Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - http://www.aracis.ro/

 

Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobată prin HG 1418 din 11 Oct 2006

link: http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proceduri/Metodologie_de_evaluare_externa.pdf

 

Evaluatori ARACIS

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu Niţu – domeniul Inginerie şi Management

 

Organizarea activităţilor privind Managementul Calităţii şi Managementul Riscurilor

în cadrul Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial

 

Direcţii de acţiune

–        organizarea bazei de date specifice fiecărui program de studiu, care să permită autoevaluarea calităţii;

–        evaluarea resurselor de învăţare şi sprijinului oferit studenţilor în formarea lor, specifice fiecărui program de studiu;

–        monitorizarea programelor de studiu coordonate de departament;

–        publicarea periodică a unor materiale informative cu privire la calitatea programelor de studiu în http://www.upitmedia.ro/

 

Activităţi specifice

Evaluare discipline de studiu

- câte două discipline pe fiecare semestru de studii, având titulari din fiecare colectiv al departamentului.

Colectarea, verificarea şi arhivarea fişelor de disciplină

Evaluare periodică cadre didactice

- câte un cadru didactic din fiecare colectiv al departamentului.

Evaluarea îndeplinirii de cadrele didactice a cerinţelor ARACIS

- analiza acoperirii activităţilor didactice cu materiale proprii;

- evaluarea activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice în domeniul disciplinelor din post.

Analiză pregătire studenţi:

- analiză privind pregătirea studenţilor de la programele de studii coordonate de departament şi la disciplinele din comenzi prin prisma rezultatelor obţinute în sesiunea din iarnă;

- analiză privind îndrumarea studenţilor de la programele de studii coordonate de departament;

- analiza pregătirii studenţilor de la programele de studii de licenţă / master prin prisma rezultatelor obţinute în anul universitar precedent.

Finalizare studii

- analiză privind stadiul organizării stagiilor de practică pentru finalizarea studiilor de licenţă;

- analiză privind stadiul derulării Proiectelor de Diplomă de la programele de studii de licenţă;

- analiză privind finalizarea studiilor de licenţă;

- analiză privind finalizarea studiilor de master.

Analiza gradului de dezvoltare a resurselor umane din cadrul departamentului

 

Proceduri specifice Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial

 

PO_DFMI_01_2013 - Procedura privind evaluarea activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice în domeniul disciplinelor din post

Scop - Procedura prezintă modalitatea de evaluare a îndeplinirii cerinţelor ARACIS privind desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică.

PO_DFMI_02_2013 - Procedura privind acoperirea activităţilor didactice cu material propriu

Scop - Procedura prezintă modalitatea de evaluare a îndeplinirii gradului de acoperire a disciplinelor din planurile de învăţământ ale programelor de studiu, coordonate de Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial, cu materiale didactice proprii.

PO_DFMI_03_2013 - Procedura privind publicarea materialelor didactice cu ISBN

Scop - Procedura prezintă modalitatea de informare privind materiale didactice propuse spre publicare cu ISBN.

PO_DFMI_04_2013 - Procedura privind raportarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice

Scop - Scopul acestei proceduri este de a prezenta modalităţile de raportare, sintetizare şi analiză a activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice.

 

Responsabil cu Calitatea Învăţământului la nivel de Departament,

Şl.dr. ing. Nadia Belu

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.