Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ȘCOALA DOCTORALĂ "INGINERIA AUTOVEHICULELOR"

 

În cadrul Universităţii din Piteşti  funcţionează Școala Doctorală "INGINERIA AUTOVEHICULELOR", cu programe de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Ingineresti, domeniul Inginerie aerospaţială, a autovehiculelor şi a transporturilor .

Școala Doctorală "INGINERIA AUTOVEHICULELOR" este un organism deliberativ alcătuit din cadre didactice şi cercetători conducători de doctorat, precum şi un reprezentant al doctoranzilor.

Școala Doctorală "INGINERIA AUTOVEHICULELOR" coordonează activitatea conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor din facultate, hotărârile devenind obligatorii după aprobarea acestora.

 

DOMENII DE DOCTORAT ȘI CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

DOCTORAT - Ingineria Autovehiculelor (3 ani)

prof.univ.dr.habil.ing. Dinel POPA (Universitatea din Piteşti), (Curriculum Vitae)

prof.univ.dr.ing. Ion TABACU (Universitatea din Piteşti), (Curriculum Vitae)

prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE (Universitatea din Piteşti), (Curriculum Vitae)

prof.univ.dr.habil.ing. Adrian CLENCI (Universitatea din Piteşti), (Curriculum Vitae)

prof.univ.dr.habil.ing. Ştefan TABACU (Universitatea din Piteşti), (Curriculum Vitae)

prof.univ.dr.habil.ing. Liviu MIHON (Universitatea Politehnica Timişoara),  (Curriculum Vitae)

 

ANUNȚ ADMITERE 2023

Colocviul de admitere se va desfășura la data de 12 SEPTEMBRIE 2023, la 17.00, in sala T011 (corpul T, str. Targu din Vale, nr. 1) / https://goo.gl/maps/y8Any77Rfbg4duYH8

Informatii generale referitoare la procesul de admitere in cadrul Universitatii Nationale de Sttinta si Tehnologie "Politehnica" Bucuresti - Centrul Universitar Pitesti sunt disponibile la adresa https://www.upitmedia.ro/info-admitere/2023/

Înmatricularea se va desfășura la data de 18 SEPTEMBRIE, intervalul orar 9.00-13.00 și 21 SEPTEMBRIE, intervalul orar 10.00-13.00 la sediul Facultății de Mecanica si Tehnologie, sala T402.

Bibliografia necesară pentru Concursul de admitere este disponibila pentru consultare.

Fişa de evaluare a candidatului poate fi consultată aici. Aspecte care vor fi evaluate de catre comisia de concurs sunt indicate in fisa.

 

STRUCTURA

Consiliul Scolii doctorale:

prof.univ.dr.habil.ing. Dinel POPA (preşedinte)

prof.univ.dr.habil.ing. Adrian CLENCI (membru)
prof.univ.dr.habil.ing. Ştefan TABACU (membru)
drd.ing. Ana BADEA (student doctorand)

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calității Școala Doctorală „Ingineria Autovehiculelor” (CEAC - SDIA)

prof.univ.dr.habil.ing. Adrian CLENCI (preşedinte)

prof.univ.dr.ing. Ion TABACU (membru)

prof.univ.dr.habil.ing. Ştefan TABACU (membru)

drd. ing. Ana BADEA (student doctorand)

dr.ing. Niculae BOICEA, Dacia Renault (reprezentant mediu socio-economic)

 

CONȚINUTUL PROGRAMELOR DE STUDII

Plan de învățământ (pentru ciclul de studii 2021-2024)

Plan de învățământ (pentru ciclul de studii 2022-2025)

Fișe de disciplină

 

REGULAMENTE si METODOLOGII

Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti

Procedură privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Pitești (UPit) a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Procedură operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea din Pitești a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Procedură de susținere a tezei de doctorat

Metodologia de finalizare studii doctorale si susținere a tezei de doctorat in cadrul Universității din Pitești inclusiv in situații de urgenta

Metodologie privind susținerea  tezei de abilitare si afilierea la o Scoală doctorala in cadrul Universității din Pitești inclusiv in situații de urgenta

Regulament privind sustinerea tezei de abilitare si afilierea la scoala doctorala "Ingineria Autovehiculelor" (aprobată prin Hotărârea CS al SD “Ingineria Autovehiculelor” la data de 16.09.2022)

 

Anunțuri susținere publică

Teze de doctorat

CERCETARI ASUPRA SUSPENSIILOR ACTIVE -STUDIU DE CAZ: AUTOTURISME elaborată de domnul ing.Sorin MARCU , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR. Susținerea publică va avea loc în data de 24.02.2023, ora 1100, la BIblioteca Universității din Pitești, corp I, str. Targu din Vale nr. 1, Universitatea din Piteşti.

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA IMPLEMENTĂRII CICLULUI MILLER-ATKINSON ASUPRA AERODINAMICII INTERNE A UNUI M.A.S. DE AUTOMOBIL elaborată de domnul ing. Mihai Stelian NICULAE, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR. Susținerea publică va avea loc în data de 09.12.2022, ora 1030,  la BIblioteca Universității din Pitești, corp I, str. Targu din Vale nr. 1, la  Universitatea din Piteşti.

CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR LA AUTOTURISME CA ELEMENTE DE SIGURANȚĂ elaborată de doamna NITA (NEGREA) Raluca Florentina, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică  online va avea loc în data de 18.11.2021, ora 0900,  la  Universitatea din Piteşti.

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR STRUCTURILOR CU PEREȚI SUBȚIRI ȘI UTILIZAREA ACESTORA CA DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ PENTRU AUTOMOBILE elaborată de domnul PREDOIU Constantin-Paul, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică  online va avea loc în data de 18.11.2021, ora 1030,  la  Universitatea din Piteşti.

STUDII ȘI CERCETĂRI ASUPRA CUPLĂRII SURSELOR DE PUTERE - STUDIU DE CAZ: AUTOVEHICULE, elaborată de domna DIACONU (TUDOR) Irina-Virginia, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR ; sustinerea publica va avea loc în data de 18.06.2020, la Facultatea de Mecanică și Tehnologie - Universitatea din Pitești, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 1100, sala T 309.

CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA DURATEI DE VIAȚĂ A UNUI PRODUS METALIC, FUNCȚIE DE PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR, TEHNOLOGIILE DE FABRICARE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE. APLICAȚIE: ANSAMBLUL BIELETĂ DE DIRECȚIE, elaborată de domnișoara SANDU Ionela Alina, în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR  în domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR ; sustinerea publica va avea loc în data de 18.06.2020, la Facultatea de Mecanică și Tehnologie - Universitatea din Pitești, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr. 1, ora 1300, sala T 309.

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND RECONSTRUCȚIA PARAMETRILOR CINEMATICI ȘI DINAMICI CARACTERISTICI ACCIDENTELOR RUTIERE DE TIPUL AUTOVEHICUL-PIETON elaborată de domnul PETRESCU Liviu,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2018,  ora 10, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala 309.

APLICAREA SOLUȚIILOR TEHNICE ALE INGINERIEI INVERSE ÎN INDUSTRIA DE AUTOMOBILE elaborată de domnul DIACONESCU-CĂRBUNESCU Claudiu,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 28.09.2018,  ora 12,  la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala  309.

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND REDUCEREA POLUĂRII FONICE PRODUSE DE AUTOVEHICULE PRIN ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE elaborată de domnul BOROIU Andrei Alexandru,  în vederea acordării  titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; susținerea publică va avea loc în data de 11.07.2017,  ora 9,30, la  Universitatea din Piteşti, în corpul T, situat în str. Târgu din Vale nr 1, sala T 309.

 

Teze abilitare

MOTOC Dana

Sustinerea publica va avea loc în data de 12.04.2021, ora 1100 .

MIHON Nicolae Liviu

Sustinerea publica va avea loc în data de 22.01.2020, ora 11, la Facultatea de Mecanică și Tehologie corpul A, sala Centrul de Cercetare - Ingineria Autovehiculelor

DUGULEANĂ Mihai

Sustinerea publica va avea loc în data de 11 iunie 2019 ora 13, la Facultatea de Mecanica si Tehnologie,  sala Centrul de Cercetare - Ingineria Autovehiculelor

GÎRBACIA Florin Stelian

Sustinerea publica va avea loc în  data de 11 iunie 2019   ora 10, la Facultatea de Mecanica si Tehnologie,  sala Centrul de Cercetare - Ingineria Autovehiculelor

CLENCI Adrian Constantin

Sustinerea publica va avea loc la data de 11 septembrie 2017, ora 09.00, corp I, în Sala de lectură a Bibliotecii Universitatii din Pitesti, Str. Târgu din Vale, nr.1

SOICA Adrian Ovidiu

 Sustinerea publica va avea loc la data de 30.11.2015 ora 11:00 la Centrul de Cercetare "Ingineria Automobilului"

TABACU Stefan

Sustinerea publica va avea loc la data de 01.06.2015 ora 10:30 la Centrul de Cercetare "Ingineria Automobilului"

VLASE Sorin

Sustinerea publica va avea loc la data de 01.06.2015 ora 10:30 la Centrul de Cercetare "Ingineria Automobilului"

 

STUDENTI DOCTORANZI

Lista studentilor doctoranzi inmatriculati la 01.11.2021.

 

Acces Baze de date online

https://www.e-nformation.ro/

 

Publicații

Buletin Științific – Seria Autovehicule Rutiere (ISSN: 1453-1100 / e-ISSN: 2601-0380)

Revista este indexata:

CrossRef:  https://search.crossref.org/?q=Automotive+Series+University+of+Pitesti

Index Copernicus: http://jml.indexcopernicus.com/search/details?id=28098

 

Laboratoare si Centre de Cercetare

Centrul de Cercetare "Ingineria Autovehiculelor"

Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese si Produse Inovative Destinate Industriei de Automobile (Crc&D-AUTO)

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.