Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - http://www.aracis.ro/

Legislație privind asigurarea calității

https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/prorectori/calitatea-invatamantului/centrul-pentru-managementul-calitaii-i-programe-universitare/managementul/legislaie-privind-asigurareacalitaii

Evaluatori ARACIS

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu Niţu – domeniul Inginerie şi Management

Organizarea activităţilor privind Asigurarea Calității în cadrul Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial

Direcţii de acţiune

  • organizarea bazei de date specifice fiecărui program de studiu, care să permită autoevaluarea calităţii;
  • evaluarea resurselor de învăţare şi sprijinului oferit studenţilor în formarea lor, specifice fiecărui program de studiu;
  • monitorizarea programelor de studiu coordonate de departament;
  • monitorizarea feed-back-ului de la studenții absolvenți și angajatori, privind structura și calitatea prestației educaționale și îmbunătățirea acesteia în consecință;
  • publicarea periodică a unor materiale informative cu privire la calitatea programelor de studiu.

 

Activități specifice

Evaluare discipline de studiu

Colectarea, verificarea şi arhivarea fișelor de disciplină

Evaluare periodică cadre didactice

Evaluarea îndeplinirii de cadrele didactice a cerințelor ARACIS

- analiza acoperirii activităților didactice cu materiale proprii;

- evaluarea activității științifice a cadrelor didactice în domeniul disciplinelor din post.

Analiză pregătire studenţi:

- analiză privind pregătirea studenţilor de la programele de studii coordonate de departament şi la disciplinele din comenzi prin prisma rezultatelor obţinute în sesiunea din iarnă;

- analiză privind îndrumarea studenţilor de la programele de studii coordonate de departament;

- analiza pregătirii studenţilor de la programele de studii de licenţă / master prin prisma rezultatelor obţinute în anul universitar precedent.

Finalizare studii

- analiză privind stadiul organizării stagiilor de practică pentru finalizarea studiilor de licenţă;

- analiză privind stadiul derulării Proiectelor de Diplomă de la programele de studii de licenţă;

- analiză privind finalizarea studiilor de licență și master.

Analiza gradului de dezvoltare a resurselor umane din cadrul departamentului

 

Proceduri / Metodologii specifice Departamentului de Fabricație şi Management Industrial

PO-FMT-DFMI-01- Procedură operațională privind evaluarea activității ştiinţifice a cadrelor didactice în domeniul disciplinelor din post

Scop - Procedura prezintă modalitatea de evaluare a îndeplinirii cerinţelor ARACIS privind desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică.

MET-FMT-DFMI-01- Metodologie privind organizarea şi desfășurarea activității de practică la programele de studii T.C.M. şi I.E.I.

Scop - Metodologia stabilește cadrul general de organizare şi desfășurare a practicii studenților în Departamentul de Fabricație și Management Industrial, la programele de studii T.C.M. și I.E.I.

MET-FMT-DFMI-02- Metodologie privind repartizarea temelor proiectelor de diplomă / lucrărilor de disertație

Scop – Metodologia stabilește cadrul privind procesul de repartizare a temelor proiectelor de diplomă / lucrărilor de disertație pentru programele de studii coordonate de departament.

MET-FMT-DFMI-03- Metodologie privind acoperirea activităților didactice cu material propriu și evaluarea materialelor de învățare

Scop – Metodologia prezintă modalitatea de evaluare a îndeplinirii gradului de acoperire a disciplinelor din planurile de învăţământ ale programelor de studiu, coordonate de Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial, cu materiale didactice proprii.

PO-FMT-DFMI-02 - Procedură operațională privind evaluarea unei discipline de studiu

Scop - Procedura va fi aplicată în scopul creșterii calității procesului educațional prin evaluarea periodică a fiecărei discipline din planul de învățământ aferent unui program de studii.

 

Responsabil de Calitate la nivelul Departamentului,

Conf. dr. ing. Nadia Belu


 

 
 
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.