Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Conducători de doctorat

 1. Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana – Director școală doctorală
 2. Prof. univ.dr. Georgescu Luminița
 3. Prof. univ.dr. Lador Ioan
 4. Prof. univ.dr. Mihăilescu Nicolae
 5. Prof. univ.dr. Mihăilă Ion
 6. Prof. univ.dr. Pierre de Hillerin
 7. Prof. univ.dr. Simion Gheorghe


Teze de doctorat finalizate în cadrul laboratorului/centrului

 1. RALĂ (NEAGU) SONIA GABRIELA  „CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII LA PRACTICANȚII DE DANS SPORTIV LA VÂRSTA 12-14 ANI”

COORDONATOR: PROF. UNIV. DR.  SIMION GHEORGHE

2. BREHA I. ALEXANDRU MIHAI   ,,CONTRIBUȚII PRIVIND ROLUL MIJLOACELOR KINETOTERAPEUTICE ÎN PREVENIREA ȘI RECUPERAREA TRAUMATOLOGIEI ARTICULAȚIEI UMĂRULUI LA HANDBALIȘTII DE PERFORMANȚĂ”

COORDONATOR: PROF. UNIV. DR.  SIMION GHEORGHECărți şi capitole de în cărţi de specialitate publicate de edituri indexate în baze de date internaționale/naţionale (cărţi de autor, ediţii critice, ediții de documente inedite), audiobook ştiinţific, videobook ştiinţific - care diseminează rezultate ale activităţilor de cercetare desfăşurate în unitatea evaluată.    

 

 1. ALEXE, I. D., ALEXE, I.C., MAN, C., ICONOMESCU, M.T., MIHAI, I., 2020, Simularea de condiţii, captarea mişcării şi analiza datelor în cercetarea din domeniul sportului, editura RISOPRINT, CLUJ-NAPOCA, ISBN 9789735324926, 130 pag.
 2. MATEESCU ADRIANA, MIHAIU COSTINEL, 2020, Figuri si combinatii de figuri pentru dansul sportiv de inalta performanta, figuri si combinatii de figuri pentru dansul sportiv de inalta performanta-samba-cha cha cha-rumba, editura DISCOBOLUL, BUCURESTI, pag. 236, ISBN 978-606-798-089-9
 3. MATEESCU ADRIANA, MIHAIU COSTINEL, 2020, Dansuri latino americane - compendiu de notiuni de tehnica, editura DISCOBOLUL, BUCURESTI, 2020, ISBN 978-606-798-091-2, pag. 138
 4. MIHAIU COSTINEL, MATEESCU ADRIANA, 2020, Figuri si combinatii de figuri pentru dansul sportiv de inalta performanta - jive - paso doble, editura DISCOBOLUL, BUCURESTI, 2020, ISBN 978-606-798-090-5, pag. 179
 5. RADA LARISA, 2020, Pregatirea musculara in jocul de volei, EDITURA UNIVERSITATEA DIN PITESTI,
 6. SEBASTIAN ENACHE, LILIANA OLEA, 2020, Șah. Note de seminar.
 7. VIŞAN PAUL, 2020, Contribuţii metodologice privind învăţarea tehnicii şi tacticii jocului de fotbal, editura
 8. VIŞAN PAUL, 2020, Fundamentele metodice ale jocului de fotbal cu aplicaţii în kinetoterapie, editura UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI, ISBN: 978-606-560-667-8, 220 pag.


Articole în reviste cotate ISI Web of Science

 1. Camelia Plastoi, Ioana Butu, Diana-Mihaela Țîrcă, Bianca Ferrario, Ilie Mihai, Daniel Chivu, Eduard Leonard Guță, Physical Education, Quality of Breathable Air and Their Effects on the Formation of High School Students as Sustainability in Maintaining the Lifestyle. Is the Physical Education Lesson Enough to Create Such Valences?, Sustainability 2020, 12(3), 1106; https://doi.org/10.3390/su12031106 - 04 Feb 2020, I.F. 2.576, 2020


      Articole în revistele şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte BDI / Studii, articole publicate în reviste străine recunoscute de comunitatea ştiinţifică, indexate într-o bază de date internaţională sau comunicări la reuniuni ştiinţifice internaţionale publicate integral / Recenzii critice publicate în reviste de specialitate din străinătate/ţară, indexate într-o bază de date internaţională

  1. Cojanu Florin, Visan Paul, A new approach to football training at the junior level, Published online: December 30, 2020(Accepted for publication: December 15, 2020)DOI:10.7752/jpes.2020.06483, 2020, (TC_2_2020_DEFS)

 2. Postelnicu Madalina Gabriela, Mihăilă Ion, Bastiurea Eugen, Identification of the development level of motor skills at the level of girlshandball teams juniors III,, The 20th edition International scientific conference „PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanța, România, 29-30 of may 2020.CD-ROM = ISSN 2393 – 5723, ISSN-L 2393 – 5723ONLINE = ISSN 2393 – 5731, ISSN-L 2393 – 5723Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH Vol. XX, ISSUE 2 Supplement, 2020, Romania, 2020, (TC_2_2020_DEFS)
 3. Julien-Leonard Fleancu, The role of emotional intelligence, as an actor of efficiency of the management of basketball clubs, 2020, (TC_2_2020_DEFS)
 4. Julien-Leonard Fleancu, Psychological qualities of athletes and ways to improve them in sports games, CONFERINTA ȘTIINTIFICA INTERNATIONALA BACAU, 2020, (TC_2_2020_DEFS)
 5. Aibol Kulbayev, Igor Andreyushkin, Kefer Natalya, Ion Mihăilă, Aliya Zhumanova, Jossif Andrushchishin, Anatoly Geraskin, Study of the effectiveness of the nine-meter throw draw by highly qualified handball players and its role in tactical training sportswomen's, The Journal of Physical Education and Sport (JPES)ISSN: online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 - 8051, ISSN - L = 2247 - 8051. VOL 20 issue 4 June 2020

Lucrări neindexate

 1. TOMA GEANINA, TOMA STEFAN, Implementation Of Some Elements Of Occupational Therapy In School Activities In The Attention Deficit Hyperactivity Disorder Child, International Scientific Communication Session "STRATEGIES FOR IMPLEMENTING HEALTH AND MOVEMENT EDUCATION IN SCHOOLS IN SPECIAL CONDITIONS" November 20th 2020, 2020, (TC_5_2020_DEFS)
 2. TOMA STEFAN, TOMA GEANINA, Applications Of Active Prophylaxis For The Prevention Of Posttraumatic Diseases In Judo Practice Children, International Scientific Communication Session "STRATEGIES FOR IMPLEMENTING HEALTH AND MOVEMENT EDUCATION IN SCHOOLS IN SPECIAL CONDITIONS" November 20th 2020, 2020, (TC_5_2020_DEFS)
 3. Rosu Daniel, Romanian sports regress, stagnation or progress? UNIVERSITARIA, Revistă de specialitate în educaţie fizică şi sport, Nr. 22, pg 50-59, Editura MONGABIT, Galaţi, 2020, ISSN 1582-1706


Coordonare colective de redacție / comitet științific al revistelor indexate BDI - ISI

1. Crețu Marian, Redactor Șef, Journal of Physical Education and SportMembrii în colectivele de redacție/ recenzor al revistelor indexate BDI - ISI

Nr. crt.

Nume si prenume membru U.C.

Statutul

Revista

1

Mihai Ilie

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

2

Mihăilă Ion

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

3

Rosu Daniel

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

4

Fleancu Julien Leonard

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

5

Mihăilă Ion

Evaluator

   Revista Sustainability (ISSN 2071-1050)Lucrări de disertaţie realizate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Performanţă Umană

Numele şi prenumele

Tema dizertației

Îndrumător

ANCUȚA S.N. RĂZVAN MIHAI

MODALITĂȚI DE PREGĂTIRE A ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE BASCHET LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard

DAN GH. GABRIEL GRAȚIAN

DEZVOLTAREA FORŢEI LA ECHIPA REPREZENTATIVĂ ŞCOLARĂ DE FOTBAL LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

Lect. univ. dr. Rada Larisa

DRĂGAN G. DANIEL-CORNEL

MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE A ECHIPELOR

REPREZENTATIVE DE BASCHET LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

DUMITRESCU C. FLORIAN CRISTIAN

MODALITĂȚI  PRIVIND DEZVOLTAREA FORȚEI LA ELEVII DIN CICLUL LICEAL

Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard

DUMITRU I.C LOREDANA-ELENA

MODALITĂȚI PRIVIND DEZVOLTARE FORȚEI MUSCULARE PRIN
 COMBINĂRII  DE REGIMURI DE CONTRACTII MUSCULARE LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard

GOGOLOȘI V.A BOGDAN-MARIAN-FLORIN

CERCETĂRI ALE PROFILULUI TEMPERAMENTAL LA KARATEKA DE VÂRSTĂ LICEALĂ

    Conf. univ. dr. Roşu Daniel

IVANICĂ I DANUȚ-IULIAN

CONTRIBUŢII METODICE LA OPTIMIZAREA TEHNICII JOCULUI DE FOTBAL LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

IVAȘCU R ANTONIO-AUGUSTIN

MODALITĂȚI DE REALIZARE A PREGĂTIRII ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE FOTBAL LA CICLUL LICEAL

Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard

JOE S.I. ROBERT-FLORIAN

STRATEGII DE EVALUARE A DINAMICII EFORTULUI IN PREGATIREA ECHIPELOR DE FOTBAL LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard

LAZĂR G MIRELA-GRAȚIELA

IDENTIFICAREA RĂSPUNSULUI FIZIOLOGIC AL ORGANISMULUI LA EXERCIŢIUL AEROBIC

Prof. univ. dr. Crețu Marian

MARIEA GH GEORGE-VLAD

OPTIMIZAREA CONDIȚIEI FIZICE A ELEVILOR DE CLASA A IX-A PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Conf. univ. dr. Manole Carmen

MIHAI D VLADIMIR-EMILIAN

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND EDUCAREA COORDONĂRII SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET LA CICLUL LICEAL

 

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

MUNTEAN D. RĂZVAN

MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A APTITUDINILOR PSIHOMOTRICE PRIN MIJLOACE SPECIFICE JOCULUI DE HANDBAL LA CICLUL LICEAL

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

PRAVAȚ GH MIRCEA-GHEORGHE

  CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNICII

JOCULUI DE FOTBAL LA ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

SALCA VINTILĂ F EMANUEL VIRGIL

CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND INVĂŢAREA TEHNICII

JOCULUI DE BASCHET ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

SOARE M IULIANA VIRGINIA

CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND DEZVOLTAREA

PSIHOMOTRICITĂȚII ÎN LECȚIA

DE EDUCAȚIE FIZICĂ LA CICLUL LICEAL

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

VLĂSCEANU D.C. ELENA DIANA

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR COORDINATIVE PRIN MIJLOACE SPECIFICE EDUCAȚIEI FIZICE ȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Lect. univ. dr. Mateescu Adriana

ZGREABĂN I ELENA CRISTINA

CONTRIBUTII METODICE PRIVIND AMELIORAREA CONDIŢIEI FIZICE A COPIILOR SUPRAPONDERALI

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

ARDELEAN O.M DORA-DENISA

Studiu privind cadrul legislativ și a condiţiilor necesare pentru înfiinţarea unui club sportiv privat

 

Conf. univ. dr. Florin Cojanu

BARBU I ANDREI-GEORGE

Utilizarea procesului decizional in vederea evitării investițiilor greșite intr-un start up din domeniul sportului

 

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

BUZEA GH ALEXANDRA

Modalități de îmbunătățire a managementului unui club sportiv

 

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

CĂLINESCU L ALEXANDRU LUCIAN

Analiza managerială asupra culturii şi comportamentului organizaţional la BCMU Fc. Argeș Pitești

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

CHELARIU M MIHAELA

Strategii de eficientizare a managementului operaţional la nivelul asociaţiilor sportive

 

Conf. univ. dr. Florin Cojanu

COMAN O DANIEL

Structura activităților manageriale în cadrul unui  club  sportiv de jocuri sportive

 

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

CRĂCIUN I IULIUS MARIUS

Strategii de marketing dezvoltate de companiile  internaționale distribuitoare de echipament sportiv pe piata românească
- analiza comparativă Decathlon şi Intersport-

Conf.univ.dr. Liviu Mihăilescu

 

DIMA F. IRINA-ANDREEA

Managementul competițiilor sportive de baschet

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

DRAGUȘIN C MARIA-CRISTINA

Elaborarea unui start-up în direcția organizării taberelor sportive și a transportului copiilor către servicii sportive

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

ENE I STEFAN AUREL

Marketingul sportiv  utilizat în promovarea  campionatelor internaționalelor de atletism iolanda balaș soter – ediția 63

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

FODOR I.A. MARTA

Strategii de dezvoltare a clubului sportiv școlar CSS Sibiu

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

GHIȚOIU V DUMITRU MARIUS

Contribuţii manageriale pentru eficientizarea metodologiei activităţilor de performanţă în cadrul cluburilor sportive

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

IORGA F MIHAIȚĂ LAURENȚIU

Organizarea și conducerea voluntarilor  în cadrul ONG-urilor

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

JISCANU L VLAD

Strategii de îmbunătățire a managementului la nivelul CSS 4 București

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

JOE S. I. ROBERT - FLORIAN

Optimizarea organizării și conducerii Tenis Club Bucuresti-Pescariu Sports and Spa

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

MAZILU C.C. MARIA MĂDĂLINA

Organizarea unei competiții de handbal-fete pe plan școlar

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

MIHAI I. IOAN IULIAN

Organizarea competiției ,, Cupa micilor talente '' -fotbal U11 și U13

  

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

MIHAI I.C. CĂTĂLIN-IONUȚ

Mediul organizaţional şi relaţia acestuia cu mass-media în promovarea competiţiilor de înot

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

MOȘOIANU E BOGDAN MIHAI

Modalități de îmbunătățire a managementului la nivelul CSS./LPS Viitorul Pitești

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

NAPEU T.G MIRCEA ANDREI

Implementarea sistemului de management al calităţii şi al strategiei în cadrul clubului sportiv marcea sport

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

OPRIȘ P PETRU GEORGE

Modalități de imbunătățire a comportamentului  organizațional la CSM BC Sighetu Marmației

Conf. univ.dr. Fleancu Julien Leonard

PLEȘA D.M. ALEXANDRA-FLORENTINA

“Start-up gradinite cu program sportiv”

 

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

POPA I ION

Utilizarea unor metode de management în cadrul unui club sportiv din Republica Moldova

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

RĂDUCU F MARIAN CRISTIAN

Stategii de promovare a unei afaceri în  serviciile sportive
-studiu de caz kano fitness-

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

ROȘU M ANDREI-ROBERT

Strategii de promovare și lansare a unui

Brand - studiu de caz Nike

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

TRAȘCU I. ANDREI-SILVIAN

Elaborarea unei strategii de marketing în vederea creșterii numărului de sponsori

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

ZANFIR I MARIA

Promovarea unui brand prin intermediul reţelelor sociale

Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina

 

TOACSEN G.S.  GEORGIANA SORINA

Modalități de optimizare a marketingului la nivelul structurilor sportive

Prof. univ. dr. Mihăilă Ion

ANDRIES GH. ELENA LAVINIA

Studiul privind perfecţionarea calităţilor motrice  coordinative în antrenamentul de canoe la nivelul junioarelor cadete

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Lect. Univ. Dr. Alecu  Aurel

BELDIAN I ANDREEA-IOANA

Contribuţii metodice privind educarea coordonării specifice jocului de baschet la debutanţi

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
Conf. Univ. Dr. Cojanu Florin

CAMARASAN I IOAN-CĂTĂLIN

Studiul privind mijloacele pentru învăţarea tehnicii de vâslit în antrenamentul de canoe

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Lect. Univ. Dr. Alecu  Aurel

COMĂNESCU M OVIDIU-NICUȘOR

Aspecte metodice privind optimizarea pregătirii tehnice la nivelul copiilor în fotbal

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Conf.Univ.Dr. Trandafirescu Gabriel

CROITORU A.R. MIRCEA ALEXANDRU

Studiu statistic privind nivelul de utilizare al procedeelor tehnice din judo, la categoria de greutate +100, la lupta din picioare

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Conf.Univ.Dr. Rabolu Emilian

DANALACHE C ELENA RAMONA

Modalități de pregătire a echipei de baschet c.s.u. olimpia brașov

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Conf.Univ.Dr. Fleancu  Leonard

DANCIU S.U. RAREȘ

Studiul privind dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa în antrenamentul de kaiac juniori

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Lect. Univ. Dr. Alecu  Aurel

DÎBA I CONSTANTIN

Studiul privind corectarea greşelilor de tehnică a vâslitului prin dezvoltarea forţei musculare angrenate în efortul de antrenament în canoe

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Lect. Univ. Dr. Alecu  Aurel

DRAGNEA I. VIRGIL-AUGUSTIN

Contribuţii metodologice privind pregătirea individualizată a fotbaliştilor juniori b

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
Conf. Univ. Dr. Cojanu Florin

GĂINĂ I.L. ELENA ANCUȚA

Direcții de optimizarea

A calităților biomotrice de forță și suplețe

La înotătorii copii

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
Conf. Univ. Dr. Bădescu Victor

GROSU F MIHĂIȚĂ COSMIN

Contribuţii privind creşterea eficacităţii jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de extremă stânga la nivelul echipelor de juniori

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
Prof. Univ. Dr. Mihăilă Ion

ILIE C ADRIAN

Studiu privind selecția copiilor în jocul de fotbal la nivelul centrelor de formare moderne

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Conf.Univ.Dr. Trandafirescu Gabriel

ILIE D.I. MONICA ELENA

Particularităţi ale antrenamentului sportivilor pentru competiţiile de triatlon

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Lect.Univ.Dr. Enache Carmen

OPREA G GEORGE-DIONIS

Modelarea pregătirii jucătorului specializat pe
postul de pivot la nivelul echipelor de handbal juniori ii

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
Prof. Univ. Dr. Mihăilă Ion

PLĂVIȚU P GEORGIANA

Contributii metodice privind educarea

Psihomotricitatii

Specifice jocului de baschet

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
Conf. Univ. Dr. Cojanu Florin

 

POP F. V ALIN VASILE

Strategii de realizare a pregătirii tehnice la nivelul echipelor de baschet ,,under 16,,

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Conf.Univ.Dr. Fleancu  Leonard

POPESCU I CRISTIAN CONSTANTIN

Strategii privind însuşirea tehnicii în jocul de baschet la 8-12 ani

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Conf.Univ.Dr. Fleancu  Leonard

STRAT N ȘTEFAN ANDREI

Studiul privind mijloace pentru înbunătăţirea tehnicii de execuţie a startului în antrenamentul de canoe

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Lect. Univ. Dr. Alecu  Aurel

TRACHE NL DRAGOS ȘTEFAN

Studiu privind factorii motivaţionali la jucătorii de tenis începători

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

Lect. Univ. Dr. Ghimişliu Florin

ZIGULI  ALEXANDRU COSTIN

Studiu privind invatarea tehnicii

In jocul de baschet la copiii de 10-12 ani

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
Conf. Univ. Dr. Cojanu Florin

 


Prestații cu programe distincte realizate în condiții de vizibilitate internatională

Mihăilescu Liviu / https://www.univ-ovidius.ro/anunturi/2527-uoc-organizeaza-in-cadrul-proiectului-pilotq-o-serie-de-cursuri-virtuale /Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti

 1. Cercul de inventică- Responsabil cerc - Conf. univ dr.Roșu Daniel
 2. Cercul de măsurare și evaluare capacităti motrice – Responsabil cerc Lect. univ dr. Mihai Ilie
 3. Cercul de antreprenoriat sportiv – Responsabil cerc – Lect. univ. dr. Stefanica Valentina
 4. Cercul de foto-video studențesc- Responsabil cerc- Lect. univ. dr. Ghimislui Florin

  Acorduri de colaborare pentru desfăşurarea de activităţi de CDI cu parteneri din mediul socio-economic

 5. Acord de colaborare cu DJTS Arges pentru organizarea de activități sportive în Săptămâna Sportivă Europeană  Acorduri de colaborare cu unităţi CDI naţionale

        1. Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT, NR 687/18.01.2019, 37/18.01.2019  Organizarea de manifestări științifice regionale/naționale/internaționale

  Nr. crt.

  Manifestare științifică

  Nivel

  Membru CCPU

  1

  ,,Sănătate prin sport”, 2020

  Sesiunea ştiinţifică naţională studenţească

  Popescu CorinaProiecte sau granturi de cercetare cu relevanţă publică largă obţinute prin competiţie naţională

1. Roșu Daniel, Membru în proiect POCU/379/6/21 Activități și măsuri integrate de asistență educaționala, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea SUD-Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit), valoare 4.518.406,09 lei, an 2020

Funcția în proiect:  Responsabil proiectare curriculă și elaborare materiale de învățare –antreprenoriatPerformanţe naţionale ale sportivilor antrenaţi sau asistaţi ştiinţific prin centrul de cercetare (Campionate Naţionale - locurile 1 - 3)

Nr. crt.

Competiţia/proba

Performanța obținută

Studenti coordonati

Membri CCPU

1

Campionat național  pentatlon juniori

Loc 1

Ciurea Giorgiana

Mihăilescu Liviu

2

Campionat național  heptatlon juniori

Loc 1

Ciurea Giorgiana

Mihăilescu Liviu

3

Campionat național  heptatlon-seniori

Loc 2

Ciurea Giorgiana

Mihăilescu Liviu

4

Campionat național  pentatlon-seniori

Loc 3

Ciurea Giorgiana

Mihăilescu LiviuProiecte sau granturi de dezvoltare instituțională (ERASMUS +,  POCU etc. ) coordonate şi desfăşurate, câştigate prin competiţii naționale / internaţionale

Nr. crt.

Nume Proiect/grant

Contractant

Loc de desfășurare/perioada

Membri CCPU

2

Proiect ,,BOBOC C

MEC/ 885/23.01.01.2020, OMEN3111/29.01.2018

Bughea de Sus, Jud Arges, Pensiunea Casa Bella/ septembrie 2020

Rosu Daniel-Director proiect

Enache Sebastian- membru proiect

Contracte de cercetare derulate cu mediul socio-economic - servicii oferite la solicitarea unor instituții, structuri, organizații, pe baza de raport

Contract de prestări servicii de asistenţă şi cercetare ştiinţifică încheiat între U.P.I.T. - Ş.D.Ş.S.E.F. - C.C.P.U. si Asociația Județeană de Fotbal, Argeș., nr 5260/09.06.2020 - 27/29.05.2020, Valoare: 600 lei. Echipa de cercetare: Mihai Ilie, Mihailescu Liviu. 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.