Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

Selecția online din luna noiembrie 2020 a studenților - mobilități Erasmus+

 

Universitatea din Piteşti promovează accesul către mobilităţi, asigurând tuturor studenţilor și absolvenților candidaţi egalitatea şanselor în funcţie de sex, rasă, etnie, arii de studiu, ţară de destinaţie, nevoi speciale, condiţii socio-economice. Selecţia curentă se desfășoară  la nivelul facultăților. Pentru a se înscrie la concurs, fiecare candidat va trimite pe mail coordonatorului Erasmus+ corespunzător dosarul electronic individual de selecție, exprimându-și maximum 3 opţiuni.

 

Testimoniale despre mobilitățile studențești Erasmus+

 

Tot ce trebuie să știți despre mobilitățile studențești Erasmus+

 

Coordonatori Erasmus+

 

Adresă de informare a Biroului Erasmus+ privind organizarea selecției

 

Locuri disponibile

 1. Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică (FSEFI)
 2. Facultatea de Mecanică și Tehnologie (FMT)
 3. Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare (FECC)
 4. Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie (FSESSP)
 5. Facultatea de Științe Economice și Drept (FSED)
 6. Facultatele de Teologie, Litere, Istorie și Arte (FTLIA)

 

Criterii de eligibilitate:

 • studentul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea din Pitești;
 • studentul poate aplica pentru o mobilitate Erasmus+ indiferent de domeniul său de studiu, dar să nu depășească durata de maximum 12 luni per ciclu de studiu;
 • pentru mobilitățile de studiu, studentul trebuie să fie înregistrat cel puțin în al doilea an al ciclului de licență sau în anul I la masterat sau doctorat. De plasamente pot beneficia și studenții din anul I de licență și absolvenții (în primul an de la obținerea diplomei).

 

Criterii de selecţie:

 • să aibă rezultate academice bune în toate sesiunile de examene anterioare;
 • să prezinte o scrisoare de intenţie (motivare a solicitării mobilităţii).

 

Pe lângă aceste criterii minimale impuse, facultatea poate stabili și alte criterii de selecţie cu caracter specific, care vor fi motivate în procesul verbal încheiat cu privire la organizarea şi selecţia candidaţilor în cazul în care nu au fost deja incluse într-un regulament al facultății.

 

 

Concursul de selecţie se va desfăşura online în perioada 02.11.2020-06.11.2020, după un calendar stabilit de comisia de selecție din fiecare facultate.

 

 

Minimul de documente la dosarul de selecție a studenților Erasmus+ (fișiere electronice în format Word, pdf, jpeg etc. ce vor fi trimise într-o arhivă cu numele studentului, pe mail-ul Coordonatorului Erasmus+ corespunzător):

 1. Copertă dosar (conținând numele și prenumele, facultatea, programul de studii, anul de studiu, telefon, e-mail, data);
 2. Cerere în care să se exprime opțiunile cu privire la stagiu (maxim 3);
 3. Curriculum Vitae în format Europass, actualizat;
 4. Scrisoare de intenție (maxim 1 pagină), în care să se precizeze obiectivele participării la un stagiu  Erasmus+, motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu Erasmus+  la o anumită instituție parteneră, preferinţa pentru o anumită ţară străină, ţeluri în cariera personală;
 5. Copie a cărții de identitate.

 

Pentru completarea ulterioară a dosarului:

 1. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii;
 2. Adeverință care să ateste calitatea de student înmatriculat în cadrul Universității din Pitești;
 3. Studenții la nivel licență, anul I, vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă care atestă absolvirea ciclului liceal (în copie);
 4. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja absolvite (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz). Documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului;
 5. Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către structurile specializate ale UPIT sau de către o altă instituţie abilitată.
 6. Declaraţie autentificată la notariat din care să reiasă faptul că nu se depășește durata de maximum 12 luni de mobilități Erasmus+/ciclu de studiu, indiferent de tipul mobilității, de forma de învăţământ sau de instituţia la care a mai fost înmatriculat;
 7. Alte documente stabilite la nivel de facultate, care să vină în sprijinul obținerii mobilității. 

 

Modele de documente pentru selecţie:

 

 

Contact Biroul Erasmus+:

Corpul Central, etaj I, cam. 33

Târgu din Vale nr. 1, 110040, Pitești 

Tel.: +40 348 453 333

Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

Grup facebook pentru beneficiarii/candidații Erasmus: https://www.facebook.com/groups/595500923990705/

 

 

Referent Birou Erasmus+:

Ana-Maria NICOLESCU
E-mail: nicolescu.arina@yahoo.com, arina.nicolescu@upit.ro   
 

Referent Birou Erasmus+:

Andreea ONEAȚĂ

E-mail: carmen.andreea31@yahoo.com, carmen.oneata@upit.ro
 

 

Coordonator instituțional Mobilități Erasmus+:

Lect. univ. dr. Maria MIROIU

E-mail: maria.miroiu@gmail.com, maria.miroiu@upit.ro
 

 

Program de lucru cu publicul:

LUNI: 1300 - 1500

MARȚI: 1100 - 1300

MIERCURI: 1300 - 1500

JOI: 1300 - 1500

VINERI: 1100 - 1300

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.