Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

                

                                                    ANUNȚ ÎNSCRIERE GRAD DIDACTIC II 2024

                                                                      (învățământ gimnazial și liceal)

 

                                                                  Înscrieri: 04 IUNIE - 14 IUNIE 2024

 

Taxele de înscriere şi înmatriculare în cuantum de 300 de lei se pot achita prin orice bancă comercială

sau oficiu poştal în conturile deschise la:

BENEFICIAR:

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI

CENTRUL UNIVERSITAR DIN PITEȘTI

CUI:       48467613

 

-Cod IBAN:  RO13TREZ70020F330500XXXX

TREZORERIA MUN.BUCUREȘTI

SAU

-Cod IBAN:  RO63RNCB0022013617440001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

SUMA  …………………  LEI

 

LA EXPLICAȚII  SE VOR SCRIE URMĂTOARELE DETALII DE PLATĂ:

Candidat:  nume şi prenume ....................

FSESSP / DPPD

Specializarea : ......................, Grad II Pitești

CNP ...........................................................

Mențiune: - obligatoriu se va menționa numele și prenumele candidatului (mai ales dacă plăteste altcineva

pentru el), orașul Pitești  (al Centrului Universitar unde sunteți înmatriculați) si specializarea,

sau la casierie, până la data de 14 iunie 2024.

 

Documente necesare: (pentru descărcare dați clik pe  Cerere și Declarație)

 

Cerere pentru înscriere grad didactic II 2024;

- Dovada achitării taxei;

Declarația de consimțământ 

- Nota de informare

 

Documentele menționate mai sus se trimit scanat la e-mail-ul:  lavinia.morlova@upb.ro

 

(Din anul 2022 s-a revenit la forma de dinainte de pandemie, cu examen scris și oral, acesta susținându-se

conform planificării afișate.)

 

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

 

 

Planificarea examenelor în vederea acordării gradului didactic II

 

 

                                                                                                 ANUNŢ

                                                                                      ŞCOALA DE VARĂ

                                                                       (învăţământul gimnazial şi liceal)

 

 

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI,

prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, din cadrul Facultatii de Ştiinţe ale Educaţiei,

Stiinte Sociale si Psihologie organizează SCOALA DE VARA, in cadrul careia se vor desfasura  activitati de

formare continuă a personalului didactic din învăţământul gimnazial şi liceal. Aceste activitati se adreseaza

cadrelor didactice inscrise la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, categoria­: PROFESORI.

 Şcoala de vară îşi propune să contribuie la dezvoltarea profesională a participanţilor, oferind competenţe

psiho-pedagogice, didactico-metodologice, de comunicare şi relaţionare, de organizare şi conducere a clasei

de elevi, de evaluare a activităţii didactice, de inovare a practicilor educaţionale.

Curriculum-ul programului cuprinde unităţi tematice din domeniile:

  • Pedagogie şcolară, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei, management educational;

Activităţile se vor desfăşura online, în perioada 01 iulie – 12 iulie 2024.

Formatori: cadre didactice ale Universităţii din Piteşti.

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal.

Documente necesare: (pentru descărcare dați click pe Formular de înscriere)

 - Formular de înscriere;

 - Dovada achitării taxei.

Documentele menționate mai sus se trimit scanat la e-mail-ul: lavinia.morlova@upb.ro

 

Înscrieri: 4 IUNIE - 14 IUNIE 2024

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

Criterii economice: număr minim de cursanţi – 30; costuri estimate / cursant (taxa de participare în

cuantum de 650 de lei se poate achita prin orice bancă comercială sau oficiu poştal în conturile deschise la:

 

BENEFICIAR:

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI

CENTRUL UNIVERSITAR DIN PITEȘTI

CUI:       48467613

 

-Cod IBAN:  RO13TREZ70020F330500XXXX

TREZORERIA MUN.BUCUREȘTI

SAU

-Cod IBAN:  RO63RNCB0022013617440001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

SUMA  …………………  LEI

 

LA EXPLICAȚII  SE VOR SCRIE URMĂTOARELE DETALII DE PLATĂ:

Candidat:  nume şi prenume ....................

FSESSP / DPPD

Specializarea : ......................, Curs de pregătire, grad II Pitești

CNP ...........................................................

Mențiune: - obligatoriu se va menționa numele și prenumele candidatului (mai ales dacă plăteste altcineva

pentru el), orașul Pitești (al Centrului Universitar unde sunteți înmatriculați) si specializarea,

sau la casierie, până la data de 14 iunie 2024.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REZULTATE PROBĂ PEDAGOGIE, GRAD DIDACTIC II, AUGUST 2023

                                                                  31.08.2023

Specializare

Cod candidat

Nota

Biologie

3182

10

Biologie

3183

10

Biologie

3184

9

Biologie

3185

9

Fizică

3201

10

Limba și literatura engleză

3209

9

Limba și literatura engleză

3210

10

Limba și literatura engleză

3211

10

Limba și literatura engleză

3212

9

Limba și literatura engleză

3213

10

Limba și literatura engleză

3214

10

Limba și literatura engleză

3215

10

Limba și literatura engleză

3216

10

Limba și literatura engleză

3217

10

Limba și literatura engleză

3218

10

Limba și literatura engleză

3219

10

Limba și literatura engleză

3220

10

Limba și literatura engleză

3221

10

Limba și literatura engleză

3222

9

Limba și literatura franceză

3224

10

Limba și literatura franceză

3225

9

Limba și literatura română

3226

10

Limba și literatura română

3227

10

Limba și literatura română

3228

9

Limba și literatura română

3229

9

Limba și literatura română

3230

10

Limba și literatura română

3231

9

Limba și literatura română

3232

9

Limba și literatura română

3233

10

Limba și literatura română

3234

10

Limba și literatura română

3235

10

Teologie ortodoxă

3249

10

Teologie ortodoxă

3250

10

Teologie ortodoxă

3251

9,50

Teologie ortodoxă

3252

9,75

 

                      REZULTATE PROBĂ PEDAGOGIE, GRAD DIDACTIC II, AUGUST 2023

                                                                30.08.2023

Nr. crt.

Specializare

Cod candidat

Nota

1

Educație fizică și sport

3186

8,25

2

Educație fizică și sport

3187

8,00

3

Educație fizică și sport

3188

10,00

4

Educație fizică și sport

3189

8,50

5

Educație fizică și sport

3190

8,00

6

Educație fizică și sport

3191

8,50

7

Educație fizică și sport

3192

8,00

8

Educație fizică și sport

3193

10,00

9

Educație fizică și sport

3194

6,00

10

Educație fizică și sport

3195

9,00

11

Educație fizică și sport

3196

8,50

12

Educație fizică și sport

3197

9,00

13

Educație fizică și sport

3198

9,50

14

Educație fizică și sport

3199

8,50

15

Educație fizică și sport

3200

10,00

16

Istorie

3202

10,00

17

Istorie

3206

8,00

18

Istorie

3203

9,50

19

Istorie

3207

9,50

20

Istorie

3204

10,00

21

Istorie

3205

9,50

22

Istorie

3208

8,50

23

Matematică

3236

8,00

24

Matematică

3237

8,00

25

Matematică

3238

10,00

26

Matematică

3239

9,00

27

Matematică

3240

10,00

28

Matematică

3241

9,00

29

Matematică

3242

10,00

30

Matematică

3243

9,00

31

Matematică

3244

8,50

32

Matematică

3245

9,00

33

Matematică

3246

9,50

34

Matematică

3247

9,00

35

Matematică

3248

10,00

 

REZULTATE PROBĂ METODICA SPECIALITĂȚII, GRAD DIDACTIC II, AUGUST 2023 

                                                              28.08.2023

Nr. crt.

Specializare

Cod candidat

Nota

1

Biologie

3181

6,50

2

Biologie

3182

9,00

3

Biologie

3183

8,50

4

Biologie

3184

8,00

5

Biologie

3185

9,00

6

Educație fizică și sport

3186

8,25

7

Educație fizică și sport

3187

8,25

8

Educație fizică și sport

3188

8,75

9

Educație fizică și sport

3189

8,00

10

Educație fizică și sport

3190

8,25

11

Educație fizică și sport

3191

9,52

12

Educație fizică și sport

3192

8,02

13

Educație fizică și sport

3193

9,50

14

Educație fizică și sport

3194

9,52

15

Educație fizică și sport

3195

9,17

16

Educație fizică și sport

3196

9,25

17

Educație fizică și sport

3197

8,00

18

Educație fizică și sport

3198

9,50

19

Educație fizică și sport

3199

8,10

20

Educație fizică și sport

3200

10,00

21

Fizică

3201

10,00

22

Istorie

3202

9,45

23

Istorie

3203

9,25

24

Istorie

3204

9,50

25

Istorie

3205

9,10

26

Istorie

3206

9,45

27

Istorie

3207

9,20

28

Istorie

3208

8,90

29

Limba și literartura franceză

3224

9,00

30

Limba și literartura franceză

3225

9,00

31

Matematică

3236

10,00

32

Matematică

3237

8,75

33

Matematică

3238

9,40

34

Matematică

3239

9,40

35

Matematică

3240

10,00

36

Matematică

3241

9,20

37

Matematică

3242

9,35

38

Matematică

3243

9,35

39

Matematică

3244

9,00

40

Matematică

3245

8,30

41

Matematică

3246

9,25

42

Matematică

3247

8,00

43

Matematică

3248

9,50

44

Teologie ortodoxă

3249

9,35

45

Teologie ortodoxă

3250

9,80

46

Teologie ortodoxă

3251

9,55

47

Teologie ortodoxă

3252

9,45

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 REZULTATE PROBĂ METODICA SPECIALITĂȚII, GRAD DIDACTIC II, AUGUST 2023 

                                                                      25.08.2023

 

Nr. crt.

Specializarea

Cod candidat

Nota

1

Limba și literartura engleză

3209

8,80

2

Limba și literartura engleză

3210

8,00

3

Limba și literartura engleză

 

3211

8,00

4

Limba și literartura engleză

3212

8,10

5

Limba și literartura engleză

3213

9,10

6

Limba și literartura engleză

3214

8,00

7

Limba și literartura engleză

3215

8,80

8

Limba și literartura engleză

3216

8,50

9

Limba și literartura engleză

3217

8,60

10

Limba și literartura engleză

3218

8,50

11

Limba și literartura engleză

3219

9,10

12

Limba și literartura engleză

3220

8,00

13

Limba și literartura engleză

3221

8,00

14

Limba și literartura engleză

3222

9,80

15

Limba și literartura română

3226

9,25

16

Limba și literartura română

3227

9,25

17

Limba și literartura română

3228

8,25

18

Limba și literartura română

3229

9,25

19

Limba și literartura română

3230

8,75

20

Limba și literartura română

3231

9,75

21

Limba și literartura română

3232

8,75

22

Limba și literartura română

3233

8,25

23

Limba și literartura română

3234

8,75

24

Limba și literartura română

3235

9,50

             

PLANIFICAREA EXAMENELOR ÎN VEDEREA ACORDĂRII GRADULUI DIDACTIC II   

Categoria de personal didactic: PROFESORI

Sesiunea: AUGUST 2023   

 

Nr. crt.

Categoria de personal didactic/specializarea personalului didactic

Proba scris/oral

disciplina de examen

Data/ora/locul

1

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

 

Pedagogie/oral

25.08.2023

Ora 10.00

Sala 413

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

31.08.2023

Ora 11.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

2

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

25.08.2023

Ora 10.00

Sala 413

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

31.08.2023

Ora 9.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

3

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

28.08.2023

Ora 10.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

31.08.2023

Ora 11.00

Sala 415

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

4

TEOLOGIE

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

28.08.2023

Ora 10.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

31.08.2023

Ora 9.00

Sala 414

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

5

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

28.08.2023

Ora 10.00

Sala 413

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

30.08.2023

Ora 9.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

6

ISTORIE

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

28.08.2023

Ora 10.00

Sala 413

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

30.08.2023

Ora 13.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

7

MATEMATICĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

 

Pedagogie/oral

28.08.2023

Ora 10.00

Sala 413

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

30.08.2023

Ora 11.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

8

BIOLOGIE

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

28.08.2023

Ora 10.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

31.08.2023

Ora 9.00

Sala 415

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

9

FIZICĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

28.08.2023

Ora 10.00

Sala 413

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

31.08.2023

Ora 13.00

Sala 410

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

           

 Programele de examen se regăsesc pe site-ul Ministerului Educației

(www.edu.ro/formare-continua).                       

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                            INFORMARE

 

Candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II (învățământ gimnazial și liceal),

sesiunea 2023, vor susține proba scrisă pentru specializarea Limba și literatura engleză în data de 

25.08.2023, ora 10.00, iar pentru celelalte specializări în data de 28.08.2023, ora 10.00,

în Corpul Central, str. Târgul din Vale, nr. 1. Proba orală va fi  în data de 30.08.2023 pentru specializările

Educație fizică și sport, Istorie și Matematică și în data de 31.08.2023, celelalte specializări.

După 1 iulie se vor afișa și alte informații.

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                    ANUNȚ ÎNSCRIERE GRAD DIDACTIC II 2023

                                                                              (învățământ gimnazial și liceal)

 

Înscrieri: 06 IUNIE - 16 IUNIE 2023

 

Taxa de înscriere şi înmatriculare în cuantum de 300 de lei se va achita la orice bancă sau oficiu poștal

în contul  RO78TREZ04620F330500XXXX TREZORERIA PITEȘTI COD FISCAL 4122183 sau la casieria UPIT,

până la data de 16 iunie 2023.

Documente necesare: (pentru descărcare dați clik pe  Cerere și Declarație)

Cerere pentru înscriere grad didactic II 2023;

- Dovada achitării taxei;

Declarația de consimțământ ;

-Nota de informare.

Documentele menționate mai sus se trimit scanat la e-mail-ul:  lavinia.militaru@upit.ro

(Din anul 2022 s-a revenit la forma de dinainte de pandemie, cu examen scris și oral, acesta susținându-se

conform planificării afișate la o dată ulterioară.)

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

               

                                                                                         

                                                                                ȘCOALA DE VARĂ 2023

 

 

Universitatea din Piteşti, prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, din cadrul Facultatii de

Ştiinţe ale Educaţiei, Stiinte Sociale si Psihologie organizează SCOALA DE VARA, in cadrul careia se vor

desfasura activitati de formare continuă a personalului didactic din învăţământul gimnazial şi liceal. Aceste

activitati se adreseaza cadrelor didactice inscrise la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, categoria­:

PROFESORI.

 Şcoala de vară îşi propune să contribuie la dezvoltarea profesională a participanţilor, oferind competenţe

psiho-pedagogice, didactico-metodologice, de comunicare şi relaţionare, de organizare şi conducere a clasei

de elevi, de evaluare a activităţii didactice, de inovare a practicilor educaţionale.

Curriculum-ul programului cuprinde unităţi tematice din domeniile:

  • Pedagogie şcolară, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei, management educational;

Activităţile se vor desfăşura online, în perioada 03 iulie – 14 iulie 2023.

Formatori: cadre didactice ale Universităţii din Piteşti.

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal.

Documente necesare: (pentru descărcare dați click pe Formular de înscriere)

 - Formular de înscriere;

 - Dovada achitării taxei.

Documentele menționate mai sus se trimit scanat la e-mail-ul: lavinia.militaru@upit.ro

Înscrieri: 6 IUNIE - 16 IUNIE 2023

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

Criterii economice: număr minim de cursanţi – 30; costuri estimate / cursant (taxa de participare în cuantum de

500 de lei

se va achita la orice bancă sau oficiu poștal în contul  RO78TREZ04620F330500XXXX TREZORERIA PITEȘTI

COD FISCAL 4122183 sau la casieria UPIT), până la data de 16 iunie 2023.

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, ŞTIINŢE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

                                                                                                                             Categoria de personal didactic: PROFESORI

                          Sesiunea: AUGUST 2022

 

                             Planificarea examenelor în vederea acordării gradului didactic II

 

Nr. crt.

Categoria de personal didactic/specializarea personalului didactic

Proba scris/oral

disciplina de examen

Data/ora/locul

Sala

  1.  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

29.08.2022,

Ora 10.00

 

 

31.08.2022,

Ora 10.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

                             

413, et. IV

 

 

 

326, et. III

2.

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

29.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 10.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

413, et. IV

 

 

 

325, et. III

3.

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

26.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 10.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

 

 

 

 

410, et. IV

 

 

 

414, et. IV

4.

TEOLOGIE

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

 

26.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 10.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

410, et. IV

 

 

 

 

332, et. III

5.

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

 

29.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 10.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

324, et III

 

 

 

 

335, et. III

6.

ISTORIE

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

 

29.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 12.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

324, et III

 

 

 

335, et. III

7.

MATEMATICĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

 

 

Pedagogie/oral

 

29.08.2022,

Ora 10.00

 

 

31.08.2022,

Ora 12.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

413, et. IV

 

 

 

 

335, et. III

8.

INFORMATICĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

 

26.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 12.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

410, et. IV

 

 

 

 

326, et. III

9.

BIOLOGIE

Metodica specialităţii/scris

 

 

Pedagogie/oral

 

29.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 12.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

324, et III

 

 

 

326, et. III

10.

CHIMIE

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

 

29.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 10.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

324, et III

 

 

 

 

325, et. III

11.

FIZICĂ

Metodica specialităţii/scris

 

 

 

Pedagogie/oral

29.08.2022,

Ora 10.00

 

31.08.2022,

Ora 10.00

 

Corp Central, str. Târgul din Vale, nr. 1

324, et III

 

 

 

325, et. III

 

                               

 

 

                                          ANUNȚ ÎNSCRIERE GRAD DIDACTIC II 2022

                                                          (învățământ gimnazial și liceal)

 

Înscrieri: 06 - 17 IUNIE 2022

 

Taxa de înscriere şi înmatriculare în cuantum de 300 lei se va achita la casieria UPIT sau în contul  

RO78TREZ04620F330500XXXX TREZORERIA PITEȘTI COD FISCAL 4122183 până la data de 17 iunie 2022.

 

Documente necesare: (pentru descărcare dați clik pe  Cerere și Declarație)

 

Cerere pentru înscriere grad didactic II 2022;

- Dovada achitării taxei;

Declarația de consimțământ 

- Notă de informare GDPR

 

Documentele menționate mai sus se trimit scanat la e-mail-ul:  lavinia.militaru@upit.ro

 

(Anul acesta se revine la forma de dinainte de pandemie, cu examen scris și oral, acesta susținându-se conform

planificării afișate.)

 

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                  ANUNŢ ŞCOALA DE VARĂ 2022

 

Universitatea din Piteşti, prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, din cadrul

Facultatii de Ştiinţe ale Educaţiei, Stiinte Sociale si Psihologie

organizează SCOALA DE VARA, in cadrul careia se vor desfasura  activitati de formare continuă a personalului

didactic din învăţământul gimnazial şi liceal.

Aceste activitati se adreseaza cadrelor didactice inscrise la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, categoria­:

PROFESORI.

 Şcoala de vară îşi propune să contribuie la dezvoltarea profesională a participanţilor, oferind competenţe

psiho-pedagogice, didactico-metodologice,

de comunicare şi relaţionare, de organizare şi conducere a clasei de elevi, de evaluare a activităţii didactice,

de inovare a practicilor educaţionale.

 

Curriculum-ul programului cuprinde unităţi tematice din domeniile:

  • Pedagogie şcolară, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei, management educational;

Activităţile se vor desfăşura online, în perioada 04 iulie – 17 iulie 2022.

Formatori: cadre didactice ale Universităţii din Piteşti.

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal.

Documente necesare: (pentru descărcare dați click pe Formular de înscriere)

 - Formular de înscriere;

 - Dovada achitării taxei.

 

Documentele menționate mai sus se trimit scanat la e-mail-ul: lavinia.militaru@upit.ro

 

Înscrieri: 6-17 IUNIE 2022

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

Criterii economice: număr minim de cursanţi – 30; costuri estimate / cursant (taxa de participare):

500 lei se va achita la casieria UPIT sau în contul  

RO78TREZ04620F330500XXXX TREZORERIA PITEȘTI COD FISCAL 4122183.

*************************************************************************************************************************************

 

====================================================================================================================

GRAD DIDACTIC II – 2019

====================================================================================================================

PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN VEDEREA ACORDĂRII GRADULUI DIDACTIC II

Categoria de personal didactic: PROFESORI

Sesiunea: AUGUST 2020

======================================================================================================================

***************************************************

ANUNŢ ŞCOALA DE VARĂ

***************************************************

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRAD DIDACTIC II 2020 

(învățământ gimnazial și liceal)

Înscriere: până la data de 30 IUNIE 2020

 

Taxa de înscriere şi înmatriculare în cuantum de 300 lei se va achita în contul  RO78TREZ04620F330500XXXX TREZORERIA PITEȘTI COD FISCAL 4122183 până la data de 30 iunie 2020.

 

Documente necesare: (pentru descărcare dați clik pe  Cerere și Declarație)

- Cerere pentru înscriere grad didactic II 2020;

- Dovada achitării taxei;

- Declarația de consimțământ student, masterand, elev colegiu-absolvent,  participant la examen de finalizare studii UPIT.

Documentele menționate mai sus se trimit scanat la e-mail-ul: lavinia.militaru@upit.ro, iar originalele se vor depune în perioada de susținere a probelor de examen (anul acesta se va desfășura conform OM 4303/21.05.2020 - ,,candidații la obținerea gradului didactic II susțin o singură probă, scrisă, care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității", aceasta susținându-se în ultima săptămână din luna august. Programarea examenului se va afișa ulterior).

 

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

****************************************************************************************************************

Nota de informare generala GDPR -UPIT-anexa consimtamant  participant la exam finalizare studii

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.