Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

 

CALENDAR ACŢIUNI ŞI EVENIMENTE

ale Departamentului de Limbi Străine Aplicate

Manifestări ştiinţifice care vor fi organizate de structuri academice din UPIT în anul calendaristic 2023

 

Nr. crt.

Perioada defăşurării1

Denumirea manifestării

Tipul manifestării2

Locul defăşurării

online/onsite

sau

hibrid?3

Domeniul ştiinţific al manifestării

Structura academică

din UPIT implicată4

Calitatea5

Indexare ISI

Web of Science

(Da/Nu)

Link / personă de contact

1

20-26 martie 2023

Diversitate lingvisticǎ şi dialog intercultural ȋn Europa de azi

panel discussion

Facultatea de Litere, corp B, Gh. Doja 41 şi Biblioteca Universităţii din Piteşti, corp B

 

 

 

 

onsite

Ştiinţe Umaniste

Centrul de Limbi Străine LOGOS

 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni

 

 

 

co-organizator

 

 

 

NU

Conf.univ.dr. Ana Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Cristina Ilinca

2

27-31 martie 2023

Diversitate lingvisticǎ şi dialog intercultural ȋn Europa de azi

panel discussion

Facultatea de Litere, corp B, Gh. Doja 41 şi Biblioteca Universităţii din Piteşti, corp B

 

 

 

 

onsite

Ştiinţe Umaniste

Centrul de Limbi Străine LOGOS

 

Colegiul National „ Zinca Golescu”, Pitești

 

 

 

co-organizator

 

 

 

NU

Conf.univ.dr. Ana Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Cristina Ilinca

3

9 mai 2023

Elogiu diversitǎţii lingvistice, culturale şi religioase ȋn Europa de azi

panel discussion

Facultatea de Litere, corp B, Gh. Doja 41 şi Biblioteca Universităţii din Piteşti, corp B

 

 

 

 

onsite

Ştiinţe Umaniste

Centrul de Limbi Străine LOGOS

 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima”, Pitești

 

 

 

co-organizator

 

 

 

NU

Conf.univ.dr. Ana Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Cristina Ilinca

4

mai 2023

De la universitatea vocaţionalǎ la universitatea comprehensivǎ, provocǎri şi perspective : predarea limbilor strǎine, cercetarea fundamentalǎ şi aplicativǎ, platforme colaborative

panel discussion

Facultatea de Litere, corp B, Gh. Doja 41 şi Biblioteca Universităţii din Piteşti, corpul B

hibrid

Ştiinţe Umaniste

LSA

organizator

NU

Conf.univ.dr. Laura Cȋţu

5

mai 2023

Outils pédagogiques numériques dans la didactique du FLE

Workshop

Colegiul Naţional Alexandru Odobescu, Piteşti

onsite

Ştiinţe Umaniste

LSA

Centrul Logos

co-organizator

NU

Conf.univ.dr. Florinela Șerbănică

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lec.univ.dr. Angela Iconaru

6

 

 

 

 

octombrie 2023

 

 

 

Limbă şi literatură- repere identitare în context european

 

 

 

conferinţǎ

Facultatea de Litere, corp B, Gh. Doja 41 şi Biblioteca Universităţii din Piteşti, corp I, Târgu din Vale, nr. 1

 

 

 

 

hibrid

Ştiinţe Umaniste

FTLIA

organizator

 

 

 

 

 

NU

 

Conf.univ.dr. Ana Marina Tomescu (LSA)

 

7

26 septembrie 2023

English for the future

Workshop

Facultatea de Litere, corp B, Gh. Doja 41 şi Biblioteca Universităţii din Piteşti, corpul B

 

 

 

hibrid

Ştiinţe Umanist

FTLIA

organizator

NU

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

8

decembrie 2023

Fête de la lecture !

panel discussion

Facultatea de Litere, corp B, Gh. Doja 41 şi Biblioteca Universităţii din Piteşti, corp B

 

 

 

 

hibrid

Ştiinţe Umaniste

Centrul de Limbi Străine LOGOS

 

 

 

organizator

NU

Lect.univ.dr. Clemetina Niţă

Conf.univ.dr. Florinela Şerbănică

 

Manifestări / concursuri ştiinţifice / de creaţie universitară studenţeşti care vor fi organizate de UPIT în anul calendaristic 2023

 

Nr. crt.

Perioada defăşurării1

Denumire eveniment (manifestare / concurs)

Tip eveniment2

Caracter eveniment3

Programe de studii implicate4

Denumire structură

din UPIT5

Calitatea6

Responsabil(i)7

1

17.03.2022

Être francophone à travers la musique

concurs profesional

local

LMA

Centrul de Limbi Străine LOGOS

 

Colegiul Naţional Alexandru Odobescu

co- organizator

Conf. univ.dr. Florinela Șerbănică

Conf. univ. dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

2

20.03.2023

Mon quiz francophone

concurs profesional

naţional

Studenţi UPIT, elevi şi studenţi de la alte insituţii de ȋnvǎţǎmȃnt din ţarǎ

Centrul de Limbi Străine LOGOS

organizator

 

 

Conf.univ.dr. Marina Tomescu

3

martie-mai 2023

Atelier de traduceri – limba engleză

concurs profesional

local

LMA

LSA

organizator

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

4

martie 2023

Clubul francofon

concurs profesional

local

LMA

Centrul de Limbi Străine LOGOS

 

Colegiul Economic Maria Teiuleanu Piteşti

Co-organizator

 

Conf. univ.dr. Florinela Șerbănică

Conf. univ. dr. Irina Aldea

 

5

aprilie-mai 2022

Ziua Europei- concurs de eseuri pe teme de istorie, civilizatie și cultură ed. aV-a

concurs profesional

local

Studenţi UPIT

FTLIA

oraganizator

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

6

mai 2022

Sesiune comunicări ştiinţifice studenţeşti

comunicări ştiinţifice

naţional

Studenţi UPIT, elevi şi studenţi de la alte insituţii de ȋnvǎţǎmȃnt din ţarǎ

FTLIA

organizator

 

 

Lect.univ. Angela Iconaru

7

mai 2023

Mot-à-monde-concurs naţional de traducere literară

concurs profesional

local/ naţional

LMA

INSTITUTUL FRANCEZ CLUJ -NAPOCA - FTLIA

organizator -etapa localǎ

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Conf.univ.dr. Silvia Boncescu

8

8.11-10.12.2023

TradLogos- Concurs de traducere literară şi de specialitate

concurs profesional

local

LMA

Centrul de Limbi Străine LOGOS

organizator

Conf.univ.dr. Raluca Niţu

Conf.univ.dr. Marina Tomescu

 

Calendar evenimente  anul universitar 2021-2022

 

Nr.

Data

Eveniment

Responsabil eveniment

Responsabil comunicare pe facultate

Mențiuni

1

octombrie 2021

Conferinţa internaţională

Limbă şi literatură- repere identitare în context european

Conf.univ.dr. Marina Tomescu

                          

 

online

2

Oct.-dec.2021

(2h/săpt)

Atelier de traduceri – limba engleză

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

 

3

Noiembrie 2021-mai 2022 (2 ateliere/lună)

All BOOKed –club de lectură şi scriere creativă

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Lect.univ.dr. Clemetina Niţă

 

Online- skype

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

4

02.11.2021-25.11-2021

TRANSWORD- concurs de traduceri pentru studenți, ed. a Xa,

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

5

 24.11.2021

 Novembre en fête- simpozion, concurs de creaţie

 Conf.univ.dr. Florinela Şerbănică

Conf.univ.dr. Silvia Boncescu

Conf.univ.dr. Cristina Ilinca

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Conf.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

 

 

6

26.02.2022

ora 9,00

Fête de la lecture ! - concurs de creaţie (Lire délivre), atelier cadre didactice (De la lecture à l'écriture collaborative grâce aux TICE)

Lect.univ.dr. Clemetina Niţă

Conf.univ.dr. Florinela Comănescu

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

7

8.03-11.05.2022

TradLogos- Concurs de traducere literară şi de specialitate

Conf.univ.dr. Raluca Niţu

Conf.univ.dr. Marina Tomescu

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

8

17.03.2022

Être francophone à travers la musique

Conf. univ.dr. Florinela Șerbănică

Conf. univ. dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

9

Martie-mai 2022

Atelier de traduceri – limba engleză

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

 

10

 26.03.2022

 Mijloace digitale de predare-învăţare a limbilor străine

La didactique du français et des langues en partage

formare online

 Conf.univ.dr. Florinela Şerbănică

Conf.univ.dr. Silvia Boncescu

Conf. univ. dr. Ivan Mirela

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

11

28.03.2022

Mon quiz francophone-concurs online

Conf.univ.dr. Marina Tomescu

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

12

 Mai 2022

 Sesiune comunicări ştiinţifice studenţeşti

 Lect.univ. Angela Iconaru

 

Online

13

Mai 2022

Ziua Europei- concurs de eseuri pe teme de istorie, civilizatie și cultură ed aVa

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

 

14

Mai 2022

Mot-à-monde-concurs naţional de traducere literară

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect,univ.dr. Silvia Boncescu

 

e-mail

 

 

Calendar evenimente

anul universitar 2020-2021

 

Nr.

Data

Eveniment

Responsabil eveniment

Responsabil comunicare pe facultate

Mențiuni

1

31.10. 2020

 

English for the Future – New Insights - masă rotundă pentru profesori de limba engleză

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

 

2

Oct.-dec.2020

(2h/săpt)

Atelier de traduceri – limba engleză

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

 

3

Noiembrie 2020-mai 2021 (2 ateliere/lună)

All BOOKed –club de lectură şi scriere creativă

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Lect.univ.dr. Clemetina Niţă

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

4

02.11.2020-25.11-2020

TRANSWORD- concurs de traduceri pentru studenți, ed. a Xa,

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

5

Noiembrie-decembrie 2020

Translating the World- concurs județean de traduceri pentru elevi, ed.a VII a

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

6

 27.11.2020

 Novembre en fête- simpozion, concurs de creaţie

 Conf.univ.dr. Florinela Şerbănică

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

7

12.12.2020

Fête de la lecture ! - concurs de creaţie (Lire délivre), atelier cadre didactice (De la lecture à l'écriture collaborative grâce aux TICE)

Lect.univ.dr. Clemetina Niţă

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

8

15.03-11.05.2021

TradLogos- Concurs de traducere literară şi de specialitate

Conf.univ.dr. Raluca Niţu

Conf.univ.dr. Marina Tomescu

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

9

20.03.2021

Mon quiz francophone-concurs online

Conf.univ.dr. Marina Tomescu

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

10

20.03.2021

Être francophone à travers la musique

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

11

Martie-mai 2021

Atelier de traduceri – limba engleză

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

 

12

 25.03.2021

 Mijloace digitale de predare-învăţare a limbilor străine

formare online

 Conf.univ.dr. Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Florinela Şerbănică

Conf.univ.dr. Cristina Ilinca

 

Online

(prin Centrul de Limbi Străine LOGOS)

13

 Mai 2021

 Sesiune comunicări ştiinţifice studenţeşti

 Lect.univ. Angela Iconaru

 

Online

14

Mai 2021

Ziua Europei- concurs de eseuri pe teme de istorie, civilizatie și cultură ed aVa

Conf.univ.dr. Bianca Dabu                      Conf.univ. dr. Adina Matrozi

 

Online

 

15

Iunie 2021

Mot-à-monde-concurs naţional de traducere literară

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect,univ.dr. Silvia Boncescu

 

 

16

Iunie 2021

Conferinţa internaţională

Limbă şi literatură- repere identitare în context european

Conf.univ.dr. Marina Tomescu

 

 

online2019-2020

  • Dezbaterea LIMBILE STRĂINE, GARANŢIA SUCCESULUI PROFESIONAL?, în colaborare cu Liceul Ion Mihalache Topoloveni, 18 oct. 2019
  • Dezbaterea LIMBILE STRĂINE, GARANŢIA SUCCESULUI PROFESIONAL?, în colaborare cu Colegiul Dinicu Golescu Câmpulung Muscel, 30 oct. 2019
  • Translating the World, Concurs de traduceri pentru elevi de liceu, noiembrie 2019
  • Proiectul Faites de la Lecture! - ediția a 3-a -, concurs pentru elevi în colaborare cu Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea, 14 dec. 2019
  • Simpozionul județean pentru profesori de limbi străine, ediția a 2-a -Textul poetic-abordări didactice, 13-15 dec. 2019, în colaborare cu Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea
  • English for the Future - New Insights, Masă rotundă pentru profesori de engleză, februarie 2020
  • Ziua studentului de pretutindeni, întâlnire culturală şi de divertisment cu studenţii străini din universitate, martie 2020
  • Systèmes éducatifs européens – la France, atelier destinat studenţilor LMA şi LSTAC, animat de stagiar francez, aprilie 2020
  • TransWord in situ – concurs de traduceri liceeni şi studenţi, martie - aprilie 2020
  • Europa de maine - Ziua Europei, Concurs de eseuri pentru elevi, mai 2020

 

Evenimente 2018-2019

 

Nr.

Data

Eveniment

Grup ţintă

Obiective

Parteneri

1

26.09.2018

European Day of Languages

Cadre didactice din mediul preuniversitar şi universitar

Elevi clasele IX-XII

Promovarea învăţării limbilor străine

Consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar

Departamentul de

Limbi Străine Aplicate (UPIT)

Liceul Teoretic Ion Mihalache Topoloveni

2

31.10.2018

Workshop Limbile straine - cheia succesului profesional

 

Cadre didactice din mediul preuniversitar şi universitar

Promovarea învăţării limbilor străine

Consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar

Departamentul de

Limbi Străine Aplicate (UPIT)

Colegiul Economic "Maria Teiuleanu"

3

20.11.2018

Concurs Judetean de Machete Clubul Francofon

Elevi clasele IX-XII

Promovarea învăţării limbilor străine

Consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar

Colegiul Economic "Maria Teiuleanu, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Palatul Copiilor Argeş şi Departamanetul LSA -Centrul Logos (UPIT)

4

8.12.2018

Concurs județean pentru elevi clasele 9-12

English Through Puns - My World in Puns, ediția I (In cadrul proiectului Mind Your Language!)

 

 

Elevi clasele IX-XII

Promovarea învăţării limbilor străine

Consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar

Departamanetul LSA -Centrul Logos (UPIT)

Colegiul Naţional de Informatică Matei Basarab Rm. Vâlcea

CCD Vâlcea

5

8.12.2018

MIND YOUR LANGUAGE!

Simpozion județean pentru profesorii de limba engleză din învățamantul preuniversitar , ediția I

Using Humour in Teaching English As a Foreign Language - Teaching Methods, Strategies and  Experiments

(In cadrul proiectului Mind Your Language!)

 

 

Cadre didactice din mediul preuniversitar şi universitar

Promovarea învăţării limbilor străine

Consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar

Departamanetul LSA -Centrul Logos (UPIT)

Colegiul Naţional de informatică Matei Basarab Rm. Vâlcea

CCD Vâlcea

6

15.12.2018

Concurs județean pentru elevi clasele 9-12

Livre-toi!, ediția a II-a (In cadrul proiectului

Faites de la lecture!

Elevi clasele IX-XII

Promovarea învăţării limbilor străine

Consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar

Departamanetul LSA -Centrul Logos (UPIT)

Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea

Colegiul Energetic Rm. Vâlcea

 

7

15.12.2018

Simpozion județean pentru profesorii de limba franceza din învățamantul preuniversitar , ediția II

Lecture(s) en jeux (in cadrul proiectului Faites d ela lecture!)

Cadre didactice din mediul preuniversitar şi universitar

Promovarea învăţării limbilor străine

Consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar

Departamanetul LSA -Centrul Logos (UPIT)

 Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea

Colegiul Energetic Rm. Vâlcea

Evenimente 2017-2018

 

- 18 decembrie 2017 Soirée de décembre – seară franco-românească

- 22 noiembrie 2017 -  Soirée de novembre – seară franco-românească

- 18 noimebrie 2017 -  Simpozion Novembre en fête - fisa de inscriere, regulament.

 

Evenimente 2016-2017

 

 

- 4 aprilie 2017 - Masa rotunda cu tema "Limbile straine intre bacalaureat si diploma universitara: CAT si CUM in proiectul profesional si personal al tinerilor de astazi".  Invitat: conf.univ. dr Alexandru Mardale, INALCO-Paris. Participanti: cadre didactice de limbi straine din regiune.

- Evolutia ponderii disciplinelor de limbi straine in programa scolara de liceu in ultimii 5-10 ani;
- Modalitati de evaluare si certificare in domeniul limbilor straine in perioada studiilor pre-universitare;
- Manualele de limbi straine - suporturi de invatare sau mijloace limitative?

 

17 martie 2017 - Concursul județean Voyage en France, un partenariat intre Centrul de Limbi Străine LOGOS, ONG Alchimiștii, Colegiul Tehnic Dimitrie Dima și Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși. 

 

15 martie 2017 - gazduirea Simpozionului L'absenteisme et le decrochage scolaire, activitatea Erasmus Plus, institutii preuniversitare de invatamamnt.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.