Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Dorim să vă anunțăm că pe fondul noilor măsuri dispuse de autorități, se pot relua mobilitățile dinspre România către alte state, în ceea ce privește personalul universitar. Reiterăm faptul că mobilitățile se pot relua cu respectarea unor condiții, pe care le regăsiți la linkul: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/796. Pentru consultarea condițiilor de călătorie, vă rugăm să accesați site-ul MAE: https://www.mae.ro/travel-conditions.

 

Selecția din luna aprilie 2022 a studenților candidați pentru mobilități Erasmus+

 

Tot ce trebuie să știți despre mobilitățile studențești Erasmus+


PREZENTARE MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+

 

PLIANT ERASMUS

 

REZULTATE SELECȚIE MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ - NOIEMBRIE 2021

 

ERASMUS STUDENT CHARTER 2021-2027

 

ERASMUS STUDENT CHARTER

 

Ghid STUDENT ERASMUS ÎN VREMURI DE PANDEMIE - NOW WHAT? 


 

 

The list of academic fields/specialisations/disciplines for incoming students

 

Listă Acorduri Inter-instituționale Erasmus+

 

Regulament privind desfășurarea mobilităților Erasmus+ în UPIT

 

Regulament UPIT privind recunoașterea perioadelor de studii/plasament

Grila de echivalare a calificativelor și notelor obținute de către studenții care au studiat la universități din străinătate

 

Biroul ERASMUS+ funcționează în cadrul Centrului pentru Relații Internaționale (CpRI) al Universității din Pitești și este compus din:

 

Biroul ERASMUS+ vizează următoarele obiective specifice:

 

  • Întocmirea și depunerea aplicațiilor pentru proiectele instituționale de mobilitate (KA 103, KA107, CEEPUS etc.) în vederea obținerii finanțării;
  • Organizarea procesului de selecție a beneficiarilor de mobilități Erasmus+, în condițiile reglementate de Comisia Europeană;
  • Organizarea de sesiuni de informare/consiliere/feedback pentru studenții și personalul UPIT care doresc să beneficieze sau au beneficiat de Mobilități academice și profesionale;
  • Facilitarea contactelor cu instituțiile gazdă, în timp util, pentru o bună informare asupra facilităților și a programelor predare/formare/plasament;
  • Organizarea și monitorizarea modului de derulare a mobilităților academice și profesionale, atât a celor din Universitatea din Pitești, care efectuează o mobilitate în străinătate, cât și a celor din străinătate care efectuează o mobilitate la Universitatea din Pitești, în condițiile de calitate stipulate de Carta Erasmus pentru Învățământ Superior (Erasmus Charter for Higher Education);
  • Întocmirea documentației specifice în vederea recunoașterii rezultatelor învățării obținute în urma mobilităților pentru studenți și a echivalării perioadelor de studii/plasament în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 3223/2012, cu principiile Cartei Erasmus pentru Învățământ Superior aprobate de Comisia Europeană și în conformitate cu regulamentele proprii ale universității;
  • Sprijinirea reintegrării studenților beneficiari la întoarcerea din mobilitate;
  • Gestionarea contractelor de finanțare încheiate cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale pentru derularea mobilităților studenților și personalului;
  • Actualizarea permanentă a bazelor de date specifice (precum Mobility Tool, Study in Romania, website CpRI etc.);
  • Raportarea către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și către alte instituții abilitate, asupra proiectelor Erasmus+ de mobilitate;

 

Contact Biroul Erasmus+:

Referenți Erasmus:


Ana-Maria NICOLESCU
Address: Targu din Vale, 1, Room No. I33.
110040, Pitesti, Romania
Tel./Fax: +40348453333
E-mail: arina.nicolescu@upit.ro
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

Grup facebook pentru beneficiarii/candidatii Erasmus: https://www.facebook.com/groups/595500923990705/

 

Ramona Elena TONEA
Address: Targu din Vale, 1, Room No. I33.
110040, Pitesti, Romania
Tel./Fax: +40348453333
E-mail: ramona.tonea@upit.ro
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

Grup facebook pentru beneficiarii/candidatii Erasmus: https://www.facebook.com/groups/595500923990705/

 

Carmen Andreea BURCEA

Address: Targu din Vale, 1, Room No. I33.
110040, Pitesti, Romania
Tel./Fax: +40348453333
E-mail: carmen.oneata@upit.ro
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

Grup facebook pentru beneficiarii/candidatii Erasmus: https://www.facebook.com/groups/595500923990705/

 

Coordonator institutional Mobilitati Erasmus:

Lect. univ. dr. Maria MIROIU

Address: Targu din Vale, 1, Room No. I33.
110040, Pitesti, Romania
Tel./Fax: +40348453333
E-mail: 
maria.miroiu@upit.ro, maria.miroiu@gmail.com
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus

Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

 

Name of the institution: Universitatea din Pitesti ǀ English name: University of Pitesti ǀ Acronym: UPIT  ǀ PIC Code: 998268711 ǀ Erasmus Code: RO PITESTI01 ǀ ECHE: 50387-LA-1-2014-1-RO-E4AKA1-ECHE ǀ VAT Number: 4122183 ǀ Website & Email: http://www.upit.ro, rectorat@upit.ro, international@upit.ro
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.