Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Tot ce trebuie să știți despre mobilitățile studențești Erasmus+

 

Cine poate candida? Criterii de eligibilitate

 •  trebuie să fiți înmatriculați la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești;
 • puteți aplica pentru o mobilitate Erasmus+ indiferent de domeniul de studiu, dar să nu depășiti durata de maximum 12 luni per ciclu de studiu.

 

Ce înseamnă o mobilitate de studiu/plasament?

Mobilitatea de studiu permite studenților să petreacă o periodă cuprinsă între 2 si 12 luni, într-o altă țară, la o universitate parteneră, cu scopul de a studia.

Mobilitatea de plasament  este o perioadă de formare profesională, cuprinsă între 2 luni și 12 luni, petrecută într-o întreprindere sau organizație, cu scopul de a ajuta studenții să se adapteze la cerințele pieței de muncă, să  dobândeasca competențe specifice și experiență profesională.

 

Când se poate efectua mobilitatea?

Studii: în primul sau al doilea semestru, conform calendarului academic al universităţii gazdă. Studenții în an terminal pot efectua mobilitatea doar în primul semestru, deoarece cel de-al doilea este dedicat pregătirii lucrării de licență/disertație.

Plasament: în primul sau al doilea semestru, inclusiv pe durata vacanței de vară.

 

Care este valoarea sprijinului financiar?

Puteți primi un grant Erasmus+ care să vă acopere o parte dintre costurile de transport și de subzistență. Valoarea acestuia poate varia în funcție de costurile din țara de destinație. Pentru mobilitatile de studiu, sprijinul financiar lunar este de 540 EUR/600 EUR, iar pentru mobilitatile de plasament este de 690EUR/750EUR.

În calitate de student Erasmus+, veți fi scutit de taxele de școlarizare, de înscriere, de examinare și de acces la laboratoarele și librăriile universității gazdă.

 

Dacă am posibilități financiare reduse,  pot beneficia de o mobilitate Erasmus?

Conform prevederilor Ghidului Programului ERASMUS+, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești va  acorda un sprijin financiar suplimentar tuturor studenților selectați pentru stagii de studiu sau de plasament ERASMUS+ care îndeplinesc condițiile necesare obținerii unei burse sociale. Astfel, pe lângă grantul Erasmus, la o mobilitate de studiu sau de plasament, studenții ce provin din medii  defavorizate beneficiază de un supliment lunar de 250 EUR.

 

Cum pot participa?

Dupa consultarea listei cu locurile disponibile (o puteti gasi pe site-ul si pagina de facebook a facultatii), trebuie să vă alegeți trei optiuni, să vă întocmiți dosarul de candidatură și să luați legătura cu prodecanul responsabil cu internaționalizarea la nivel de facultate.

Informații suplimentare găsiți la  adresa web https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus, respectiv pe  paginile de Facebook Viața studențească – Universitatea din Pitești (https://www.facebook.com/UniversitateadinPitesti/) și International Relations, University of Pitești (https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/). 

 

Ce trebuie sa conțină dosarul de candidatură?

 1. Copertă dosar (conținând numele și prenumele, facultatea, programul de studii, anul de studiu, telefon, e-mail, data);
 2. Cerere în care să se exprime opțiunile cu privire la stagiu (maxim 3);
 3. Curriculum Vitae în format Europass, actualizat;
 4. Scrisoare de intenție (maxim 1 pagină), în care să se precizeze obiectivele participării la un stagiu  Erasmus+, motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu Erasmus+  la o anumită instituție parteneră, preferinţa pentru o anumită ţară străină, ţeluri în cariera personală;
 5. Copie a cărții de identitate;
 6. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii;
 7. Adeverință care să ateste calitatea de student înmatriculat în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești;
 8. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja absolvite (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz). Documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului;
 9. Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către structurile specializate ale POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești sau de către o altă instituţie abilitată.
 10. Declaraţie autentificată la notariat din care să reiasă faptul că nu se depășește durata de maximum 12 luni de mobilități Erasmus+/ciclu de studiu, indiferent de tipul mobilității, de forma de învăţământ sau de instituţia la care a mai fost înmatriculat;
 11. Alte documente stabilite la nivel de facultate, care să vină în sprijinul obținerii mobilității. 

 

Care sunt etapele derulării mobilității? Ce trebuie să fac eu și ce face Biroul Erasmus+?

Înainte de mobilitate

 Înainte de plecarea în mobilitate, studentul trebuie să aibă dosarul complet, care să conțină toate cele menționate anterior și să realizeze evaluarea inițială a testului lingvistic oferit de platforma OLS. După realizarea acestui test, studentul va primi un suport de curs. În momentul în care studentul va primi scrisoarea de invitație de la instituția parteneră și/ sau Anexa 1 semnată, Biroul Erasmus+ va întocmi contractul dintre student și POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești, prin care se asigură finanțarea mobilității. Contractul nu poate fi realizat fără cel puțin unul dintre aceste documente.

 Pentru perioada mobilității, studentul va primi 80% din suma totală, restul de 20% fiind virați după depunerea tuturor documentelor menționate la subpunctul Încheierea mobilității.

 În timpul mobilității

 În timpul mobilității Erasmus+ pentru studiu/ plasament, participantul trebuie să frecventeze cursurile universității partenere, să participe la toate activitățile dedicate studenților Erasmus și să reprezinte POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești prin acțiuni de promovare, în măsura în care acestea sunt posibile. De asemenea, studentul trebuie să completeze, dacă este cazul, Anexa I, During the Mobility, care va fi transmisă electronic Biroului Erasmus+ al POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești.

 În timpul desfășurării stagiului, studentul este obligat să acceseze cursul lingvistic online oferit de platforma OLS, principalul scop fiind îmbunătățirea nivelului de limbă străină.

 La încheierea mobilității

 La încheierea mobilității Erasmus+ pentru studiu/ plasament , studentul se va prezenta la Biroul Erasmus+ cu următoarele documente:

 • foaia matricolă sau alte forme de evaluare pentru studiu/ certificatul de plasament (Traineeship Certificate) sau alte forme de evaluare care să ateste activitatea desfășurată în cadrul instituției partenere;
 • Certificatul Erasmus (Anexa V), care să respecte datele din contractul financiar încheiat între student și POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești;
 • Realizarea evaluării finale OLS;
 • Completarea chestionarului UE, transmis studentului pe mail.

  

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.