postul de portar și eficiența acesteia la nivelul lotului național de handbal feminin

Conf.univ.dr Corina POPESCU

 

IANCU D ȘTEFAN FLORIN

Contribuții metodice privind învățarea tehnicii jocului de baschet la copiii de 10-12 ani

Conf.univ.dr.Florin COJANU

 

ILIE Ș EUGEN-SORIN

Modalități de pregătire a jucătorilor specializați pe postul 4/POWER FORWARD în baschet la seniori

Conf.univ.dr. Leonard FLEANCU

 

MAZILESCU G.P. ION -COSMIN

Repere privind utilizarea înotului analitic în optimizarea procedeului spate la copii

Conf.univ. dr. Victor BĂDESCU

 

MIHALACHE F.M. CIPRIAN-IONUȚ

Eficienta capacități tehnico - tactice de finalizare cu șut la poartă la copii de - 12- 14 ani JUNIORI C

Lect.univ.dr. Paul VIȘAN

 

OPREA A CĂTĂLIN MARIAN

Contribuții metodice privind optimizarea pregătirii fizice  la nivelul unei echipe de  fotbal feminin

Conf.univ.dr. Gabriel TRANDAFIRESCU

 

OSMAN D CĂTĂLIN DORU

Îmbunătăţirea capacității tehnice de   coordonare specifică fotbaliștilor juniori B - 14 – 16 ani

Lect.univ.dr. Paul VIȘAN

 

PĂCIOIANU D. BOGDAN-MIHAI

Studiu privind optimizarea strategiilor de predare, învățare, evaluare a tehnicii de înot la juniorii II

Conf.univ. dr. Florin COJANU

 

PACIOIANU ID MIHAI DANIEL

Contribuții privind elaborarea modelului de pregătire într-un ciclu  anual în proba de 110 MG la grupa avansați

Conf.univ. dr. Liviu MIHĂILESCU

 

PAPOIU I VASILICA-RAMONA

Studiu privind realizarea obiectivelor educației fizice la clasa a VI-a prin intermediul unor jocuri mijloace specifice minihandbalului

Lect.univ.dr. Sebastian ENACHE

 

PAVEL GH.C. ELISABETH

Strategii de realizare a pregătirii psihologice la nivelul echipelor feminine de liga națională

Conf.univ. dr. Leonard FLEANCU

 

POPA F MARIUS DANIEL

Strategii privind optimizarea pregătirii jucătorului de fotbal specializat pe postul de portar la nivelul juniorilor A

Lect.univ.dr. Paul VIȘAN

 

ȚÎBÎRNĂ GH. BOGDAN

Contribuții metodice privind educarea coordonării specifice jocului de baschet la debutanți

Conf.univ. dr. Florin COJANU

 

MERLA A. MIHAI ANDREI

Studiu privind optimizarea pregătirii jucătorului portar în handbalul de performanță

Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ

 

BUTOI G. ALEXANDRU

Modalități de realizare a pregătirii fizice generale la echipele de handbal în perioada pregătitoare

Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ

 

DUMITRESCU A. CLAUDIU MARIAN

Contribuții metodice privind optimizarea tehnicii jocului de fotbal la nivelul copiilor de 12 -14 ani

Lect.univ.dr. Paul VIȘAN

 

RADU C.M. FLORIN IONUȚ

Contribuții metodologice privind pregătirea individualizată a fotbaliștilor juniori B

Lect.univ.dr. Paul VIȘAN

 

GURĂNESCU A. ALEXANDRU RĂZVAN

Modelarea pregătiri fizice specifice a jucătorului de handbal specializat pe postul de INTER

Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ

 

LIOVEANU C. LAVINIA ADRIANA

Eficientizarea mijloacelor de pregătire tactică la Judoka tineret –U23

Conf.univ. dr. Daniel ROȘU

 

MILITARU D. ROBERT MIHAI

Individualizarea antrenamentului jucătorului specializat pe postul de INTER în handbalul de performanță

Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ

 

STERE GH DANIELA ELENA

Cercetări privind stabilirea modelului tehnic al competițiilor internaționale de judo

Conf.univ. dr. Daniel ROȘU

 
Cărți şi capitole de în cărţi de specialitate publicate
Amzăr Luminița, Rada Larisa, Educația fizică în invățământul superior, Editura Universitatății din Pitești, ISBN - 978-606-560-763-7, 2022
 

Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters

        1.      Mocanu GD, Murariu G, Potop V.*, Optimization of body balance indices according to Body Mass Index categories during physical education lessons for university students, Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2022;26(4):245–255. DOI:10.15561/26649837.2022.0404, 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        2.      Rață B.C., Ciolcă C., Butnariu M., Rață G., Rață M., Drăgoi C.C., Robu V., Mihăilescu L., Building time management skills through the teaching practice activity, Rață B.C., Ciolcă C., Butnariu M., Rață G., Rață M., Drăgoi C.C., Robu V., Mihăilescu L.  Revista Românească pentru Educație Multidimensională, Volume 14, Issue 3, pages 88-100, ISSN:, , 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        3.      Veaceslav Manolachi, Vladimir Potop, Victor Manolachi*, Irina Delipovici, Cristian Ștefan Liușnea., Determining the Optimal Areas of Effort in Terms of Force and Force-Velocity based on the Functional State of the  Neuromuscular System in the Training of Elite Female Judokas., 2022. Determining the Optimal Areas of Effort in Terms of Force and Force-Velocity based on the Functional State of the  Neuromuscular System in the Training of Elite Female Judokas. PeerJ 10:e13468. DOI: 10.7717/peerj.13468. FI: 3.06, 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        4.      Andrii Chernozub, Veaceslav Manolachi, Georgiy Korobeynikov , Vladimir Potop, Liudmyla Sherstiuk , Victor Manolachi, Ion Mihaila, Criteria for assessing the adaptive changes in mixed martial arts (MMA) athletes of strike fighting style in different training load regimes, PeerJ 10:e13827; DOI 10.7717/peerj.13827. Indexed: Web of Science. IF 2021 – 3.061. WOS: 000838173300002https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35942124/, 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        5.      Dana Badau , Adela Badau , Carmen Ene-Voiculescu , Alin Larion , Virgil Ene-Voiculescu , Ion Mihaila , Julien Leonard Fleancu , Virgil Tudor, Corina Tifrea , Adrian Sebastian Cotovanu , Alexandru Abramiuc, The Impact of Implementing an Exergame Program on the Level of Reaction Time Optimization in Handball, Volleyball, and Basketball Players, Dana Badau , Adela Badau , Carmen Ene-Voiculescu , Alin Larion , Virgil Ene-Voiculescu , Ion Mihaila , Julien Leonard Fleancu , Virgil Tudor, Corina Tifrea , Adrian Sebastian Cotovanu , Alexandru Abramiuc  (2022). The Impact of Implementing an Exergame Program on the Level of Reaction Time Optimization in Handball, Volleyball, and Basketball Players. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9), 5598.doi: 10.3390/ijerph19095598; WOS:000794413000001; IF: 4.614 (2021), 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        6.      Modric, T.; Versic, S.; Alexe, D.I.; Gilic, B.; Mihai, I.; Drid, P.; Radulovic, N.; Saavedra, J.M.; Menjibar, R.B., Decline in Running Performance in Highest-Level Soccer: Analysis of the UEFA Champions League Matches, Modric, T.; Versic, S.; Alexe, D.I.; Gilic, B.; Mihai, I.; Drid, P.; Radulovic, N.; Saavedra, J.M.; Menjibar, R.B. Decline in Running Performance in Highest-Level Soccer: Analysis of the UEFA Champions League Matches. Biology 2022, 11, 1441. https://doi.org/10.3390/ biology11101441, 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        7.      Iconaru E. I., Ciucurel M. M., Georgescu L., Tudor M., Tantu, M. M., Ciucurel C., A Pre-Post Study on the Cardiorespiratory Response to Different Protocols of Exposure on a Vibratory Platform in Young Healthy Individuals, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(8): 4668; 12 April 2022; IF = 4.614; lucrare indexată Web of Science (ISI). https://doi.org/10.3390/ijerph19084668, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        8.      FLEANCU JULIEN LEONARD, NINI FLORIN, Contributions on the implementation of information technology in the specific training process in view of improving the technical-tactical content of the women's basketball game, , 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        9.      FLEANCU JULIEN LEONARD NINI FLORIN, Strategies for elaborating the methodology for training future performers in order to increase the level of specific training of basketball players, EDUWORD PITESTI 2022, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

Articole în revistele şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte BDI / Studii, articole publicate în reviste străine recunoscute de comunitatea ştiinţifică, indexate într-o bază de date internaţională sau comunicări la reuniuni ştiinţifice internaţionale publicate integral

1. Potop, V.,* Manolachi, V., Mihailescu, L., Manolachi, V., Kulbayev A,, Knowledge of the fundamentals necessary for the scientific research activity in the field of Physical Education and Sports Science., Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 8), Art 243, pp. 1922 - 1926, August 2022. , 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        2.      Butnariu M., Healthy nutrition an important part of preventing cardiovascular diseases, Journal of Physical Education and Sport Vol. 22 (issue 8), Art. 247, pp.1948-1954, Online ISSN: 2247-806X; , 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        3.      Butnariu M., Education through chess and physical mevement in the primary school, Buletin of the Transilvania University of Brașov, Series IX: Sciences of Human Kinetics, Vol. 15 (64) No.1 - 2022, p. 89-96, 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        4.      Carmen Manole, Documentare, proiectare, cercetare, 10, 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        5       Manolachi V, Potop V*, Chernozub A, Khudyi O, Delipovici I, Eshtayev S, Mihailescu LE., Theoretical and applied perspectives of the kinesiology discipline in the field of physical education and sports science, , 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        7.      Potop, L., Jurat, V., Potop V.*, Determinarea nivelului dezvoltării capacității motrice la elevii din ciclul primar., Congresul Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, Chișinău, Republica Moldova, Ediţia a 7-a, 15-17 septembrie 2022, Chișinău, pp. 262-267. https://doi.org/10.52449.soh22.40 ISBN 978-9975-68-460-6., 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        8.      Butnariu Mihaela, Ways to reduce the body weight for overweight and obese persons, The 9th International conference Edu World 2022 „EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, 2022, (TC_1_2022_DEFS)

        9.      Korobeynikov, G.,* Mario Baić, M., Potop, V., Korobeinikova, L., Raab, M., Starčević, N., Korobeinikova, I., Chernozub, A., Romanchuk, S., Danko, T., Comparative analysis of psychophysiological states among Croatian and Ukrainian wrestling., Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 8), Art 230, pp. 1832 - 1838, August, 2022., 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        10.      Potop, V.,* Cîmpeanu, M., Moga, C., Jurat, V., Manole, C., Eshtaev, A., Particularities of the biomechanical characteristics of learning the acrobatic exercises on balance beam in Junior III category (aged 9-10 years)., Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 8), Art 232, pp. 1848 - 1853, August 2022. , 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        11.      Forminte, VN., Cosma, L., Damian, M., Dobrescu, T., Potop, V., Biomechanical analysis of the phase structure of Pak Salto on uneven bars., Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 8), Art 239, pp. 1893 - 1899, August 2022. , 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        12.      Grigore, M-F., Grigore, V., Potop, V.,* Manole, C., Use of a specific preparation to achieve better performance in competition choreographies by dancers of Junior I category (aged 12–13 years)., Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 8), Art 234, pp. 1859 - 1862, August 2022., 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        13.      Naiba, Cojanu, Catanescu, Methodical Contributions for the Training of the Representative Basketball Teams at the High School Level, Methodical Contributions for the Training of the Representative Basketball Teams at the High School LevelF Cojanu, O Naiba, A CatanescuBulletin of the Transilvania University of Braşov. Series IX: Sciences of , 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        14.      Rapotan, A., Mihăilescu, L., Mihai, I., The paradigm of the manifestation level of proprioception in triple jumpers – case studies, Rapotan, A., Mihăilescu, L., Mihai, I. (2022) - The paradigm of the manifestation level of proprioception in triple jumpers – case studies. In Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (8), pp. 1914 - 1921, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051. DOI:10.7752/jpes.2022.08242https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20242.pdf, 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        15.      Manolachi V, Chernozub A, Potop V, Zoriy Y, Kulbayev A, Braniște G, Savenko A., The effectiveness of using power fitness training loads to increase adaptive reserves of female athletes in hand-to-hand combat, Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2022;26(6):399–406.https://doi.org/10.15561/26649837.2022.0606, 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        16.      Kriventsova I, Potop V, Prusik K, Samoylov D., Development of coordination abilities of fencers aged 10-12 years living in the territory of martial law, Development of coordination abilities of fencers aged 10-12 years living in the territory of martial law. Pedagogy of Health, 2022;1(2):34–38. https://doi.org/10.15561/health.2022.0201, 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        17.      Timnea A.C., Potop V.*, Timnea O.C., Analysis of body composition in football athletes aged 6 to 10., Analysis of body composition in football athletes aged 6 to 10. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, Science, Movement and Health, Vol. XXII, ISSUE 2 Supplement, 2022, September 2022, 22 (2): 265 – 269. Indexed:  ERIH PLUS, Ebsco, SPORTDiscus, DOAJ (Directory of Open Acces Journals) , 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        18.      Timnea, AC., Potop, V.,* Timnea OC., Analiza comparativă și corelativă a relației dintre indicii antropometrici și ai compoziției corporale la sportivii fotbalişti de 6-8 ani., Congresul Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediţia a 7-a, 15-17 septembrie 2022, Chișinău, pp.  318-327. https://doi.org/10.52449.soh22.50 ISBN 978-9975-68-460-6., 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        19.      Oprea, B., Potop, V.,* Mihăileascu, L., Mihăilă, I., Caracteristicile zonelor de efort în jocul de fotbal la copiii de 10 ani., Congresul Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediţia a 7-a, 15-17 septembrie 2022, Chișinău, pp.232-240 https://doi.org/10.52449.soh22.35 ISBN 978-9975-68-460-6., 2022, (TC_2_2022_DEFS)

        20.      Lyudmila Voloshina, Victor Kondakov, Evgeniya Kopeikina, Vladimir Potop*, Victor Manolachi, Effect of motor activity on physical readiness indicators of preschoolers with visual impairment., Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 1), Art 22, pp. 174 - 179, 2022, (TC_3_2022_DEFS)

        21.      Chernozub, A.,* Marionda, I., Potop, V., Syvokhop, E., Khoma, T., Spivak, A., Tvelina, A., Voichun, H., Kovaleva, N., The character of adaptation changes in bodybuilders in conditions of sequential use of isolation and basic exercises., Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 8), Art 249, pp. 1962 – 1967, August 2022., 2022, (TC_4_2022_DEFS)

        22.      Stancu Maura, Popescu Daniela Corina, STUDY ON THE EFFECTS OF SPORT PRACTICE ON STUDENT ATTENTION CAPACITY - DIFFERENT SPECIALIZATIONS,  Edu World 2022 Edu World International Conference Education Facing Contemporary World Issues, 2022, (TC_4_2022_DEFS)

        23.      MACRI AURELIA CRISTINA, 1. Assessments on the level of physical condition of boys at the age of puberty,  2. The role of the physical education teacher in achieving education for a healthy life,,  ANNUAL INTERNATIONAL CONTEFERNCE PHYSICAL EDUCATION SPORT AND HEALTH,2-3 .06 . 2022 PITESTI , 2022, (TC_4_2022_DEFS)

        24.     DANIEL ROȘU1, FLORIN COJANU2, VALENTINA ȘTEFĂNICĂ3, SEBASTIAN ENACHE4 , Experimental management of work collectives through social and socialization activities, Journal of Physical Education and Sport, Art # 218 pp. 1742 –DOI:10.7752/jpes.2022.07218 , 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        25.      Stefanica Valentina, Study on the dynamics of the use of food supplements in amateur sports, Art # 240 pp. 1900 – 1904Study on the dynamics of the use of food supplements in amateur sportsȘTEFĂNICĂ VALENTINA,Department of Physical Education and Sports, Faculty of Sciences, Physical Education and Informatics, University of Pitesti, ROMANIAPublished online: August 31, 2022(Accepted for publication August 15, 2022)DOI:10.7752/jpes.2022.08240, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        26.      Neagoe I.C., Rabolu E., Toma G., Toma Ș, Using Visual Health Information Software to re-educate balance in older adults,, Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol. 22 (issue 7), Art 208, pp. 1652 - 1658, July 2022, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051DOI: 10.7752/jpes.2022.07208BDI: SCOPUS, EBSCO Publishing, Inc., DOAJ, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        27.      Rabolu E., Neagoe I.C., Toma G., Toma Ș., Exercise –a key tool to maintain psycho-emotional well-being in the institutionalized older adults, Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol. 22 (issue 7), Art 207, pp. 1646 – 1651, July 2022, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051DOI: 10.7752/jpes.2022.07207, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        28.      Toma S., Toma G., Rabolu E., Combination therapy used to improve the quality of life in children with cerebral motor deficit, The 9th International Conference EDU WORLD 2022,  Education Facing Contemporary World Issues, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        29.      FLEANCU JULIEN LEONARD, BADESCU VICTOR, The particularities of the competitional stress and the anxiety in the   women’s basketball, CONFERINTA STIINTIFICA INTERNATIONALA PITESTI MAI 2022, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        30.      FLEANCU JULIEN LEONARD, CIOCAN CATALIN, Comparative analysis of the technical training of basketball teams in the male category U 18 LPS Viitorul Pitești, CONFERINTA STIINTIFICA INTERNATIONALA PITESTI 2022, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        31.      Toma St. ,Toma G., Prevention of Football-Specific Diseases  Through the Implementation of Prophylaxis  Program, Prevention of Football-Specific Diseases Through the Implementation of Prophylaxis Program. Res Inves Sports Med. 8(4), RISM.000695. 2022. DOI: 10.31031/RISM.2022.08.000695, ISSN: 2577-1914, https://crimsonpublishers.com/rism/#, 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        32.      DANIEL ROȘU,, Effect of extracurricular interest of students in the field of physical education and sports on the development of entrepreneurial skills, Journal of Physical Education and Sport, Art # 244 pp. 1927 – 1932(Accepted for publication August 15, 2022) , 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        33.      VALENTINA ȘTEFĂNICĂ, COMPARATIVE STUDY CARRIED OUT BETWEEN THE PRIVATE AND STATE MANAGEMENT STYLE OF THE ROMANIAN SPORTS SECTOR  ȘTEFĂNICĂ VALENTINA, Department of Physical Education and Sports, Faculty of Sciences, Physical Education and Informatics, University of Pitesti, v, , 2022, (TC_5_2022_DEFS)

        34.      Toma Stefan, Toma Geanina, IDENTIFYING THE PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF THE HUMAN ORGANISM TO AEROBIC EXERCISE, Vol. XXIII,Issue1/2022 G Y M N A S I U M Scientific Journal of Education, Sports, and Health , 2022, (TC_5_2022_DEFS)

Membru în colectivele de redacție / recenzor al revistelor indexate BDI - ISI

Nr. crt.

Nume si prenume membru U.C.

Statutul

Revista

1

Fleancu Julien Leonard

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

2

Roșu Daniel

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

3

Mihăilă Ion

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

4

Mihai Ilie

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

5

Mihai Ilie

Evaluator

Revista Sustainability (ISSN 2071-1050)

6

Mihai Ilie

Evaluator

Revista Biomechanics (ISSN 2673-7078)

 

Acorduri de colaborare pentru desfăşurarea de activităţi de CDI cu parteneri din mediul socio-economic

 1. Acord de colaborare  nr 4731/12.12.2022 (FSEFI)  și nr 11 (ACSTrit Pitești)-Echipă studențească coordonată de cadrele univ Conf univ dr. Roșu Daniel, Lect. Univ. dr. Mateescu Adriana, Conf. univ. dr. Macri Aura, cu Asociația Club Sportiv Trit Pitești pentru organizarea evenimentului sportiv ,,Pitești Half Maraton”- editia a III -a
 2. Acord de colaborare  nr 4732/12.12.2022 (FSEFI) și nr 23 (ACSTrit Pitești) -Echipă studențească coordonată de cadrele univ Conf univ dr. Roșu Daniel, Lect. Univ. dr. Mateescu Adriana, Conf univ dr. Macri Aura, cu Asociația Club Sportiv Trit Pitești pentru organizarea evenimentului sportiv ,,Marcea Winery Run”- editia a II -a .
 3. Acord de colaborare  nr 4733/12.12.2022 (FSEFI) și nr 27 (ACSTrit Pitești) -Echipă studențească coordonată de cadrele univ Conf univ dr. Roșu Daniel, Lect. Univ. dr. Mateescu Adriana, Conf univ dr. Macri Aura, cu Asociația Club Sportiv Trit Pitești pentru organizarea evenimentului sportiv ,,Semiraraton Pe Arges in Jos”- editia a VI -a

Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti

 1. Cercul de inventică- Responsabil cerc - Conf. univ dr.  Roșu Daniel
 2. Cercul de măsurare și evaluare capacităti motrice – Responsabil cerc Lect. univ dr. Mihai Ilie
 3. Cercul de antreprenoriat sportiv – Responsabil cerc – Lect. univ. dr. Stefanica Valentina
 4. Cercul de prelucrare foto-video – Responsabil cerc  - Lect. univ. dr. Ghimișliu Florin

Organizarea de manifestări științifice regionale/naționale/internaționale

Nr. crt.

Manifestare științifică

Nivel

Membru CCPU

 1.  

Annual International Conference: Physical Education, Sport And Health/ Universitatea din Pitesti

Sesiunea ştiinţifică Internationala

Conference President LIVIU MIHĂILESCU, Associate Professor, Phd

Head of the scientific committee,
DANIEL ROȘU, Associate Professor, Phd 

2.

,,Sănătate prin sport”, 2021

Sesiunea ştiinţifică naţională studenţească

Conf univ dr Popescu Corina

 

Proiecte sau granturi de cercetare cu relevanţă publică largă obţinute prin competiţie naţională/Partener într-un proiect sau grant de cercetare cu relevanţă publică largă obţinut prin competiţie națională

Denumire

Clienti/parteneri

Loc

Membrii CCPU

BOBOC CAMP - Ediția a IV-a, Cod: Proiect extracurricular al UPIT/ adresa MEN 34196R/23.02.2022, înregistrată UPIT-Rectorat nr 2153/24.02.2022,

valoare: 12750.00, 2022,

Universitatea din Pitești

Stiința Sportului și Educației Fizice

Bughea,

 an 2022

ROSU DANIEL, STEFANICA VALENTINA, ENACHE ION SEBASTIAN,

MANAGEMENT EXPERIMENTAL DE IMPLICARE A COLECTIVELOR DE MUNCĂ, ÎN ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI DE SOCIALIZARE, LA EJOT ROMANIA, Cod: Proiect in colaborare cu mediul socio-economic, beneficiar: EJOT ROMANIA SRL,

 Valoare 5000 lei

Universitatea din Pitești

Stiința Sportului și Educației Fizice

Bughea,

 an 2022

ROSU DANIEL, ROSU DANIEL, STEFANICA VALENTINA, COJANU FLORIN, ENACHE ION SEBASTIAN

DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION OF INSTITUTIONALIZED CHILDREN THROUGH ADAPTED PSYCHOMOTRICS, domeniul stiintific: Educație Fizică și Sport, valoare: 24500.00, 2022, 24500.00,

 

Biennial working programme Grant, beneficiar: UPIT, Centrul Scolar de Educatie Incluziva ,,Sfantul Stelian’’ Costesti si Centrul Scolar de Educatie Incluziva ,,Sfanta Filofteia” Stefanesti

Anul 2022 Costesti, Stefanesti,

Pitesti

 

STEFANICA VALENTINA, STEFANICA VALENTINA, COJANU FLORIN, MIHAI ILIE, VISAN PAUL FLORINEL

Contract prestari servicii de asistenta stiintifica „Determinarea unor parametrii dinamici și cinematiciepecifici echipei de volei feminin FC Arges; valoare contract 5000 lei.

echipa de volei feminin FC Arges

2022, Pitesti

Mihai Ilie,

 

 Performanţe naţionale ale sportivilor antrenaţi sau asistaţi ştiinţific prin centrul de cercetare (Campionate Naţionale - locurile 1 - 3)

 

Competitia

Locul

studenti

Cadre didactice implicate

1

CNU Baschet Masculin 3x3

LOC 1

Echipa UPIT

Conf univ dr Florin Cojanu

Conf univ dr Fleancu Julien Leonard

2

CNU Baschet Feminin 3x3

LOC 1

Echipa UPIT

3

CNU Baschet Masculin 5x5

LOC 1

Echipa UPIT

4

CNU Baschet Feminin 5x5

LOC 1

Echipa UPIT

5

CNU Handbal Feminin

LOC 2

Echipa UPIT

Prof.univ.dr. Ion Mihaila

Conf univ dr Corina Popescu

6

CNU Handbal Masculin

LOC 3

Echipa UPIT

7

CNU Judo Masculin, 66 kg

LOC 2

Albu Ionuț Alin

Conf univ dr Rosu Daniel

 

8

CNU Judo Masculin, 90 kg

LOC 3

Rotaru Rareș

9

CNU karate masculin kata

LOC3

Ionica Stefan

10

CNU karate feminin kumite

LOC 1

Stanciu Mihaela

 

Performanţe naţionale ale sportivilor antrenaţi sau asistaţi ştiinţific prin centrul de cercetare (Campionate Internationale - locurile 1 - 3)

 

 

Competitia

Locul

Cadre didactice implicate

1

Jocurile Europene Universitare

Baschet Feminin 5x5

LOC 1

Conf univ dr Florin Cojanu

Conf univ dr Fleancu Julien Leonard

2

Jocurile Europene Universitare

Baschet Masculin 5x5

LOC 6

3

Jocurile Europene Universitare

Baschet Masculin 3x3

LOC IV

4

Jocurile Europene Universitare

Baschet Feminin 3x3

LOC IV

 

Proiecte sau granturi de dezvoltare instituțională (ERASMUS +,  POCU etc. ) coordonate şi desfăşurate, câştigate prin competiţii naționale / internaţionale

Nr. crt.

Nume Proiect/grant

Contractant

Loc de desfășurare/perioada

Membri CCPU

1

Activități și măsuri integrate de asistență educaționala, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea SUD-Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit),

- POCU/379/6/21

Universitatea din Pitești

Pitești,

 an 2021

ROSU DANIEL,

NICULESCU IONELA-IOANA

VIȘAN PAUL-FLORINEL

ȘTEFĂNICĂ VALENTINA

TOMA GEANINA

 

Organizare de cursuri / programe de pregătire profesională

1.  Cursuri de conversie profesională în educație fizică și sport

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.