Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Legislaţie europeană

1. Convenţii, declaraţii şi comunicate privind Procesul Bologna - http://www.aracis.ro/documente-internationale/

2. Comunicatul de la Bergen  mai 2005

3. ENQA Standards Guide lines report

4. Cadrul European al Calificarilor

 

Legislație națională

1. Legea educatiei nationale nr.1 din 2011 - actualizata 2020

2. OUG nr. 75 din 2005 privind asidurarea calitatii educationale - actualizata

3. OMEC nr. 3928 din 2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior

4. Anexe la OMEC nr. 3928 din 2005

5. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

6. Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare - actualizata

7. OMEC nr. 3235 din 2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă

8. H.G. nr.404 din 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat

9. ORDIN Nr. 5146/2019 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile

10. OMECTS nr 5703 din 2011_implementarea CNCIS

11. OM nr  657 din 2014 privind Regulamentul actelor de  studii

12. HG nr.607 din 2014 privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului I - studii universitare de licenta

13. HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2016privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II -studii universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare oferite comasat 

14.  HG nr. 299 din 2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor programelor de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2020-2021

15.  HG nr. 297 din 2020 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate pentru anul universitar 2020-2021

16. HOTĂRÂRE Nr. 577 din 9 august 2017privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014 -2015, 2015 -2016 şi 2016 -2017

17. Legea nr.319 din 2003  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

18. OM nr.4492 din 2005 privind etica profesionala in universitati

19. ORDIN Nr. 3131 din 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

20. OM nr.3955 din 2008 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor universitare de licenta si masterat

21. Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică din 02.05.2017 (Ordinul nr. 3850/2017) – actualizată 2018

22. Ordinul nr. 1151/4115/2018 din 9 martie 2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare

22. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naționale cu toate modificările și completările ulterioare

Legislație ANC

1. ORDIN Nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional alCalificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) – actualizat 2019

2. Ordinul ministrului educației naționale nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior – actualizat 2020

3. Ordinul nr. 3063/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019

4. Ordinul nr. 6.100 din 2 decembrie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

 

Legislație ARACIS

Metodologie de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a ARACIS

1. Hotărârea nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior actualizată 2018

2. Hotărârea nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologie de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

3. Ordinul Ministrului Educației și Cercetăriinr. 3200 din 7 februarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

4. Precizari suplimentare în legătură cu depunerea la ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare ale programelor de studii universitare de licenţă si masterat în vederea autorizarii provizorii/acreditarii/evaluarii periodice

5. Tarife ARACIS

4. HG-369-2013 -metodologie acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate

5. Proceduri privind acreditarea/ evaluarea periodica a domeniilor de studii universitare de master 

6. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior (2006) cu modificările și completările ulterioare

7. Ghid privind întocmirea Raportului de Evaluare Internă în vederea evaluării externe a unui program de studii universitare de licență

8. Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.