Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - http://www.aracis.ro/

 

Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobată prin HG 1418 din 11 Oct 2006

link: http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proceduri/Metodologie_de_evaluare_externa.pdf

 

Evaluatori ARACIS

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu Niţu – domeniul Inginerie şi Management

 

Organizarea activităţilor privind Managementul Calităţii şi Managementul Riscurilor

în cadrul Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial

 

Direcţii de acţiune

–        organizarea bazei de date specifice fiecărui program de studiu, care să permită autoevaluarea calităţii;

–        evaluarea resurselor de învăţare şi sprijinului oferit studenţilor în formarea lor, specifice fiecărui program de studiu;

–        monitorizarea programelor de studiu coordonate de departament;

–        publicarea periodică a unor materiale informative cu privire la calitatea programelor de studiu în http://www.upitmedia.ro/

 

Activităţi specifice

Evaluare discipline de studiu

- câte două discipline pe fiecare semestru de studii, având titulari din fiecare colectiv al departamentului.

Colectarea, verificarea şi arhivarea fişelor de disciplină

Evaluare periodică cadre didactice

- câte un cadru didactic din fiecare colectiv al departamentului.

Evaluarea îndeplinirii de cadrele didactice a cerinţelor ARACIS

- analiza acoperirii activităţilor didactice cu materiale proprii;

- evaluarea activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice în domeniul disciplinelor din post.

Analiză pregătire studenţi:

- analiză privind pregătirea studenţilor de la programele de studii coordonate de departament şi la disciplinele din comenzi prin prisma rezultatelor obţinute în sesiunea din iarnă;

- analiză privind îndrumarea studenţilor de la programele de studii coordonate de departament;

- analiza pregătirii studenţilor de la programele de studii de licenţă / master prin prisma rezultatelor obţinute în anul universitar precedent.

Finalizare studii

- analiză privind stadiul organizării stagiilor de practică pentru finalizarea studiilor de licenţă;

- analiză privind stadiul derulării Proiectelor de Diplomă de la programele de studii de licenţă;

- analiză privind finalizarea studiilor de licenţă;

- analiză privind finalizarea studiilor de master.

Analiza gradului de dezvoltare a resurselor umane din cadrul departamentului

 

Proceduri specifice Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial

 

PO_DFMI_01_2013 - Procedura privind evaluarea activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice în domeniul disciplinelor din post

Scop - Procedura prezintă modalitatea de evaluare a îndeplinirii cerinţelor ARACIS privind desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică.

PO_DFMI_02_2013 - Procedura privind acoperirea activităţilor didactice cu material propriu

Scop - Procedura prezintă modalitatea de evaluare a îndeplinirii gradului de acoperire a disciplinelor din planurile de învăţământ ale programelor de studiu, coordonate de Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial, cu materiale didactice proprii.

PO_DFMI_03_2013 - Procedura privind publicarea materialelor didactice cu ISBN

Scop - Procedura prezintă modalitatea de informare privind materiale didactice propuse spre publicare cu ISBN.

PO_DFMI_04_2013 - Procedura privind raportarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice

Scop - Scopul acestei proceduri este de a prezenta modalităţile de raportare, sintetizare şi analiză a activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice.

 

Responsabil cu Calitatea Învăţământului la nivel de Departament,

Şl.dr. ing. Nadia Belu

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.