Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Conducători de doctorat

 1. Prof. univ. dr. Mihăilă Ion – Director școală doctorală
 2. Prof. univ.dr. Mihăilescu Liliana
 3. Prof. univ.dr. Pierre de Hillerin
 4. Prof. univ.dr. Georgescu Luminița
 5. Prof. univ.dr. Simion Gheorghe
 6. Prof. univ.dr. Potop Vladimir

Teze de doctorat finalizate în cadrul laboratorului/centrului

Nr. Crt

Nume doctorand

Conducător ştiinţific

Data

susţinerii

Titlul lucrării

1

TUDORACHE GABRIEL

MIHĂILESCU LILIANA

05.02.2021

CONTRIBUȚII  ÎN CREȘTEREA ROLULUI EDUCAȚIEI FIZICE FORMALE LA SOCIALIZAREA ELEVILOR CICLULUI PRIMAR

2

CHIRIAC PAUL BOGDAN

MIHĂILESCU LILIANA

06.02.2021

OPTIMIZAREA REFACERII ÎN FOTBAL PRIN ASOCIEREA TEHNICII YUMEIHO LA MIJLOACELE TRADIȚIONALE

3

NISTORESCU I. ALEXANDRU ION

PIERRE JOSEPH DE HILLERIN

05.03.2021

TEHNICI ȘI METODE DE EVALUARE NEINVAZIVĂ A CALITĂȚILOR MECANICE PASIVE ALE MUSCULATURII STRIATE LA COSMONAUȚI ȘI SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ

4

STĂTULESCU C. NICOLAE LEONARD

MIHĂILESCU LILIANA

26.03.2021

OPTIMIZAREA PREGĂTIRII FIZICE ȘI DE LUPTĂ A MILITARILOR PRIN UTILIZAREA JUDOULUI ÎN ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

5

BERNICU ANDREI RĂZVAN

MIHĂILĂ ION

07.05.2021

STRATEGII PRIVIND OPTIMIZAREA PREGĂTIRII HANDBALIȘTILOR JUNIORI I SPECIALIZAȚI PE POSTUL DE EXTREMĂ

6

TIUCA IOANA CODRUȚA

SIMION GHEORGHE

04.06.2021

CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNÎTĂȚIREA CAPACITĂȚII MOTRICE DE FORȚĂ-VITEZĂ, PRIN MIJLOACE NESPECIFICE, LA ÎNOTĂTORI VÂRSTA 9-10 ANI

7

MOJOIU MIHAELA CLAUDIA

SIMION GHEORGHE

04.06.2021

ORIENTĂRI METODOLOGICE MODERNE DE DEPISTARE A CALITĂȚILOR MOTRICE DOMINANTE PE BAZA AMPRENTELOR DIGITALE LA HANDBALISTELE DE 10-12 ANI

8

TULPAN T. TEODOR-PETRU

PIERRE JOSEPH DE HILLERIN

24.06.2021

ALPINISMUL- ADAPTAREA ORGANISMULUI LA EFORT ÎN CONDIȚII EXTREME

9

PODAR T.I. ALIN ADRIAN

SIMION GHEORGHE

29.10.2021

ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII MOTRICE GENERALE LA ÎNOTĂTOARELE DE 10-12 ANI PRIN COMBINAREA MIJLOACELOR PLIOMETRICE CU TEHNICI KINETOTERAPEUTICE

10

STÎNGESCU GEORGE IONUȚ

GEORGESCU LUMINIȚA

16.12.2021

IMPACTUL PROGRAMELOR DE KINETOPROFILAXIE CU SUPORT MULTIMEDIA LA COPIII CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE

Cărți şi capitole de în cărţi de specialitate publicate de edituri indexate în baze de date internaționale/naţionale (cărţi de autor, ediţii critice, ediții de documente inedite), audiobook ştiinţific, videobook ştiinţific - care diseminează rezultate ale activităţilor de cercetare desfăşurate în unitatea evaluată

  1. Rada Larisa, Amzăr Luminița, Educația fizică în viața studenților, Editura Universitații din Pitești, ISBN 978-606-560-718-7.

  2.      Tudor Sofia-Loredana (coordonator), Bulgaru Ionuț Marius, Roșu Daniel, Formator de competențe antreprenoriale- Suport de Curs, Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, Cod proiect 125165.

Articole în reviste cotate ISI Web of Science

        1.      Osipov AYu, Ratmanskaya TI, Zemba EA, Potop V, Kudryavtsev MD, Nagovitsyn RS., The impact of the universities closure on physical activity and academic performance in physical education in university students during the COVID-19 pandemic, Physical Education of Students, 2021;25(1):20–27., 2021.

        2.      Manolachi, VG., Potop, V., Manolachi, VV., Dorgan VP., Planning of effort parameters in the training of elite male judo athletes, Human Sport Medicine. 2021, nr. 2(21), pp. 162-173, 2021.

        3.      Manolachi, VG.,* Potop, V., Manolachi, VV., Optimal combination of training influences on the preparation of elite judokas in the annual cycle, Human Sport Medicine. 2021, nr. 1(21), pp. 132-144. , 2021.

        4.      Iconaru E. I., Ciucurel M.M., Georgescu L., Tudor M., Ciucurel C., The Applicability of the Poincaré Plot in the Analysis of Variability of Reaction Time during Serial Testing, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 3706; 2 April 2021; IF = 3.390; lucrare indexată Web of Science (ISI); https://doi.org/10.3390/ijerph18073706, 2021.

        5.      Gavriliu L, Murariu C,* Potop V, Spătaru R., Characteristics of the pediatric patients diagnosed with SARS-CoV-2 infection in a Romanian children’s hospital: a retrospective study, PeerJ 9:e11560; FI: 2.98 , 2021.

        6.      Popescu-Bradiceni, I., Plăstoi, C.-D., Mihai, I., Mihăilescu, L., Buţu, I., Cătuna, G.C., & Teodorescu, A.S. (2021). Sport in Society as a Binder in Social Communication of Human's Emotions. Postmodern Openings, 12(3), 121-133. https://doi.org/10.18662/po/12.3/331, 2021.

        7.      Kalugina, G.,* Cherepov, E., Potop, V., Development of coordination abilities during initial preparation in motorcycling., Human Sport Medicine. 2021, nr. S1(21), pp. 73-79. , 2021.

        8.      Mihai Oproescu; Gabriela Plaiasu; Ionela Niculescu; Viorel Nicolae; Gabriel-Vasile Iana; Ionut Bulgaru, The Effect of Ensuring Ergonomic Learning Conditions in Technical University Education on the Engineering Profession, 13th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), Pitesti, Romania, 1-3 July 2021, date added to IEEE Xplore: 23 August 2021, DOI: 10.1109/ECAI52376.2021.9515187Link: https://ieeexplore.ieee.org/document/9515187, 2021.

        9. Mihailescu L, Dubiµ N, Mihailescu LE, Potop V., Particularities of the changes in young swimmers' body adaptation to the stimuli of physical and mental stress in sports training process., PeerJ 9:e11659; WoS; Scopus: FI: 2.98 , 2021.      

Articole în revistele şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte BDI / Studii, articole publicate în reviste străine recunoscute de comunitatea ştiinţifică, indexate într-o bază de date internaţională sau comunicări la reuniuni ştiinţifice internaţionale publicate integral / Recenzii critice publicate în reviste de specialitate din străinătate/ţară, indexate într-o bază de date internaţională    

 

 1. Blanka Dwojaczny; Monika Bejtka; Sergii Iermakov; Vladimir Potop; Tetiana Yermakova; Mirosława Cieślicka, Effects of karate training on cognitive functions in young athletes., Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol. 21 (5), Art 333, pp. 2473 - 2479, 2021
 2. Stanescu Silviu, Mihaila Ion, Popescu Daniela Corina, Considerations regarding ways to optimise the defence game for junior handball players., International Scientific Conference “Perspectives In Physical Education And Sport” 21th edition, Constanta, 20-21 of May 2021, Book of Abstract, p.39http://fefs.univ-ovidius.ro/images/2021/conferinta/4.%20Book%20of%20abstracts-%20pag.%205.pdf, 2021.
 3. Julien-Leonard Fleancu, Strategii de evaluare a climatului organizational in cadrul cluburilor de baschet FC Arges Pitesti, Conferinta Stiintifica Internationala Galati, Mai 2021, 2021,
 4. Julien-Leonard Fleancu, Strategii privind analiza personalitatii echipei reprezentative de baschet feminin la Universitatea din Pitesti, Conferinta Stiintifica Internationala, GALATI 2021, 2021.
 5. Forminte, VN., Micu, R., Potop, V., Grosu EF., The relationship between the indicators of physical preparation and the scores attained in competitions by the junior female gymnasts, Journal of Physical Education and Sport, Vol. 21 (3), art. 203, pp. 1607-1612, 2021
 6. Toma Stefan, Toma Geanina, Implementation of prophylaxis programs for the prevention of spine-specific diseases among adolescents, Science, Movement and Health, Vol. XXI, ISSUE 2Supplement, 2021 September 2021, 21 (2): 525 - 530 Ovidius University Annals, Series Physical Education andSport / Science, Movement and Health Vol. XXI, ISSUE2 Supplement, 2021.
 7. Toma Stefan, Toma Geanina, Prevention of football-specific diseases through the implementation of prophylaxis programs, 5 International Scientific Conference SEC-IASR 2021Galați, Romania, 28 – 29 May, 2021.
 8. Semenova, SS., Kondakov, VL., Kopeikina, E, Kovaleva, M.V., Potop, V., Khrekin, D.O., Methods of functional training for lower limb amputees, Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 21 (1), Art 20, pp. 145 – 151, 2021.
 9. Mihaela Butnariu, Study on the influence of alimentation and physical activity on body weight during the Covid - 19 pandemic period, Bulletin of the Transilvania University of Brașov: Series IX: Sciences of Human Kinetics, Vol.14 (63), No. 2 - 2021, pag. 39-46, 2021.
 10. Toma Stefan , Toma Geanina, Identifying the physiological response of the human organism to aerobic exercise, International Scientific Conference“ Perspectives In Physical Education And Sport”21 edition, Constanta, 20-21 of May 2021, 2021.
 11. Julien-Leonard Fleancu, Aspecte ale motivatiei in baschetul universitar, Conferinta Stiintifica Internationala, Constanta 2021, 2021.
 12. Julien-Leonard Fleancu, Particularitatile inteligentei emotionale ca actor  de eficientizare a managementului cluburilor sportive de baschet, Conferinta Stiintifica Internationala, MAI 2020, CONSTANTA., 2021.
 13. Petrovska T., Potop V., Sova V., Perepelytsia A., Bulhakova T., Folvarochnyi I., Korobeynikova L., Tolkunova I., Konyayeva L., Manifestations of aggression in elite athletes, Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 21 (2), Art 99, pp. 797 – 802. , 2021, (TC_5_2021_DEFS)
 14. Stefanica Valentina, Marketing study targeting the extracurricular sports offer market, International Scientific Conference“Perspectives In Physical Education and Sport” Constanta, Romania, 2021
 15. Stefanica Valentina, Drawing-up a business plan with a view to implement a business idea in the field of sports and leisure services, International Scientific Conference“Perspectives In Physical Education and Sport”, Constanta, Romania, 2021.

Lucrări (articole) publicate în reviste şi volume de conferinţe (neindexate),comunicări susţinute la reuniuni ştiinţifice internaţionale/naționale

 1. Rosu Daniel, Sebastian Enache Ion, Carmen Enache Tool for checking occupational safety and health in different sectors of education, Universitaria, Revistă de Specialitate În Educaţie Fizică Şi Sport, Nr. 2, octombrie, 2021, pg.13-17
 2. Sebastian ENACHE ION , Carmen ENACHE , The game of chess and its implications in universal culture, Universitaria, Revistă de Specialitate În Educaţie Fizică Şi Sport, Nr. 2, octombrie, 2021,pg. 83-86
 3. Roșu Daniel, Kin-Ball an amaizing in the world off ball game, Congresul Științific Internațional Chisinău Rep. Moldova, , Edițiaa VI-a, 16-18 sept. 2021,
 4. Olaru M., Mihăilă I., Roșu D., The model of greco-romane wrestels at a national level, Congresul Științific Internațional Chisinău Rep. Moldova, Edițiaa VI-a, 16-18 sept. 2021,

Membru în colectivele de redacție / recenzor al revistelor indexate BDI - ISI

Nr. crt.

Nume si prenume membru U.C.

Statutul

Revista

1

Fleancu Julien Leonard

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

2

Roșu Daniel

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

3

Mihăilă Ion

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

4

Mihai Ilie

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

5

Mihai Ilie

Evaluator

Revista Sustainability (ISSN 2071-1050)

6

Mihai Ilie

Evaluator

Revista Biomechanics (ISSN 2673-7078)

Lucrări de disertaţie realizate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Performanţă Umană

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Tema dizertației

Îndrumător

 1.  

ALEXE M.R. COSMIN-IONUT

OPTIMIZAREA ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII TENIS CLUB BUCURESTI-PESCARIU SPORTS AND SPA

CONF. UNIV.DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 1.  

ALEXE V. CĂTALIN MARIAN

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND OPTIMIZAREA ACȚIUNILOR TACTICE INDIVIDUALE DE MARCAJ-DEMARCAJ LA NIVELUL ECHIPEI REPREZENTATIVE ŞCOLARE DIN CICLUL LICEAL

LECT. UNIV. DR. STANCU MAURA

 1.  

ANDRIES I DRAGOS-ALIN

ANALIZA MANAGERIALĂ ASUPRA CULTURII ŞI COMPORTAMENTULUI ORGANIZAŢIONAL LA BCM.U. FC ARGES PITEȘTI

CONF. UNIV.DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 1.  

ANGHEL D. ANAMARIA-DANIELA

IMPLEMENTAREA FUNCȚIILOR MANAGERIALE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE LA NIVELUL ELEVILOR CICLULUI PRIMAR

LECTOR UNIV. MIHAI ILIE

 1.  

ANTOCE V ANDREEA MIHAELA

STUDIU DE MARKETING PRIVIND GRADUL DE SATISFACȚIE AL CONSUMATORULUI INDIRECT DE SPORT

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 1.  

BADI C. CRISTIANA

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND EDUCAREA COORDONARII SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET LA DEBUTANȚI

CONF. UNIV. DR. COJANU FLORIN

 1.  

BANESCU DRAGOS- ANDREI

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII COORDINATIVE CU MIJLOACE DIN TENIS LA ELEVII DE CLASA A IX-A

CONF. UNIV. DR. MACRI AURELIA-CRISTINA

 1.  

BIDIREANU FLORIN VALENTIN

ASPECTE METODOLOGICE ALE JOCULUI DE MISCARE  UTILIZAT CA MIJLOC DE INSTRUIRE ÎN LECTIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 1.  

BIZĂU CĂTĂLIN OCTAVIAN

CONTRIBUȚII LA DEZVOLTATEA MANAGEMENTULUI ÎN CADRUL UNUI CLUB SPORTIV

PROF. UNIV. DR. ION MIHĂILĂ

 1.  

BOBOC A. MARCEL ALEXANDRU

STUDIU DE CAZ ASUPRA RELAȚIEI DINTRE MARKETING SPORTIV  ȘI MASS-MEDIA ÎN INDUSTRIA SPORTULUI

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 1.  

BOERU G GEORGE ADRIAN

UTILIZAREA MARKETINGULUI PRIN EVENIMENT ÎN ORGANIZAREA UNEI COMPETIȚII SPORTIVE

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 1.  

BRICEAG C.C. MARIUS-IONUT

CONTRIBUŢII METODICE LA OPTIMIZAREA TEHNICII JOCULUI DE FOTBAL LA COPIII DE 12-14 ANI

CONF. UNIV. DR. COJANU FLORIN

 1.  

CAPRARESCU N. MIHAI

MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE FIZICĂ A JUCĂTORILOR PIVOŢI ÎN JOCUL DE BASCHET MASCULIN

CONF. UNIV. DR. FLENCU JULIEN LEONARD

 1.  

CEAUSU IOANA

STUDIU INVESTIGATIV PRIVIND AMELIORAREA CONDIŢIEI FIZICE A COPIILOR SUPRAPONDERALI LA CICLUL LICEAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 1.  

CERBU C. ROBERTA MARIA

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA CALITĂȚILOR MOTRICE SPECIFICE ÎN ANTRENAMENTUL TENISMENILOR JUNIORI ÎN DIFERITE STADII FORMATIVE

LECT. UNIV. DR. MATEESCU ADRIANA

 1.  

CHIRITA MIHAI - IULIAN

CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND PREGATIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE DE FOTBAL LA CICLUL LICEAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 1.  

CIOLPONEA ANDREEA CATALINA

ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA PSIHOMOTRICITATII IN LECTIA DE EDUCATIE FIZICA LA CICLUL LICEAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 1.  

CRACIUN C. ALINA ANDREEA

ASPECTE METODOLOGICE DINTRE STILUL DE LEADERSHIP AL ANTRENORULUI SI PARTICULARITATILE INDIVIDUALE DE ECHIPA IN JOCUL DE BASCHET

CONF. UNIV. DR. COJANU FLORIN

 1.  

DOBRIN L. VIOREL MARIAN

UTILIZAREA MARKETINGULUI DIGITAL IN PROMOVAREA ACTIVITATII EXTRASCOLARE

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 1.  

DRAGOMIR I. FLORIN

MODALITAȚI DE REALIZARE A ANTRENAMENTULUI INDIVIDUALIZAT LA JUCATORII DE HANDBAL SPECIALIZAȚI PE POSTUL DE PORTAR

PROF. UNIV. DR. MIHĂILĂ ION

 1.  

DUMINICA DANIEL-IONUT

STUDIUL UNUI MODEL OPERATIONAL DE PERFECȚIONARE A ATACULUI PORȚILOR DE SLALOM URIAȘ, ÎN SCHIUL ALPIN, LA SUBIECȚI DE VÂRSTĂ LICEALĂ

CONF. UNIV. DR. ROŞU DANIEL

 1.  

DUMITRACHE ALEXANDRU IONEL

CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNICII JOCULUI DE FOTBAL LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 1.  

GHERGHINA M. ANDREEA-CATALINA

DEZVOLTAREA VITEZEI PRIN TRASEE ȘI PARCURSURI APLICATIVE LA ELEVII DIN CICLUL LICEAL

LECT.UNIV. DR.RADA LARISA

 1.  

GHITA IONELA FELICIA

DEZVOLTAREA APTITUDINILOR PSIHOMOTRICE LA NIVELUL CICLULUI LICEAL PRIN MIJLOACE SPECIFICE JOCULUI DE HANDBAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 1.  

GHIZILA IOANA ANDREEA

STRATEGII DE REALIZARE A PREGĂTIRII ECHIPELOR REPREZENTATIVE ȘCOLARE DE BASCHET LA CICLUL LICEAL

CONF. UNIV.DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 1.  

HORUMBA C. CONSTANTIN RAUL

ASPECTE METODICE PRIVIND PREGĂTIREA JUCĂTORULUI ATACANT LA NIVELUL JUNIORILOR A ÎN FOTBAL

CONF. UNIV. DR. TRANDAFIRESCU GABRIEL

 1.  

ILIE C FLORENTA DORINA

STUDIUL DE PIAȚA PRIVIND  MEDIUL ORGANIZAŢIONAL IMPLICAT ÎN PROMOVAREA COMPETIŢIILOR SPORTIVE

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 1.  

IORGONI ANDREEA IULIA

MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE A ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE BASCHET LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 

IOZU C. CRISTOPHER SEBASTIEN

IMPLEMENTAREA TEHNICILOR MODERNE DE MARKETING  ÎN VEDEREA PROMOVĂRII IMAGINII UNUI CLUB SPORTIV PRIVAT

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 

IVAN GH. CONSTANTIN GABRIEL

ELABORAREA UNOR PROGRAME DE MARKETING PENTRU ATRAGEREA SPONSORILOR IN SUSTINEREA ACTIVITATILOR SPORTIVE

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 

LUCACI N. CORNELIA VASELENA

CONTRIBUȚII PRIVIND INDIVIDUALIZAREA JUCATORILOR LINIEI DE 9M LA NIVELUL ECHIPELOR DE HANDBAL (JUNIORI III)

PROF. UNIV. DR.

MIHĂILĂ ION

 

MANEA OTILIA COSMINA

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND CONSOLIDAREA TEHNICII JOCULUI DE HANDBAL LA CICLUL LICEAL

CONF. UNIV.DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 

MARGARIT TEODORA ELENA

STUDIUL PRIVIND CONSOLIDAREA TEHNICII JOCULUI DE HANDBAL PRIN JOCURI PREGĂTITOARE LA CICLUL LICEAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 

MORMOLEA GEORGIAN NICOLAE

DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ PRIN MIJLOACELE SPECIFICE GIMNASTICII AEROBICE LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

CONF.UNIV. DR. MANOLE CARMEN

 

MOTROSI S. GH. MARIA MIRUNA

DIAGNOZA INIȚIALĂ A UNEI SĂLI DE FITNESS, REALIZATĂ CU AJUTORUL ELEMENTELOR DE MANAGEMENT SI MARKETING

LECTOR UNIV. DR: ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

 

NEAGOE I. ROBERT GABRIEL

STUDIUL COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI INDIRECT DE FOTBAL ÎN LIGA A 2-A

LECTOR UNIV. DR: ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

 

NEAGOE MIRCEA GABRIEL

STRATEGII PRIVIND DEZVOLTAREA FORȚEI MUSCULARE PRIN COMBINATII DE REGIMURI DE CONTRACTII MUSCULARE LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

CONF. UNIV. DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 

NEAGU V. TEODORA

STUDIU PRIVIND MODELUL DE PREGĂTIRE LA O ECHIPĂ DE BASCHET AVANSAŢI

CONF. UNIV. DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 

OLARU G. ALIN

STUDIU PRIVIND INVATAREA TEHNICII IN JOCUL DE BASCHET LA COPIII DE 10 – 12 ANI

CONF. UNIV. DR. COJANU FLORIN

 

ONEA MIRCEA DRAGOS

CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND INVĂŢAREA TEHNICII  JOCULUI DE BASCHET ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 

OPREA R. ADRIAN ALIN

CONTRIBUTII METODICE PRIVIND EDUCAREA COORDONĂRII SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET LA CICLUL LICEAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 

OPRESCU I. ALEXANDRU FLORIN

STRATEGII PRIVIND ORGANIZAREA SI OPTIMIZAREA COMPETITIILOR DE TRIATHLON LA NIVELUL JUDETULUI ARGES

CONF. UNIV.DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 

ORZA C.N. SEBASTIAN MARCEL

TESTAREA UNUI START-UP PRIN APLICAREA PMV-ULUI (PRODUS MINIM VIABIL) ÎN CADRUL SERVICIILOR SPORTIVE

LECTOR UNIV. DR: ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

 

PĂTRĂȘCAN C GABRIEL - JAN

MODALITATI DE DEZVOLTARE A APTITUDINII PSIHOMOTRICE FORTA LA CICLUL LICEAL

CONF. UNIV. DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 

POPESCU D.D. ALIN GHEORGHE

STRATEGII DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI OPERAȚIONAL LA NIVELUL ASOCIAȚIILOR SPORTIVE

CONF. UNIV. DR. FLORIN COJANU

 

PREDA C. ANA-MARIA

STUDIU PRIVIND CONȚINUTUL ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ECHIPEI REPREZENTATIVE DE HANDBAL LA CICLUL LICEAL

LECT.UNIV. DR. MATEESCU ADRIANA

 

PRELOIU V. VLADUT MARIAN

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND SELECŢIA ÎN FOTBAL LA NIVELUL COPIILOR ŞI JUNIORILOR

CONF. UNIV. DR. TRANDAFIRESCU GABRIEL

 

RADU S. ALEXANDRU-STEFAN

DEZVOLTAREA ANDURANTEI, COMPONENTA A FITNESSULUI GENERAL, LA BAIETII DE CLASA A IX-A

CONF. UNIV. DR. MACRI AURELIA-CRISTINA

 

RAFIU M.C. ANDREI-MIHAI

REALIZAREA UNUI PLAN DE AFACERI DIN SFERA SPORTULUI, RESPECTÂND CRITERIILE FONDURILOR EUROPENE

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 

ROSU S.R. LIVIA-ANDREEA

STUDIU PRIVIND PREGĂTIREA PE POSTUL DE EXTREMA LA NIVELUL ECHIPEI REPREZENTATIVE DE HANDBAL

CONF. UNIV. DR.  COJANU FLORIN

 

RUS V. GEORGIANA VIORELA ALINA

STRATEGII DE REALIZARE A PREGATIRII JUCATOARELOR SPECIALIZATE PE POSTUL DE CENTRU LA NIVELUL LIGII NAȚIONALE FEMININE DE BASCHET

CONF. UNIV. DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

 

SANDULESCU G. TUDOR GABRIEL

OPTIMIZAREA CONDITIEI FIZICE A ELEVILOR DE CICLUL LICEAL, CU MIJLOACE SPECIFIC ATLETICE

CONF. UNIV. DR. MACRI AURELIA-CRISTINA

 

SCARLAT D. BOGDAN ANDRE

MONITORIZAREA ANTRENAMENTULUI DE ANDURANȚA  IN INOTPRIN TESTE STANDARDIZARE

CONF. UNIV. DR.BĂDESCU VICTOR

 

STANCIU ST CERASELA

OPTIMIZAREA REZISTENTEI BAIETILOR DE CICLU LICEAL PRIN MIJLOACE DIN ATLETISM

CONF.UNIV.DR. MANOLE CARMEN

 

STANCU GHE DANIEL

ELABORAREA UNUI PROIECT STRTAEGIC DE ACȚIUNE MENIT SĂ CONDUCĂ LA PROMOVAREA MANAGEMENTULUI PERFORMANT ÎN CADRUL UNUI CLUB SPORTIV UNIVERSITAR

CONF. UNIV. DR. LIVIU MIHAILESCU

 

STEFANESCU M.L. ALEXANDRU ANDREI

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND PREGĂTIREA JUCĂTORILOR DE FOTBAL PE POSTUL DE  FUNDAȘ LA NIVELUL JUNIORILOR

CONF. UNIV. DR. TRANDAFIRESCU GABRIEL

 

STOIAN M. ALEXANDRU- COSTIN

PREGĂTIREA FIZICĂ A ECHIPEI REPREZENTATIVE LICEALE DE FOTBAL MASCULIN

CONF. UNIV. DR. MACRI AURELIA-CRISTINA

 

STOICA GH. CONSTANTIN ADRIAN

CONSIDERENTE MANAGERIALE PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR CU TEMATICĂ SPORTIVĂ

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 

STROE F.T. ALEXANDRU-IONEL

STRATEGII METODOLOGICE DE EFICIENTIZARE A LOVITURII DE DREAPTA ŞI REVER LA JUNIORII 15 ŞI UNDER ÎN TENIS

LECT. UNIV. DR. MATEESCU ADRIANA

 

TARAS CA VICTOR STEFA

STUDIU PRIVIND CADRUL LEGISLATIV ŞI A CONDIŢIILOR NECESARE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CLUB SPORTIV PRIVAT

CONF. UNIV. DR. FLORIN COJANU

 

UNGUREANU M. MARIA-KARINA

EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI OPERATIONAL AL UNEI AFACERI IN DOMENIUL SPORTIV PRIN UTILIZAREA METODEI DE MANAGEMENT PRIN PROIECT

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 

UTA M.G. BIANCA MARIANA

CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR ÎN PROBA DE SĂRITURĂ CU PRĂJINA

CONF. UNIV. DR. MIHAILESCU LIVIU

 

VASILE P. GEORGE

ETICA ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ÎN DOMENIUL MARKETINGULUI SPORTIV

LECT. UNIV. DR. VALENTINA ȘTEFĂNICĂ

 

VLAD G.G. VLADUT- MIHAI

STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR MANAGERIALE ÎN CADRUL UNUI  CLUB  SPORTIV DE JOCURI SPORTIVE

CONF. UNIV. DR. FLORIN COJANU

 

VLAICU D. ALEXANDRA-GABRIELA

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND EDUCAREA PSIHOMOTRICITĂȚII SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET

CONF. UNIV. DR. COJANU FLORIN

 

ZARNOIANU A. IONUT ALEXANDRU

STUDIUL PRIVIND PERFECȚIONAREA TEHNICII DE EXECUȚIE A STARTULUI ÎN ANTRENAMENTUL DE CANOE

LECT. UNIV. DR.ALECU AUREL

 

Acorduri de colaborare pentru desfăşurarea de activităţi de CDI cu parteneri din mediul socio-economic

 1. Acord de colaborarenr 3081/1.10.2021 (FSEFI)și nr 7 (ACSTrit Pitești)-Echipă studențească coordonată de cadrele univ Conf univ dr. Roșu Daniel, Lect. Univ. dr. Mateescu Adriana, Conf. univ. dr. Macri Aura, cu Asociația Club Sportiv Trit Pitești pentru organizarea evenimentului sportiv ,,Pitești Half Maraton”-
 2. Acord de colaborarenr 3082/1.10.2021 (FSEFI) și nr 8 (ACSTrit Pitești) -Echipă studențească coordonată de cadrele univ Conf univ dr. Roșu Daniel, Lect. Univ. dr. Mateescu Adriana, cu Asociația Club Sportiv Trit Pitești pentru organizarea evenimentului sportiv ,,Marcea Winery Run”-

Acorduri de colaborare cu unităţi CDI naţionale    

1. Protocol de colaborare încheiat între Școala Doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației FIzice - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi S.C. INFORMAȚIE PENTRU SPORT ȘI PERFORMANȚĂ UMANĂ, nr. 130/07.09.2021.

Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti

 1. Cercul de inventică- Responsabil cerc - Conf. univ dr.Roșu Daniel
 2. Cercul de măsurare și evaluare capacităti motrice – Responsabil cerc Lect. univ dr. Mihai Ilie
 3. Cercul de antreprenoriat sportiv – Responsabil cerc – Lect. univ. dr. Stefanica Valentina
 4. Cercul de prelucrare foto-video – Responsabil cerc- Lect. univ. dr. Ghimișliu Florin

Organizarea de manifestări științifice regionale/naționale/internaționale

1. ,Sănătate prin sport”, 2021, Sesiunea ştiinţifică naţională studenţească, Organizator Popescu Corina

Existența paginii web cu date actualizate

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/cercetare-stiintifica-fsefi/centre-de-cercetare-fsefi/centrul-de-cercetare-pentru-performanta-umana-fsefi

Proiecte sau granturi de dezvoltare instituțională (ERASMUS +,  POCU etc. ) coordonate şi desfăşurate, câştigate prin competiţii naționale / internaţionale

Nr. crt.

Nume Proiect/grant

Contractant

Loc de desfășurare/perioada

Membri CCPU

1

Activități și măsuri integrate de asistență educaționala, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea SUD-Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit),

- POCU/379/6/21

Universitatea din Pitești

Pitești,

 an 2021

ROSU DANIEL,

NICULESCU IONELA-IOANA

VIȘAN PAUL-FLORINEL

ȘTEFĂNICĂ VALENTINA

TOMA GEANINA

 

Proiecte sau granturi de dezvoltare instituțională (ERASMUS +, POCU etc. ) coordonate şi desfăşurate, câştigate prin competiţii naționale / internaţionale

TACKLE Racism in Grassroots Football [TACKLE], NICULESCU IONELA IOANA, CHIRLESAN GEORGETA, NICULESCU IONELA IOANA, BURCEA Carmen Andreea, Cod: Erasmus+, beneficiar: Comisia Europeană, anul: 2021, domeniul stiintific: Științe ale Educației, valoare: 148249.50, 2021, 148249.50, (TC_5_2021_DEFS)

Organizare de cursuri / programe de pregătire profesională

1.  Cursuri de conversie profesională în educație fizică și sport, Responsabil Conf.univ. dr. Macri Aura

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.