Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

Conferința Internațională „Limba și Literatura - Repere identitare în context european” 

 

VIDEO

 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, prin Centrul de cercetări asupra imaginarului.Text, discurs, comunicare. Imagines și Centrul de reușită universitară (CRU) a organizat, în perioada 15-17 iunie, cea de-a 14-a ediție a Conferinței internaționale Limba și Literatura – Repere identitare în context european. Tema ediției de anul acesta a fost Arhitecturi ale imaginarului, cu aplicații în domeniul literaturii, al științelor limbajului, în științele sociale și ale educației.

 

 

Evenimentul s-a bucurat de prezența conducerii Universității din Pitești, în persoana Rectorului UPIT, conf.univ.dr.ing.Dumitru Chirleșan și a Președintelui Senatului, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu.

 

 

Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu a apreciat Conferința ca fiind un eveniment de înaltă ținută, care abordează o tematică de maximă actualitate, și a subliniat importanța aspectului de identitate în diversitate, referire la apartenența României la Uniunea Europeană.

 

 

Este vorba de un eveniment de anvergură și de tradiție în Universitatea din Pitești, dedicat studiului Limbii și Literaturii, participă 140 de invitați din toate țările Europei dar nu numai, sunt lucrări de maxim interes din domeniul limbii și literaturii, publicate de autori din Columbia, Turcia, Algeria sau Maroc, ne propunem să răspundem nevoii de cercetare în domeniul imaginarului și vom depune toate eforturile pentru a continua această Conferință și în anii viitori”, a declarat conf.univ.dr.Valentina Stângă, Prodecan al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, organizatorul și coordonatorul evenimentului.

 

 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a reușit să reunească la ediția de anul acesta 140 de participanți la Conferință, ceea ce este extraordinar, demonstrează continuitatea și tradiția. Mă bucur să văd printre participanți și foarte mulți doctoranzi de la Universitatea din Pitești”, a precizat Prorectorul pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, conf.univ.dr.Adrian Sămărescu.

 

 

 

Felicit Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, în mod special Departamentul de Limbă și Literatură, pentru faptul că a reușit să organizeze a 14-a ediție a acestei Conferințe, care reunește specialiști în domeniul științelor umaniste. Sunt de lăudat astfel de inițiative de a promova valorile culturale autentice”, a subliniat, la rândul său, Prorectorul pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr.Emanuel Soare.

 

 

Lucrările celor 140 de participanți, ce provin de la peste 30 de universități și institute de cercetare din țară și din străinătate (Algeria, Canada, Columbia, India, Maroc, Turcia) au abordat conceptul de imaginar și arhitectura acestuia, așa cum sunt reflectate în lingvistică, literatură, comunicare sau artele spectacolului.

 

Colaj foto Facebook

 

_______________________________________________________________________________

 

Prof.univ.dr. ing.Nicolae Paraschiv, Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești

 

VIDEO

 

Reputatul profesor universitar doctor inginer Nicolae Paraschiv, de la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești a primit vineri, 15 iunie 2018, în cadrul unei festivități, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești.

 

 

 

La baza Hotărârii Senatului Universității din Pitești de a-i conferi titlul de Doctor Honoris Causa distinsului prof.univ.dr.ing. Nicolae Paraschiv - personalitate academică recunoscută pe plan naţional şi internaţional, cu contribuţii ştiinţifice deosebite în domeniul cercetării științifice referitoare la electronică, calculatoare, tehnologia informației și automaticii - a stat bilanțul de excepție al activității sale atât ca inginer  specialist în automatică și ingineria sistemelor (realizator hărți electronice de navigație pentru sectorul românesc al Dunării, automatizări ale proceselor petrochimice și rafinării, echipamente și sisteme biometrice de identificare și autentificare a persoanelor - amprente),cadru didactic (îndrumător de teze de doctorat în domeniul automaticii) și cercetător științific.

 

 

 

Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu, a declarat deschisă ședința extraordinară prilejuită de Hotărârea Senatului, la cererea Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare, de a se acorda titlul de Doctor Honoris Causa Domnului Profesor Nicolae Paraschiv, de la Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiești. “Senatul Universității din Pitești a acceptat cu bucurie acordarea celei mai înalte distincții onorifice, în semn de apreciere a eforturilor susținute pe care domnul profesor Paraschiv le-a depus pentru afirmarea în lumea științifică din țară și străinătate, eforturi care au fost încununate cu rezultate remarcabile”, a declarat prof.univ.dr.Mihaela Diaconu.

 

 

 

“Contribuțiile semnificative la dezvoltarea cercetării științifice, a învățământului superior în domeniul automaticii și calculatoarelor, precum și implicarea direct în susținerea performanței în Universitatea din Pitești constituie argumente solide pentru a-l considera pe domnul profesor Paraschiv membru al comunității noastre academice ”, a afirmat conf.univ.dr.ing.Dumitru Chirleșan, Rectorul Universității din Pitești.

 

 

 

Dând citire Laudatio, prof.univ.dr.ing. Ioan Liță, din partea Departamentului Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică  - Universitatea din Pitești a amintit parcursul profesional al Domnului Profesor Universitar Doctor Inginer Nicolae Paraschiv, respectiv specializarea în Automatică la Universitatea Politehnică București, apoi evoluția în cariera academică, devenind conferențiar universitar, șef de lucrări, asistent universitar și apoi profesor la catedra de specialitate din cadru Universității de Petrol-Gaze Ploiești, unde activează de peste 40 de ani. Prof.univ.dr.ing.Ioan Liță a evidențiat activitatea de cercetare realizată de prof.univ.dr.ing.Nicolae Paraschiv, participarea domniei sale la conferințe internaționale organizate la universități din Germania (Universitatea Tehnică din Clausthal, Universitatea Otto von Guericke, Universitatea Stuttgart), Italia (Universita degli Studi di Milano), Turcia (Universitatea Pamukkale), Spania (Universidad Nacional de Educacion a Distancia), Franța (Universitatea Paris XII) și Marea Britanie (Universitatea Trent-Nottingham) și contribuțiile sale în editarea articolelor de specialitate publicate în țară și străinătate. “Domnul Profesor Paraschiv a reprezentat și continuă să reprezinte un model pentru generațiile de specialiști formate și pentru cei care acum vin în contact cu opera sa”, a declarat prof.univ.dr.ing.Ioan Liță.

 

 

 

Conf. univ. dr. ing. Mihai Oproescu, Decanul Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare și-a exprimat admirația față de implicarea domnului profesor Paraschiv în organizarea conferințelor naționale și a sesiunilor științifice studențești de profil și i-a adresat rugămintea de a sprijini în continuare colegii de la Universitatea din Pitești în proiectele pe care le derulează.  

 

 

 

La finalul tuturor luărilor de cuvânt, Președintele Senatului UPIT, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu a declarat că îi revine deosebita plăcere de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.ing.Nicolae Paraschiv. 

 

 

 

Profesor Universitar Doctor Inginer Nicolae Paraschiv: “Mulțumesc Universității din Pitești, Președintelui Senatului, Rectorului acestei universități,  cu care am o relație excelentă de colaborare și mulțumesc colegilor mei de la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare pentru faptul că m-au propus pentru decernarea acestui titlu. Mă bucur pentru faptul că în Sala de Festivități a Universității din Pitești se află astăzi personalități marcante din domeniul academic și al cercetării științelor inginerești, dar și pentru prezența alături de noi a domnului Sabin Stamatescu, președintele ASTI-AUTOMATION, cu care colaborez de peste 20 de ani în proiectele mele de cercetare. Cu toții formăm o familie - profesori, studenți, doctoranzi/ doi dintre doctoranzii mei, veniți din Vietnam, se află astăzi aici, alături de mine, la Universitatea din Pitești, cercetători, și așa mai departe. Contribuim împreună, cu bucurie, la proiecte interesante, însă pentru mine, familia mea – soția și fiul meu aici de față – rămân pe primul loc”, a declarat emoționat prof.univ.dr.ing.Nicolae Paraschiv.

 

 

 

După festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa la Universitatea din Pitești,domnul profesor Paraschiv a prezentat audienței o scurtă trecere în revistă a “Reperelor realizărilor profesionale în 40 de ani”, cu menționarea etapelor în evoluția științelor inginerești și a unora din descoperirile majore în materie – între care apariția tranzistorului în 1947, sau, în România, realizarea calculatorului MECIPT (Mașina Electronică de Calcul Institutul Politehnic Timișoara), utilizat între altele în proiectarea Barajului de la Vidraru.

 

 

 

Domnul profesor Paraschiv a donat apoi Bibliotecii Universității din Pitești exemplare din volume de literatură de specialitate, între care  “Petrolul Românesc – 160 de ani de istorie ilustrată”, “Constanța Port – Istorie în imagini de epocă”, “Arte frumoase în Prahova”, “Achiziția și Prelucrarea Datelor”, “Introducere în Automatică și Calculatoare,” “Sisteme Distribuite de Supervizare și Control”, “Ploieșteanul – Chip și Mască”, “Orașul sacrificat – Al Doilea Război Mondial la Ploiești”, “The Petroleum and Gas – History of Romania”, “Câteva reflecții asupra actualității românești” (Stelian Dumitrescu).

 

 

În Sala de Festivități a Universității din Pitești, cu prilejul cermoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Nicolae Paraschiv au fost prezenți, alături de prorectori și decani de la Universitatea din Pitești, Academicianul Florin Gheorghe FilipDoctor în Automatică, prof.univ.dr.ing.Mihai Pascu Coloja, Rectorul Universității Petrol-Gaze (UPG) Ploiești, prof.univ.dr.ing.Mihai Roșca și prof.univ.dr.ing.Mihail Minescu – Prorectori ai UPG Ploiești, prof.dr.ing.Otilia Cangea, conf.dr.ing.Gabriel Rădulescu, conf.dr.ing.Emil Pricop, de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, conf.dr.ing.Henri-George Coandă, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației – Universitatea Valahia din Târgoviște, prof.dr.ing.Horia Andrei – Școala Doctorală de Științe Inginerești – Unviersitatea Valahia din Târgoviște, prof.Valentina Emilia Balaș, de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, prof.Stelian Dumitrescu – rector onorific, primul rector al Universității Petrol-Gaze Ploiești, coordonatorul lucrării de doctorat realizată de prof.univ.dr.ing.Nicolae Paraschiv și, nu în ultimul rând, soția și fiul domnului profesor Paraschiv.

 

Colaj foto Facebook

 

________________________________________________________________

EXPO ARTA la Rectoratul Universității Pitești

 

VIDEO

 

Rectoratul Universității din Pitești a găzduit miercuri, 13 iunie 2018 Vernisajul Expoziției de Artă (EXPO ARTA), aflată la cea de-a V-a ediție și organizată de Departamentul de Limbă și Literatură, Istorie și Arte din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești, în colaborare cu Asociația LIA și Atelierul de Arte reCreativ.

 

 

“Este extraordinar să văd din nou înfrumusețată intrarea în Rectoratul Universității cu lucrări atât de frumoase, realizate de acești copii talentați, cu suflete mari. Demersul de a expune aceste lucrări și pe holurile Facultăților mă bucură foarte mult și aștept cu nerăbdare să fie pus în aplicare”, a declarat Rectorul Universității din Pitești”, conf. univ. dr. ing.Dumitru Chirleșan.

 

 

Expozițiile, la Rectoratul Universității din Pitești, cu lucrările de artă ale acestor copii extrem de talentați ne bucură de fiecare dată. Îi felicit pe toți copiii pentru munca și creativitatea lor, îi felicit totodată pe îndrumători dar și pe părinții care sprijină și pun mai presus de orice educația copiilor lor. Sper ca într-o zi, acești copii minunați să devină studenți ai Universității din Pitești”, a subliniat, la rândul său, Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu.

 

 

Avem onoarea și bucuria să fim prezenți în cadrul Universității din Pitești, în acest spațiu frumos unde suntem primiți de fiecare dată cu mare dragoste, și unde noi venim cu foarte mare drag și cu o paletă largă de culori, dacă pot spune așa. Lucrările sunt realizate de copii care frecventează cursurile de artă pe care le organizez cu multă dragoste la Atelierul reCreativ, copii cu vârste între 6-18 ani”, a precizat îndrumătorul lucrărilor de artă și coordonatorul evenimentului,prof.Cristina Ciucu.

 

 

Cele aproape 300 de lucrări de grafică, desen şi pictură realizate de copiii și adolescenți ce frecventează cursurile Atelierului reCreativ din Pitești vor rămâne expuse la Rectoratul Universității din Pitești timp de trei săptămâni.    

 

Colaj foto Facebook 

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

_______________________________________________

Conferința Națională a Profesorilor ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”

 

 

Universitatea din Pitești a găzduit, la 9 iunie, cea de-a V-a ediție a Conferinței Naționale a Profesorilor intitulată”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”, organizată de Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie – prin Departamentul de Științe ale Educației, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Casa Corpului Didactic Argeș și Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – EDUEXPERT.

 

 

La deschiderea oficială au participat Nicolae Georgescu, Deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Corina Bunea-Georgescu, Comisar Șef în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, în portofoliul căreia există multiple acțiuni de prevenire, realizate în școli, prof.Eugenia Jianu, Inspector Școlar General Adjunct, Ana Badea, Directorul Casei Corpului Didactic Argeș, Adela Gogoașe, Director-General adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Argeș, Ana-Maria Brezniceanu, fondatoarea Școlii Montessori din București.

 

 

Din partea Universității Pitești au fost prezenți, între alții, Prorectorul pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr.Emanuel Soare, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, conf.univ.dr.Claudiu Langa, inițiatorul Conferinței, conf.univ.dr.Mihaela Păiși Lăzărescu și Directorul Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – EDUEXPERT, conf.univ.dr. Maria Magdalena Stan.

 

 

Deputatul Nicolae Georgescu, de formație profesor de istorie a asigurat audiența de deschiderea domniei sale către o comunicare directă cu cadrele didactice din teritoriu, referitor la orice propunere de modificare a legislației curente în materie de învățământ. La rândul său, Inspectorul Școlar General Adjunct Eugenia Jianu a subliniat faptul că în procesul educațional trebuie pus accentul pe adaptarea la noile tehnologii și la nevoile curente ale societății moderne, iar Corina Bunea-Georgescu, Comisar-Șef în cadrul IPJ Argeș, a evidențiat importanța colaborării unităților școlare cu instituțiile de poliție, pentru o informare eficientă a elevilor referitoare la siguranța rutieră, evitarea conflictelor, prevenirea delincvenței juvenile.

 

 

“Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie este una din cele mai puternice facultăți de resort din țară, a cărei activitate este recunoscută atât în plan național cât și international”, a precizat Prorectorul pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr.Emanuel Soare, care s-a declarat onorat de prezența, la Universitatea Pitești, a atâtor personalități marcante din învățământ.

 

 

“Motivul pentru care Conferința are ca titlu “EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR” este caracterul prospectiv al Educației. Elevii trebuie să fie pregătiți pentru a face față cerințelor societății moderne. Părinții și profesorii trebuie să le fie buni observatori și modele educaționale în formarea de specialitate dar și a caracterului, a declarat conf.univ.dr.Mihaela Păiși Lăzărescu, care a subliniat importanța consilierii părinților, în beneficiul educației copiilor lor.

 

 

Nu în ultimul rând, Ana-Maria Brezniceanu, fondatoarea Școlii Montessori din București a enunțat principiul-cheie în educarea copiilor -  un mediu adecvat care să ofere copiilor posibilitatea de a-și exprima liber opiniile, în care ei să dobândească încredere în abilitățile lor și, în final, independența.

 

      

Anul acesta, Conferința  - care a înregistrat o amplă participare - a fost structurată în șapte secțiuni 1) Tendințe actuale în educația timpurie, 2) Aplicații practice în consilierea educațională, 3) Implicații psihopedagogice în reușita școlară, 4) Bune practici în alternativele educaționale, 5) Tendințe acutale în didactica specialității, 6) Bune practici în managementul educațional, 7) Orientări contemporane în formarea profesorilor.

 

 

Participanții au pregătit 136 lucrări științifice cu tematici extrem de interesante, cum ar fi “Rolul desenului în stimularea creativității preșcolarilor’’, ’’Dezvoltarea emoțională a preșcolarului’’, ’’Comunicarea adult-copil – factor decisiv în creșterea, dezvoltarea și educația copilului’’, ’’Rolul climatului familial’’, ’’Modalități de eficientizare a comunicării cu elevii’’, ’’Parteneriatul școală-familie’’, ’’Pedagogia Montessori’’, ’’Alternativa educațională Step-by-step – program modern centrat pe copil’’.

 

 

Au participat cadre didactice și consilieri educaționali de la Colegiul Național ’’Ion C.Brătianu’’ Pitești, Colegiul Național ’’Zinca Golescu’’ Pitești, Colegiul Național ’’Alexandru Odobescu’’ Pitești, Colegiul Tehnic ’’Costin D.Nenițescu’’ Pitești, Colegiul Național ’’Dinicu Golescu’’, Liceul Tehnologic “Petre Ionescu’’ Muscel, Domnești Colegiul Național ’’Vlaicu Vodă’’ Curtea de Argeș, Grădinițe cu Program Prelungit din Pitești, Topoloveni, Costești, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești, Școala Gimnazială Vulpești, Școala Gimnazială Toma Brătianu Șuici, Liceul Teologic Elim, Școala Gimnazială Căteasca, Colegiul Național ’’Spiru Haret’’ Târgu Jiu, Școala Gimnazială Drăcșenei, Teleorman, Școala Gimnazială Budeasa, Argeș, Clubul Copiilor Topoloveni, Colegiul Tehnic ’’Dimitrie Dima’’ Pitești, Școala Gimnazială ’’Tudor Vladimirescu’’, Liceul Tehnologic Mărăcineni, Școala Gimnazială ’’Matei Basarab’’ Pitești, Colegiul Național Pedagogic ’’Mircea Scarlat’’ Alexandria, Teleorman, Școala Gimnazială ’’Virgil Calotescu’’ Bascov, și Universitatea Pitești.

 

 

 

____________________________________________________________________________________

CRIFST/Academia Română -Filiala Argeș în noua Sală de festivități a Universității din Pitești

 

Universitatea din Pitești a găzduit vineri, 8 iunie 2018, în noua Sală de festivități din Corpul Central,  Adunarea Generală a Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Ştiinţei și Tehnicii de pe lângă Academia Română (CRIFST) - filiala Argeș.

 

CRIFST Argeș este o filială a Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii aflat sub tutela Academiei Române. Majoritatea membrilor Filialei Argeș a CRIFST (41 din 63 membri în 2018) este constituită din profesori ai Universității din Pitești.

 

Scopul filialei Argeș a CRIFST este acela de a promova valorile și personalitățile marcante ale județului”, a declarat prof.univ.dr.ing.Ioan Liță, la finalul mandatului de vicepreședinte al filialei.

 

În prima parte a întrunirii, Președintele CRIFST Argeș, prof.univ.dr.ing. Mariana Jurian, a prezentat Raportul privind activitatea filialei în perioada mai 2014- mai 2018, trecând în revistă lansări de carte cu tematică economică științifică, redactarea de materiale cu tematică științifică, dezbateri pe teme istorice, mese rotunde cu studenții Universității din Pitești, vizite la case memoriale, participări la emisiuni TV, vizite la locuri culturale și istorice din județul Argeș.

 

La conferinţele internaţionale anuale organizate de Universitatea din Piteşti, ECAI (Electoronic,Communication and Artificial Inteligence) şi la conferinţele organizate de Institutul de Cercetări Nucleare "Nuclear 20xx" - Annual International Conference on Sustainable Development trough Nuclear Research and Education, membrii filialei noastre au participat cu numeroase lucrări. Membrii  filialei Argeș au fost implicați totodată în activităţi ştiinţifice derulate în colaborare cu oameni de ştiinţă din alte ţări şi au participat la prestigioase conferinţe internaţionale desfăşurate în Serbia, Turcia, Bulgaria, România, Ungaria, Polonia, Franţa, Azerbaigean, India”, se arată în Raportul de Activitate.

 

În cea de-a doua parte a întrunirii au avut loc alegeri pentru noua conducere a filialei, sub coordonareaSecretarului Științific al CRIFST-Academia Română, dr.col.(r) Valentin Marin.

 

În urma alegerilor care au avut loc prin vot în Adunarea Generală CRIFST Argeș la 8 iunie, noua conducere a CRIFST Argeș este formată din prof.univ.dr.ing.Mariana Jurian (Președinte), prof.univ.dr.Sebastian Pârlac(Vicepreședinte), care îl înlocuiește în funcție pe prof.univ.dr.ing.Ioan Liță, și S.l.dr.ing.Florentina Enescu(Secretar).

 

La încheierea Adunării Generale a CRIFST/Academia Română - Filiala Argeș, Secretarul Științific al CRIFST,dr.col.(r) Valentin Marin, a transmis Filialei Argeș un mesaj de felicitare pentru întreaga activitate - din partea Academicianului Dan Berindei, Președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie din cadrul Academiei Române, și a dr.Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române și prim-vicepreședinte al CRIFST - și a mulțumit Universității din Pitești pentru găzduirea evenimentului.

 

_______________________________________________________________________

Universitatea Pitești: co-organizator al Conferinței Internaționale în domeniul Ingineriei Industriale Inovative și Energeticii (IManEE2018)

 

 

Departamentul Fabricație și Management Industrial din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie a Universității din Pitești a fost unul dintre co-organizatorii Conferinței Internaționale în domeniul ingineriei industriale inovative și energeticii (IManEE 2018), desfășurată în perioada 30 mai - 2 iunie 2018 la Chișinău, Republica Moldova.

 

 

Evenimentul, aflat la cea e-a 22-a ediție, a avut loc sub genericul „Realizările științifice se consacră consemnării unui centenar de la Marea Unire” și a a fost organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Piteşti, Universitatea Politehnică din București; Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea Macedoniei de Vest, Grecia.

 

Pe parcursul a două zile, participanții la Conferință au audiat peste 240 de comunicări științifice, enunțate în cadrul a nouă secțiuni tematice: 1) Prelucrarea avansată și ingineria suprafețelor; 2) Tehnologii de asamblare, tehnologii de formare, producție de aditivi; 3) Tehnologii non-convenționale în fabricație, tehnologii de sudare; 4) Materiale avansate; 5) Design și Analiză; Tehnologii CAD / CAM / CAE / CAx; Producție Flexibilă, Automatizare și Robotică în Procesele Tehnologice; 6) Echipamente mecanice și de producție, dispozitive și instrumente; 7) Inovare, creativitate, învățare și educație în inginerie; 8) Managementul industrial și al produselor, calitatea și evaluarea; 9) Energie (rețele inteligente, eficiența energetică a clădirilor, sisteme energetice și gestionarea energiei, politici energetice, tehnologii și studii de mediu, tehnologii în domeniul energiei regenerabile și materiale de economisire a energiei).

 

Anul acesta au  participat cercetători și profesori din 21 de țări. În cadrul a trei ședințe plenare au fost audiate și examinate șapte rapoarte științifice.

 

Universitatea din Pitești este reprezentată în Comitetul Științific Internațional al Conferințeide conf.dr.ing. Alin Daniel RIZEA, Ș.l.dr.ing.Daniel ANGHEL, conf.dr.ing.Doina IACOMI, prof.univ.dr.ing.Doru Nicolae STĂNESCU, conf.univ.dr.Gabriela PLĂIAȘU, Prorectorul pentru Cercetare Științifică și Informatizare, prof.univ.dr.ing.Laurențiu Eduard NIȚU (totodată membru în Comitetul Onorific al Conferinței IManEE 2018), conf.dr.ing.Monica Daniela IORDACHE.

 

 

Următoarea ediție a Conferinței Internaționale în domeniul ingineriei industriale inovative și energeticii (IManEE 2019) va fi găzduită de Universitatea Pitești.

 

_________________________________

 

Succes al studenților piteșteni în proiectul ,,ADOPTĂ UN REFUGIU”

 

 

50 de studenți de la 10 programe de studiu din cadrul Universității Pitești au realizat, în perioada 27-29 mai 2018, acțiuni de ecologizare, de refacere a marcajelor turistice și de reabilitare a unui refugiu montan din Munții Făgăraș.

 

 

Acțiunile, încununate de succes, s-au înscris în proiectul extracurricular ,,Adoptă un refugiu”, inițiat de conf.univ.dr.Daniel Roșu - Directorul Centrului de Cercetare pentru Performanță Umană din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport al Universității Pitești.

 

 

Studenții au urmat traseul Valea lui Stan - Cabana Capra - Refugiul ’’Fereastra Zmeilor’’ (2200 m altitudine), care necesita de mult timp lucrări de reparații.

 

 

Însoțiți de reprezentanți ai SALVAMONT Argeș, studenții Universității din Pitești au avut șansa de a fi inițiați în ce privește regulile de bază ale turismului montan, măsurile de prevenire sau modalitățile de soluționare a situațiilor neplăcute care pot interveni în timpul parcurgerii traseelor montane.

 

 

”Am avut în grup studenți de la specializări diferite – ecologie, ingineria mediului, educație fizică și sport, biologie, chimie, IT, mecanică – și am urmărit să le atragem interesul pentru activități montane. Am reușit să realizăm tot ceea ce ne-am propus, studenții s-au simțit bine și sunt foarte mulțumiți, iar eu sper că acest proiect va continua’’, a declarat conf.univ.dr.Daniel Roșu.

 

Colaj foto Facebook

 

________________________________________________________________________________________

Studenții de la Horticultură și masteranzii de la Protecția Mediului în vizită de studiu

 

Studenții de la specializarea Horticultură și masteranzii de la specializarea Protecția Mediului – Departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică a Universității Pitești – au efectuat, la sfârșitul lunii mai, o vizită de studiu la Domeniile Sâmburești, Crama Avincis – Domeniul Vila Dobrușa, Crama Casa de Vinuri Iordache și Drumul Vinului – Drăgășani.

 

În timpul vizitei de studiu, studenții și masteranzii au avut ocazia să descopere tehnologii viticole moderne și performante, să cunoască îndeaproape fluxul tehnologic în producerea vinurilor și măsurile inovatoare de protecția mediului în ecosistemele viticole.

 

Grupul de studenți a fost însoțit de conf.univ.dr.Popescu Cristian.

 

Colaj foto Facebook

 

______________________________________________________________________________________________________

Start Up Plus pentru studenții Universității din Pitești

 

Sala Senatului Universității din Pitești a găzduit miercuri, 30 Mai 2018 o sesiune de informare referitoare la oportunitățile de antreprenoriat pentru studenți, desfășurată de Asociația REACT din București.

 

 

“Este o oportunitate faptul că Universitatea din Pitești găzduiește astăzi acest seminar de prezentare deoarece astfel, studenții pot afla modalitatea în care se pot pregăti în domeniul antreprenoriatului”, a declarat Prorectorul pentru Relația cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, conf.univ.dr.Adrian Sămărescu.

 

 

La rândul său, Prorectorul pentru Calitatea Învățământului, prof.univ.dr.ing.Viorel Nicolae, a ținut să sublinieze în fața studenților prezenți faptul că participarea la astfel de cursuri este esențială, dat fiind că foarte mulți recrutori și manageri de companii solicită în mod expres la angajare și competențe antreprenoriale.

 

 

Lucia Ionescu, din partea Asociației REACT, a prezentat participanților avantajele înscrierii lor la un curs gratuit de antreprenoriat în cadrul căruia pot învăța cum să elaboreze un plan de afaceri. “Aveți șansa de a învăța despre antreprenoriat de la traineri autorizati și, după absolvirea cursului, primiți diplomă recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Vă exersați cunoștințele și realizați propriul plan de afaceri, sub îndrumarea unor antreprenori cu experiență. Puteți câștiga 150.000 de lei, finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, în urma unui concurs de planuri de afaceri și puteți face parte apoi din Rețeaua Antreprenorilor, prin care veți fi informați în mod frecvent despre oportunitățile de antreprenoriat din regiune, despre noutățile în domeniu, sursele și tipurile de finanțare disponibile”, a declarat Lucia Ionescu, de la Asociația REACT, referindu-se la Proiectul Antreprenopolis Sud Muntenia.

 

 

Condiții minime pentru participare la acest proiect:

 


• Vârsta cuprinsă între 18 și 64 ani.


Domiciliul sau reședința în regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).


• Faceți parte din oricare dintre categoriile: șomeri, persoane inactive, angajați, studenți sau tineri non-NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă).


• Vă doriți să înființați o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Sud Muntenia. 


• Aveți minimum liceul absolvit. 


• Nu ați beneficiat de cursuri similare finanțate din fonduri structurale. 


• Nu beneficiați de finanțare prin alte proiecte POCU pentru AXA 3 DMI 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
 


 

 

________________________________________________________________________

Salonul Inovației și Creativității Elevilor din Județul Argeș (SICESSA) – a doua ediție

 

VIDEO

 

Universitatea din Pitești a găzduit, la 24-25 mai 2018, a doua ediție a Salonului Inovației și Creativității Elevilor din Județul Argeș (SICESSA), eveniment de rezonanță organizat de Consiliul Județean Argeș, Universitatea din Pitești și Inspectoratul Școlar Argeș, cu sprijinul Primăriei Mioveni.

 

Din cele aproape 400 lucrări realizate de elevi cu sprijinul unui număr impresionant de cadre didactice din învățământul preuniversitar, 13 au fost premiate de un juriu format din 38 profesori din mediul preuniversitar, desemnați de Inspectoratul Școlar Argeș și de cadre didactice ale Universității din Pitești.

 

Juriul a fost prezidat de prof.univ.dr. Șerban Constantin VALECA, copreședinți fiind Constantin Dan MANU - Președintele C.J. Argeș, conf.univ.dr.Dumitru CHIRLEȘAN - Rectorul Universității Pitești și Dumitru TUDOSOIU – Inspector General I.S.J. Argeș.

 

Cele mai multe proiecte au avut ca tematică protecția mediului și ecologia.

 

Studenții Universității din Pitești au prezentat, la rândul lor, proiecte intersante – autovehicul all terrain 100 % electric, aparat de recuperare post-operatorie a articulației șoldului și a genunchiului sau turbină eoliană elicoidală.

 

„Sunt convins că multe din lucrările pe care le-am văzut în cadrul Salonului de Inventică de anul acesta vor fi puse în aplicare peste ani buni”, a declarat Președintele Juriului, fostul Ministru al Cercetării și Inovării, prof. univ. dr. Șerban Constantin Valeca, cel care a avut inițiativa organizării unui astfel de eveniment.

 

La rândul său, Inspectorul General al I.S.J Argeș, Dumitru Tudosoiu a felicitat elevii pentru creativitatea lor și a propus cadrelor didactice să-i stimuleze în continuare în a participa la astfel de activități extrașcolare.

 

Prefectul Județului Argeș, Emilian Dragnea și Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu au felicitat atât elevii cât și profesorii coordonatori, iar Rectorul Universității din Pitești, conf.univ.dr. Dumitru Chirleșan și-a exprimat speranța ca ei să devină în viitor studenți ai Universității din Pitești. La festivitatea de premiere a fost prezent și Aurel Costache, viceprimar al orașului Mioveni, care a acordat sprijin financiar pentru Marele Premiu.

 

Pentru a stimula creativitatea participanților, organizatorii SICESSA au stabilit 19 clase de jurizare: Protecția mediului, Industria automobilului și Industria aviatică, Industria Chimică, Fizică, Biologie, Mecanică generală - Electromecanică - Mașini, utilaje, electricitate și electronică, Energie - Energie verde, Radio TV - Telecomunicații, Fotografie, Informatică: Hardware și software, Artă grafică și Publicitate, Cultură - Turism, Suveniruri - Articole pentru cadouri, Produse de uz casnic, Științe medicale și Sănătate, Industria textilă și vestimentară - Design vestimentar, Industria Agronomică și Alimentară, Construcții și locuințe, Ambalaj - Stocaj, Educație - formare, Sport, timp liber, jocuri, jucării, Grădină - casă.

 

„Robotul Viitorului”, „Cuburi Atipice”, „Aparat pentru orientarea persoanelor nevăzătoare”, icoane pe lemn, sculpturi în lemn, pixuri digitale, cataloage interactive - sunt doar câteva din alte proiecte pe care elevii din ciclul gimnazial și liceal, pasionați de inventică, le-au prezentat la ediția acestui Salon.

 

Premiile SICESSA 2018

 

“Bobina Tesla” - realizată de Belegan David, elev la Colegiul Național I.C.Brătianu din Pitești, sub coordonarea prof.Topologeanu Ileana - este proiectul care a câștigat Marele Premiu al celei de-a doua ediții a Salonului Inovației și Creativității Elevilor din Județul Argeș (SICESSA), dedicat elevilor din învățământul gimnazial, liceal și studenților UPIT.

 

Secțiunea Gimnaziu

 

Premiul I: Androne Mircea - Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Pitești;

 

Premiul al II-lea: Iordache Alexandru - Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” PiteștiCuburi atipice (prof.coordonator Tomozeiu Ioan);

 

Premiul al III-lea: Ilie Teodora - Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Pitești – Caruselul meseriilor (prof.coordonator Neagu Mihaela);

 

Mențiune: Popescu Alexandra - Școala Gimnazială Hârtiești – Catalogul electronic (prof.coord.Oprișoiu Petruța Cornelia).

 

Secțiunea Liceu

 

Premiul I: Blejan Ana Maria - Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Curtea de Argeș – Eco Robot pentru îndepărarea porumbeilor (prof.coordonator Gherghina Marin);

 

Premiul al II-lea: Marian Costin - Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Curtea de Argeș - Febra Hemoragică – Ebola (prof.coordonator Retevoi Gheorghe);

 

Premiul al III-lea: Constantin Anghel - Liceul Național „Zinca Golescu”– Presa de paleți ecologici (prof.coordonator Roman Iuliana);

 

Mențiune: Diaconescu Andreea - Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni – Suflantă pentru grătar (prof.coordonator Nilă George).

 

Secțiunea Studenți

 

Premiul I: Micu Mihai - autovehicul all-terrain 100% electric (prof.coord. Șuțan Claudiu);

 

Premiul al II-lea - Marica Marius, Anghel Gheorghe, Grădinaru Constantin, Alexandru Ionuț Cristian, Bodea Bogdan - Sistem Home automation pentru optimizarea consumurilor energetice dintr-o locuință, comandat prin Smartphone (prof.coordonator Gheorghe Șerban);

 

Premiul al III-lea: Malea Claudiu - dispozitiv de mare precizie mecanică (prof.coordonator Costea Aurel);

 

Mențiune: Ilie Carmen - Joc pentru dezvoltarea controlului fin al mișcării membrelor superioare (prof.coordonator Roșu Daniel).

 

A doua ediție a Salonului Inovației și Creativității Elevilor din județul Argeș a avut ca principal obiectiv stimularea elevilor argeșeni pentru creație, inovație și inventică. Evenimentul s-a desfășurat sub devizele ”Conceput în România” și ”Fabricat în Argeș”.

 

Colaj foto Facebook

_________________________

 

Universitatea Pitești – Campioană națională universitară la handbal feminin

 

Universitatea din Pitești a dominat Campionatul național universitar de handbal feminin, desfășurat în perioada 21-23 mai 2018 în Sala de Sport din Strada Gheorghe Doja.

 

Studentele Universității din Pitești - antrenate de prof.univ.dr.Ion Mihăilă, conf.univ.dr.Corina Popescu și prof.antrenor Victor Neagu – au obținut titlul după ce s-au impus cu 46-35 în fața celor de la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău.

 

Echipa de handbal feminin a Universității din Pitești a obținut, totodată, premiile pentru

 

  • Portarul ideal (Daciana Hosu)
  •  
  • Cea mai bună extremă dreapta (Alexandra Badea)
  •  
  • Cel mai bun inter-stânga (Dana Abed Khader)
  •  
  • Cel mai bun pivot (Florentina Craiu)

Colaj foto Facebook

 

_________________________________________

Studenți ai Universității Pitești premiați la Cercul Științific „Prof. Univ. Dr. Ing. Moise Țuțurea”, Brașov

 

Șase studenți ai Facultății de Mecanică și Tehnologie, programul de studii Inginerie Economică Industrială (I.E.I.) au fost premiați la Cercul Științific Studențesc în Domeniul Inginerie și Management „Prof. Univ. Dr. Ing. Moise Țuțurea”, care a avut loc la 18-19 mai 2018 în Aula Sergiu T.Chiriacescu din a Universității Transilvania din Brașov.

 

 

Ediția 2018 a acestei manifestări științifice a fost organizată sub egida Consorțiului de Inginerie Economică din România.

 

 

Toți cei șase studenți participanți de la Universitatea Pitești au obținut rezultate notabile:

  • Studentele Cristina Florena BĂNICĂ, Florentina Gabriela GHIŢĂ – coordonator științific: Ș. l. ing. dr. ec. Ancuța BĂLTEANU – au obținut PREMIUL I.
  • Studenții Alexandru OANCEA, Mihaela Roxana PETRICĂ – coordonator științific: Ș. l. dr. ing. Nadia BELU – au obținut PREMIUL III.
  • Studentele Ștefana BĂJENARU, Elena Diana PANDURU – coordonator științific: Ș. l. dr. ing. Nadia BELU – au obținut MENȚIUNE.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

”TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE -2018”  LA UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

 

VIDEO

 

Ca în fiecare an, Universitatea din Pitești împreună cu I.S.J.A., prin instituțiile de învățământ liceal, au organizat un eveniment de rezonanță în comunitatea argeșeană ”TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE -2018” .

 

La standurile special amenajate, studenți, elevi și profesori au prezentat ofertele educaționale într-un mod cât mai original și atractiv.

 

Universitatea din Pitești, gazda evenimentului, a prezentat oferta pentru cele 47 de programe de licență și 58 de programe de masterat, precum și oportunitățile de practică de specialitate, stagii de internship-uri la partenerii din mediul socio-economic, stagii și burse ERASMUS la universitățile partenere din spațiul Uniunii Europene.

 

Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu a subliniat faptul că Inspectoratul Școlar Județean Argeș este unul din partenerii de bază și că Strategia de dezvoltare instituțională include și parteneriate cu instituții de învățământ pre-universitar.

 

„Inspectoratul Școlar Județean Argeș organizează acest târg pentru a oferi liceelor posibilitatea de a-și face cunoscute specializările. Oferta educațională a liceelor devine din ce în ce mai atractivă, în concordanță cu cerințele mediului socio-economic. Anul acesta, pentru prima dată, unele licee vor deschide secții de învățământ profesional dual”, a declarat prof.Mihaela Crișan, Inspector Școlar General Adjunct.

 

Adrian Bughiu, Subprefect al Județului Argeș a apreciat că Târgul ofertelor educaționale a devenit deja o tradiție din care toată lumea are de câștigat.

 

Prorectorul pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, conf.univ.dr.Adrian Sămărescu  a subliniat faptul că la această ediție a Târgului educațional un element de noutate  în oferta Universității din Pitești îl reprezintă înființarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar. Această structură educațională se adresează absolvenților de liceu care au promovat sau nu examenul de bacalaureat. În cadrul colegiului tinerii vor avea posibilitatea formării profesionale pentru integrarea pe piața muncii. Școlarizarea se face la forma de zi,pe o durată de 1-3 ani în funcție de specializare, pentru următoarele domenii: Sănătate și asistență pedagogică, Informatică, Comerț, Turism și alimentație, Economic, Producție media.

 

Prorectorul pentru Calitatea Învățământului, prof.univ.dr.ing.Viorel Nicolae a salutat organizarea Târgului ofertelor educaționale, considerând că este o mare șansă ca, înaintea încheierii anului școlar, elevii ce urmează să absolve clasa a VIII-a să poată afla ofertele educaționale ale liceelor, iar absolvenții claselei a XII-a să poată alege din multitudinea programelor de studii oferite de Universitatea din Pitești.

 

Colaj foto Facebook

_____________________________________

Sesiunea Științifică Națională a studenților și masteranzilor în domeniul Științelor Sociale

 

ROMÂNIA CENTENARĂ – „Perspective și reflecții în domeniul Științelor Sociale” – ediția a II-a

 

VIDEO

 

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie din cadrul Universității Pitești a organizat la 18 mai 2018, pentru al doilea an consecutiv, Sesiunea Științifică Națională a studenților și masteranzilor în domeniul Științelor Sociale ROMÂNIA CENTENARĂ – „Perspective și reflecții în domeniul Științelor Sociale”.

 

 

„Sesiunea a avut mai multe secțiuni din domeniul Științelor Educației – Științe Sociale, Comunicare, Psihologie, Asistență Socială. Este o activitate care presupune o colaborare între mai multe centre universitare, și intenționăm să o dezvoltăm în anii următori”, a declarat Decanul Facultății Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie din cadrul Universității Pitești, conf.univ.dr.Claudiu Langa, care a felicitat studenții și masteranzii pentru răspunsul pozitiv la această manifestare.

 

 

Conf.univ.dr.Mihaela Popescu, Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în cadrul Universității Craiova a felicitat studenții și masteranzii pentru participare, cu atât mai mult cu cât recent, unii dintre ei au dezbătut în cadrul unei alte acțiuni extracurriculare “Rolul activităților non-formale în pregătirea studenților”.

 

 

„Realizarea unor astfel de comunicări științifice constituie o muncă dificilă, dar aceasta este una din activitățile prin care studenții își pot valorifica rezultatele învățării în cadrul programului de studii pe care îl urmează”, a menționat conf. univ. dr. Loredana TudorProdecan al Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie din cadrul Universității Pitești, responsabil pentru calitatea învățământului.

 

 

„Schimbul de idei, de bune practici, între universități, participarea la activități extracurriculare, ca cea de astăzi, este întotdeauna de bun augur, și nici un efort nu este zadarnic în dezvoltarea personală și profesională”, a afirmat Directorul Departamentului de Științe ale Educației din cadrul Universității Pitești, conf.univ.dr. Mihaela Păiși-Lăzărescu.

 

 

Directorul Departamentului de Psihologie, Ştiinţe ale Comunicării și Asistență socială din cadrul Universității Pitești, conf. univ. dr. Manuela Ciucurel i-a felicitat pe studenți și masteranzi pentru curajul de a participa la Sesiunea Științifică, dar și pe cadrele didactice care și-au asumat rolul de a coordona realizarea lucrărilor de cercetare.

 

 

Această Sesiune Științifică constituie un exercițiu foarte bun care va folosi studenților și masteranzilor în cariera lor viitoare”, a încheiat conf. univ. dr. Delia Duminică, Prodecan pentru activitatea științifică, relațiile internaționale și relația cu studenții în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie din cadrul Universității Pitești.

 

 

Sesiunea s-a bucurat de o largă participare - peste 100 de studenți și masteranzi în domeniile Științe ale Educației, Științe ale comunicării, Asistență socială și Psihologie - dar și de o serie de lucrări pe teme de pregătirea personalului didactic. „Specificul profesiei de cadru didactic”, „Principiul intuiției”, „Rolurile inteligenței emoționale în dezvoltarea psihicului”, „Montessori – Școala păcii și a liniștii”, „Rolul familiei în educația copilului preșcolar”, „Managementul situațiilor dificile în clasă”, „Arta motivării elevului” și „Violența asupra copilului” au fost doar câteva din titlurile lucrărilor pregătite de studenți, sub atenta coordonare a profesorilor.

 

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Universitatea Craiova – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), sub egida Centrului de Cercetare pentru Promovarea Excelenței în Pregătirea Profesională și a Centrului de Cercetări Științifice în domeniul psihopedagogiei aplicate EduExpert.

 

________________________________________________________________________

 

Conferința Științifică Internațională la Universitatea din Pitești

 

VIDEO

 

În perioada 18 mai 2018 – 19 mai 2018, la sediul Facultății de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești, s-au desfășurat lucrările Conferinței Științifice Internaționale cu tema „Istorie, cultură și civilizație în Uniunea Europeană”, ediția a XI-a. Conferința a fost organizată de Centrul de Studii Juridice și Administrative, în colaborare cu Asociația „Amicii Scientiae” din Pitești.

 

Pe lângă cadrele didactice ale facultății, la conferință au participat cadre didactice și cercetători de la universități de prestigiu din țară (Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea din Craiova, Universitatea „Titu Maiorescu” București, Scoala Națională de Studii Politice și Administrative București), dar și din Austria, Germania, Georgia, Spania, Republica Moldova  și Polonia.

 

La ceremonia de deschidere a conferinței au fost prezenți și au luat cuvântul prof. univ. dr. Mihaela Diaconu – Președinte al Senatului Universității din Pitești, conf. univ. dr. Dumitru Chirleșan – Rectorul  Universității din Pitești, conf. univ. dr.  Ionuț Adrian Sămărăscu – prorector al  Universității din Pitești , Emilian Dragnea  - Prefectul Județului Argeș, Laurențiu Zidaru – viceprimar al municipiului Pitești și reprezentanți ai altor instituții cu care facultatea colaborează.

 

Lucrările prezentate în plenul și în secțiunile conferinței au fost publicate în format electronic și pot fi consultate la adresa de Internet iccu.upit.ro.

 

Colaj foto Facebook

 

______________________________________________________________________________________________

Universitatea din Pitești, campioană națională universitară la atletism

 

Șapte medalii de aur, șase de argint și două de bronz – acesta este palmaresul obținut de studenții Universității din Pitești la Campionatul Național Universitar la Atletism – ediția 2018, desfășurat la 19-20 mai pe Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești.

 

Universitatea Pitești a dominat competiția, devenind campioană națională universitară.

 

Rezultatele studenților de la Universitatea Pitești:

 

Medalii de aur:
Neagoe Andrei, 100m, 200m
Cojan Irinel, aruncarea ciocanului, prăjină
Anitei Georgiana, săritura în lungime
Muscalu Georgiana, săritura în înălțime
Nichitus Pavel,  400mg
Lazar Fazecas Bianca, aruncarea ciocanului
Tache Alexandru, triplusalt

 


Medalii de argint:
Aniței Georgiana, triplusalt
Zanfir Maria, aruncarea suliței
Dan Violeta, 3000m obstacole
Stafeta 4x100m masculin: Glișcă Marian, Nichituș Pavel, Tache Alexandru, Neagoe Andrei
Stafeta 4x400m masculin: Cojan Irinel, Glișcă Marian, Nichituș Pavel, Angelescu Florin
Stafeta 4x100m feminin: Muscalu Georgiana, Vescan Teodora, Dan Violeta, Aniței Georgiana

 


Medalii de bronz:
Uță Bianca, săritura cu prăjina
Dan Violeta, 400mg

Colaj foto Facebook

__________________________________________________________________________________

Târg de Job-uri, Intership-uri și Stagii de Practică pentru studenți și absolvenți - la UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

 

VIDEO

 

Peste 30 companii din Argeș au fost reprezentate la Târgul de Joburi, Internship-uri și Stagii de Practică pentru studenți și absolvenți, organizat, la 17 mai 2018, de Universitatea din Pitești, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Argeș și AIESEC Pitești.

 

Studenţii și masteranzii Universităţii din Pitești au discutat cu angajatorii despre posibilitatea de a obţine un stagiu de practică sau un internship (angajare part-time, remunerată, pe perioada continuării studiilor). Câteva firme din domeniul IT și-au exprimat interestul de a angaja studenţi cu normă întreagă, oferindu-le posibilitatea unui program flexibil, astfel încât să poată frecventa în continuare studiile. Automobile Dacia a anunțat disponibile 150 de internshipuri pentru studenţi şi peste 300 de locuri de muncă pentru absolvenţi, pe diverse posturi vacante atât pentru platforma de la Colibaşi cât şi pentru Titu sau Bucureşti. Companii precum Endava sau OSF Global Services au precizat că sunt în căutarea de absolvenți IT.

 

Rectorul Universității din Pitești, conf.univ.dr.ing Dumitru Chirleșan a lansat invitația ca mediul socio-economic să se implice activ în stabilirea programelor academice ale Universității, pentru ca astfel Universitatea să formeze specialiști în domenii căutate de angajatori. „Evenimente ca cel de astăzi apropie mediul socio-economic de fabrica de resurse umane care este universitatea. Este foarte important pentru noi, și sper să împlinim acest deziderat, să colaborăm nu doar la târgurile de joburi, ci și cât mai aproape de locul unde se construiește planul de învățământ, de locul unde studenții își însușesc primele cunoștințe și își formează primele deprinderi – departamentele academice”.

 

Prorectorul pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, conf.univ.dr.Adrian Sămărescu a subliniat, la rândul său, importanța comunicării constante între mediul academic și cel socio-economic. „Pe lângă Educație și Cercetare, Universitatea din Pitești și-a mai asumat un rol important - acela de furnizor dinamic de servicii pentru comunitate, de aceea suntem deschiși să colaborăm în ce privește stabilirea de comun acord a programelor academice”.

 

Amalia Duțu, Director al Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare, a anunțat înființarea Consiliului Consultativ al Rectorului Universității (proiect pentru dezvoltare instituțională, finanțat de Ministerul Educației) și extinderea bazei de date cu firme care oferă stagii de practică pentru studenți și absolvenți (proiect finanțat cu fonduri europene).

 

Mădălina Marian, Director al Colegiului Terțiar Non-Universitar a anunțat dechiderea, în toamna acestui an, a admiterii la Colegiul Terțiar Non-Universitar, la care au acces absolvenții de liceu atât cu diplomă de bacalaureat cât și fără diplomă de bacalaureat. Oferta de specializări a Colegiului Non-Universitar cuprinde meserii precum: cameraman, fotoreporter, contabil, evaluator de mediu, fizioterapeut, asistent medical generalist, asistent farmacie, tehnician echipament de calcul, agent comercial, ghid turistic, asistent manager în unităţi hoteliere, asistent gestiune, funcţionar bancar, agent fiscal sau operator cadastru.

 

 

La Târgul de Joburi au avut standuri de prezentare companii din diverse domenii de activitate, precum: IT, Servicii, Financiar-Bancar, FMCG (Fast Moving Consumer Goods) / Bunuri de Larg Consum, Retail, Inginerie şi Automotive, Turism, Design, Juridic, Management – Consultanţă, Marketing, PR, Producţie, Resurse Umane, Vânzări.

 

Au fost prezente companii precum Group Renault, Dräxlmaier, Renault Technologie Roumanie, Adient, Delta Invest, Endava, BRD Group, ComData, Yildiz Entegre,Eltra Logis, Nissan, BCR, Vauban, Roweb (dezvoltator de programe software), Rian Partners, Arctic, Leoni, Electromontaj SA București.

 

Colaj foto Facebook

 

______________________________________________________________________________________

Excelenţa Sa - Ambasadorul Gheorghe Săvuică a conferenţiat la Universitatea din Pitești

 

În cadrul manifestărilor academice care marchează Centenarul Marii Uniri, joi, 17 Mai 2018, în Sala Senatului Universității din Pitești  a avut loc o conferință interactivă cu tema „50 de ani de activitate diplomatică a României moderne pe zona asiatică”, susţinută de Președintele Institutului Român de Studii Euro-Asiatice (IRSEA), Domnul Ambasador Gheorghe Săvuică.

 

Evenimentul a fost organizat de Universitatea din Pitești, sub atenta coordonarea a Prorectorului pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, conf.univ.dr. Adrian Sămărescu,  în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, reprezentată de prof.univ.dr Adrian Șimon.

 

Prof.univ.dr.Șimon a prezentat prodigioasa carieră a domnului Ambasador Gheorghe Săvuică și a mulțumit Universității din Pitești pentru inițiativa de a organiza acest dialog interactiv – primul desfășurat în afara Bucureștiului.

 

Domnul Ambasador Săvuică a trecut în revistă unele caracteristici ale culturii și civilizației asiatice și câteva dintre proiectele de colaborare reușite între România și state asiatice, la demararea cărora a contribuit în calitate de reprezentant diplomatic.

 

Totodată, Excelenţa Sa a prezentat misiunea Institutului Român de Studii Euro-Asiatice (IRSEA), al cărui fondator este.IRSEA este membru al Asociației Europene pentru Studii Asiatice. În acest context, Domnul Ambasador Săvuică a adresat  Universității din Pitești și Universității “Petru Maior” din Târgu Mureș invitaţia de a demara o campanie de promovare a României prin participarea în cadrul conferințelor internaționale pe această zonă.

 

IRSEA a profitat de tendința curentă de apropiere între Europa și Asia pentru a elabora studii, analize, recomandări, evaluări şi strategii cu privire la politica naţională raportată la evoluția situațiilor culturale, economice, socio-politice și geo-strategice din Europa și Asia. România ar trebui acum, în acest context, să identifice noi culoare de cooperare cu Asia, o zonă geografică care a cunoscut, în ultima perioadă, o creștere economică impresionantă”, a declarat Ambasadorul Gheorghe Săvuică.

 

Prezentarea a fost urmată de o sesiune de întrebări din partea studenţilor, referitoare la reprezentanțele diplomatice în România ale unora din statele asiatice, la exemple de momente dificile din cariera de ambasador a Domnului Gheorghe Săvuică și la modalitatea în care un tânăr poate astăzi să urmeze profesia de diplomat.

 

Prorectorul pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr.Emanuel Soare și Prorectorul pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, conf.univ.dr.Adrian Sămărescu au mulțumit Domnului Ambasador pentru prezența în fața studenților și a cadrelor didactice de la Universitatea din Pitești și și-au exprimat convingerea că informațiile valoroase primite în cadrul expunerii rămân utile pentru tinerii care doresc să studieze relațiile dintre România și Asia de Sud-Est și cei care intenționează să urmeze o carieră diplomatică.

 

Cu prilejul vizitei la Universitatea din Pitești, Domnul Ambasador Gheorghe Săvuică a donat Bibliotecii universitare câteva exemplare ale lucrării ASEAN 2025 – Forging Ahead Together, un compendiu cu documente oficiale privind activitatea Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

 

Domnul Ambasador Gheorghe Săvuică  - Câteva date biografice

 

Legătura pe care Domnul Ambasador Gheorghe Săvuică o are cu Asia de Sud-Est datează din 1961, când a optat pentru învățarea limbii indoneziene la Institutul de Relații Internaționale de la Moscova. Ca urmare, timp de 40 de ani a reprezentat, promovat și apărat interesele României în calitate de șef de misiune diplomatică în Indonezia, Malayezia, Filipine, Pakistan și Sri Lanka. A avut, în aceeași poziție, și două “escale diplomatice”, respectiv două misiuni diplomatice scurte, în Cipru și Finlanda/Estonia.

 

Colaj foto Facebook

 

__________________________________________________________________

 

Universitatea din Pitești: locul al II-lea la faza națională a Concursului Profesional Studențesc de Rezistența Materialelor „CC Teodorescu”—domeniul mecanic.

 

VIDEO

 

Universitatea din Pitești a câștigat locul al II-lea la faza națională a Concursului Profesional Studențesc de Rezistența Materialelor „CC Teodorescu—domeniul mecanic, în urma rezultatelor obținute de trei studenți de la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, pregătiți de dr.ing.mat.RIZEA Vasile, directorul concursului. Dobrinoiu Emilia-Rebeca (TCM II) a obținut Premiul al III-lea, iar Cristea Alexandru-Titus (TCM II) și Nițu Vasile-Alin (TCM II) – mențiune.

 

„Este o onoare pentru Universitatea din Pitești să participe la acest concurs ce conferă studenților noștri posibilitatea de a intra în competiție cu studenți de la marile universități din țară. Sunt onorată să aflu că în sală este prezent și domnul profesor Neculae Bădescu, cel care a inițiat participarea universității noastre la concursul „C.C. Teodorescu”. Felicit atât participanții care s-au pregătit corespunzător cât și profesorii îndrumători extrem de dedicați”, a subliniat Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu.

 

„Rezistența Materialelor este supranumită, fără exagerare, REGINA ȘTIINȚELOR INGINEREȘTI. Tot ceea ce vedem în jurul nostru este calculat și construit de ingineri. Scopul concursului este în primul rând de a păstra tradiția Școlii Românești de Rezistența Materialelor, pornind de la Școala de Drumuri și Poduri - prima Școală Politehnică din București, unde au predat profesori celebri ca Anghel Saligni, cel care a calculat și construit Podul de la Cernavodă. C.C.Teodorescu a fost unul dintre discipolii lui Anghel Saligni. Concursul, care poartă numele său își propune să mențină la standarde ridicate această disciplină extrem de importantă, ce va fi dusă mai departe și de către cei prezenți la acest concurs”, a declarat directorul concursului, dr.ing.mat.Vasile RIZEA - Universitatea din Pitești.

 

 “Aș dori să vă mulțumesc pentru excepționala organizare și desfășurare a concursului. De la modul în care ne-ați primit, de la întreg ‘arsenalul’ de studenți implicați în logistica derulării acestui concurs, de la locul desfășurării și până la festivitatea de premiere, masa festivă și plăcuta atmosferă pe tot parcursul șederii noastre la Pitești, nu pot decât să vă adresez dumneavoastră și tuturor celor implicați sincere felicitări. Este evident că prin ridicarea ștachetei, ați făcut ca acest concurs să rămână un etalon, despre care îmi voi aminti cu mare plăcere ori de câte ori voi mai fi implicat în această competiție studențească”, a ținut să sublinieze, la finalul Concursului, Prof. Ph.D. Eng. Gabriel JIGA, Universitatea "POLITEHNICA" București, Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice.

 

Concursul a fost organizat de Facultatea de Mecanică și Tehnologie a Universității din Pitești, în perioada 10-12 mai 2018. Au participat studenți din următoarele centre universitare: Universitatea Politehnică București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia Tehnică Militară București, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea din Pitești. La buna desfășurare a concursului au contribuit 49 de studenți  voluntari.  

 

Totul a fost coordonat de directorul concursului dr.ing.mat.Vasile RIZEA - Universitatea din Pitești, absolvent a două facultăți: Matematică (promoția 1967) și Autovehicule Rutiere (promoția 1983), pe care le-a urmat la cursuri de zi. La specializarea Autovehicule Rutiere, dr.ing.mat. Vasile RIZEA a fost Șeful Șefilor de Promoție pe țară (Primus inter pares).

 

__________________________________________________________________

Baschet Masculin: Universitatea din Pitești - Campioană Națională Pentru a treia oară consecutiv

 

Echipa de Baschet Masculin a Universității din Pitești a câștigat titlul național, pentru a treia oară consecutiv, la Campionatul Național Universitar desfășurat la Pitești la 15-17 mai 2018.

 

Lotul Universității din Pitești a fost coordonat de conf.univ.dr. Leonard Fleancu și conf.univ.dr. Florin Cojanu. 

 

În echipa ideală a turneului, Universitatea din Pitești i-a avut pe Ghiță BalmușVladimir MihaiIulian Orbeanu și Mario Lazăr. Cel mai bun apărător a fost Lucian Chirof, cosgeterul turneului a fost Andrei Damian, iar MVP a fost desemnat Marius Ciotlăuș.

 

În urma acestui rezultat, Universitatea din Pitești va participa, în vară, la Jocurile Europene Universitare de Baschet Masculin de la Coimbra (Portugalia).

 

Lotul Universității din Pitești: 

 

Lucian Chirof, Ciotlăuș Marius, Mihai Căprărescu, Adrian Oprea (BCM U FC Argeș Pitești), Iulian Orbeanu, Radu Virna, Ionuț Berceanu (SCM U Craiova), Ghiță Balmuș, Mario Lazăr (BC Timba Timișoara), Neguț Alexandru, Mircea Neagoe (CSO Voluntari), Andrei Damian, Dragoș Onea(Cuza Sport Brăila) și Vladimir Emilian Mihai (Athletic Constanța).

 

Colaj foto Facebook

 

________________________________________

Universitatea din Pitești - locul I la cea de-a 8-a ediție a Challenge Kart Low Cost

 

VIDEO

 

Universitatea din Pitești s-a clasat pe locul I la cea de-a 8-a ediție a competiției Challenge Kart Low Cost (KLC), care s-a desfășurat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în perioada 10-12 mai 2018.

 

Pregătiți de conf. univ. dr. ing. Adrian CLENCI și ş.l. univ. dr. ing. Cătălin ZAHARIA, studenții de la Departamentul Autovenicule și Transporturi din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie au dovedit maximă îndemânare la proba de concepere, proiectare și fabricare de monoposturi de tip „kart low cost” care, ulterior, au intrat pe un circuit adecvat unei competiții sportive.

 

Echipa Universității din Pitești a fost formată din Stoica Robert Nicolae, Nae Daniel Ionut, Simoiu Mădălina Florina, Burcea Denisa Mihaela, Ion Ștefan Alexandru Lucian, Alexandru Adrian, Delcă Mădălin, Chirilă Eduard, Toma Bogdan, Voica Alexandru, Simescu Răzvan, Florescu Andra, Geaba Mădălina, Ștefan Alexandru, Chircu Valentin, Oancea Vasile  - studenți la  Autovehicule Rutiere (AR) și Ingineria Transporturilor și a Traficului (ITT).

 

KLC este una dintre cele mai importante competiţii de inovativitate auto destinată studenţilor la inginerie.  Este o competiție inițiată de Fédération Européenne des Ecoles d’Ingénieurs Automobile et Transports (FEEIAT), entitate academică franceză din care fac parte peste 30 de institute și universități. Concursul se derulează anual, la nivel european. Prima ediție a avut loc pe circuitul de la Magny-Cours, Franța.

 

 

 

____________________________________________-

Universitatea din Pitești a sărbătorit Ziua Studenților Internaționali

 

Ziua Studenților Internaționali la Universității din Pitești a fost sărbătorită, la 10 mai 2018, la Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Evenimentul, aflat la cea de-a VI-a ediție, a fost organizat de Facultatea de Științe ale Educației și Compartimentul pentru Studenți Internaționali din cadrul Universității din Pitești și a fost dedicat celor 300 studenți străini care au ales să studieze la Universitatea din Pitești.

 

Spectacolul a fost deschis de Corul Universității din Pitești, dirijat de prof.univ.dr. Paul Baidan, care a interpretat imnul studențesc Gaudeamus Igitur și câteva piese dedicate Centenarului Unirii, „Pe-al nostru steag e scris Unire”; „Eroi au fost, eroi sunt încă”, „Sus inima, români!”

 

Cuvântul de deschidere a fost rostit de Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu: „Internaționalizarea constituie o preocupare activă a Universității din Pitești. Începând cu 1976, aici există un centru pregătitor pentru învățarea limbii române pentru toți studenții străini care aleg să studieze în România. Totodată, prin eforturile Prorectorului pentru Relații Internaționale, numărul studenților și profesorilor care au beneficiat de Programul Erasmus a crescut considerabil”.

 

Prorectorul pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr.Emanuel Soare a subliniat cu mândrie faptul că anul acesta, „Universitatea din Pitești înregistrează un număr-record de studenți străini și că peste 150 de profesori de la universități partenere din străinătate au venit la Universitatea din Pitești pentru activități de predare și cercetare. Vizibilitatea și atractivitatea ofertei educaționale a Universității din Pitești s-a soldat cu 200 parteneriate internaționale”.

 

După o scurtă prezentare a conf.univ.dr.Aurelian Chistol referitor la însemnătatea istorică a Zilei de 10 mai, studenții străini care studiază la Universitatea din Pitești au susținut un program artistic cu cântece și dansuri, în costume tradiționale din țările lor de origine. Programul a fost prezentat în limba română de doi studenți din Maroc și Iordania și s-a încheiat cu tradiționala horă românească.

 

Alături de studenți, cadre didactice, decani și prorectori ai Universității din Pitești, în rândul publicului s-au aflat  Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Arabe Egipt în România, E.S. Salah Eldin Abdel Sadek AHMED, care a rostit un discurs despre relațiile de peste 100 de ani între România și Egipt, și despre importanța transferului de soft-power,Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Hașemit al Iordaniei în România, E.S. Dl Saker MALKAWI, care a vorbit despre relațiile tradiționale ale României cu lumea arabă, dl.Assem KORDI, Consilier al Ambasadei Statului Palestina în România, dl.Bomoy Losila NIXON, Însărcinat cu Afaceri al Ambasadei Republicii Democratice Congo în România, dl.Ali MAKIN, Consilier 1 în cadrul Ambasadei Republicii Arabe Siriene în România, dl. Gheorghe CUCOȘ,  Consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România și Prof. Dr.Mohamed Salah Elsaid Ibrahim, Director al Biroului pentru Relații Internaționale al Universității din Mansoura, Egipt.

 

Au fost prezenți, totodată, reprezentanți ai instituțiilor care colaborează cu Universitatea din Pitești pentru buna integrare a studenților internaționali - dna Roxana Stoenescu, Șef Serviciu Relații Internaționale în cadrul Consiliului Județean Argeș, dl.Laurențiu Marian Zidaru, Viceprimar al Municipiului Pitești, Dna Corina Dumitru – Director General în cadrul Băncii Române pentru Dezvoltare (BRD) – Filiala Pitești și, din partea Asociației ASU NOVA Pitești, Dl.Valter Jianu, Președinte Executiv și Dna. Cristina Dinescu, Director Adjunct Executiv.

 

Universitatea din Pitești are în prezent 262 studenți internaționali care provin din 31 de țări, între care Albania, Republica Moldova, Finlanda, Franța, Grecia, Irak, Iran, Liban, Libia, Palestina, Vietnam, Turkmenistan, Egipt, Siria, Iordania, Camerun, Maroc.

 

Anul Pregătitor de Limbă Română la Universitatea din Pitești este urmat de 135 de studenți internaționali, proveniți din 26 de țări: Franța, Iordania, Maroc, Irak, Camerun, Iran, Albania, Algeria, Arabia Saudită, Azerbaijan, Egipt, Insulele Comore, Israel, Liban, Pakistan, Palestina, R. D. Congo, Rep. Yemen, Rep. Congo, Rep. Guineea, Siria, Thailanda, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam.

 

Ediția a VI-a a Zilei Studenților Internaționali de la Universitatea din Pitești s-a dovedit a fi un succes.

 

Colaj foto Facebook

 

__________________________________________________

Ziua Europei sărbătorită la Universitatea din Pitești

 

VIDEO

 

Universitatea din Pitești a sărbătorit Ziua Europei (9 mai) prin evenimentul „Ziua Europei, o Europă a tuturor!”, care a constat în prelegeri depre importanța acestei date în istoria Uniunii Europene, despre valorile și principiile fundamentale care au stat la baza formării blocului comunitar, dar și despre dezvoltarea de către Universitatea din Pitești a unui număr considerabil de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, cel mai important fiind Programul Erasmus+.

 

Pentru noi, Ziua Europei este a doua sărbătoare ca importanță, după Ziua Națională (1 decembrie), dat fiind că din 2007, România este Stat Membru al Uniunii. Mă bucur să avem astăzi alături de noi oaspeți de seamă de la facultăți partenere din Egipt, Albania, Azerbaidjan, India, Bulgaria – prezenți la Pitești pentru cea de-a 7-a Săptămână Internațională Erasmus, ceea ce înseamnă că unul din obiectivele importante ale Uniunii Europene – diversificarea relațiilor culturale și profesionale - este în curs de realizare de către comunitatea academică a Universității din Pitești. Ne dorim o monedă europeană unică puternică, care să faciliteze schimburi economice și culturale, activități specifice instituțiilor de învățământ superior cu care Universitatea din Pitești a dezvoltat și continuă să dezvolte colaborări foarte importante”, a declarat Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu.

 

Prorectorul pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr. Emanuel Soare a subliniat faptul că Universitatea din Pitești are o experiență excepțională în relația cu Uniunea Europeană, reușind, în ultimii 20 de ani, performanța de a atrage finanțare europeană pentru peste 130 de proiecte și de a deschide, în cadrul Bibliotecii, un Centru de Informare Europeană. Prorectorul pentru Relații internaționale a mai precizat că Universitatea din Pitești a dezvoltat, de-a lungul timpului, un intens proces de internaționalizare, în cadrul căruia programul cu cel mai mare succes a fost și este în continuare Erasmus, de care au beneficiat, începând cu 2007, nu mai puțin de 1533 studenți și profesori. “Universitatea din Pitești își extinde în mod continuu relațiile internaționale; UPIT are colaborări cu peste 150 de universități din 18 State Membre ale Uniunii Europene și cu 11 țări non-UE, de pe toate continentele. Doar în 2018, numărul profesorilor internaționali care au vizitat Universitatea din Pitești - au predat, au beneficiat de cursuri de formare sau au desfășurat activități de cercetare - a crescut de 10 ori față de 2017, ceea ce reprezintă un record absolut”.

 

La rândul său, Prorectorul pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul socio-economic, conf.univ.dr.Adrian Sămărescu a declarat că recunoașterea instituțională pe care Universitatea din Pitești a primit-o de la ARACIS este o confirmare a calității actului educațional și a gradului înalt de responsabilitate socială. „Universitatea din Pitești și-a propus să fie un furnizor de servicii pentru comunitatea locală, și am convingerea că dacă vom crește numărul schimburilor de experiență în cadrul proiectelor Erasmus, n-avem cum să dăm greș”.

 

 „Prin manifestarea de astăzi, Universitatea din Pitești își reafirmă atașamentul față de valorile și principiile care au stat la baza Europei unite. Planul Schuman prezentat la 9 mai 1950 a reprezentat punctul de plecare a ceea ce astăzi este Uniunea Europeană”, a precizat  conf.univ.dr.Aurelian Chistol, care a prezentat pe scurt semnificația istorică a datei de 9 mai.

 

Daniel Cîrstea, student în anul III la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică a Universității din Pitești, specializarea Informatică, beneficiar al unei burse Erasmus la Universitatea din Vilnius, Lituania:Pentru mine, Uniunea Europeană reprezintă un spațiu în care am libertatea să călătoresc, unde mă adaptez foarte ușor, unde cunosc oameni noi și îmi fac prieteni. Sunt mândru că țara mea face parte din Uniunea Europeană, întrucât dacă n-ar fi fost așa, n-aș fi putut beneficia de o bursă Erasmus. Cursurile au fost foarte dificile, dar am terminat cu bine, ne-am întors cu un car de cunoștințe, cu o experiență pe care de-abia aștept să o retrăiesc, deoarece tocmai am fost admis la Vilnius la Master”.

 

Printre cei care au sărbătorit Ziua Europei la Universitatea din Pitești s-au aflat, alături de reprezentanți ai conducerii Universității din Pitești, cadre didactice, studenți români și internaționali, profesori de la șase universități din Egipt, Albania, Bulgaria, Azerbaidjan - sosiți la Pitești pentru a participa la cea de-a 7-a Săptămână Internațională Erasmus.

 

Ce simbolizează Ziua Europei?

 

La 9 mai 1950, Ministrul Francez de Externe, Robert Schuman rostea un discurs la Paris (Declarația Schuman) în care propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei. Viziunea sa era de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel.  Declarația Schuman a fost urmată după un an de semnarea tratatului care prevedea crearea unui astfel de organism. Declarația Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

 

Uniunea Europeană este un parteneriat economic și politic unic între 28 de țări. Formată inițial din șase state (Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda – 1958),  Uniunea s-a extins succesiv în 22 de țări, ultima acceptată fiind Croația în 2013. România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007.  

 

Colaj foto Facebook

 

____________________________________________________________

Concert de excepție al Corului SYMBOL al Patriarhiei Române la Universitatea din Pitești

 

VIDEO

 

Universitatea din Pitești a găzduit vineri, 4 mai 2018, un concert de muzică românească laică și religioasă, susținut de Corul de copii și tineret SYMBOL al Patriarhiei Române.

 

Sub bagheta dirijorilor Jean Lupu (Profesor-Diacon) și Luminița Guțanu Stoian, elevii și studenții Corului SYMBOL au încântat audiența interpretând piese consacrate ale unor compozitori ca Anton Pann, Ion Popescu Pasărea, Gavriil Musicescu, Ion Vidu, George Enescu, Alexandru Pașcanu, Constantin Arvinte, Constantin Drăgușin, Andres Papin și Joseph Strauss.

 

Armoniile specifice muzicii bisericești, îmbinate cu acustica corpului nou al Universității din Pitești, unde a avut loc concertul, s-au soldat cu un adevărat regal muzical.

 

Rectorul Universității din Pitești, conf.univ.dr.ing.Dumitru Chirleșan, s-a declarat încântat de faptul că Universitatea din Pitești a avut ocazia să găzduiască un eveniment artistic atât de frumos. În sală, alături de rector, s-au aflat  membri ai conducerii Universității din Pitesti: Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr. Mihaela Diaconu, Prorectorul pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul socio-economic, conf.univ.dr.Adrian Sămărescu, și Prorectorul pentru relații internaționale, conf.univ.dr.Emanuel Soare. Publicul a fost la fel de impresionat de talentul tinerilor artiști, pe care i-a aplaudat îndelung.

 

„Universitatea din Pitești a acceptat să fie gazda concertului unui cor de copii și nu de studenți, ceea ce este lăudabil din partea conducerii și a colectivului de cadre didactice”, a declarat dirijorul corului, Profesor-Diacon Jean Lupu.

 

„Ideea organizării unor concerte corale în Aula Universității din Pitești este excepțională. Felicitări Domnului Rector și tuturor celor care au contribuit la acest eveniment”, a afirmat, la rândul său, prof.Moise Mitulescu, compozitor, dirijor de ansamblu coral și fost Director al Liceului de Muzică "Dinu Lipatti" din Pitești, aflat printre spectatori.

 

Recitalul s-a încheiat cu o inedită adaptare corală a Rapsodiei Române, realizată de una dintre personalitățile județului Argeș, părintele profesor-doctor, compozitor Constantin Drăgușin, fost dirijor al Coralei Patriarhiei Române (n.1931, Bascovele – d.2014).

 

Concertul Corului SYMBOL la Universitatea din Pitești face parte dintr-un Turneu Național desfășurat sub genericul „Cântând Centenarul Unirii”. Turneul, început la 24 aprilie la Ateneul Român, constă în concerte la Târgoviște, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Caracal, Craiova, Brașov, Sibiu și Alba Iulia.

 

În perioada 29.11-04.12.2018, Corul de copii SYMBOL al Patriarhiei Române va susţine acest concert în Bruxelles și în alte localități din Belgia.

Colaj foto Facebook

______________________________________________________________________________

Universitatea din Pitești prezentă la AGRO 2018, 26-29 aprilie

 VIDEO

 

Studenții de la Specializarea Horticultură din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, coordonați de conf.univ.dr. Cristian Popescu, participă la cea de-a treia ediție a Târgului de Echipamente și Utilaje Agricole AGRO PITEȘTI 2018, organizat de Camera de Comeț, Industrie și Agricultură Argeș.

 

Studenții de la Specializarea Horticultură a Universității din Pitești se află astăzi la standurile expoziționale ale AGRO 2018 - o manifestare-reper pentru tot ceea ce înseamnă mediu socio-economic din sfera agriculturii în Argeș și nu numai. Universitatea din Pitești sprijină evenimentele locale și naționale și se alătură mediului socio-economic argeșean prin participarea la acțiunile desfășurate în reședința de județ”, a declarat conf.univ.dr. Cristian Popescu.

 

În cadrul acestui eveniment regional,Universitatea din Pitești promovează programul de studii Horticultură. Prin acest program de studii, Universitatea oferă mediului socio-economic resursa umană înalt calificată, specialişti care contribuie substanţial la dezvoltarea regională.

 

AGRO 2018 Pitești s-a bucurat de prezența doamnei europarlamentar Maria Gabriela ZOANĂ - membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, Ambasadorului Republicii Cehe în România -Vladimír VÁLKY, Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) - Mihai DARABAN, Prefectului Județului Argeș - Emilian DRAGNEA, Președintelui Consiliului Județean Argeș - Constantin Dan MANU, Primarului Municipiului Pitești - Constantin Cornel IONICĂ.

 

Târgul este organizat în parcarea Complexului Comercial Jupiter City din Pitești și se va încheia la 29 aprilie ora 16,00.

 Colaj foto Facebook

__________________________

Inaugurarea sălii de curs “Prof.univ.dr.Gheorghe Ceaușu” la Universitatea Pitești

VIDEO

Universitatea din Pitești a inaugurat miercuri, 25 aprilie 2018, sala de curs Prof.univ.dr.Gheorghe CEAUȘU”, după numele marelui profesor de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, argeșean de origine, personalitate marcantă a culturii românești. Evenimentul a avut loc la inițiativa Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești, în cadrul căreia funcționează și programul de studii Artele spectacolului - actorie.

 

La ceremonia de inaugurare au rostit discursuri actorul și regizorul Dan PURIC și regizorul Mihai Constantin RANIN (Director al Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște) - prieteni apropiați ai profesorului Ceaușu. Actorul Constantin Bebe COTIMANIS, discipol al domnului profesor Ceaușu, a subliniat relația profundă dintre studenți și cadrul didactic, iar criticul de teatru Ana-Maria NISTOR a transmis mesajul Conducerii Facultății de Teatru a UNATC, mulțumind Universității din Pitești pentru inițiativă.

 

„Despre prieteni n-ai cum să vorbești la trecut. Pentru mine, Gheorghe Ceaușu continuă să trăiască, prin toate învățămintele pe care ni le-a lăsat moștenire, prin cărțile pe care le-a scris, prin exemplul întipărit în memoria noastră”, a subliniat actorul și regizorul Dan PURIC, referindu-se în special la lucrarea „Pe drumul gândirii axiologice”, care constituie un far de conduită morală, de încredere, de civilitate. „Gheorghe Ceaușu nu a fost doar un bun prieten, sau un profesor, a fost un Maestru, un Părinte care s-a îngrijit de mine”, a spus Dan PURIC.

 

Teoretician al culturii, dedicat artelor spectacolului și implicat în destinele atâtor generații de studenți, profesorul Ceaușu rămâne în memoria colegilor, prietenilor și studenților săi ca un model de conduită, modestie și generozitate, un punct de reper, un apărător al adevăratelor valori, fie ele artistice sau de altă natură - au declarat la unison invitații la ceremonia de inaugurare.

 

Prof.univ.dr.Gheorghe Ceaușu a fost Doctor Honoris Causa al UNATC. S-a născut în 1931 în satul Smei din orașul Costești, Argeș, locul în care a fost înmormântat în 2017. Activitate sa didactică de șase decenii (1957-2017) și cursurile predate în cadrul UNATC au pus amprenta asupra marilor nume ale scenei românești.

 

Sala de curs „Prof.univ.dr Gheorghe Ceaușu”, inaugurată miercuri la Universitatea din Pitești, va fi destinată activităților didactice de tip cinematecă, dedicate studenților de la Jurnalism și Teatru-Actorie.

Colaj foto Facebook

 

 

__________________________________________

Concurs studențesc cu premii pentru idei de reamenajare a unui refugiu montan

 

 Excursie 27-29 Mai 2018 la Cabana Capra, Valea lui Stan, Fereastra Zmeilor – în cadrul proiectui extracurricular ,,ADOPTĂ UN REFUGIU”

 

 Studenții Universității din Pitești sunt invitați să participe la proiectul extra-curricular ,,ADOPTĂ UN REFUGIU”, programat să se desfășoare în perioada 27-29 Mai 2018 în Munții Făgăraș.

 

 Studenții de la Educație Fizică și Sport, Ecologie și Protecția Mediului, Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate vor aborda tematica științifică multidisciplinară a spațiului montan - a declarat, în prima ședință de organizare care a avut loc luni, 23 aprilie, coordonatorul proiectului, conf. univ. dr. Daniel Roșu, Directorul Centrului de Cercetare pentru Performanță Umană din cadrul Universității Pitești.

 

Proiectul are ca scop inițierea studenților Universității din Pitești în abordarea civică și ecologică a muntelui și va include un seminar știintific studențesc la  Cabana Capra, ascensiune pe Valea lui Stan, unul dintre cele mai frumoase canioane din România, recent amenajat cu sprijinul Salvamont Argeș și, obiectivul final, popas la refugiul de la Fereastra Zmeilor, obiectiv turistic extrem de căutat de iubitorii munților, situat la 2400 m altitudine.

 

Refugiul Fereastra Zmeilor are nevoie de reamenajare și reabilitare, iar studenții sunt invitați să contribuie, pe de o parte, cu idei despre cum ar putea fi acest lucru realizat si, pe de altă parte, la acțiunile voluntare de ecologizare și refacere a zonei.

 

Propunerile studenților referitoare la reamenajarea adăpostului montan de urgență vor intra într-un concurs și vor fi premiate.

____________________________________________________________________________________

 

Ziua Shakespeare sărbătorită la Universitatea din Pitești

 

VIDEO

 

Pentru a urma o tradiție începută în anul 2012, studenții Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, specializările Engleză-Germană, Engleză-Franceză, Engleză-Spaniolă și Română-Engleză au susținut, luni, 23 aprilie, un spectacol dedicat celui care continuă să uimească și să suscite interes prin intermediul tragediilor, comediilor și sonetelor sale – dramaturgul englez William Shakespeare, născut la 23 aprilie 1564.

 

Programul, derulat în Limba Engleză a inclus adaptări după piesele Hamlet și Romeo și Julieta, sonete, prezentări despre fațete mai puțin cunoscute ale vieții și operei dramaturgului. Au fost expuse totodată panouri tematice cu imagini din viața lui William Shakespeare.

 

Un moment inedit a fost când studenta Gamze Akgun, de la Universitatea din Karabuk, Turcia - ajunsă la Universitatea din Pitești prin programul Erasmus – a recitat un sonet al lui Shakespeare în Limba Turcă, aducând astfel o dovadă în plus a mondialității dramaturgului englez.  

 

Studenții au fost coordonați de lect.univ.dr.Cristina Arsene-Onu, semnatara scenariului pentru întreaga manifestare UPIT Shakespeare Day. „Descopăr că studenții mei au multiple talente, ei știu să cânte, știu să joace foarte bine teatru, au foarte bune competențe de inter-relaționare (..) îmi dau seama că dacă vrei să scoți un lucru bun de la cineva cu siguranță vei scoate, dacă ești concentrat pe un lucru negativ, atunci acel lucru îl vei scoate în evidență”.  

 

Sub ropote de aplauze, ei s-au descurcat de minune, fiind spontani pe scena improvizată în sala de lectură a uneia din bibliotecile Universității. În piesa Hamlet,Octavian Mircea a jucat rolul regelui Claudius, iar Maria Cristina Grejdan a fost Ofelia.

 

La final, cei prezenți au primit de la studenți câte o figurină din turtă dulce, desertul favorit al lui William Shakespeare.