Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie este subordonat Directorului General Administrativ și îndeplineşte atribuţii, sarcini şi responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv:

 

 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă; 
 • elaborarea, monitorizarea şi actualizarea  planului de prevenire şi protecţie;
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi asigurarea difuzării acestora după ce au fost aprobate de către conducere;         
 • efectuarea de verificări privind însuşirea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
 • elaborarea tematiciilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primate;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi realizarea amplasării;
 • realizarea evidenţei echipamentelor de muncă şi urmărirea verificărilor periodice a acestora; 
 • urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite;
 • asigurarea îndrumării activităţii de securitate a muncii, prin comunicarea legislaţiei în domeniu şi punerea la dispoziţie a fişelor individuale pentru instruire, şefilor structurilor din cadrul universităţii;
 • întocmirea documentaţiei solicitate de către unităţi specializate pentru efectuarea de expertize sau determinări de noxe la locurile de muncă din cadrul universităţii;
 • însoţirea reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă, în controalele pe care aceştia le întreprind în cadrul Universităţii din Piteşti, pe linie de securitate şi sănătate în muncă;
 • informarea şefului ierarhic superior, precum şi a şefilor sectoarelor controlate, despre măsurile consemnate în procesele verbale de control;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din universitate;
 • informarea conducerii universităţii şi a Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş despre orice accident survenit;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • participarea la cercetarea accidentului împreună cu comisia desemnată de conducerea universităţii;

 

Responsabilul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie întocmește graficul săptămânal de activități pentru întreg personalul din subordine și îl prezintă, în ziua de luni următoare săptămânii de raportare,  Directorului General Administrativ pentru validarea pontajului.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.