University of Pitesti

University of Pitesti

Logo incredere
University with a high degree of confidence Logo ARACIS
Româna English Français

 

The list of academic fields/specialisations/disciplines for incoming students

 

Pliant informații Mobilități Erasmus+

 

Listă Acorduri Inter-instituționale Erasmus+

 

Regulament privind desfășurarea mobilităților Erasmus+ în UPIT

 

Regulament UPIT privind recunoașterea perioadelor de studii/plasament

 

Biroul ERASMUS+ funcționează în cadrul Centrului pentru Relații Internaționale (CpRI) al Universității din Pitești și este compus din:

 

Biroul ERASMUS+ vizează următoarele obiective specifice:

 

  • Întocmirea și depunerea aplicațiilor pentru proiectele instituționale de mobilitate (KA 103, KA107, CEEPUS etc.) în vederea obținerii finanțării;
  • Organizarea procesului de selecție a beneficiarilor de mobilități Erasmus+, în condițiile reglementate de Comisia Europeană;
  • Organizarea de sesiuni de informare/consiliere/feedback pentru studenții și personalul UPIT care doresc să beneficieze sau au beneficiat de Mobilități academice și profesionale;
  • Facilitarea contactelor cu instituțiile gazdă, în timp util, pentru o bună informare asupra facilităților și a programelor predare/formare/plasament;
  • Organizarea și monitorizarea modului de derulare a mobilităților academice și profesionale, atât a celor din Universitatea din Pitești, care efectuează o mobilitate în străinătate, cât și a celor din străinătate care efectuează o mobilitate la Universitatea din Pitești, în condițiile de calitate stipulate de Carta Erasmus pentru Învățământ Superior (Erasmus Charter for Higher Education);
  • Întocmirea documentației specifice în vederea recunoașterii rezultatelor învățării obținute în urma mobilităților pentru studenți și a echivalării perioadelor de studii/plasament în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 3223/2012, cu principiile Cartei Erasmus pentru Învățământ Superior aprobate de Comisia Europeană și în conformitate cu regulamentele proprii ale universității;
  • Sprijinirea reintegrării studenților beneficiari la întoarcerea din mobilitate;
  • Gestionarea contractelor de finanțare încheiate cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale pentru derularea mobilităților studenților și personalului;
  • Actualizarea permanentă a bazelor de date specifice (precum Mobility Tool, Study in Romania, website CpRI etc.);
  • Raportarea către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și către alte instituții abilitate, asupra proiectelor Erasmus+ de mobilitate;

 

 Erasmus+ Office - contact persons:

Ramona Elena TONEA (manager KA103/KA131)
Address: Targu din Vale, 1, Room No. I33.
110040, Pitesti, Romania
Tel./Fax: +40348453333
E-mail: ramona.tonea@upit.ro
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

 

Carmen Andreea BURCEA (manager KA107/KA171)

Address: Targu din Vale, 1, Room No. I33.
110040, Pitesti, Romania
Tel./Fax: +40348453333
E-mail: carmen.oneata@upit.ro
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus
Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

 

Erasmus+ Institutional Coordinator:

Conf univ. dr. Loredana BLOJU

E-mail: loredana.bloju@upit.ro
Web: https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus

Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

 

Name of the institution: Universitatea din Pitesti ǀ English name: University of Pitesti ǀ Acronym: UPIT  ǀ PIC Code: 998268711 ǀ Erasmus Code: RO PITESTI01 ǀ ECHE: 50387-LA-1-2014-1-RO-E4AKA1-ECHE ǀ VAT Number: 4122183 ǀ Website & Email: http://www.upit.ro, rectorat@upit.ro, international@upit.ro
News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information