Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Conducători de doctorat

 1. Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana – Director școală doctorală
 2. Prof. univ.dr. Georgescu Luminița
 3. Prof. univ.dr. Lador Ioan
 4. Prof. univ.dr. Mihăilescu Nicolae
 5. Prof. univ.dr. Mihăilă Ion
 6. Prof. univ.dr. Pierre de Hillerin
 7. Prof. univ.dr. Simion Gheorghe

 Teze doctorat finalizate în anul 2019

Nr. crt.

DOCTORAND

CONDUCĂTOR

DATA

SUSȚINERII

TEMA

1

Pîrvulescu Iulian

Prof. univ. dr. Niculescu Mugurel

21.05.2019

Contribuții privind implementarea pliometriei și tehnicii de bază în jocul de fotbal fete (12-14 ani) în vederea dezvoltării relației viteză-forță

2

Pîrvu Daniel

Prof. univ. dr. Mihăilescu Nicolae

07.06.2019

Optimizarea pregătirii tehnice în fotbal la copiii de 9-10 ani

3

Popescu Mihai Cătălin

Prof. univ. dr. Simion Gheorghe

18.06.2019

Contribuții privind îmbunătățirea capacității motrice specifice la jucătorii specializați pe postul de portar în handbalul de performanță

4

De Hillerin Ioana Dominique

Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana

20.06.2019

Contribuții în utilizarea tehnicilor de comunicare specifice actorului pentru îmbunătățirea performanței sportive

5

Lazăr Andreea Gabriela

Prof. univ. dr. Mihăilescu Nicolae

27.09.2019

Îmbunătățirea calității vieții prin introducerea tehnicilor din artele marțiale în lecțiile de educație fizică și sport din învățământul superior

6

Niță Gabriel

Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana

27.09.2019

Contribuții ale mass-media în promovarea și dezvoltarea atletismului prin marketingul competiției

 

Cărți şi capitole de în cărţi de specialitate publicate de edituri indexate în baze de date internaționale/naţionale

 1. Enache Sebastian, Șah. Note de curs., 2019, (TC_1_2019_DEFS)
 2. Amzar Elena Luminita, Stancu Maura, Activități motrice de întreținere,  Editura Universității din Pitești, 2019, ISBN 978-606-560-651-7, 2019, (TC_1_2019_DEFS)
 3. Burcea C. C., Georgescu L., Georgescu D., Nicolae M., Cristache C. M., Burlibaşa M., Studiu ergonomic preliminar privind identificarea factorilor de risc asociaţi muncii de birou, în Burcea C. C., Tănase G., Oancea L., Mihai A., Burlibaşa L. (coord). Tendinţe moderne în ştiinţele biomedicale, Vol. V,, Editura Matrix Rom, Bucureşti, pag. 13-73, ISBN 978-606-25-0474-8, ISBN VOL. V: 978-606-25-0509-7 , 2019, (TC_3_2019_DEFS)

 

Articole în reviste cotate ISI Web of Science

 1. Iconaru, E. I., Tantu, M. M., Tudor, M. I., Ciucurel, M. M., Georgescu, L., Paunescu, A., Nicolae, C., Plesa, F. C., Sirbu, C. A., Diaconu, M., Bisoc, A., Ciucurel, C, The Effects of Whole Body Vibration on Body Composition and Lipid Profile in Healthy Young Adults, REV.CHIM.(Bucharest), 70, no. 12, pp. 4410-4413, December 2019; IF = 1.605.https://doi.org/10.37358/RC.19.12.7767, 2019, (TC_4_2019_DEFS)
 2. Iconaru, E. I., Georgescu, L., Ciucurel, C., A mathematical modelling analysis of the response of blood pressure and heart rate to submaximal exercise, Acta cardiologica, Volume:74, Issue:3, Pages:198-205, 2019-Jun (Epub 2018 Jun 18); IF = 0.951; lucrare indexată Web of Science, MEDLINE. https://doi.org/10.1080/00015385.2018.1478241, 2019, (TC_4_2019_DEFS)

 

Articole în revistele şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate BDI sau comunicări la reuniuni ştiinţifice internaţionale publicate integral

 1. Mihai, I., Similarities and differences concerning the balance capacity of sport faculty students, The 8th International Conference EDU WORLD. In European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS), Future Academy, ISSN: 2357-1330 , 2019, (TC_1_2019_DEFS)
 2. Mihailescu L., Mihailescu L., Mihai I., The management of some objective parameters determination used in performance sports diagnosis, European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS), Future Academy, ISSN: 2357-1330, 2019, (TC_2_2019_DEFS)
 3. Catanescu, A., Cojanu, F., Modeling of curricular projects, specific to the physical education lesson, Volume LXVII, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS , 2019, (TC_1_2019_DEFS)
 4. Cojanu Florin, Visan Paul, methodologic aspects of specific physical training to junior’s b football players, Volume LXVII, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBSe-ISSN: 2357-1330 ©2019 Published by the Future Academy, No:261 Pages:2100-2108 doi:https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.03.261, 2019, (TC_2_2019_DEFS)
 5. Cojanu Florin, Visan Paul, Optimizing phases of attack with specific physical training programs with the ball, Volume LXVII, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBSe-ISSN: 2357-1330 ©2019 Published by the Future Academy, 2019, (TC_2_2019_DEFS)
 6. Georgiy Korobe Ynikov, Vladimir Potop,Mihaila Ion,Lesia Korobeynikova, Olha Borisova, Valeria Tishchenko, Olena Yarmak, Inna Tolkunova, Maryna Mospan, Irina Smoliar, Psychophysiological state of female handball players with different game roles, Journal of Physical Education and Sport (JPES Vol 19, Issue 3, september 2019), DOI:10.7752/jpes.2019.03248Art # 248 pp. 1698 – 170, 2019, (TC_2_2019_DEFS)
 7. Mihai Ilie, Study concerning the monitoring of speed and agility in young juniors tennis players, New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences. [Online] - in curs de publicare, 2019, (TC_2_2019_DEFS)
 8. Stefanica Valentina, The study with regard to the marketing programs of sports club, 12th  Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Vol.23 (1/2019), www.sportconference.ro, ISSN:1453-1194, pag.181, 2019, (TC_2_2019_DEFS)
 9. Stefanica Valentina, The marketing programm  –“the increase of the sponsorship contract number in favour of the csm bucuresti sport club, beginning with september 2018”, 12th  Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Vol.20 (1/2019), www.sportconference.ro, ISSN:1453-1194, pag.356 (TC4), 2019, (TC_2_2019_DEFS)
 10. Stefanica Valentina, Patrascan Gabriel, Developing strength and speed in children with special educational need aged 16-18 in order to optimise adapted football game,  Discobolul Journal, vol. 2019-1, ISSN (online) 2286 – 3702, ISSN–L 1454 – 3907, pp.23, 2019, (TC_3_2019_DEFS)
 11. Toma Geanina, Toma Stefan, Occupational therapy in the complex treatment of clients with cerebral palsy, Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 310, pp 2081-2085, (BDI: SCOPUS, EBSCO Sport Discus with full text, PROQUEST,DOAJ, OPEN J – GATE, Excellence in Research for Australia ERA, Index Copernicus, Google Academic, SCIPIO, ERIH PLUS NSD, JOURNAL INDEX CATALOGUE, Cambridge University Library), 2019, (TC_3_2019_DEFS)
 12. Păuna E. R., Georgescu L., Implementation of complex combined programs: learning- therapeutic physical exercise – dynamic play in order that pupils within special facilities of inclusive education may diminish their scoliotic attitude, Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 337, pp 2241-2245, 2019 (BDI: SCOPUS, EBSCO Sport Discus with full text, PROQUEST,DOAJ, OPEN J – GATE, Excellence in Research for Australia ERA, Index Copernicus, Google Academic, SCIPIO, ERIH PLUS NSD, JOURNAL INDEX CATALOGUE, Cambridge University Library), 2019, (TC_3_2019_DEFS)
 13. Burcea C. C., Neagoe I. C., Georgescu L., The influence of kinesiotherapy in pain relief and reduction of medication prescribed for patients with coxofemoral degenerative joint disease, Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 310, pp 2081-2085, 2019 (BDI: SCOPUS, EBSCO Sport Discus with full text, PROQUEST,DOAJ, OPEN J – GATE, Excellence in Research for Australia ERA, Index Copernicus, Google Academic, SCIPIO, ERIH PLUS NSD, JOURNAL INDEX CATALOGUE, Cambridge University Library), 2019, (TC_3_2019_DEFS)
 14. Rosu Daniel, Mountain activities, smart specializations and public priorities, Journal of Physical Education and Sport® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 342 pp 2273 – 2277, 2019 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES, DOI:10.7752/jpes.2019.s6342, 2019, (TC_4_2019_DEFS)
 15. Macri Aurelia, Amzar Luminita, Butnariu Mihaela, Enache Carmen, Enache Sebastian, Niculescu Ionela, Maura Stancu, Corina Popescu, Rada Larisa, Visan Paul, Analysis of the body harmony indexes of the female students of the University of Pitesti, Journal of Physical Education and Sport, 18 Supplement, Issue 5, Art. 304, pp.2043-2047, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 (BDI: Scopus Elsevier, Ebsco; Proquest; Doaj; Open J - Gate; Era; Index Copernicus; Google Academic, Scipio, Erih Plus Nsd)Published online: November 30, 2019 DOI:10.7752/jpes.2019.s5304
 16. Tătaru Ana –Maria; Enache Ion-Sebastian, Studies concerning the importance of physical exercise in prevention and treatment the obesity in children with ASD, 12th  Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Vol.23 (1/2019), www.sportconference.ro, ISSN:1453-1194, 2019, (TC_2_2019_DEFS)

 

Coordonare colective de redacție / comitet științific al revistelor indexate BDI - ISI

Nr. crt.

Nume si prenume membru U.C.

Statutul

Revista

1

Crețu Marian

Redactor şef

Journal of Physical Education and Sport

2

Crețu Marian

Redactor şef

Proceedings of the Annual International Conference: ,,Physical Education, Sport and Health”

 

Membru în colectivele de redacție / recenzor al revistelor indexate BDI - ISI

Nr. crt.

Nume si prenume membru U.C.

Statutul

Revista

1

Mihai Ilie

Membru în colectivul de redacție

Journal of Physical Education and Sport

2

Mihai Ilie

Membru în colectivul de redacție

Proceedings of the Annual International Conference: ,,Physical Education, Sport and Health”

3

Cojanu Florin

Membru în colectivul de redacție

Proceedings of the Annual International Conference: ,,Physical Education, Sport and Health”

4

Mateescu Adriana

Membru în colectivul de redacție

Proceedings of the Annual International Conference: ,,Physical Education, Sport and Health”

 

 Lucrări de disertaţie realizate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Performanţă Umană

Nr. crt

Numele şi prenumele

Tema dizertației

Îndrumător

Program de studii de master

 1.  

DAMIAN N. ANDREI

MODALITATI DE PREGATIRE A ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE BASCHET LA NIVELUL CICLUL LICEAL

CONF.UNIV.DR. FLEANCU JULIEN LEONARD

AMCE

 1.  

IAMANDI N. ADRIAN

MODALITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A VERIGILOR TEMATICE DIN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ PRIN MIJLOACE SPECIFICE JOCULUI DE FOTBAL LA CICLUL GIMNAZIAL

LECT.UNIV.DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

AMCE

 1.  

LAZĂR-FEZECAȘ M. BIANCA MONICA

OPTIMIZAREA INDICILOR FORŢEI LA ELEVII DE CICLU LICEAL – BĂIEŢI, CLASA A IX-A

CONF.UNIV.DR MACRI AURELIA

AMCE

 1.  

MANAC GH. MIHAELA

CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND EDUCAREA VITEZEI ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

CONF.UNIV.DR. COJANU FLORIN

AMCE

 1.  

MORARU I MĂDĂLIN-IULIAN

STUDIU PRIVIND OPTIMIZAREA LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICĂ PRIN RAŢIONALIZAREA ŞI STANDARDIZAREA MIJLOACELOR

LECT.UNIV.DR. MATEESCU ADRIANA

AMCE

 1.  

SANDU I.R. GEORGETA CRISTINA

CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND CONSOLIDAREA TEHNICII JOCULUI DE FOTBAL FEMININ LA CICLUL GIMNAZIAL

CONF.UNIV.DR. COJANU FLORIN

AMCE

 1.  

SOARE A. MIHAELA

MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE A ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE BASCHET LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

CONF.UNIV.DR. COJANU FLORIN

AMCE

 1.  

TURCIN M. FLORIN ALIN

CONTRIBUŢII METODICE LA OPTIMIZAREA TEHNICII JOCULUI DE FOTBAL LA ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL

CONF.UNIV.DR. COJANU FLORIN

AMCE

 1.  

VIȘAN I. MARIUS RĂZVAN

CONTRIBUŢII METODICE PRIVIND ÎNVĂŢAREA TEHNICII JOCULUI DE BASCHET ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

CONF.UNIV.DR. COJANU FLORIN

AMCE

 1.  

ZAMFIR I. MARIA SIMONA

TENDINŢE ACTUALE ÎN GESTIONAREA TIMPULUI LIBER AL ELEVILOR DIN CICLUL GIMNAZIAL

CONF.UNIV.DR MACRI AURELIA

AMCE

 1.  

BUICULESCU C.M. ANDREEA

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL LA NIVELUL STRUCTURII ȘCOLII GIMNAZIALE ION LUCA CARAGIALE, PITEȘTI

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

BURNEA I. IONUȚ GEORGIAN

ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI, CARE VIZEAZĂ CREAREA UNUI MAGAZIN ONLINE ÎN ARIA PRODUSELOR SPORTIVE

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

CROITORU N. EMANUEL

ÎMBUNĂTĂȚIREA IMAGINII RAMUREI DE SPORT LUPTE LIBERE PRIN ACTIVITATEA DE MARKETING SPORTIV

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

GLISCA V MARIAN CRISTINEL

EVALUAREA GRUPURILOR DE LUCRU DIN PERSPECTIVA COEZIUNII DE GRUP ÎN CADRUL UNUI PROIECT DE TEAM-BUILDING

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

LEON M. CIPRIAN

ELABORAREA UNUI PROGRAM DE RELAȚII CU PUBLICUL ÎN MANAGEMENTUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

MĂRU I.G. ALEXANDRU-MIHAI

ELABORAREA UNUI START-UP VIZÂND ACTIVITATEA DE MARKETING ÎN DOMENIUL SPORTIV

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

MINCU I. SORIN-MARIAN

ANALIZA MANAGEMENTULUI SPORTIV ÎN CADRUL CLUBULUI C.S.M. SLATINA

CONF. DR. MIHĂILESCU LIVIU

OCS

 1.  

MÎZGACIU D.A RADU  IOAN

ÎMBUNĂTĂȚIREA STRATEGIEI DE CONDUCERE A UNUI CLUB SPORTIV PRIN UTILIZAREA UNUI METODE DE MANAGEMENT SPECIFIC

CONF. DR. MANOLE CARMEN

OCS

 1.  

MUȘEI V. ȘTEFAN

IMPACTUL SOCIO-CULTURAL A SPORTURILOR DE IARNĂ (SANIE) ÎN LUME

PROF. DR. MIHĂILĂ ION

OCS

 1.  

PETRE GH. GEANINA MARICICA

ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI UNUI CLUB SPORTIV PRIN IMPLEMENTAREA UNOR ASPECTE ALE CULTURII ORGANIZAȚIONALE

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

POPA N. CĂTĂLIN SORIN

UTILIZAREA METODELOR ȘI TEHNICILOR DE MARKETING ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI STUDIU DE PIAȚĂ ÎN FOTBAL

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

SĂRARU D.C. LEONARD CONSTANTIN

UTILIZAREA CONCEPTELOR DE MANAGEMENT ÎN ORGANIZAREA ȘI PROMOVAREA UNEI TABERE PENTRU COPII

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

SIMA D.P. ANDREI

ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA COMPETIȚIILOR SPORTIVE LA NIVELUL ECHIPELOR DE FOTBAL DE SALĂ

PROF. DR. MIHĂILĂ ION

OCS

 1.  

ȘTEFAN C. MIHAELA ADRIANA

ELABORAREA UNUI PROIECT DE EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ PENTRU CREȘTEREA ACTIVITĂȚII PRIVATE ÎN CADRUL TINERILOR

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

ȘTEFĂNESCU L. ANDRA

ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA EVENIMENTELOR SPORTIVE

PROF. DR. MIHĂILĂ ION

OCS

 1.  

STROE D. ALBERT-MARIUS

CREAREA ȘI PROMOVAREA UNOR PACHETE DE SERVICII SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DE DIVERTISMENT CA INIȚIATIVĂ ANTREPRENORIALĂ

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

TOMESCU C. VLAD CONSTANTIN

ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI ÎN ARIA SERVICIILOR SPORTIVE

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

UNGUREANU I. ALEC CONSTANTIN

ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI COMPETIȚIEI SPORTIVE

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

VULPEȘ I. FLORICA

ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI PERFORMANT ÎN CADRUL CLUBURILOR SPORTIVE UNIVERSITARE

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

ROATĂ F. PAUL

STUDIU PRIVIND CADRUL LEGISLATIV ȘI A CONDIȚIILOR NECESARE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CLUB SPORTIV PRIVAT

CONF. DR. COJANU FLORIN

OCS

 1.  

SCHIEB A.G. LISA MARIA

ELABORAREA UNUI PROGRAM DE MARKETING ÎN VEDEREA CREȘTERII FIDELITĂȚII CLIENȚILOR ASOCIAȚIEI CLUB DE DANS SPORTIV „TOTAL DANS PITEȘTI”

LECT. DR. ŞTEFĂNICĂ VALENTINA

OCS

 1.  

AMZA A. LAVINIA 

ROLUL JUCATORULUI DE CENTRU IN VOLEI, LA CADETE (15-16 ANI)

LECT. UNIV. DR.

RADA LARISA

PS

 1.  

BĂDICEANU S. MARIUS CONSTANTIN

MODERNIZAREA METODELOR DE ANTRENAMENT LA ALERGĂTOARELE DE SEMIFOND SENIOARE PENTRU OBȚINEREA FORMEI SPORTIVE

CONF. UNIV. DR.

MIHĂILESCU LIVIU

PS

 1.  

BALMUȘ GH. GHEORGHE

STUDIU PRIVIND ÎNVĂȚAREA TEHNICII ÎN JOCUL DE BASCHET LA COPII 10-12 ANI

CONF. UNIV. DR.

COJANU FLORIN

PS

 1.  

BLIDARIU M. ILIE

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA FORȚEI ÎN REGIM SPECIFIC PENTRU PROBA DE CANOE 1000 M JUNIORI

LECT. UNIV. DR. ALECU AUREL

PS

 1.  

CHIVU I. ALINA MIHAELA

MODALITĂȚI DE REALIZARE A PREGĂTIRII FIZICE LA NIVELUL ECHIPELOR FEMININE DE LIGĂ NAȚIONALĂ

CONF. UNIV. DR.

FLEANCU JULIEN LEONARD

PS

 1.  

CIOLAN I. ANA CĂTALINA

CONTRIBUȚII PRIVIND OPTIMIZAREA INVAȚARII ARUNCARILOR LA POARTA, SPECIFICE JUCATORULUI DE HANDBAL SPECIALIZAT PE POSTUL DE PIVOT

CONF. UNIV. DR. POPESCUDANIELA CORINA

PS

 1.  

COJAN I. IONEL IRINEL AUGUSTIN

STUDIU PRIVIND EVOLUȚIA PERFORMANȚELOR ÎN PROBELE COMBINATE DIN ATLETISM

CONF. UNIV. DR.

MIHĂILESCU LIVIU

PS

 1.  

COMĂNESCU F. ADRIAN NICUȘOR

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND CONSOLIDAREA TEHNICII JOCULUI DE FOTBAL FEMININ

CONF. UNIV. DR.

COJANU FLORIN

PS

 1.  

DERIUȚĂ S. ALEXANDRU MIHAI

CONTRIBUȚII PRIVIND ÎNSUȘIREA ELEMENTELOR TEHNICE SPECIFICE JOCULUI DE HANDBAL PRIN INTERMEDIUL CIRCUITELOR LA COPIII ÎNCEPĂTORI

PROF. UNIV. DR. MIHĂILĂ ION

PS

 1.  

DIN GH. ALEXANDRU GEORGE

STUDIU PRIVIND MIJLOACE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCEDEULUI TEHNIC DE VÂSLIT ÎN CANOE

LECT. UNIV. DR. ALECU AUREL

PS

 1.  

DUMITRU ENACHE C. CRISTIANA

STRATEGII PRIVIND PREGĂTIREA FIZICĂ SPECIFICĂ A COORDONATORILOR DE JOC ÎN BASCHET LA CATEGORIA U 16

CONF. UNIV. DR.

FLEANCU JULIEN LEONARD

PS

 1.  

ENE A.D. COSMIN ADRIAN

CONTRIBUȚII METODICE LA OPTIMIZAREA TEHNICII JOCULUI DE FOTBAL LA COPIII DE 12-14 ANI

CONF. UNIV. DR.

COJANU FLORIN

PS

 1.  

GELERIU N. MĂDĂLINA DIANA

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND EDUCAREA PSIHOMOTRICITĂȚII SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET

CONF. UNIV. DR.

COJANU FLORIN

PS

 1.  

LAZAR L.M. MARIO-ADRIAN

CONTRIBUȚII METODICE PRIVIND EDUCAREA COORDONĂRII SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET LA DEBUTANȚI

CONF. UNIV. DR.

COJANU FLORIN

PS

 1.  

MATEESCU I.P. ALINA MARIANA

ASPECT PRIVIND OPTIMIZAREA PROPULSIEI ÎNOTĂTORILOR COPII PRIN MIJLOACE ANALITICE

CONF. UNIV. DR. BĂDESCU VICTOR

PS

 1.  

MINOIU A. ANDREI

PREGĂTIREA DE FORȚĂ ÎN JUDO CU MIJLOACE ÎMPRUMUTATE DIN ALTE RAMURI SPORTIVE

CONF. UNIV. DR. MANOLE CARMEN

PS

 1.  

MOROACĂ F.M. ALEXANDRU

STUDIU PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA REZISTENȚEI SPECIFICE ÎN JUDO LA CADEȚI

CONF. UNIV. DR. RABOLU EMILIAN

PS

 1.  

NICHITUȘ P. PAVEL

CONSIDERAȚII PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI SPORTIVE ÎN PROBA DE 400 M MASCULIN

CONF. UNIV. DR.

MIHĂILESCU LIVIU

PS

 1.  

PREPELIȚĂ C. ANDREI

STUDIU PRIVIND OPTIMIZAREA PREGATIRII FIZICE SPECIFICE PRIN METODA PLIOMETRICA LA JUCATORII DE FOTBAL

LECT. UNIV. DR. MATEESCU ADRIANA

PS

 1.  

RODEAN I CONSTANTIN ILIE

STUDIU PRIVIND ORGANIZAREA UNUI SPECTACOL CU DANSATORI NECOMPETIȚIONALI, DE VARSTE 7-12 ANI DIN ȘCOALA DE DANS SIBIU ,,DANCE STUDIO”

LECT. UNIV. DR. MATEESCU ADRIANA

PS

 1.  

SERGHEI L. GABRIELA-LARISA

MODALITAȚI DE REALIZARE A PREGATIRII JUCATOARELOR DE POZIȚIA 5 IN BASCHETUL FEMININE LA NIVELUL LIGII NAȚIONALE

CONF. UNIV. DR.

FLEANCU JULIEN LEONARD

PS

 1.  

STÎNCA N. MIHAI

CONTIBUȚII PRIVIND IMBUNATAȚIREA MODELARII TEHNICE IN JUDO, CATEGORIA 81KILOGRAME MASCULIN

CONF. UNIV. DR. RABOLU EMILIAN

PS

 1.  

TUDAN M. ALEXANDRU GABRIEL

STRATEGII DE REALIZARE A PREGATIRII TEHNICE LA NIVELUL ECHIPELOR DE BASCHET ,,UNDER 16”

CONF. UNIV. DR.

FLEANCU JULIEN LEONARD

PS

 1.  

VIȘAN I. MARIUS RĂZVAN

STUDIU PRIVIND OPTIMIZAREA PREGATIRII INDIVIDUALIZATE LA FOTBALIȘTII JUNIORI -B

CONF. UNIV. DR.

COJANU FLORIN

PS

 1.  

ZIDARU C.D.A. CHRISTINA

MODALITAȚI DE PREGATIRE A ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE BASCHET LA NIVELUL CICLULUI LICEAL

CONF. UNIV. DR.

COJANU FLORIN

PS

 

Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti

 1. Cercul de inventică- Responsabil cerc - Conf. univ dr.Roșu Daniel
 2. Cercul de măsurare și evaluare capacităti motrice – Responsabil cerc Lect. univ dr. Mihai Ilie
 3. Cercul de antreprenoriat sportiv – Responsabil cerc – Lect. univ. dr. Stefanica Valentina
 4. Cercul de foto-video studențesc- Responsabil cerc- Lect. univ. dr. Ghimislui Florin

 

Acorduri de colaborare pentru desfăşurarea de activităţi de CDI cu parteneri din mediul socio-economic

1. Acord de parteneriat încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, nr 480/11.04.2019

2. Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Asociatia Bike-Q Romania, nr 3920/9.10.2019 si 15/8.09.2019

3. ATTESTATION DE PRESENCE/CERTIFICATE DE ATTENDANCE NO PROJET 2017-3-FR02-KA205-013710, inchidere proiect cu prezentare activitati intreprinse de ROSU DANIEL in baza protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Asociaţia DoxDomia, nr. 3628/18.09.2018 - 131/20.09.2018.

4. Acord de colaborare încheiat între UNIVERSITATEA DIN PITESTI, UNIVERSITATEA ALICANTE SPANIA SI CLUBUL SPORTIV REAL BRADU ARGES ROMANIA NR  3384/11.09.2019

5. Protocol de PARTENERIAT încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, DJTS Arges, ISJ Arges, ISJ BUCURESTI, pt concurs sportiv Lumea Jocului, nr 1409/17.04. 2019

6. Acord de colaborare încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Asociatia Club Sportv Trif Pitesti, pt organizarea Pitesti Half-Maraton, Argeş, nr. 71/10.05.2019 si 1615/21.05.2019

7. Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Scoala Gimnaziala ION PILAT privind derularea proiectului The Smart Project Student Exchange, nr 1067/29.03.2019

8. Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Scoala Gimnaziala ION PILAT privind derularea DE ACTIVITĂȚI COMUNE,  NR 766/19.03.2019

9. Protocol de colaborare nr. 42/13.12.2019  încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Clubul Sportiv HC Torok Râmnicu Vâlcea privind realizării măsurătorilor presupuse de cercetarea experimentală aferentă tezei de doctorat cu titlul Contribuții privind implementarea orientării și selecției prin amprentare digitală, în handbalul de performanță românesc, a doamnei MOJOIU CLAUDIA, antrenor în cadrul HC Torok Râmnicu Vâlcea

10. Protocol de colaborare nr. .../......2018  încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești,  în vederea optimizării procesului de pregătire a înotătorilor legitimaţi în cadrul  liceului.

11. Protocol de colaborare nr. .../...11.2019  încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești,  în vederea optimizării procesului de pregătire a înotătorilor legitimaţi în cadrul  liceului.

 

Acorduri de colaborare cu unităţi CDI naţionale        

1. Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, Piteşti şi INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT, NR 687/18.01.2019, 37/18.01.2019

Organizarea de manifestări științifice regionale/naționale/internaționale

Nr. crt.

Manifestare științifică

Nivel

1

,,Physical education, Sport and Health”, 2019

Conferinţă Ştiinţifică Internaţională

2

,,Sănătate prin sport”, 2019

Sesiunea ştiinţifică naţională studenţească

 

Proiecte sau granturi de cercetare cu relevanţă publică largă obţinute prin competiţie internaţională/Performanţe internaționale ale sportivilor antrenaţi sau asistaţi ştiinţific prin centrul de cercetare (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Jocuri Mondiale Universitare, Campionate Europene, Cupe Mondiale, Cupe Europene - locurile 1 - 8)

Nr. crt.

Competiţia

Performanța obținută

Echipa competitorului

Membri CCPU

1

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR BASCHET 3X3 FEMININ, 2019

Locul 8,

Universitatea din Pitești

Leonard Fleancu

 Florin Cojanu

2

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE BASCHET 3X3 MASCULIN, 2019

Locul 7,

Universitatea din Pitești

Leonard Fleancu

Florin Cojanu

3

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE BASCHET  MASCULIN, 2019

Locul 5

 

Universitatea din Pitești

Leonard Fleancu

Florin Cojanu

4

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE BASCHET FEMININ, 2019

Locul 3,

Medalie de bronz

Universitatea din Pitești

Leonard Fleancu Florin Cojanu

5

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR HANDBAL FEMININ, 2019

Locul 5,

Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Ion Mihăilă,

Corina Popescu

6

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR COMBAT, KUMITE, MASCULIN, , 2019

Locul 5,

CAT.60 KG

 Gogoloși Bogdan

Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Rosu Daniel

 

Proiecte sau granturi de cercetare cu relevanţă publică largă obţinute prin competiţie naţională

 1. NICULESCU IONELA IOANA, BELU NADIA, Imbunătățirea calitîții procesului educațional prin implementarea unor mecanisme și activități de evaluare online în cadrul Universității din Pitești, Cod: CNFIS-FDI-2019-0717, beneficiar: UPIT, anul: 2019, domeniul stiintific: FDI, valoare: 164000.00, 2019, (TC_1_2019_DEFS)

 

Performanţe naţionale ale sportivilor antrenaţi sau asistaţi ştiinţific prin centrul de cercetare

(Campionate Naţionale - locurile 1 - 3)

Nr. crt.

Competiţia/proba

Performanța obținută

Loc de desfășurare

Studenti coordonati

Membri CCPU

1

Campionat  Național Universitar Baschet 3x3 -Masculin

Loc I

București

 

Leonard Fleancu

Florin Cojanu

2

Campionat Național Universitar Baschet 3x3 -Feminin

Loc I

București

 

Leonard Fleancu

Florin Cojanu

3

Campionat Național Universitar Baschet 5x5 - Feminin

Loc I

Pitești

 

Leonard Fleancu

Florin Cojanu

4

Campionat Național Universitar Baschet 5x5 -  Masculin

Loc I

Pitești

 

Leonard Fleancu

Florin Cojanu

5

Campionatul Național Universitar de Handbal  - Feminin

Loc I

Piteşti

 

Mihăilă Ion

Popescu Corina

6

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc I

Piteşti

Neagoe Andre – 100m

 

Mihăilescu Liviu

7

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc I

Piteşti

Neagoe Andrei - 200m

 

Mihăilescu Liviu

8

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc I

Piteşti

Aniţei Georgiana – Triplusalt

 

Mihăilescu Liviu

9

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc I

Piteşti

Lazăr Fazecaş Bianca – Aruncarea ciocanului

 

Mihăilescu Liviu

10

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc I

Piteşti

Toader Rareş –

Aruncarea greutăţii

 

Mihăilescu Liviu

11

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc I

Piteşti

Cojan Irinel –

Săritura cu prăjina

 

Mihăilescu Liviu

12

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc II

Piteşti

Nichituş Pavel – 400mg

Mihăilescu Liviu

13

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

 

 

Dan Elena Violeta – 3000m obs

Mihăilescu Liviu

14

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc II

Piteşti

Aniţei Georgiana –

Săritura în lungime

Mihăilescu Liviu

15

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc II

Piteşti

Tache Alexandru – Triplusalt

Mihăilescu Liviu

16

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc II

Piteşti

Toader Rareş –

Aruncarea discului

Mihăilescu Liviu

17

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc II

Piteşti

Toader Rareş –

Aruncarea ciocanului

Mihăilescu Liviu

18

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc II

Piteşti

Păcioianu Mihai,Glişcă Marian, Nichituş Pavel, Tache Alexandru -

Ştafetă 4 x100m

Mihăilescu Liviu

19

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc II

Piteşti

Păcioianu Mihai –

Săritura cu prăjina

Mihăilescu Liviu

20

Campionatul Naţional Universitar de Atletism

Loc III

Piteşti

Cojan Irinel –

Aruncarea suliței

Mihăilescu Liviu

21

Campionat Național Universitar Judo Echipe

Loc III

Sibiu

Universitatea din Pitesti

Rosu Daniel

22

Campionat Național Universitar Universitar Schi

Loc III

Poiana Brasov

Daragiu Alexandru, an II, SPM

Rosu Daniel, Mateescu Adriana

23

Campionat Național Universitar Universitar Judo, cat 52 kg, Feminin

Loc II

Sibiu

Stere Elena

Rabolu Emilian,

Rosu Daniel

24

Campionat Național Universitar Universitar Judo, cat 57 kg, Feminin

Loc III

Sibiu

Truică Diana Stefania

 

Rabolu Emilian,

Rosu Daniel

25

Campionat Național Universitar Universitar Judo, cat 60 Kg, Masculin

Loc III

Sibiu

Boeru George

Rabolu Emilian,

Rosu Daniel

26

Campionat Național Universitar Universitar Judo, cat 66 kg. Masculin

Loc III

Sibiu

Albu Alin

Rabolu Emilian,

Rosu Daniel

27

Campionat Național Universitar Universitar Judo, cat 90 kg. Masculin

Loc II

Sibiu

Rotaru Rares

Rabolu Emilian,

Rosu Daniel

28

Campionat Național Universitar Universitar Judo, cat 81 kg. Masculin

Loc III

Sibiu

Stoica Adrian

Rabolu Emilian,

Rosu Daniel

 

Proiecte sau granturi de dezvoltare instituțională

 

Nume Proiect/grant

Contractant

 

Valoare

Loc de desfășurare/perioada

Membri CCPU

1

Proiect ,,ADOPTĂ UN REFUGIU”

MEN/24536/14.01.2019

OMEN3111/29.01.2018

 

 

 

9750 lei

Muntii Fagaras/mai 2019

Rosu Daniel-Director proiect

Stefanica Valentina -membru proiect

Enache Sebastian- membru proiect

2

Proiect ,,BOBOC CAMP”

MEN/24536/14.01.2019

OMEN3111/29.01.2018

 

 

 

 

15750 lei

Bughea de Sus, Jud Arges, Pensiunea Casa Bella/ septembrie 2019

Rosu Daniel-Director proiect

Stefanica Valentina-membru proiect

Cojanu Florin-membru proiect

Enache Sebastian- membru proiect

Enache Carmen- membru proiect

Contracte de cercetare derulate cu mediul socio-economic - servicii oferite la solicitarea unor instituții, structuri, organizații, pe baza de raport

 1. Contract de prestări servicii de asistenţă şi cercetare ştiinţifică încheiat între S.C. Quick COMARF Business S.R.L. şi Universitatea din Piteşti - Şcoala Doctorală în domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice - Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, nr. înregistrare 2764/12.12.2018 - 1882/13.12.2018

            Echipa de cercetare: Mihai Ilie; Hristache Diana; Mihăilescu Liviu; Prioteasa Adela

            Valoare: 1500 lei

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.