Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Universitate cu grad de încredere ridicat

 

COMISIA CEAC-F

 

Președinte CEAC-F   – conf.univ.dr. Claudiu LANGA (CV)

 

Membri:     – conf.univ.dr. Delia DUMINICĂ (CV)

                                  – Minculescu Robert (student)

                                  – Toma Georgeta (absolventă)

                                  – Biculescu Florina (inspector de specialitate IȘJ Argeș - reprezentatnt angajatori)

ATRIBUȚII CEAC-F:

- elaborează anual un plan de audit intern al facultății;

- desfășoară misiuni de audit intern conform planului;

- elaborează rapoartele misiunilor de audit intern desfășurate;

- elaborează planuri de măsuri pentru corectarea neconformităților constatate cu ocazia desfășurării misiunilor de audit intern;

- urmărește implementarea planului de corectare a neconformităților;

- coordonează și urmărește aplicarea procedurilor / regulamentelor / metodologiilor universității și ale facultății proprii;

- face propuneri privind îmbunătățirea calității la nivelul facultății;

- elaborează anual un raport privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul facultății;

- participă la elaborarea / verificarea / avizarea metodologiilor şi procedurilor facultăţii;

- îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și asigurării calității la nivelul facultății, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare.

 

RESPONSABILII DE CALITATE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR

 

RESPONSABIL CALITATE Departamentul de Științe ale Educației

conf.univ.dr. Loredana BLOJU (CV)

 

RESPONSABIL CALITATE Departamentul de Psihologie, științe ale Comunicării și Asistență socială

conf.univ.dr. Nicoleta RĂBAN-MOTOUNU (CV)

 

ATRIBUȚII RESPONSABILI:

 • elaborează și implementează anual un plan de activitate;
 • desfășoară activități de evaluare și asigurare a calității la nivelul departamentului;
 • sprijină directorul de departament în realizarea procesului de evaluare colegială;
 • sprijină directorul de departament în realizarea procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice;
 • sprijină directorul de departament în realizarea procesului de evaluare de către studenți a disciplinelor;
 • realizează analiza datelor culese cu ocazia evaluărilor și întocmește baze de date și rapoarte finale de analiză;
 • face propuneri privind îmbunătățirea calității la nivelul departamentului;
 • elaborează anual un raport privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul departamentului;
 • participă la elaborarea/verificarea/avizarea metodologiilor şi procedurilor proprii departamentului;
 • îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și asigurării calității la nivelul departamentului, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare.

 

COMISII CEAC-P 2017

 

DECIZIE CEAC-P DSE

DECIZIE CEAC-P DPSCAS

ATRIBUȚII CEAC-P:

 • elaborează și implementează anual un plan de activitate;
 • analizează periodic aşteptările și cerințele sectorului economic şi social referitoare la competenţele necesare absolvenților programului de studii (evaluarea nevoilor pe piața muncii) și calitatea programului de studii;
 • evaluează periodic gradul de îndeplinire a standardelor generale și specifice de calitate ARACIS în domeniul programului de studii;
 • realizează fundamentarea elaborării / revizuirii planului de învățământ pentru a corespunde standardelor generale și specifice de calitate în domeniul programului de studii, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cerințelor existente pe piața muncii;
 • participă la elaborarea/revizuirea planurilor de învăţământ;
 • analizează fișele disciplinelor și materialele de învățare elaborate de cadrele didactice care desfășoară activități didactice în cadrul programului de studii;
 • face propuneri privind îmbunătățirea calității la nivelul programului de studii;
 • elaborează anual un raport privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de studii;
 • participă la elaborarea/verificarea/avizarea metodologiilor şi procedurilor proprii programului de studiu;

îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și asigurării calității la nivelul programului de studiu, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Program de studii de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 1. Conf. univ. dr.  Grecu Marius (CV)
 2. Conf. univ. dr.  Stan Magdalena – responsabil ECTS (CV)
 3. Grigore Adina – absolventă
 4. Biculescu Florina – inspector de specialitate ISJ Argeș
 5. Puscaș Mihaela - studentă

 

Program de studii de licență: Asistență managerială și secretariat

 1. Lect. univ. dr. Georgescu Bogdan (CV)
 2. Lect. univ. dr.  Cuceanu Mădălina - responsabil ECTS (CV)
 3. Neculae Bianca – absolvent
 4. Soare Iuliana – student
 5. Ionescu Dan – președinte Asociația Oamenilor de Afaceri

 

Program de studii de licență: Psihologie

 1. Conf.univ.dr Răban-Motounu Nicoleta– responsabil ECTS (CV)
 2. Conf.univ.dr. Vitalia Ileana (CV)
 3. Preda Dan– student
 4. Stănică Alina– absolvent
 5. Sima Dumitra, ONG Salvați copiii

 

Program de studii de licență: Jurnalism

 1. Lect.univ.dr. Popescu Elena - responsabil ECTS (CV)
 2. Lect.univ.dr. Stoica Florin (CV)
 3. Lișman Iulia - Student
 4. Niță Gabriel - Absolvent
 5. Iagăr Elena, publicația electronică Sursa ta

 

Program de studii de licență: Asistență Socială

 1. Lect.univ.dr Ciucă Simona Gabriela– responsabil ECTS (CV)
 2. Lect.univ.dr. Dumitrescu Ana Maria (CV)
 3. Din Artemis – student
 4. Floroaica Decebal – absolvent
 5. Macovei Adrian- Director executiv DGASPC Arges

 

Program de studii de master: Educație Timpurie

 1. Lect. univ. dr.  Gurlui Ileana (CV)
 2. Conf. univ. dr. Stan Magdalena – responsabil ECTS (CV)
 3. Gheorghe Andreea – absolvent
 4. Toma Georgeta - inspector de specialitate ISJ Argeș
 5. Scorojitu  Mădălina - student

 

Program de studii de master: Consiliere Educațională

 1. Lect. univ. dr. Ionescu Eduard (CV)
 2. Conf. univ. dr. Stan Magdalena – responsabil ECTS (CV)
 3. Hernest Adrian - inspector de specialitate ISJ Argeș
 4. Preoteasa  (Neacsu) Luciana – student

 

Program de studii de master: Management educațional

 1. Conf. univ. dr. Neascu Mihaela (CV)
 2. Conf. univ. dr. Stan Magdalena – responsabil ECTS (CV)
 3. Stoian Lidia – absolvent
 4. Jianu Eugenia - inspector de specialitate ISJ Argeș
 5. Petre Daniela – student

 

Program de studii de master: Didactica limbilor străine

 1. Lect. univ. dr. Ciornei Silvia (CV)
 2. Lect. univ. dr. Lazăr Adriana - responsabil ECTS (CV)
 3. Ene Magdalena – absolvent
 4. Vrânceanu Dragoș - inspector de specialitate ISJ Argeș
 5. Vasile Mădălina - student

 

Program de studii: Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

 1. Lect. univ. dr.  Dina Tatiana (CV)
 2. Asist. univ. drd. Cristina Lemanru (CV)
 3. Strajan Dragan – absolvent
 4. Galantine Gwladys - student

Program de studii de master: Psihologie Clinică: Evaluare și intervenție

 1. Prof.univ.dr. Cucu-Ciuhan Geanina– responsabil ECTS (CV)
 2. Conf.univ.dr. Vitalia Ileana (CV)
 3. Grosu Bianca– student
 4. Stănică Alina– absolvent
 5. Sima Dumitra, ONG Salvați copiii

 

Program de studii de master: Comunicare organizațională

 1. Conf.univ.dr. Duminică Delia - Responsabil ECTS program (CV)
 2. Lect.univ.dr. Stoica Florin (CV)
 3. Șerb Andrada - Student
 4. Niță Gabriel - Absolvent
 5. Iagăr Elena, publicația electronică Sursa ta

 

 

Program de studii de master: Managementul serviciilor sociale si de sanatate

 1. Conf.univ.dr. Gruioniu Octavian - Responsabil ECTS program (CV)
 2. Conf.univ.dr. Dobre Răducu Razvan (CV)
 3. Cristina Chitulescu - Student
 4. Cenusaru (Rachieru)  Georgiana Ancuta – Absolvent
 5. Macovei Adrian- Director executiv DGASPC Arges

 

Program de studii de master: Consiliere in asistenta sociala

 1. Conf.univ.dr. Gruioniu Octavian - Responsabil ECTS program (CV)
 2. Lect.univ.dr. Dumitrescu Ana Maria (CV)
 3. Stancu (Matei) Iuliana - Student
 4. Pita (Pirvan) Maria Cristina – Absolvent
 5. Macovei Adrian- Director executiv DGASPC Arges
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.