Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Selecție mobilități studențești Erasmus+ - KA131

 

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești promovează accesul către mobilităţi, asigurând tuturor studenţilor și absolvenților candidaţi egalitatea şanselor în funcţie de sex, rasă, etnie, arii de studiu, ţară de destinaţie, nevoi speciale, condiţii socio-economice. Selecţia curentă se desfășoară  la nivelul facultăților. Pentru a se înscrie la concurs, fiecare candidat va trimite coordonatorului Erasmus+ corespunzător dosarul  individual de selecție, exprimându-și maximum 3 opţiuni.

 

Testimoniale despre mobilitățile studențești Erasmus+

 

Tot ce trebuie să știți despre mobilitățile studențești Erasmus+

 

Ați fost selectați să participați la programul de mobilități Erasmus+

 

Coordonatori Erasmus+

 

Criterii de eligibilitate:

  • studentul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești;
  • studentul poate aplica pentru o mobilitate Erasmus+ indiferent de domeniul său de studiu, dar să nu depășească durata de maximum 12 luni per ciclu de studiu;

 

Criterii de selecţie:

  • să aibă rezultate academice bune în toate sesiunile de examene anterioare;
  • să prezinte o scrisoare de intenţie (motivare a solicitării mobilităţii).

 

Pe lângă aceste criterii minimale impuse, facultatea poate stabili și alte criterii de selecţie cu caracter specific, care vor fi motivate în procesul verbal încheiat cu privire la organizarea şi selecţia candidaţilor în cazul în care nu au fost deja incluse într-un regulament al facultății.

 

Dosarul de selecție a studenților Erasmus+ trebuie să cuprindă (fișiere electronice în format Word, pdf, jpeg etc. ce vor fi trimise într-o arhivă cu numele studentului, pe mail-ul Coordonatorului Erasmus+ corespunzător):

 

a. Copertă dosar (conținând numele și prenumele, facultatea, programul de studii, anul de studiu, telefon, e-mail, data);

b. Cerere în care să se exprime opțiunile cu privire la stagiu (maxim 3);

c. Curriculum Vitae în format Europass, actualizat;

d. Scrisoare de intenție (maxim 1 pagină), în care să se precizeze obiectivele participării la un stagiu  Erasmus+, motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu Erasmus+  la o anumită instituție parteneră, preferinţa pentru o anumită ţară străină, ţeluri în cariera personală;

e. Copie a cărții de identitate;

f. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii;

g. Adeverință care să ateste calitatea de student înmatriculat în cadrul UNSTPB - CUPIT;

h. Studenții la nivel licență, anul I, vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă care atestă absolvirea ciclului liceal (în copie);

i. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja absolvite (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz). Documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului;

j. Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către structurile specializate ale UNSTPB - CUPIT sau de către o altă instituţie abilitată.

k. Declaraţie autentificată la notariat din care să reiasă faptul că nu se depășește durata de maximum 12 luni de mobilități Erasmus+/ciclu de studiu, indiferent de tipul mobilității, de forma de învăţământ sau de instituţia la care a mai fost înmatriculat;

l. Alte documente stabilite la nivel de facultate, care să vină în sprijinul obținerii mobilității. 

 

Modele de documente pentru selecţie:

 

Contact Biroul Erasmus+:

Corpul Central, etaj I, cam. 33

Târgu din Vale nr. 1, 110040, Pitești 

Tel.: +40 348 453 333

Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

 

Referent Birou Erasmus+:

PERSOANE DE CONTACT

 

Ramona Elena TONEA (manager KA131)
Address: Targu din Vale, 1, Room No. I33.
110040, Pitesti, Romania
Tel./Fax: +40348453333
E-mail: ramona_elena.tonea@upb.ro
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

 

Carmen Andreea BURCEA (manager KA171)

Address: Targu din Vale, 1, Room No. I33.
110040, Pitesti, Romania
Tel./Fax: +40348453333
E-mail: carmen.burcea3103@upb.ro
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

 

Coordonator instituțional Mobilități Erasmus+:

Loredana BLOJU

E-mail: cristina.bloju@upb.ro

 

Program de lucru cu publicul:

LUNI: 1000 - 1200

MARȚI: 1000 - 1200

MIERCURI: 1330 - 1530

JOI: 1000 - 1200

VINERI: 1000 - 1200

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.