Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Îndrumători de doctorat

1. Prof. dr. Mihailescu Liliana

2. Prof. dr. Mihailescu Nicolae

3. Prof. dr. Mihăilă Ion

4. Prof. dr. Niculescu Mugurel

5. Prof. dr. Pierre de Hillerin

6. Prof. dr. Simion Gheorghe

7. Prof. dr. Lador Ioan Ion

 

Teze de doctorat susținute public în anul 2017

Nr. crt.

Doctorand

Conducător

Data susținetii

Tema

1.

Gîju (Dubiț) Nicoleta

Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana

28.04.2017

Relația efort-oboseală-stres factor limitativ sau favorizant în creșterea capacității de performanță

2

Lică Laurențiu

Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana

20.05.2017

Posibilități de evaluare și dirijare științifică a pregătirii fizice la volei

3

Stoicescu Oana Cristina

Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana

27.05.2017

Contribuții în evaluarea și aprecierea obiectivă a rolului sportului în formarea identității la adolescenți

4

Ciurea Cristina

Prof. univ. dr. De Hillerin Pierre Joseph

11.07.2017

Plasticitate neuronală și modificabilitatea cognitivă în învățarea și corectarea comportamentală

5

Ion Gheorghe

Prof. univ. dr. Simion Gheorghe

20.10.2017

Instruirea programată, tendință și orientare modernă în pregătirea capacității motrice a fotbaliștilor de 14 – 16 ani

6

Hîncu Mădălin Sorin

Prof. univ. dr. Lador Ioan Ion

21.10.2017

Contribuții la optimizarea proceselor manageriale focalizate pe sporturi de iarnă și turism montan

7

Badea Silviu Andrei

Prof. univ. dr. Mihăilescu Nicolae

27.10.2017

Promovarea strategiilor de marketing în managementul cluburilor sportive de arte marțiale

8

Dragomir Andrei

Prof. univ. dr. De Hillerin Pierre Joseph

11.12.2017

Posibilități de influențare a ratei de creștere a forței, premisă a redefinirii conceptului de compensare în paradigma performanței sportive

9

Ahmed Hikmat Mohammad Al-Mamoori         

Prof. univ. dr. De Hillerin Pierre Joseph

20.12.2017

Principii, tehnici și metode de reabilitare în cazul unor afecțiuni ale coloanei vertebrale la sportivi

 

Organizarea de manifestări ştiinţifice (regionale / naţionale / internaţionale)

1. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională ,,Physical education, Sport and Health”

2. Sesiunea ştiinţifică naţională studenţească ,,Sănătate prin sport”

 

Coordonarea de reviste indexate BDI / ISI

1. Buletinul Științific al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ,,Educaţie fizică, Sport şi Sănătate” - Proceedings of the Annual International Conference: ,,Physical Education, Sport and Health”

 

Brevete de invenţie

 1. Rosu Daniel, Simulator portabil de cățărare, Brevet de inventie nr 129759, 29/09/2017, 2017, (TC_5_2017_DEFS)

 

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate naţionale

 1. Amzar Luminita, Rada Larisa, INITIEREA IN JOCUL DE VOLEI, Editura Universitaria Craiova, ISBN. 978-606-14-1281-5, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 2. Mihăilescu Liliana; Gâda Teodor, Veriga a III a lecției de educație fizică, Editura Universității din Pitești, ISBN 978-606-560-555-8, 2017, (TC_1_2017_DEFS)

 

Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters

 1. Anatskyi, R.V., Kolomiitseva, O.E., Cretu, M., & Potop, V., Methodical basis of training of cadets for the military applied heptathlon competitions., Physical Education Of Students, 21(6), 255-261. doi:10.15561/20755279.2017.0601, Web of Sciencehttps://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/article/view/498, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 2. Ivashchenko O.V., Iermakov S.S., Khudolii O.M., Cretu M., & Potop V, Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness., Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports 2017; 21(5): 236–243. doi:10.15561/18189172.2017.0506. ISSN 2308-7269; 1818-9172.DOI: http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2017.0506WoS: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1818-917, 2017, (TC_1_2017_DEFS

 

Articole în volume indexate ISI Proceedings

 1. Rosu Daniel, Efficiency Regarding the Specialists in the National Sports System in Romania,, The European Proceedings of Social &Behavioural sciences EpSBS, eISSN: 2357-1330,  Volume XXIII, Pages 1- 2032, Pages 1506-1512, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.185, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 2. Rosu Daniel, Controversies Regarding the Sportsmen Access to National Championships Podium in Romania at the Beginning of the 2016-2020 Olympic Cycle,, The European Proceedings of Social &Behavioural sciences EpSBS, eISSN: 2357-1330, Volume XXIII, Pages 1- 2032 (25 May 2017), Pages 1513-1519, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.186, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 3. MIHĂILESCU LILIANACATRINA MIRELA, The Physical Education Determinant of Children Social Integration, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, EpSBS, ISSN:2357-1330, p 1470-1476 http//dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.181/ Edu World 2016, 7 th International Conferance, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 4. Potop V., Stănescu M., Creţu M., Timnea O.C, Improving Sports Technique of Key Elements in Dismounts on Uneven Bars Based Biomechanical Indicators., Advances in Engineering Research (AER), volume 102, Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering (ICMMSE 2017), p. 385-390. ISBN (on-line): 978-94-6252-370-8. ISSN 2352-5401. doi:10.2991/icmmse-17.2017.64http://www.atlantis-press.com/proceedings/icmmse-17/25881617http://www.atlantis-press.com/proceedings/icmmse-17/publishing, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 5. MIHĂILESCU LILIANA, GÂJU (DUBIȚ) NICOLETA, CONTRIBUTIONS IN LEADING SCIENTIFIC TRAINING SWIMMING, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, EpSBS, ISSN:2357-1330, p 1477-1483 http//dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.181/ Edu World 2016, 7 th International Conferance, 2017, (TC_2_2017_DEFS)

Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale

 1. Ștefan TOMA, Geanina TOMA, Interdisciplinary treatment from children with spastic tetraparesis, Sp Soc Int J Ph Ed Sp 2017 - Volume 17 - Issue 1, 2017, (TC_16_2017_DAMK)
 2. AURELIA MACRI, Attractive ways of acquiring driving skills in the primary cycle, ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE pHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI 23-24 NOV. 2017, VOL 21 1/2017 PG 171-173, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 3. LARISA RADA, THE INFLUENCE OF SPORTS IN REGARDS TO THE STRESS FACTORS IN THE CASE OF FEMALE STUDENTS OF PITESTI UNIVERSITY, 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE:PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH,PITESTI, 23 rd- 24 th of November 2017, ROMANIA, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 4. LARISA RADA, OPTIMIZATION OF THE PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY WITH THE PURPOSE OF IMPROVING THE MOTOR CAPACITY OF THE FEMALE STUDENTS OF UNIVERSITY OF PITESTI, PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH,PITESTI, 23 rd- 24 th of November 2017, ROMANIA10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: , 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 5. Niculescu Ionela, Rada Larisa, Assessment of the competition level of junior female volleyball players, Journal of Physical Education and Sport®(JPES), 17(4), Art 306, pp. 26652668, 2017online ISSN: 2247806X; p ISSN: 2247 – 8051; ISSNL = 22478051Journal of Physical Education and Sport, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 6. Aurelia Macri, The role of the family in choosing leisure activities for young school children, proceedings of the 10 th annual international conference Phtsical education, sport and health, pitesti, 23-24 nov. 2017, vol 21 1/2017 pg 165-169, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 7.  Vişan, P., Vişan, V , Development of psychomotor capacity in 3rd and 4th grade primary school pupils,.,, Vişan, P., Vişan, V.,  1University of Piteşti ,2Elementary School No 13 ,,Mircea cel Bătrân” of Piteşti Published online: November 24, 2017 (Accepted for publication November 15, 2017 DOI:10.7752/jpes.2017.s5244 - Development of psychomotor capacity in 3rd and 4th grade primary school pupils - http://efsupit.ro/images/stories/5November2017/Art%20244.pdf, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 8. Mihăilescu Liliana, Mihăilescu Liviu, Journal of Physical Education and Sport, JPES Vol 26, no 1, March, 2010 https://doaj.org/toc/2247-806X, Journal of Physical Education and Sport, JPES,Vol 17 Supplement Issue 5, November 2017,p-ISSN: 1582-8131, e-ISSN: 2066-2483;ISSN: online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 - 8051, ISSN - L = 2247 - 8051   https://doaj.org/toc/2247-806X, DOI:10.7752/jpes.2017.s5241,Art# 241 pp. 2266 – 2269 , 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 9. Stancu Maura, Study On The Students Option Stability In Respect Of Some Motion Activities, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.188 , 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 10. Enache Sebastian, Study regarding the necessity among the other faculties than sport students to have some theoretical aspects specific to the field of physical education, Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, „Physical Education, Sports and Health”– SRSPES, 23 – 24 Noiembrie, ISSN: 1453 – 1194, Piteşti, 2017, www.sportconference.ro, Index Copernicus, index Scipio, index Urlich, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 11. Enache Carmen, The effectiveness of the aerobics programs for students from other faculties than sports students-case study, „10 Annual International Conference „Physical Education, Sports and Health” Nr. 15, 23 – 24 Noiembrie, Piteşti, 2017, ISSN: 1453 – 1194 pag. 106/107, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 12. Vişan, P., Vişan, V.,, The football game as a means of achieving the reference objectives in delivering physical education to the primary cycle, Vişan, P., Vişan, V., 2017 – The football game as a means of achieving the reference objectives in delivering physical education to the primary cycle - – Of the 10th Annual International Conference Physical Education Sport and Health 23rd-24th November 2017 - SCIENTIFIC REPORT SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Volume 21 (I/2017), pag. 333; ISSN: 1453 – 1194.http://www.sportconference.ro/images/stories/bulletin%202017 %20 vol%20II% 20cu%20erata.pdf, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 13. Vişan, P., Cojanu, F., Rigo, M.,, Contributions to making arbitration decisions in football game through specific physical training, Vişan, P., Cojanu, F., Rigo, M., 2017 –  Contributions to making arbitration decisions in football game through specific physical training – Of the 10th Annual International Conference Physical Education Sport and Health 23rd-24th November 2017 - SCIENTIFIC REPORT SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Volume 21 (I/2017), pag. 328; ISSN: 1453 – 1194.http://www.sportconference.ro/images/stories/bulletin%202017 %20 vol%20II% 20cu%20erata.pdf, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 14. Stancu Maura, Study On The Main Elements Which Determine Students To Practice Motion Activities, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.187 , 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 15. Florin Cojanu, CONTRIBUTIONS AT THE IMPROVEMENT OF PSYCHOLOGICAL AND MOTRIC CAPACITY IN THE PRIMARY SCHOOL CYCLE, 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE:PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI, 23 rd- 24 th of November 2017, ROMANIA, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 16. Cojanu Florin, Visan Paul, NEW PERSPECTIVES TO DEVELOP PSYCHOMOTOR  CAPACITY FOR ROMANIAN CHILDRENS FROM PRIMARY  SCHOOL, http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/174.%20EduWorldF%202017.pdf, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 17. Cojanu Florin, Visan Paul, NEW PERSPECTIVES OF PHYSICAL EDUCATION WITH  INTEGRATED AND INCLUSIVE EDUCATION, http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/173.%20EduWorldF%202017.pdf, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 18. Florin Cojanu, Naiba George, Catanescu Andreea, Ursu Vasile, METHODICAL ASPECTS OF SPEED EDUCATION IN THE PHYSICAL EDUCATION LESSON AT PRIMARY SCHOOL, 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE:PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI, 23 rd- 24 th of November 2017, ROMANIA, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 19. Stancu Maura, Improving interpersonal relationships within the group of students through appropriate motoring activities, 10nd Annual International Conference,,Physical education, sport and health”, vol 21 (1/2017) Piteşti , 23-24 nov. 2017, Scientific report Physical education and sport, ISSN 1453-1194 Index Copernicus Cross Ref, Ulrich http://www.sportconference.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=44, pg. 291-294, 2017, (TC_1_2017_DEFS)
 20. Ghimisliu Florin Gabriel, Ways to improve tactics in the game of tennis, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, EpSBS, ISSN:2357-1330, Edu World, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 21. ADAM ANDREEA, NASTASE VIOREL , MATEESCU ADRIANA, SPORT DANCE MOVEMENT IN CONTRADICTION WITH HOWARD GARDNER THEORY, ADAM ANDREEA, NASTASE VIOREL , MATEESCU ADRIANA, SPORT DANCE MOVEMENT IN CONTRADICTION WITH HOWARD GARDNER THEORYPROCEEDINGS of the 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH,  PITESTI, 23rd-24th of November 2017, ROMANIA, SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, VOLUME 21 (1/2017), ISSN:1453-1194, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 22. Liliana MIHĂILESCU, Ilie MIHAI, Gabriel TUDORACHE, Methodological contributions concerning the impulse power development in terms of mobility, Revista Discobolul,Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XIII no. 1 (47) 2017-full-text, p 91-95, ERIH PLUS, The Journals Impact Factor (JIFACTOR), Index Copernicus, J-Gate, SCIPIO, Romanian Editorial Platform DAIJ, SIS - Scientific Indexing Service OAJI.net (Open Academic Journals Index) Google Academic APPEARS QUARTERLY Year XIII No.1 (47) January-March 2017 ISSN (online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907 http://www.unefs.ro/discobolulmagazine.html/International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy (ICPESK),2016, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 23. Mihailescu Liviu, Enache Sebastian, Ancient and Modern History of the Athletic Olympic Games, Lumen International Conferance, Rethinking Social Action. Core Values in Practice, 7-8 April Suceava, Romania, , 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 24. Mihailescu Liviu, Experience a year of preparation for the Olympics, Lumen International Scientific Conferance, Rethinking Social Action. Core Values in Practice, , 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 25. Mihăilescu l, Petrescu O, Mihăilescu l. E, Mihăilescu N, Mihăilă I, The assessment of the sports’ role from the identity education perspective of the teenagers, European Scoence Publishing Ltd, International Society of Comunication and Developement among universities, www. europeansp.org, Spectrum (Educational Reseach Service) ISSN 0740-7874, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 26. Zakislian Robert, Mihăilescu Liliana, Translation ; a theoretical and methodological concepts that subsidize the scientific direction of sport training in handball, Journal of Physical Education and Sport, JPES,Vol 17 Supplement Issue 5, November 2017,p-ISSN: 1582-8131, e-ISSN: 2066-2483;ISSN: online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 - 8051, ISSN - L = 2247 - 8051   https://doaj.org/toc/2247-806X, DOI:10.7752/jpes.2017.s5255,Art# 255 pp. 2333 – 2338, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 27. Amzar Elena Luminita, Stefanica Valentina, Comparative study between marketing conducted in two volleyball clubs, Journal of Physical Educaation and Sport , Vol 17, Supplement issue 5, November 2017, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 28. MARIA-DIANA HRISTACHE, Evalution of a specific test in voleyball (blocking with platform departure) special created for measuring on Kistler platform, of the 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: Physical Education Sport and Health, Scientific Report Series Physical Education and Sport, pg. 155 - 159, Pitesti, 23 th - 24 th of November 2017, ROMANIA, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 29. Mihailescu Liviu, STUDY ON THE EVOLUTION OF RESULTS IN THE 400M MALE SAMPLE IN THE SUMMER COMPETITION SEASON, , 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 30. MARIA-DIANA HRISTACHE, Evaluation of explosive force in female volleyball throught Continuous Jump with straight legs (CJs), of the 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: Physical Education Sport and Health, Scientific Report Series Physical Education and Sport, pag. 152 - 155, Pitesti, 23 th - 24 th of November 2017, ROMANIA, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 31. Fleancu Julien Leonard, Ways to optimize the performance of the University Basketball  teams by strategies for the developement of emotional intelligence, PHYSICAL EDUCATION SPORT AAND HEALTH, PROCEDING OF THE 10 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE:PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI, 23-24 NOVEMBER 2017, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 32. FLEANCU JULIEN LEONARD , VASILE URSU, Ways to build leadership teams at the level of University sports teams, PHYSICAL EDUCATION SPORT AAND HEALTH, PROCEDING OF THE 10 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE:PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI, 23-24 NOVEMBER 2017, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 33. FLEANCU JULIEN LEONARD, PARTICULARITIES OF THE PHYSICAL TRAINING AT LEVEL OF BASKETBALL TEAMS, PHYSICAL EDUCATION SPORT AAND HEALTH, PROCEDING OF THE 10 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE:PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI, 23-24 NOVEMBER 2017, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 34. Ghimisliu Florin Gabriel, Strategies for achieving psychological preparation in playing tennis at the junior level, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, EpSBS, ISSN:2357-1330, Edu World, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 35. Laurentiu LICĂ, Liliana MIHĂILESCU, The characteristics specific to the high performance male volleyball, Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XIII no. 1 (47) 2017, p.100-105,ERIH PLUS, The Journals Impact Factor (JIFACTOR), Index Copernicus, J-Gate, SCIPIO, Romanian Editorial Platform DAIJ, SIS - Scientific Indexing Service OAJI.net (Open Academic Journals Index) Google Academic APPEARS QUARTERLY Year XIII No.1 (47) January-March 2017 ISSN (online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907 http://www.unefs.ro/discobolulmagazine.html/International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy (ICPESK), 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 36. Ioana de Hillerin, Mihăilescu Liliana, Sports and theater, equivalances and incongruences transferable elements of the actors training in that of the sports., Journal of Physical Education and Sport, JPES,Vol 17 Supplement Issue 5, November 2017,p-ISSN: 1582-8131, e-ISSN: 2066-2483;ISSN: online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 - 8051, ISSN - L = 2247 - 8051   https://doaj.org/toc/2247-806X, DOI:10.7752/jpes.2017.s5229 ,Art# 229 pp. 2201 – 2206, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 37. ManoleCarmen, Water sports in extracurricular activities of children, 10th Annual International Conference Physical Education, Sport and Health, 23-24 November 2017, Pitesti, Romania, Volum 21 (1/2017), ISSN 1453-1194, pag. 176-178, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 38. Manole Carmen, Contributions to the development of mobility through rhythmic gymnastics, 10th Annual International Conference Physical Education, Sport and Health, 23-24 November 2017, Pitesti, Romania, Volum 21 (1/2017), ISSN 1453-1194, pag. 178-180, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 39. AUREL ALECU, Resistance to paddle training in cadets and juniors for canoeing, Journal of Physical Education and Sport Pitesti 2017,(JPES) Art# 228 pp. 2197 – 2200(Accepted for publication November 15, 2017)DOI:10.7752/jpes.2017.s5228, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 40. AUREL ALECU, Additional method for endurance training in paddle activities,        Faculty of Sciences, Physical Education and Informatics, University of Pitesti, Romania, volume 21(1/2017) ISSN ;1453-1194, pag.29, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 41. AUREL ALECU, Improving the Technique of Paddle in Kaiac by Educating the Flexibility and Elasticity in Junior Training, The Bucharest Academy of Economic Studies/Physical Education and Sports Department/ The International Scientific Communication Session in the Motility to Performance  ISSN2247-028X;editura ASE ; REVISTA MARATHON - VOLUMUL 9 - NR.1 (RePEc,Ulrich,J'Gate,Index Copernicus) Bucuresti2017 (full-text RePEc, Google Scholar), 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 42. Popescu Daniela Corina, Improving the 6:0 zone defense system on the level of the representative team handball training, 10 th Annual International Conference: Physical, Education, Sport and Health, Pitesti, 23-24 November 2017, Romania, Volume 21 (1/2017), ISSN: 1453-1194, pag.260 - 263, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 43. Mihaila Ion, Popescu Daniela Corina, Ulareanu Marius, Modeling the handball player training pivot specialized at the level of handball students team, 10th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Pitesti, 23 – 24 November 2017, Romania, Volume 21 (1/2017), ISSN 1453-1194, pag. 212-214., 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 44. POPESCU MIHAI CĂTĂLIN, MIHAILA ION, Contributions to developing the balance ability to players handball performance specializing as a goalkeeper, Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 17 Supplement Issue 5, November 2017, pp. 2270 – 2273, online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 - 8051, ISSN - L = 2247 - 8051, DOI:10.7752/jpes.2017.s5242 , 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 45. ADAM ANDREEA, SIMION GHEORGHE,NASTASE VIOREL, MATEESCU ADRIANA, STUDY ON THE OPTIMIZATION OF THE COORDINATIVE ABILITY IN DANCESPORT PRACTITIONERS, AGE 12 � 13, ADAM ANDREEA, SIMION GHEORGHE,  NASTASE VIOREL, MATEESCU ADRIANASTUDY ON THE OPTIMIZATION OF THE COORDINATIVE ABILITY IN DANCESPORT PRACTITIONERS, AGE 12 � 13PROCEEDINGS of the 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH,  PITESTI, 23rd-24th of November 2017, ROMANIA, SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, VOLUME 21 (1/2017), ISSN:1453-1194, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 46. ADAM ANDREEA, SIMION GHEORGHE, NASTASE VIOREL, MATEESCU ADRIANA, TESTING THE PSYCHOMOTOR CAPACITY AT 12-13 YEARS OLD DANCERS USING THE BOT-2 TEST BATTERY, ADAM ANDREEA, SIMION GHEORGHE, NASTASE VIOREL, MATEESCU ADRIANATESTING THE PSYCHOMOTOR CAPACITY AT 12-13 YEARS OLD DANCERS USING THE BOT-2 TEST BATTERYPROCEEDINGS of the 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH,  PITESTI, 23rd-24th of November 2017, ROMANIA, SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, VOLUME 21 (1/2017), ISSN:1453-1194, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 47. MATEESCU ADRIANA, NASTASE VIOREL, DANCE SPORT SPECIFIC MEANS OF COMMUNICATION AND EXPRESSIVENESS - CONVENTIONAL MEANS/ COMMUNICATIVE CHARACTERISTICS OF DANCE MOVEMENT-, MATEESCU ADRIANA, NASTASE VIORELDANCE SPORT SPECIFIC MEANS OF COMMUNICATION AND EXPRESSIVENESS - CONVENTIONAL MEANS/ COMMUNICATIVE CHARACTERISTICS OF DANCE MOVEMENT-PROCEEDINGS of the 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH,  PITESTI, 23rd-24th of November 2017, ROMANIA, SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, VOLUME 21 (1/2017), ISSN:1453-1194, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 48. MATEESCU ADRIANA, NASTASE VIOREL, THE ATHLETE AND THE REFEREE, TWO ACTORS WHO COMMUNICATE PERMANENTLY IN THE SPORT SHOW; ATHLET -TRANSMITTER AND RECEIVER REFEREE, MATEESCU ADRIANA, NASTASE VIORELTHE ATHLETE AND THE REFEREE, TWO ACTORS WHO COMMUNICATE PERMANENTLY IN THE SPORT SHOW; ATHLET -TRANSMITTER AND RECEIVER REFEREEPROCEEDINGS of the 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH,  PITESTI, 23rd-24th of November 2017, ROMANIA, SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, VOLUME 21 (1/2017), ISSN:1453-1194, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 49. Ghimisliu Florin Gabriel, Andreea Zanfir, Particularities of the technical characteristics of the tennis serve, Annual International Conference: Phzsucal, Education, Sport and Health, Pitesti 23-24 November, Romania, Volume 21 (1/2017) ISSN: 1453-1194, pag.127-129, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 50. Ghimisliu Florin Gabriel, Strategies for the analysis of service preparation techniques in actual tennis, Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Pitesti 23-24 November, 2017, Romania, Volume 21 (1/2017) ISSN: 1453-1194, pag. 129-131, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 51. Mihăilescu l, Petrescu O, Mihăilescu l. E, Mihăilescu N, Mihăilă I, The assessment of the sports’ role from the identity education perspective of the teenagers,  European Scoence Publishing Ltd, International Society of Comunication and Developement among universities, www. europeansp.org, Spectrum (Educational Reseach Se, , 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 52. Visan Paul, Cojanu FLorin, Rigo Monica, CONTRIBUITONS TO THE RIGHT DECISION-MAKING BY SPECIALIZED PROGRAMS OF OPTIMIZING THE PHYSICAL TRAINING IN FOTBALL REFEREES, 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE:PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI, 23 rd- 24 th of November 2017, ROMANIA  , 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 53. Florin Cojanu, Methodological contributions on the education of specific coordination for  basketball children to 10-12 years, http://efsupit.ro/images/stories/5November2017/Art%20235.pdf, 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 54. Ion Mihăilă, Popescu Daniela Corina, Study on the preparation of a training program of the representative feminin handball team for participation in european university games, Rijeka – Croatia, Journal of Physical Education and Sport, 17 Supplement, Issue 5, 257, pp. 2344 - 2349, 2017 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 (BDI: Scopus Elsevier, Ebsco; Proquest; Doaj; Open J - Gate; Era; Index Copernicus; Google Academic, Scipio, Erih Plus Nsd)Published online: November 24, 2017 (Accepted for publication November 15, 2017 DOI:10.7752/jpes.2017.s5257http://efsupit.ro/index.php/archive?id=87:vol-17-supplement-issue-5-november-2017&catid=1, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 55. Mihăilescu l, Petrescu O, Mihăilescu l. E, Mihăilescu N, Mihăilă, The assessment of the sports’ role from the identity education perspective of the teenagers,  I European Scoence Publishing Ltd, International Society of Comunication and Developement among universities, www. europeansp.org, Spectrum (Educational Reseach, , 2017, (TC_2_2017_DEFS)
 56. Stefanica Valentina, Patrascan Gabriel, Preliminary research of the social study of intervention using the adapted sport- football, 10th  Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Vol.21 (1/2017), www.sportconference.ro,ISSN:1453-1194, pag.243, 2017, (TC_3_2017_DEFS)
 57. Stefanica Valentina, Patrascan Gabriel, Visan Paul, Program of analytical training specific to the football game in children with special educational needs, 10th  Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Vol.21 (1/2017), www.sportconference.ro,ISSN:1453-1194, pag.247, 2017, (TC_3_2017_DEFS)
 58. Stefanica Valentina, Patrascan Gabriel, Applying a questionnaire in order to determine the optimal action strategy for children with special educational needs, 10th  Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Vol.21 (1/2017), www.sportconference.ro,ISSN:1453-1194, pag.252, 2017, (TC_3_2017_DEFS)
 59. Amzar Elena Luminita, Volleyball from a sitting position - a sport adapted for people with motor disabilities, of the 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: Physical Education Sport and Health, Scientific Report Series Physical Education and Sport, pg. 32 - 35, Pitesti, 23 th - 24 th of November 2017, ROMANIA, 2017, (TC_3_2017_DEFS)
 60. Amzar Elena Luminita, The importance of stretching in the life of women over 50 (case study), of the 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: Physical Education Sport and Health, Scientific Report Series Physical Education and Sport, pg. 35 - 41, Pitesti, 23 th - 24 th of November 2017, ROMANIA, 2017, (TC_4_2017_DEFS)
 61. Stefanica Valentina, Mateescu Adriana, Market research within a start-up in the field of sport services, 10th  Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Vol.21 (1/2017), www.sportconference.ro,ISSN:1453-1194, pag.181, 2017, (TC_4_2017_DEFS)
 62. MARIA-DIANA HRISTACHE, study on the prevalence of of physical loisir activities two the adults in the country of Arges, of the 10 th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: Physical Education Sport and Health, Scientific Report Series Physical Education and Sport, pag. 149 - 152, Pitesti, 23 th - 24 th of November 2017, ROMANIA, 2017, (TC_4_2017_DEFS)
 63. AURELIA MACRI, ANDRONIE OLIMPIA, CONTRIBUTING THE PHYSICAL EDUCATION TO REALIZING EDUCATION FOR HEALTH, PROCEEDINGS OF THE 10TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE pHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI 23-24 NOV. 2017 VOL 21 1/2017 PG169-171, 2017, (TC_4_2017_DEFS)
 64. MATEESCU ADRIANA, STEFANICA VALENTINA, MARKET RESEARCH WITHIN A START-UP IN THE FIELD OF SPORTS SERVICES, MATEESCU ADRIANA, STEFANICA VALENTINAMARKET RESEARCH WITHIN A START-UP IN THE FIELD OF SPORTS SERVICESPROCEEDINGS of the 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH,  PITESTI, 23rd-24th of November 2017, ROMANIA, SERIES PUBLICATION TITLE: SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, VOLUME 21 (1/2017), ISSN:1453-1194, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 65. Niță Gabriel, Mihăilescu Liliana, Contributions to identifying the sport marketing relationship- the media  in the promotion of the International Athletics Championships, Scientific Report Physical Education and Sport, volume 21(1/2017), ISSN 1453-1194, Conferance Proceedings, www.sportconferance.ro, p .218-222-, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 66. Nită Gabriel, Mihăilescu Liliana, Research on the organizational environment in the promotion of International  athletic competitions, Scientific Report Physical Education and Sport, volume 21(1/2017), ISSN 1453-1194, Conferance Proceedings, www.sportconferance.ro, p.222-225, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 67. Butnariu Mihaela, Use of phytotherapy in people's lives, Proceedings of the 10th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Piteşti, 23rd-24th of November, volume 21, pag. 51-56, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 68. Butnariu Mihaela, Study on the relationship between knowledge of nutrition rules, their application and health,  Revista Journal of Physical Education and sport, Piteşti, Vol 17 Supplement Issue 5,   pag.  2261 – 2265, DOI:10.7752/jpes.2017.s5240 , 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 69. Butnariu Mihaela, Health education in high school, Proceedings of the 10th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Piteşti, 23rd-24th of November, volume 21, pag. 56-60, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 70. Mihaila Ion, Popescu Daniela Corina, Ulareanu Marius, Modeling the handball player training pivot specialized at the level of handballstudents teams, Scientific Report Physical Education and Sport, volume 21/2017, pp. 212-214, of the 10th Annual International conference Physical education, Sport and Health, Pitesti 2017, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 71. Rosu Daniel, Ski Management -Comparison Between The World’s Top Countries And The East European And Balkan Ones, Proceedings of the 10th Annual International Conference: Physical Education, Sport And Health, Pitesti, November 2017, Scientific Report Physical Education and Sport, Vol 21 (1/2017), ISSN: 1453-1194, pp. 288-290, 2017, (TC_5_2017_DEFS)
 72. Rosu Daniel, Portable Climbing Simulator, Journal of Physical Education and Sport Vol 17 Supplement issue 5, November 2017, pp. 2329-2332, DOI:10.7752/jpes.2017.s5254, http://www.efsupit.ro/images/stories/5November2017/Art%20254.pdf, 2017, (TC_5_2017_DEFS)

 

Lucrări de disertaţie realizate în cadrul CCPU - 2017

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Tema dizertației

Îndrumător

Program de studii de master

 1.  

ALBU C CONSTANTIN MARIAN

Modalităţi de pregătire a echipelor reprezentative şcolare de fotbal la ciclul liceal

Conf.univ.dr. Manole Carmen

AMCE

 1.  

CRISTEA A DRAGOȘ MIHAI

Experimentarea unor sisteme de acţionare în vederea optimizării jocului de apărare la echipa reprezentativă şcolară

Prof.univ.dr. Mihăilă Ion

AMCE

 1.  

DINA T ROXANA GEORGETA

Contribuţii metodice privind educarea vitezei în lecţia de educaţie fizică la ciclul primar

Conf.univ.dr. Cojanu Florin

AMCE

 1.  

DUMITRU GH GEORGE ROMEO

Modalităţi de îmbunătăţire a pregătirii echipelor şcolare reprezentative de fotbal în ciclul gimnazial

Conf.univ.dr Fleancu Julien Leonard

AMCE

 1.  

DUȘCĂ M VASILE DRAGOȘ

Studiu privind dezvoltarea calităţii motrice coordinative la elevii echipei reprezentative de fotbal din ciclul liceal

Lect.univ.dr. Amzăr Luminiţa

AMCE

 1.  

GIURGEA GH ALIN CĂTĂLIN

Creşterea nivelului de fitness prin mijloace specifice fotbalului la elevii din ciclul liceal

Conf.univ.dr. Trandafirescu Gabriel

AMCE

 1.  

ALBU C CONSTANTIN MARIAN

Periodizarea antrenamentului sportiv în judo

Conf.univ.dr. Rabolu Emilian

PS

 1.  

ALEXANDRU GH DANIEL ALEXANDRU

Contribuții privind îmbunătățirea pregătirii fizice în jocul de baschet la 17-18 ani

Conf.univ.dr. Fleancu Julien Leonard

PS

 1.  

BĂRBULESCU GH. BOGDAN MARIAN

Studiu privind modelarea tehnică în judo la seniori

Conf.univ.dr. Rabolu Emilian

PS

 1.  

BOȚILĂ M VIOREL

Studiu privind educarea calităților motrice combinate la nivel de mare performanță în antrenamentul de canoe seniori

Lect.univ.dr. Alecu Aurel

PS

 1.  

BUGHIU I C DORIN GABRIEL

Modalități de realizare a pregătirii fizice specifice în jocul de baschet la UNDER 16

Conf.univ.dr. Fleancu Julien Leonard

PS

 1.  

BASARABEANU C. ALEXANDRU

Modelarea pregătirii tehnice pentru începători în dansurile latino CHA-CHA-CHA şi JIVE

Prof.univ.dr. Năstase Viorel

PS

 1.  

CALOTĂ I I ROBERT GEORGE

Modalități de optimizare a vitezei la copii înotători prin mijloace specifice

Conf.univ.dr. Manole Carmen

PS

 1.  

CÎNDESCU V TEODOR

Studiu privind optimizarea calității viteză la înotătorii debutanți

Conf.univ.dr. Manole Carmen

PS

 1.  

DRĂGHICI F G BOGDAN FLORIN

Studiu privind îmbunătățirea calității motrice forță la înotători

Conf.univ.dr. Manole Carmen

PS

 1.  

DRAGOMIR M CĂTĂLIN GIORGIAN

Experimentarea unor metode şi mijloace de dezvoltare a capacităţii coordinative la jucătorii specializaţi pe postul de portar – juniori I

Prof.univ.dr.Mihăilă Ion

PS

 1.  

GOGU M DRAGOȘ GABRIEL

Studiul asupra prezenţei judo-ului în cadrul programului olimpic

Conf.univ.dr. Rabolu Emilian

PS

 1.  

LUCA GH VALENTIN CLAUDIU

Adaptarea sportului la subiect şi a subiectului la sport. Studiu de caz: Dansul sportiv la nevăzători

Prof.univ.dr. Năstase Viorel

PS

 1.  

MĂRGĂRIT V ALEXANDRA IOANA

Experimentarea modalităţilor de optimizare a pregătirii arbitrilor în jocul de handbal

Prof.univ.dr. Mihăilă Ion

PS

 1.  

MIRIȚĂ N GABRIEL VIOREL

Contribuţii metodice privind educarea coordonării specifice jocului de baschet la debutanţi

Conf.univ.dr. Cojanu Florin

PS

 1.  

STANCEA A IOANA CĂTĂLINA

Optimizarea învăţăturii înotului prin intermediul mijloacelor alternative la copiii de 5-7 ani

Lect.univ.dr.Ştefănică

Valentina

PS

 1.  

TETEREA  I IGOR

Modalități de îmbunătățirea a capacității motrice specifice în jocul de tenis la debutanți

Lect.univ.dr. Ghimișliu Florin

PS

 1.  

TUCU GH GEORGE ALEXANDRU

Experimentarea unor mijloace tehnico-tactice în vederea perfecţionării contraatacului la echipeler de junioare I

Prof.univ.dr. Mihăilă Ion

PS

 1.  

UDREA E C ANAMARIA ANDREEA

Experimentarea unor mijloace şi metode de acţionare menite să ducă la optimizarea pregătirii jucătoarelor specializate pe postul de extremă

Prof.univ.dr. Mihăilă Ion

PS

 1.  

VERMEȘAN I IONUȚ MARIAN

Studiu privind perfecţionarea tehnicii de vâslit în canoe, prin dezvoltarea calităţilor coordinative

Lect.univ.dr. Alecu Aurel

PS

 1.  

CĂLIN N. ELENA JULIETA

Le potentiel touristique du département d`Argeș à proposer aux étudiants étrangers de l`Université de Pitești

Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU

Conf.univ.dr. Denis PARISOT

STATL

 1.  

CHIȚU G.S. MIHNEA GABRIEL

L’étude des paquets spécifiques sportifs et touristiques

d’aventure en Roumanie

Conf.univ.dr. Daniel ROȘU

STATL

 1.  

NEAGU M. DANIELA

Repères de  l’utilisation d’élélements de consolidation d’équipe  chez les groupes de travail au sein des usines « Dacia Mioveni »

Conf.univ.dr. Daniel ROȘU

STATL

 1.  

STANCIU C MARIAN RAZVAN

Sport et projet touristique pour lew etudians de l`Unéversiué1d% Xiuești

Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU

STATL

 1.  

ANDREIANA N ANDREI DARIUS

Utilizarea metodelor de management în organizarea unei competiţii

CONF. DR. MANOLE CARMEN

OCS

 1.  

BEJINARIU S GHEORGHE

Organizarea activităţii asociaţiei judeţene de handbal, argeş

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

CIRSCHI M V LARISA VALENTINA

Utilizarea analizei swot în vederea optimizării conducerii activităţii clubului sportiv de tenis "Galaxy Bucureşti"

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

COMAN D FLAVIUS ALEXANDRU

Implementarea sistemului de management al strategiei în cadrul firmei winner piteşti

CONF. DR. MANOLE CARMEN

OCS

 1.  

DUMITRU G ANTONIO DANIEL

Îmbunătăţirea managementului unui club sportiv prin implementarea unor aspecte ale managementului comparat

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

ENE M ANDREI COSMIN

Elaborarea unui plan de afaceri în aria serviciilor sportive

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

LUCA GH VALENTIN CLAUDIU

Managementul unui club de dans sportiv - relaţia dintre sport de masă şi sport de performanţă

CONF. DR. POPESCU CORINA

OCS

 1.  

OLTEANU S TUDOR ANDREI

Optimizarea organizării şi conducerii unui start - up din domeniul serviciilor sportive, prin elaborarea uui plan de afaceri

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

POPA V N ALIN NICUȘOR

Elaborarea unu plan de afaceri în domeniul serviciilor sportive la nivelul cluburilor sportive universitare

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

PURCEA F IONUȚ FABIAN

Utilizarea activităţilor de marketing în vederea promovării imaginii unui club sportiv

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

RĂUCEA P PAUL ALEXANDRU

Optimizarea promovării de marketing în cadrul unei entităţi sportive

CONF. DR. MANOLE CARMEN

OCS

 1.  

STANCU GH COSMIN

Elaborarea unei strategii de marketing în vederea optimizării ofertei de servicii din cadrul centrului Bery Fitness Spa, Bucureşti

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

ȘAIN I ALINA MARIA

Optimizarea activităţii de marketing a unui club sportiv prin utilizarea mass-mediei

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

TACHE M GEORGE MARIAN

Strategii de eficientizare  a activităţilor de marketing la nivelul cluburilor sportive

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

TĂNASE M CRISTIAN ANDREI

Elaborarea unei strategii de marketing în vederea promovării imaginii unui club sportiv

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

ȚUȚURIGĂ GH GEORGE IULIAN

Îmbunătăţirea managementului clubului sportiv "Şimon"

CONF. DR. FLEANCU LEONARD

OCS

 1.  

UNGUREANU A CĂLIN GHEORGHE

Modalităţi de îmbunătăţire a managementului unui club sportiv

CONF. DR. FLEANCU LEONARD

OCS

 1.  

ZORILĂ R IOAN

Elaborarea unui proiect strategic de acţiune menit să conducă la promovarea managementului performant în cadrul unui club sportiv universitar

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

MARIN N EDUARD IONUŢ

Coordonate ale comunicării în managementul competiţiilor sportive

PROF. DR. MIHĂILĂ ION

OCS

 1.  

TANASE V CĂTĂLIN VIOREL

Strategii de dezvoltare a clubului sportiv școlar Targoviște

conf.univ.dr. Leonard FLEANCU

OCS

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.