Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

COMISIA CEAC-F

 

Președinte CEAC-F   – conf.univ.dr. Claudiu LANGA (CV)

 

Membri:     – conf.univ.dr. Delia DUMINICĂ (CV)

                                  – Deaconu Maria Bianca (student)

                                  – Toma Georgeta (absolventă)

                                  – Biculescu Florina (inspector de specialitate IȘJ Argeș - reprezentatnt angajatori)

ATRIBUȚII CEAC-F:

- elaborează anual un plan de audit intern al facultății;

- desfășoară misiuni de audit intern conform planului;

- elaborează rapoartele misiunilor de audit intern desfășurate;

- elaborează planuri de măsuri pentru corectarea neconformităților constatate cu ocazia desfășurării misiunilor de audit intern;

- urmărește implementarea planului de corectare a neconformităților;

- coordonează și urmărește aplicarea procedurilor / regulamentelor / metodologiilor universității și ale facultății proprii;

- face propuneri privind îmbunătățirea calității la nivelul facultății;

- elaborează anual un raport privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul facultății;

- participă la elaborarea / verificarea / avizarea metodologiilor şi procedurilor facultăţii;

- îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și asigurării calității la nivelul facultății, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare.

 

RESPONSABILII DE CALITATE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR

 

RESPONSABIL CALITATE Departamentul de Științe ale Educației

lect. univ. dr. Florentina BUCUROIU (CV)

 

RESPONSABIL CALITATE Departamentul de Psihologie, științe ale Comunicării și Asistență socială

conf.univ.dr. Nicoleta RĂBAN-MOTOUNU (CV)

 

ATRIBUȚII RESPONSABILI:

 • elaborează și implementează anual un plan de activitate;
 • desfășoară activități de evaluare și asigurare a calității la nivelul departamentului;
 • sprijină directorul de departament în realizarea procesului de evaluare colegială;
 • sprijină directorul de departament în realizarea procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice;
 • sprijină directorul de departament în realizarea procesului de evaluare de către studenți a disciplinelor;
 • realizează analiza datelor culese cu ocazia evaluărilor și întocmește baze de date și rapoarte finale de analiză;
 • face propuneri privind îmbunătățirea calității la nivelul departamentului;
 • elaborează anual un raport privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul departamentului;
 • participă la elaborarea/verificarea/avizarea metodologiilor şi procedurilor proprii departamentului;
 • îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și asigurării calității la nivelul departamentului, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare.

 

COMISII CEAC-P 

 

ATRIBUȚII CEAC-P:

 • elaborează și implementează anual un plan de activitate;
 • analizează periodic aşteptările și cerințele sectorului economic şi social referitoare la competenţele necesare absolvenților programului de studii (evaluarea nevoilor pe piața muncii) și calitatea programului de studii;
 • evaluează periodic gradul de îndeplinire a standardelor generale și specifice de calitate ARACIS în domeniul programului de studii;
 • realizează fundamentarea elaborării / revizuirii planului de învățământ pentru a corespunde standardelor generale și specifice de calitate în domeniul programului de studii, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cerințelor existente pe piața muncii;
 • participă la elaborarea/revizuirea planurilor de învăţământ;
 • analizează fișele disciplinelor și materialele de învățare elaborate de cadrele didactice care desfășoară activități didactice în cadrul programului de studii;
 • face propuneri privind îmbunătățirea calității la nivelul programului de studii;
 • elaborează anual un raport privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de studii;
 • participă la elaborarea/verificarea/avizarea metodologiilor şi procedurilor proprii programului de studiu;

îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și asigurării calității la nivelul programului de studiu, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.