Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Transporturile în contextul stării de urgență instituite pe teritoriul României ca măsură adoptată pentru combaterea pandemiei Covid-19

Amelia Singh/Gheoculescu, lector univ. dr.

Departamentul Administrație Publică și Drept, Facultatea de Științe Economice și Drept

Alexandru Boroiu, prof. univ. dr. ing.

Departamentul Autovehicule și Transporturi, Facultatea de Mecanică și Tehnologie

01 mai 2020

(timp de lectură: 7 - 8 min)

 

Starea de urgență, instituită pe întreg teritoriul României [1] ca măsură necesară adoptată pentru limitarea infectării populației cu coronavirusul SARS-CoV-2 – urmare a răspândirii noului coronavirus la nivel mondial și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020 – și prelungită [1B], a impus luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, care și-au pus puternic amprenta pe toate aspectele vieții cotidiene.

 

Transporturile [2] – considerate a fi „sângele” economiei – sunt afectate major, măsurile luate prin Ordonanțele militare modificând dispoziții importante din cuprinsul actelor normative din domeniul transporturilor, fiind aplicabile pe întreaga perioadă a stării de urgență.

 

Astfel, în domeniul transporturilor rutiere, se suspendă transportul rutier internaţional [3] de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale [4] şi servicii ocazionale în trafic internaţional [5], pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România, pe toată perioada stării de urgenţă [6]. Datorită acestor restricții de circulație, UNTRR solicită Guvernului măsuri care să permită transporturile rutiere de persoane efectuate de operatorii români de autocare prin curse neregulate (charter), pentru transportul șoferilor profesioniști și al lucrătorilor sezonieri din România către alte state [7]. Totodată, au fost restricționate transporturile în și din localitatea Suceava, respectiv în și din localitatea Țăndărei, ca urmare a instituirii carantinei [8], fiind permise doar: transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației; transportul persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

 

Astfel că transporturile în interes public – prognozate,  au suferit modificări, frecvența acestora scăzând ca urmare a scăderii cererii cetățenilor ca urmare a impunerii distanțării sociale [9] prin normele ordonanțelor militare, aceștia apelând mai mult la transportul cu mijloace proprii.

 

Referitor la transportul rutier de mărfuri [10], se dorește menținerea acestuia cât mai aproape de parametrii normali, încercând evitarea unor blocaje în circuitul economic, pentru a nu agrava  și mai mult contextul socio-sanitaro-economic din România. În acest sens, pentru asigurarea aprovizionării naționale de bunuri, există derogări de la normele [11] referitoare la timpii de conducere și de odihnă (înlocuirea limitei maxime zilnice de conducere de 9 ore cu una de 11 ore, înlocuirea cerințelor minime de pauze zilnice prin impunerea unei pauze de 45 de minute după 5 ore și jumătate, reducerea cerințelor de odihnă zilnică de la 11 la 9 ore, amânarea unei perioade de repaus săptămânal între 6 și 24 de ore). Aceste măsuri au fost aduse la cunoștința tuturor statelor membre UE. Cu toate acestea, este interzis transportul către export al anumitor produse agroalimentare [12], al anumitor dispozitive medicale și materiale sanitare [13].

 

Raportat la transportul aerian [14], s-a luat măsura suspendării zborurilor [15] efectuate de operatori economici aerieni spre: Spania către România și dinspre România, prin normele ordonanțelor militare [16], prelungindu-se această măsură începând cu data de 28 aprilie 2020 [16B]. Aceleași măsuri au fost luate și în privința zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia şi din Italia către România, normele de restricție aplicate prin ordonanțele militare anterioare prelungindu-se începând cu data de 3 mai 2020 [16B]; spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, măsura fiind aplicată cu prelungirea termenelor anterioare începând cu 3 mai 2020 [16B]. Totodată, se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, măsura prelungindu-se începând cu data de 5 mai 2020 [16B] .

 

Măsurile prevăzute anterior nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi aterizărilor tehnice necomerciale. De asemenea, sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație. În categoria lucrătorilor sezonieri nu se includ și cei care-și desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale. În urma modificărilor legislative adoptate în perioada stării de urgență, sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație." [16]

 

Referitor la transportul maritim și pe căile navigabile interioare [17], accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID19, impuse de Ministerul Sănătății [18]. Accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, se interzice dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.

 

Domeniul transportului feroviar [19] este grav afectat, confederațiile solicitând intervenţia de urgenţă a Guvernului României pentru evitarea blocării sistemului feroviar din ţara noastră. Se dorește a se proceda ca şi în celelalte state membre UE, ale căror guverne au intervenit pentru alocarea resurselor financiare necesare menţinerii în funcţiune a acestui mod de transport, singurul care în această perioadă dificilă poate transporta în siguranţă cetăţenii, prin asigurarea distanţei sociale minime. Momentan, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu comercializează bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în localitățile carantinate, cu excepția persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicațiilor şi transporturilor. Transporturile feroviare de marfă sunt de asemenea grav afectate, beneficiarii folosindu-se în această perioadă de stocurile din depozite.

 

Pentru ca sistemul complex al transporturilor să răspundă unei cereri continuu variabile de transport  - cum este cazul acestei perioade - este necesar să se asigure continuitatea fluxurilor de transport, ceea ce impune îndeplinirea următoarelor trei condiţii [20]:

 

• Ubicuitate: posibilitatea de a ajunge la orice destinaţie;

• Instantaneitate: posibilitatea ca transportul să fie realizat la momentul dorit;

• Fracţionaritate: posibilitatea pentru un călător unic sau pentru un convoi de încărcătură izolat de a fi transportat independent de grup.

 

Dacă se are în vedere însă şi obiectivul de eficienţă economică a transportului, se constată că doar pe distanţe scurte şi pentru cereri de transport mici este adecvat un sistem de transport monomodal (în cele mai multe cazuri doar modul de transport rutier poate îndeplini această condiţie).

 

Pentru celelalte cazuri este necesar ca sistemul de transport să comporte mai multe moduri de transport: de regulă, iniţierea şi finalizarea transporturilor navale, feroviare sau aeriene este asigurată prin transport rutier.

 

Dar, în situaţia actuală, când distanţarea socială este o condiţie esenţială, transportul public se restrânge şi este utilizat transportul organizat la cerere (tip charter), ceea ce impune organizarea fiecărui transport având în vedere cererea de transport, dar şi posibilităţile de a corela componentele de transport care să asigure realizarea transportului în termenii contractuali stabiliţi referitori la spaţiu şi timp.

 

Ca urmare, realizarea activităţii de transport în această perioadă se realizează numai în conformitate cu restricţiile impuse, iar aceasta prespune acceptarea de compromisuri cu privire la performanţele tehnice şi la eficienţa economică.

 

În ceea ce priveşte traficul rutier - acest „efect secundar” al transportului monomodal rutier şi al transporturilor multimodale în care se regăseşte şi modul rutier - este evident că reducerea activităţii de transport în această perioadă a determinat reducerea traficului rutier şi, ca urmare, reducerea efectelor nedorite ale acestuia asupra mediului: poluarea chimică şi poluare fonică.

O comparaţie în ceea ce priveşte circulaţia rutieră înainte de restricţionarea circulaţiei persoanelor şi în timpul perioadei de restricţie poate fi realizată cu ajutorul a două capturi de pe site-ul [21] pentru traficul rutier din municipiul Piteşti, realizate în cele două situaţii:

 

- Typical traffic, pentru zilele de Luni, orele 17.00;

- Live trafic, înregistrat în ziua de Luni, 06.04.2020, orele 17.00.

 

Indicatorul de trafic utilizat este viteza medie de circulaţie, de la verde (ce corespunde traficului liber), la roşu închis (ce corespunde traficului complet congestionat).

        

Se constată că traficul rutier se desfăşoară liber, dar acest lucru, ca urmare a unor volume de trafic extrem de reduse, în condiţiile restricţionării circulaţiei, nu ca urmare a unor performanţe ale traficului rutier (care includ obligatoriu şi gradul de utilizare a capacităţii infrastructurii).

 

Totuşi, poate rămâne un reper captura cu traficul liber (unde reţeaua stradală este colorată aproape exclusiv în verde) pentru studiile ce au drept scop îmbunătăţirea traficului rutier în municipiul Piteşti.

 

Putem concluziona astfel că întregul domeniu al transporturilor este afectat, consecințele restrângerii activității de transport răsfrângându-se nu doar direct - asupra companiilor de transport, ci și indirect - asupra întregii economii.

 

BIBLIOGRAFIE:

[1] Prin Decretul semnat de Președintele României în data de 16 martie 2020 https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/decret-semnat-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei

[1B] Prin Decretul nr 240/2020 semnat de Președintele României în data de 15 aprilie 2020 https://lege5.ro/Gratuit/gm3donjwg4ya/decretul-nr-240-2020-privind-prelungirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei

[2] OG nr. 19/1997 privind transporturile - https://lege5.ro/Gratuit/geztanjz/ordonanta-nr-19-1997-privind-transporturile

[3] Se realizează conform dispozițiilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor rutiere care efectuează transporturi rutiere internaționale https://lege5.ro/Gratuit/gu4tcmbu/acordul-european-privind-activitatea-echipajelor-vehiculelor-care-efectueaza-transporturi-rutiere-internationale-aetr-din-01071970

[4] OUG nr. 27/2011 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/131203

[5] Acordul privind transportul international ocazional cu autocarul si autobuzul (INTERBUS)- https://lege5.ro/Gratuit/hezdmnjr/acordul-privind-transportul-international-ocazional-de-calatori-cu-autocarul-si-autobuzul-acordul-interbus-din-02102000-

[6] Ordonanței Militare nr. 7/04 aprilie 2020 - Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 284/4 aprilie 2020 - http://www.afer.ro/documents/Ordonanta%20militara%20nr%207%20din%202020.pdf

[7] Se solicită această măsură prin eliminarea art. 11 din Ordonanța Militară nr. 7/2020

[8] Prin dispozițiile Ordonanțelor Militare nr. 6 și 7/2020

[9] Government of Jersey – “Distanțarea socială” - https://www.gov.je/SiteCollectionDocuments/Health%20and%20wellbeing/ID%20Social%20Distancing%20Factsheet%20Romanian.pdf

[10] OG 27/2011, Regulamentul CE nr. 1071/2009 și 1072/2009

[11] Derogări de la normele insitutite de REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 în unele state membre UE și Non-UE - https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/derogari-de-la-regulament-561-2006/derogari-de-la-regulamentul-ce-nr-561-2006-in-unele-state-membre-ue-si-non-ue-ultima-actualizare-30-03-2020-ora-17-00.html#.Xo3nIJlS_IU

[12] Ordonanța militara nr.8/09 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr.301/10 aprilie2020

[13] Ordinul nr. 428/2020 al ministrului sănătății

[14] Codul aerian al României din 1997, ce va fi înlocuit cu cel din 2020 (începând cu iunie)

[15] Prin Ordonanțele militare 4/2020 (Publicată în Monitorul Oficial al României nr.257/29 martie 2020), nr. 5/2020(Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 262/31 martie 2020), 6/2020 (Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 262/2020) și 7/2020

[16] Ordonanța militara nr.8/2020

[16B] Ordonanța Militară nr. 9/2020 - https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqmbvgi4q/ordonanta-militara-nr-9-2020-privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19 și Ordonanța Militară nr. 10/2020 - https://huff.ro/stiri/document-ordonanta-militara-nr-10-din-27-aprilie-2020-208978

[17] OG nr. 42/1997, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame

[18] Conform dispozițiilor Ordonanței Militare 4/2020

[19] Ordonanţa nr.7 din 20 ianuarie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

[20] Boroiu, A. – Geografia transporturilor, Editura Universităţii din Piteşti, 2010

[21] www://googlemaps

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.