Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII (CEAC-U)

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul universităţii este constituită în conformitate cu prevederile legale şi funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de Senat. CEAC-U reprezintă organismul de coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în cadrul Universităţii.

Controlul calităţii în Universitatea din Piteşti presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de structuri academice desemnate, pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. 

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în Universitatea din Piteşti presupune evaluarea, analiza şi stabilirea unor acţiuni corective continue pentru toate procesele desfăşurate, bazate pe adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul universităţii este constituită în conformitate cu prevederile legale şi funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de Senat. CEAC-U reprezintă organismul de coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în cadrul Universităţii.
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești cuprinde:
- 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obținerea titlului de conferențiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului; conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
- un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

- un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească;
- un reprezentant al angajatorilor.

 

ECHIPA CEAC-U

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești cuprinde: 1-3 reprezentanți  ai  corpului  profesoral,  care  îndeplinesc  criteriile  pentru  obținerea  titlului  de conferențiar  universitar,  stabilite  prin  ordin  al  ministrului  educației,  cercetării,  tineretului  și sportului; conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011; un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească; un reprezentant al angajatorilor.

Conf.univ.dr.Mihaela Butnariu

Conf.univ.dr. Nicolescu Carmen

Conf.univ.dr.Ionescu Ana-Maria

Lect.univ.dr. Petrescu Tudor Cicerone – reprezentantul sindicatului

Ivănoiu Robertino-Ștefan - reprezentantul studenților

George Caval - reprezentantul angajatorilor

CEAC-U are următoarele atribuţii principale:
a) evaluează aplicarea procedurilor şi activităţilor de asigurare a calităţii, aprobate de conducerea Universităţii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în secţiunea V a prezentului cod;
b) coordonează activităţile având ca scop funcţionarea eficientă a structurilor şi îmbunătăţirea managementului calităţii în facultăţi, în acord cu viziunea, misiunea şi politica educațională a universităţii, în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale referitoare la calitatea învăţământului superior;
c) analizează rezistenţele obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea SMC şi propune soluţii privind depăşirea lor;
d) evaluează procesul de asigurare a calităţii în facultăţi / structuri şi propune soluţii corective;
e) evaluează îndeplinirea indicatorilor de performanţă la nivel de facultăţi / structuri;
f) colaborează la elaborarea și validarea documentelor calității din Universitate;
g) propune Senatului constituirea de structuri operaţionale de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor sau a activităţilor la nivelul facultăţilor şi departamentelor;
h) elaborează un raport anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Universitatea din Pitești şi aduce la cunoştinţă acest raport Senatului universității și, prin afişare sau publicare, tuturor beneficiarilor;
i) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în Universitatea din Pitești ;
j) cooperează cu ARACIS și cu alte instituții și organisme abilitate din țară și din străinătate, potrivit prevederilor legale.

REGULAMENTE

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din Universitatea din Pitești - COD: REG-55-22

Procedură operațională privind planificarea activităților și raportarea în sistemul de evaluare și asigurare a calității - COD: PL-53-01

Procedură operațională circuirtul documentelor în Universitatea din Pitești - COD: PO-CMCPU-03

 

PLANURI DE AUDIT

Plan de audit intern CEAC-U, 2020

Plan de audit intern CEAC-U, 2021

Plan de audit intern CEAC-U, 2022

Plan de audit intern CEAC-U, 2023

 

PLANURI DE ACTIVITATE

Plan de activitate CEAC-U, 2020

Plan de activitate CEAC-U, 2021

Plan de activitate CEAC-U, 2022

Plan de activitate CEAC-U, 2023

 

RAPOARTE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești, 2016 - COD: RAP-84-02

Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești, 2017 - COD: RAP-CMCPU-06

Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești, 2018 - COD: RAP-CMCPU-06

Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești, 2019 - COD: RAP-CMCPU-06

Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești, 2020 - COD: RAP-CMCPU-06

Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești, 2021 - COD: RAP-CMCPU-06

 

 

Actualizat  21.02.2023

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.