Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE MOBILITĂȚILE STUDENȚEȘTI ERASMUS+

 

Criterii de eligibilitate:

 • studentul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești;
 • studentul poate aplica pentru o mobilitate Erasmus+ indiferent de domeniul său de studiu, dar să nu depășească durata de maximum 12 luni per ciclu de studiu;

 

Criterii de selecţie:

 • să aibă rezultate academice bune în toate sesiunile de examene anterioare;
 • să prezinte o scrisoare de intenţie (motivare a solicitării mobilităţii).

 

Sub îndrumarea coordonatorului ERASMUS+ la nivel de facultate (lista coordonatori), studenţii selectaţi vor completa dosarul de mobilitate care trebuie sa cuprindă: 

 

Documente la dosarul de selecție a studenților Erasmus+ (fișiere electronice în format Word, pdf, jpeg etc. ce vor fi trimise într-o arhivă cu numele studentului, pe mail-ul Coordonatorului Erasmus+ corespunzător):

 1. Copertă dosar (conținând numele și prenumele, facultatea, programul de studii, anul de studiu, telefon, e-mail, data);
 2. Cerere în care să se exprime opțiunile cu privire la stagiu (maxim 3);
 3. Curriculum Vitae în format Europass, actualizat;
 4. Scrisoare de intenție (maxim 1 pagină), în care să se precizeze obiectivele participării la un stagiu  Erasmus+, motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu Erasmus+  la o anumită instituție parteneră, preferinţa pentru o anumită ţară străină, ţeluri în cariera personală;
 5. Copie a cărții de identitate;
 6. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii;
 7. Adeverință care să ateste calitatea de student înmatriculat în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești;
 8. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja absolvite (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz). Documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului;
 9. Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către structurile specializate ale POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești sau de către o altă instituţie abilitată.
 10. Alte documente stabilite la nivel de facultate, care să vină în sprijinul obținerii mobilității. 

 

      Perioada de mobilitate

 

A. Înainte de mobilitate

 

Înainte de plecarea în mobilitate, studentul trebuie să aibă dosarul complet, care să conțină toate cele menționate anterior și să realizeze evaluarea inițială a testului lingvistic oferit de platforma OLS. După realizarea acestui test, studentul va primi un suport de curs. În momentul în care studentul va primi scrisoarea de invitație de la instituția parteneră și/ sau Anexa 1 semnată, Biroul Erasmus+ va întocmi contractul dintre student și POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești, prin care se asigură finanțarea mobilității. Contractul nu poate fi realizat fără cel puțin unul dintre aceste documente.

 

Pentru perioada mobilității, studentul va primi 80% din suma totală, restul de 20% fiind virați după depunerea tuturor documentelor menționate la subpunctul Încheierea mobilității.

 

B. În timpul mobilității

 

În timpul mobilității Erasmus+ pentru studiu/ plasament, participantul trebuie să frecventeze cursurile universității partenere, să participe la toate activitățile dedicate studenților Erasmus și să reprezinte POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești prin acțiuni de promovare, în măsura în care acestea sunt posibile. De asemenea, studentul trebuie să completeze, dacă este cazul, Anexa I, During the Mobility, care va fi transmisă electronic Biroului Erasmus+ al POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești.

 

În timpul desfășurării stagiului, studentul este obligat să acceseze cursul lingvistic online oferit de platforma OLS, principalul scop fiind îmbunătățirea nivelului de limbă străină.

 

C. Încheierea mobilității

 

La încheierea mobilității Erasmus+ pentru studiu/ plasament (K131, K171), studentul se va prezenta la Biroul Erasmus+ cu următoarele documente:

 • acordul de studiu în original (Learning Agreement for Student Mobility for Studies)/ acordul de formare în original (Learning Agreement for Student Mobility for Traineeship), semnat de responsabilii ambilor universități/ instituții;
 • foaia matricolă sau alte forme de evaluare pentru studiu/ certificatul de plasament (Traineeship Certificate) sau alte forme de evaluare care să ateste activitatea desfășurată în cadrul instituției partenere;
 • Certificatul Erasmus (Anexa V), care să respecte datele din contractul financiar încheiat între student și POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești;
 • Realizarea evaluării finale OLS;
 • Completarea chestionarului UE, transmis studentului pe mail.

 

Pentru informații legate de organizarea, derularea, monitorizarea și evaluarea mobilităților Erasmus+ studenții se pot adresa la:

 

BIROUL ERASMUS+

Corp B Central, etaj 1, camera I33

Targu din Vale, 1, 110040, Pitești 

www.upit.ro/international

Tel/Fax : +40 348 453 333

 

Persoană de contact

Ms. Ramona Elena TONEA

Responsabilitate

Referent Biroul Erasmus+, Manager KA131

Detalii de contact:

E-mail: ramona_elena.tonea@upb.ro, tel.: +40 348 453 333

 

Persoană de contact

Ms. Carmen Andreea BURCEA

Responsabilitate

Referent Biroul Erasmus+, Manager KA171

Detalii de contact:

E-mail: carmen.burcea3103@upb.ro, tel.: +40 348 453 333

 

 

Program de lucru cu publicul:

LUNI: 1000 - 1200

MARȚI: 1000 - 1200

MIERCURI: 1330 - 1530

JOI: 1000 - 1200

VINERI: 1000 - 1200

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.