Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Studenti – Intrebari frecvente

 

Ce este contractul de studii?

Învăţământul bazat pe credite permite studentului să-şi definească propriul program formativ pe baza ofertei şi a regulilor care stabilesc specificul diplomei acordate de facultate. La înscrierea în fiecare an universitar, studentul încheie un contract de studii cu facultatea la care este înmatriculat. In cadrul acestui contract se stipulează ce discipline vor fi urmate şi câte credite pot fi obţinute prin promovarea unor discipline din cadrul propriei specializări.

 

Care este diferenta intre discipline liber alese si discipline optionale?

Cursurile optionale reprezinta pachete distincte de cursuri,  studentul având opţiunea şi obligaţia de a-şi alege unul din fiecare pachet.Cursurile alese au acelasi statut cu toate celelalte cursuri obligatorii. O dată aleasă o disciplină opţională, promovarea ei devine obligatorie.

Discipline liber alese: in cadrul pregătirii de bază, se permite studentului să aleagă şi cursuri ce sunt ţinute în cadrul altor facultăţi sau universităţi. Disciplinele liber alese sau facultative completează pregătirea de bază a studentului şi pot fi alese de student fie din planurile de învăţământ ale programului de studiu pe care îl urmează, fie din planurile altor facultăţi, departamente sau universităţi.

 

Daca nu reusesc ca trec o proba a examenului de curs practic, in sesiunea de restante trebuie sa reiau toate probele examenului sau numai proba la care nu am obtinut nota de promovare?

Da, in sesiunea de restante, se reiau toate probele examenului de curs practic.

 

Daca ponderea activitatii semestriale la o disciplina depaseste 50% din nota finala trebuie sa obtin neaparat nota 5 la evaluarea finala?

Obtinerea notei 5 est obligatorie in evaluarea finala.

 

Cum se acorda creditele?

Creditul asociat unei discipline se acordă integral la promovarea disciplinei, atunci când nota decisă de procedura de evaluare a cunoştinţelor, specifică fiecărei discipline în parte, este mai mare sau egală cu nota minimă de promovare. Nu se admit acordări parţiale de credite pe componente de activitate aferente disciplinei. Numărul minim de puncte de credit atribuite disciplinelor obligatorii şi opţionale ale unui an de studiu este de 60.

 

Ce inseamna credite transferabile?

Creditele sunt numite transferabileîn măsura în care sunt recunoscute pentru echivalarea unei perioade de studiu pe care studentul a desfăşurat-o în cadrul unei alte specializări, facultăţi sau universităţi. Transferul creditelor este automat în cazul mobilităţilor desfăşurate sub egida programelor europene sau dacă perioada de studii s-a desfăşurat într-o unitate de învăţământ cu care facultatea a încheiat o convenţie prealabilă. In cazul altor situaţii, cum ar fi transferul studentului de la o altă specializare, sau dintr-o altă facultate, fie din aceeaşi universitate, fie din alt centru universitar sau reluarea cursurilor după o întrerupere ce ar necesita susţinerea unor diferenţe, transferul de credite devine efectiv după aprobarea din partea facultatii unde studentul doreste sa-si continue studiile. Echivalarea prin credite transferabile se face luandu-se în consideratie competentele dobandite in cadrul unei discipline.

 

Unde pot efectua stagiul de practica de specialitate in cadrul programului Limbi Moderne Aplicate?

Stagiul de practica poate fi efectuat in colaborare cu partenerii cu care Departamentul de Limbi Straine Aplicate are incheiata o conventie de practica. Daca studentul doreste sa efectueze stagiul in cadrul unui alt organism, companie sau institutie, acesta trebuie sa prezinte dovada efectuarii stagiului respectiv, iar in cadrul stagiului trebuie sa fi efectuat sarcini si activitati prin care s-au dobandit competente definite in misiunea programului de studii de Limbi Moderne Aplicate.

 

Ce posibilitati de obtinere de burse si stagii in strainatate exista, studiind in cadrul  programului Limbi Moderne Aplicate?

Pentru a afla mai multe despre bursele si stagiile practice pe care le puteti efectua in strainatate, va rugam consultati:

http://www.upit.ro/index.php?page=mobilitati-erasmus

http://www.upit.ro/index.php?page=stagii-profesionale-si-burse

http://www.eurodesk.ro/teme.php?id=EU0010000003

 

In ce tari se poate studia cu programul Erasmus?

Cu programul Erasmus se poate studia in universitatile cu care Universitatea din Pitesti are incheiat un protocol de colaborare in acest sens. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati

http://www.upit.ro/index.php?page=mobilitati-erasmus

si sa va adresati indrumatorilor de an, in cazul studentilor.

 

Care este modalitatea de echivalare a rezultatelor in cazul efectuarii de stagii de studii in strainatate?

Echivalarea notelor se face pe baza documentelor oficiale eliberate de universitatea unde a fost efectuat stagiul.  Daca studentul a studiat si a sustinut examenul final pentru o disciplina care nu se regaseste in planul de invatamant al programului Limbi moderne aplicate din cadrul Universitatii din Pitesti, rezultatele respective vor aparea pe suplimentul la diploma care este eliberat dupa sustinerea examenului de finalizare studii (examenul de licenta). Daca sunt discipline in planul de invatamant LMA pentru care nu se gaseste echivalare, este nevoie ca studentul sa sustina examenul aferent disciplinelor respective dupa revenirea din stagiul in strainatate.

 

Pot deveni profesor studiind in cadrul programului de studii Limbi Moderne Aplicate?

Studentii care isi doresc o cariera in invatamant pot efectua modulul pedagogic. Inscrierea la cursurile din cadrul modulului pedagogic se face la inceputul anul I.

 

Cum procedez pentru alegerea lucrarii de licenta?

Temele propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta sunt afisate cu un an inaintea sustinerii lucrarii propriu-zise. Fiecare cadru didactic cu drept de a coordona lucrari de licenta propune o serie de teme care pot fi studiate de catre studentii care se pregatesc sa inceapa anul III de studii din domeniul in care cadrul didactic este specializat. Studentii pot alege una dintre temele propuse sau pot veni ei cu propriile idei si teme, care vor fi discutate cu indrumatorul ales, comunicate si validate apoi in sedinta consiliului de departament. Cadrul didactic indrumator va stabili de comun acord cu studentul un calendar de elaborare a lucrarii, in concordanta cu Ghidul lucrarii de licenta, disponibil la avizierul departamentului si pe site. Pentru a vizualiza teme propuse pentru anul in curs si metodologia de finalizare studii, va rugam accesati http://www.upit.ro/index.php?page=absolventi-limbi-moderne-aplicate-flit

 

Ce program de master pot urma dupa finalizarea studiilor de licenta in cadrul programului Limbi Moderne Aplicate?

Dupa finalizarea studiilor de licenta in cadrul programului de studii Limbi moderne aplicate, absolventii pot opta pentru programe de master din domeniul studiat: traducere-interpretariat, traductologie, terminologie, studii culturale, relatii internationale. Exista si posibilitatea de a se incrie la programe de master din alte domenii, dar in acest caz candidatii nu pot concura pe locurile subventionate.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.