Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Serviciul Privat de Situaţii de Urgenţă este subordonat Directorului General Administrativ și implică următoarele activităţi şi responsabilităţi din partea personalului:

 

 • prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, îndrumare şi control în cadrul universităţii;
 • planificarea, organizarea, pregătirea şi desfasurarea activităţii de prevenire în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • desfăşurarea unor activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • verificarea modului de aplicare a normelor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competenţă;
 • asigurarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;
 • asigurarea accesului rapid şi favorabil spre căile de evacuare a persoanlor şi bunurilor în caz de incendiu;
 • organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • stabilirea de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate;
 • realizarea de instructaj introductiv general şi ţinerea evidenţei persoanelor instruite;
 • asigurarea suportului de instruire a personalului la locul de muncă;
 • efectuarea instructajului şi a unor exerciţii practice cu personalul la locurile de muncă;
 • întocmirea graficului de verificare pe locaţii a stingătoarelor din dotare;
 • participarea la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare impotriva incendiilor la nivelul universităţii;
 • propunerea includerii în buget a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
 • efectuarea de instructaj general şi consemnarea în fişele individuale de protecţia muncii (SSM) a personalului nou angajat, precum şi a instructajului periodic, conform normelor legale în vigoare;
 • acordarea de sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate salariaţilor pentru îndeplinirea atribuţiilor pe linie de apărare împotriva incendiilor.

 

Responsabilul Serviciului Privat de Situaţii de Urgenţă întocmește graficul săptămânal de activități pentru întreg personalul din subordine și îl prezintă, în ziua de luni următoare săptămânii de raportare,  Directorului General Administrativ pentru validarea pontajului.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.