Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

INGINERIE MECANICĂ

Misiunea programului de studii de doctorta Inginerie mecanică constă în:

– formarea de specialiști în domeniul Inginerie Mecanică;

– producerea și transmiterea cunoștințelor științifice pentru îmbogățirea patrimoniului cunoașterii în domeniul Ingineriei Mecanice;

– îmbogățirea zestrei științifice prin publicarea de lucrări științifice (articole, cărți etc.)

 

Universitatea din Pitești organizează doctorat în domeniul Inginerie Mecanică conform Legii 88 / 1993 și HG 568 / 28.07.2009. Școala Doctorală Inginerie Mecanică și domeniul de doctorat Inginerie Mecanică au fost aprobate prin HG 595 / 2015 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015–2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior, art. 3, publicată în Monitorul Oficial nr. 595, partea I, din 6.08.2015, anexa 3, poziția U36 – 7.

Școala Doctorală de Inginerie Mecanică din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie – IOSUD – Universitatea din Pitești coordonează activitatea conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor în domeniul Ingineriei Mecanice din facultate.

Școala Doctorală de Inginerie Mecanică din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie – IOSUD – Universitatea din Pitești este un organism deliberativ alcătuit din cadre didactice şi cercetători conducători de doctorat din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, precum şi un reprezentant al doctoranzilor.

     Desfășurarea activităților în cadrul programelor de studii de doctorat se face cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitățile profesionale ale studiilor universitare de doctoratRegulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD UPIT şi a Metodologiei privind susținerea examenelor, proiectelor de cercetare și rapoartelor pentru studiile universitare de doctorat în cadrul Universităţii din Pitești.

Pregătirea bazată pe studii universitare avansate se realizează în primul an de studiu prin 4 discipline obligatorii comune domeniilor de doctorat din ramura de ştiinţe inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management , conform planului de învățământ.

FIȘE DISCIPLINĂ

           Programul individual de cercetare științifică este organizat pe parcursul anilor II şi III şi cuprinde minim trei rapoarte de cercetare ştiinţifică. 

Cele două componente ale planului de învăţământ sunt detaliate în Anexa la Contractul de studii doctorale - Plan de pregătire prin studii universitare de doctorat, pentru fiecare doctorand în parte. Studiile universitare de doctorat se încheie cu elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat (Reguli de elaborare si redactare a tezei de doctorat).

RESPONSABIL DOMENIU

Prof.univ.dr.ing.habil. Nicolae-Doru STĂNESCU, CV, lista de Lucrări

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

Prof.univ.dr.ing.habil. Nicolae-Doru STĂNESCU, CV, lista de Lucrări

Prof.univ.dr.ing.habil. Rodica NICULESCU, CV, Lista de lucrări

Prof.emerit .ing.  Nicolae POPA, CV

Prof.univ.dr. ing. Nicolae PANDREA, CV

 

MENTORI

Tabelul I.2.2. Cadrele didactice (altele decât conducătorii de doctorat) din cadrul domeniului de doctorat Inginerie Mecanică*

Nr. crt.

Nume și prenume cadru didactic

1.

Prof. univ. dr. ing. Alexandru BOROIU, CV 

2.

Prof. univ. dr. ing. Silviu BUTNARIU, CV

3.

Conf. univ. dr. fiz. Cătălin DUCU, CV

4.

Prof. univ. dr. ing. Sebastian PÂRLAC, CV

5.

Prof. univ. dr. Monica IORDACHE, CV

6.

Prof. univ. dr. ing. Dinel POPA, CV

7

Conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, CV 

8

Prof. univ. dr. ing. habil. Adrian Constantin CLENCI , CV

Prof. univ. dr. ing. Radu CHIRIAC, CV

10

CS II dr. Gabriel VASILIEVICI, CV

11

Conf. univ. dr. Carmen TOPALA, CV

 

LISTĂ DOCTORANZI

 

ADMITERE 2022

REZULTATE ADMITERE 2022

Tematica și bibliografia 

Înscrierea la doctorat se face, în septembrie, pe platforma: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022

ADMITERE 2021

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine o probă de specialitate, specifică domeniului de studiu - Art. 13(1);

-           Proba specifică pentru concursul de admitere la studiile doctorale corespunzătoare domeniului de doctorat se susţine în faţa unei comisii - Art. 15(1);

-           Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat

 

Actualizare date: 05.02.2024

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.