Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

BURSE  2021-2022 - sem II

ANUNT:

BENEFICIARII BURSELOR DE PERFORMANTA SI MERIT TREBUIE SA TRIMIA CEREREA COMPLETATA PANA IN DATA DE 25.03.2022 ORA 14.00.

CERERILE POT FI TRIMISE  PE ADRESA DE MAIL A FIECAREI SECRETARE CARE GESTIONEAZA PROGRAMUL DE STUDIU SAU IN SECRETARIAT .

PENTRU STUDENTII CARE NU AU CONTURI IN CARE POT FI  VIRATE BURSELE POT  DESCHIDE CONT LA BCR SAU BRD.

BURSE DE PERFORMANTA 2021-2022 - sem II

BURSE DE MERIT 2021-2022 - sem II

BURSE SOCIALE 2021-2022 - sem II

Depunerea contestatiilor se va face in perioada 21.03-23.03.2022 la secretariatul FMT in cadrul programului cu studentii, sau la adresele de mail: cristina.onescu@upit.ro sau rodica.niculescu@upit.ro

Perioada de depunere a documentelor pentru bursele de ajutor social, bursele de ajutor social ocazional, bursele speciale cultural artistice si sportive, bursele din venituri proprii este 21 februarie - 11 martie 2022 (primele 15 zile lucratoare de la inceperea sem.II al anului universitar 2021-2022). Documentele se vor depune fizic la secretariatul facultatii. Pentru semestrul II se vor lua in calcul veniturile nete ale membrilor familiei aferente lunilor noiembrie, decembrie 2021, ianuarie 2022. La calculul venitului pe membru de familie se tine seama de venitul minim net pe economie care este de 1386 lei/luna pentru lunile noiembrie si decembrie, respectiv 1524 lei/luna - pentru luna ianuarie 2022.

Calendar de acordare a burselor:

- Analiza cererilor si adosarelor de bursa sociala de catre Comisiile de acordare a burselor la nivel de facultate: 14.03-18.03.2022

- Afisarea listelor cu studentii beneficiari de bursa: 18.03.2022

- Depunerea contestatiilor: 21.03-23.03.2022

- Afisarea rezolutiilor la contestatii: 28.03.2022

- Afisarea listelor finale cu studentii beneficiari de bursa: 29.03.2022

- Transmiterea listelor finale catre Comisia de burse pe universitate: 29.03.2022

Programul de depunere a dosarelor: luni, marti, miercuri, joi, vineri intre orele 13.00 - 15.00 la sediul FMT

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT - UPIT-2021-2022-editia2-rev1

BURSE  2021-2022 - sem I

BURSE DE PERFORMANTA 2021-2022 - sem I

BURSE DE MERIT 2021-2022 - sem I - dupa contestatii

BURSE SOCIALE 2021-2022 - sem I

 

Studentii care beneficiaza de burse de performanta si merit trebuie sa depuna cererea atasata pana miercuri, 27 octombrie, ora 14.00 la adresele: cristina.onescu@upit.ro (AR, ITT, STM, IAMD, ML, IMFP, TSR) si mihaela.popescu@upit.ro (IEI, TCM).

Studentii beneficiari ai burselor trebuie sa aiba cont la BRD sau BCR si sa trimita un extras de cont (cei care nu au facut acest lucru, inca) pe adresele de mail de mai sus.

Asteptam contestatiile la adresele de mail: rodica.niculescu@upit.ro si cristina.onescu@upit.ro. Termenul de depunere a contestațiilor este marti, 26 octombrie 2021, ora 20.00. Documentul trebuie să conțină datele de identificare ale contestatarului (nume, prenume, specializare, an, grupă, număr de tefefon sau adresă de mail) și motivul care stă la baza contestației.

Perioada de depunere a documentelor pentru bursele de ajutor social, bursele de ajutor social ocazional, bursele speciale cultural artistice si sportive, bursele din venituri proprii este 01-21 octombrie 2021 (primele 15 zile lucratoare de la inceperea sem.I al anului universitar 2021-2022). Documentele se vor depune fizic la secretariatul facultatii. Pentru semestrul I se vor lua in calcul veniturile nete ale membrilor familiei aferente lunilor iunie, iulie, august 2021. La calculul venitului pe membru de familie se tine seama de venitul minim net pe economie care este de 1386 lei/luna.

Programul de depunere a dosarelor: luni, marti, miercuri, joi, vineri intre orele 13.00 - 15.00 la sediul FMT

Metodologie de acordare a   burselor_FMT-2021-2022

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT - UPIT-2021-2022

 

 

Burse NUCLEARELECTRICA

BURSE  2020-2021 - sem II

BURSE PERFORMANTA SI MERIT 2020-2021 - sem II - dupa contestatii

BURSE SOCIALE 2020-2021 - sem II

Asteptam contestatiile la adresele de mail: rodica.niculescu@upit.ro si cristina.onescu@upit.ro. Termenul de depunere a contestațiilor este joi 01 aprilie 2021, ora 16.00. Documentul trebuie să conțină datele de identificare ale contestatarului (nume, prenume, specializare, an, grupă, număr de tefefon sau adresă de mail) și motivul care stă la baza contestației.

Studentii care beneficiaza de burse de performanta si merit trebuie sa depuna cererea atasata pana luni, 05 aprilie, ora 12.00 la adresele: cristina.onescu@upit.ro (AR, TCM, CMPA), melania.necula@upit.ro (ITT, STM, IAMD, ML, IMFP, TSR) si carmen.stan@upit.ro (IEI) sau sa o aduca personal la secretariat zilnic, in intervalul orar 13.00 - 15.00.

Formular Cerere burse performanta_merit

DOCUMENTATIE NECESARA PENTRU OBTINEREA BURSEI IN SEM II 2021

Programul de depunere a dosarelor: marti, miercuri, joi intre orele 13.00 - 16.00 la sediul FMT

Perioada de depunere a documentelor pentru bursele de ajutor social, bursele de ajutor social ocazional, bursele speciale cultural artistice si sportive, bursele din venituri proprii este 01-19 MARTIE 2020 (primele 15 zile lucratoare de la inceperea sem.Ii al anului universitar 2020-2021). Documentele se vor depune fizic la secretariatul facultatii. Pentru semestrul I I se vor lua in calcul veniturile nete ale membrilor familiei aferente lunilor NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020 SI IANUARIE 2021. La calculul venitului pe membru de familie se tine seama de venitul minim net pe economie care este de 1359 lei/luna.

Studentii de la TCM vor lua legatura cu doamna Onescu Cristina; studentii de la IEI vor lua legatura cu doamna Carmen Stan  . Pentru studentii de la celelalte programe nu se schimba secretara.
 

BURSE  2020-2021 - sem I

ANUNT

Listele afisate sunt cele finale, refacute dupa contestatii.

Studentii care beneficiaza de burse de performanta si merit trebuie sa depuna cerere pana joi, 5 noiembrie, orele 16.00 la adresele: cristina.onescu@upit.ro (AR, TCM, CMPA) si   melania.necula@upit.ro (ITT, IEI, STM, IAMD, ML, IMFP, TSR). Pe cerere trebuie trecut si codul IBAN.

Studentii care beneficiaza de bursa sociala pentru prima data, sunt rugati sa transmita codul IBAN pana joi, 5 noiembrie, orele 16.00 a adresele: cristina.onescu@upit.ro (AR, TCM, CMPA) si   melania.necula@upit.ro (ITT, IEI, STM, IAMD, ML, IMFP, TSR).

 

Conform Hotararii din 15.10.2020 privind acordarea burselor pentru sem 1 2020-2021, punctul 3:

- Bursele, ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la UPIT, se plătesc prin virament în conturile de card ale acestora;

- Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești cu următoarele societăți bancare: BCR și BRD.

 

Asteptam contestatiile la adresele de mail: rodica.niculescu@upit.ro si cristina.onescu@upit.ro. Termenul de depunere a contestațiilor este luni 02 noiembrie 2020. Documentul trebuie să conțină datele de identificare ale contestatarului (nume, prenume, specializare, an, grupă, număr de tefefon sau adresă de mail) și motivul care stă la baza contestației.

BURSE PERFORMANTA SI MERIT 2020-2021 - sem I

BURSE SOCIALE 2020-2021 - sem I

ANUNT - burse semestrul I_2020-2021

Perioada de depunere a documentelor pentru bursele de ajutor social, bursele de ajutor social ocazional, bursele speciale cultural artistice si sportive, bursele din venituri proprii este 01-21 octombrie 2020 (primele 15 zile lucratoare de la inceperea sem.I al anului universitar 2020-2021). Documentele se vor depune fizic la secretariatul facultatii. Pentru semestrul I se vor lua in calcul veniturile nete ale membrilor familiei aferente lunilor iunie, iulie, august 2020. La calculul venitului pe membru de familie se tine seama de venitul minim net pe economie care este de 1346 lei/luna.

DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII UNEI BURSE DE AJUTOR SOCIAL SEM I 2020-2021

CERERILE PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA SEM I 2020-2021: Anexa 4-Regulament burse cu GDPR ;     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE BURSE;    Formular Cerere burse performanta_merit_ajutor social_ajutor social ocazional

PROGRAMUL DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSA SOCIALA: MARTI, MIERCURI, JOI intre orele 15.00 - 16.00 numai dupa o programare telefonica facuta la secretara programului de studii, in corpul T la parter (T017- la geam). Studentii de la TCM vor lua legatura cu doamna Onescu Cristina; studentii de la IEI vor lua legatura cu doamna Necula Melania. Pentru studentii de la celelalte programe nu se schimba secretara.

Metodologie privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenţă şi master la FMT-valabila-2020-2021

PROGRAM "EURO 200" pe anul 2020

CONTINUTUL DOSARULUI

Model CERERE - "EURO 200"

CALENDAR "EURO 200"

Sunt eligibili studenții cu vârsta până în 26 de ani, cu minim 45 de credite acumulate în anul precedent, al căror venit brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/lună.

Cererea scanată se trimite până la data de 17 aprilie, ora 12, pe adresa   alin.rizea@upit.ro

 

 

ANUNT

Cererile pentru bursele de performanta si merit se vor transmite pe mail-ul secretarei programului de studii pe care il urmati. Termenul de depunere este 15 aprilie.

Formular CERERE burse performanta_merit_ajutor social

 

BURSE SOCIALE 2019-2020 - sem II

Au fost afisate listele provizorii cu beneficiarii celor 2 categorii de burse:  de performanta si de merit. Pentru burse sociale au fost depuse 78 de dosare si au fost aprobate 76. In cazul celor doua dosare neaprobate se depasesc veniturile.

Asteptam contestatiile la adresele de mail: rodica.niculescu@upit.ro si cristina.onescu@upit.ro. Conform planificarii, termenul de depunere a contestațiilor este 01 – 03 aprilie. Documentul trebuie să conțină datele de identificare ale contestatarului (nume, prenume, specializare, an, grupă, număr de tefefon sau adresă de mail) și motivul care stă la baza contestației.

 

BURSE 2019-2020 - sem II

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA  BURSEI SOCIALE SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII  ÎN PERIOADA 17.02.2020 - 06.03.2020.