Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Candidatii adminis la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie si Arte, se vor inmatricula fara programare, in zile de 14, 15, 16 septembrie 2020, la sediul facultatii.

Intervalul orar este 9,00 - 17,00.

 

 

ADMITERE 2020

 

informații suplimentare la adresa de mail - Admitere_FTLIA@upit.ro

 

Metodologie admitere  2020_2021  FTLIA

Regulament admitere  2020_2021

Calendarul admiterii 2020 pentru ciclul universitar de licenţă si masterat

Dosarul candidatului la studii de licenţă si masterat

Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere

 

 


 

ANUNȚ IMPORTANT

        REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE FTLIA VOR FI AFIȘATE ÎN ZIUA DE 22.07.2020, ORA  2200.

        Perioadă de înmatriculare 24-30 IULIE: L-V 900  - 1700, S și D 900 - 1300

        Candidații aflați "ÎN AȘTEPTARE" NU SUNT RESPINȘI. Pe măsură ce se eliberează locuri, aceștia vor putea ocupa un loc subvenționat/cu taxă.

 

CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI SUNT ÎNMATRICULAŢI, ca studenţi în anul I, numai pe baza următoarelor ACTE DEPUSE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII în PERIOADA DE ÎNMATRICULĂRI, 24.07 – 30.07.2020

Toate informațiile necesare în vederea ÎNMATRICULĂRII:

 

    A. CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI SUNT ÎNMATRICULAŢI, ca studenţi în anul I, numai pe baza următoarelor ACTE DEPUSE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII în PERIOADA DE ÎNMATRICULĂRI, 24.07 – 30.07.2020:

     1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de date a admiterii);

    2) diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă acesteia), în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;

    3) o fotografie tip buletin;

    4) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)

    5) cartea de identitate (copie);

    6) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)

    7) aviz medical eliberat de medicul de familie (original);

   8) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) – original;

   9) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării – original pentru candidații care au efectuat studiile în afara României;

   10) adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută oficial - original.

   11) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la Trezoreria din Pitești: - Beneficiar: Universitatea din Pitești - Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX; - Cod fiscal: 4122183 - cu precizarea: Taxă de înmatriculare licență – Admitere 2020.

   12) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2020-2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată la alin. 11));

    13) contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de către comisia de admitere a facultății): https://www.upit.ro/_document/60742/upit-contract_de_studii-l_m_ifr_conv-2020-2021.pdf.

 

    B. CANDIDATUL ADMIS PE LOCURI CU FINANŢARE DIN FONDURI PUBLICE trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă).

 

   C. NEPREZENTAREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT / LICENŢĂ / DISERTAŢIE SAU A ADEVERINŢEI ÎN ORIGINAL, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii.

 

      D. Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2020 (pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locuri cu taxă), care nu s-au înmatriculat în perioada 24.07 – 30.07.2020, îşi pierd calitatea de “admis”. La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere.

REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ONLINE, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, LA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI este disponibil la link-ul următor: https://www.upit.ro/_document/37727/extras_din_regulamentul_de_admitere_online_2020-2021.pdf

 

ÎNSCRIERILE LA SPECIALIZĂRILE DE LICENȚĂ ȘI MASTER GESTIONATE DE FTLIA SE ÎNCHEIE ÎN DATA DE 20.07.2020

 

 

CANDIDAȚII ÎN AȘTEPTARE

 se vor putea înmatricula începând cu data de 26 iulie 2019, în situația disponibilizării locurilor.

 

 

Admitere 2019-2020

Regulament ADMITERE

Calendar

Documente admitere

Chestionar admitere

Conditii de admitere 

- Probe admitere 

Locuri admitere licență

Locuri admitere master

                - MOf - domenii si programe de studii

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Admitere 2018-2019

PERIOADA DE INMATRICULARE -  25-30 IULIE 2018

ANUNȚ

ADMITEREA LA STUDIILE DE MASTERAT SE ORGANIZEAZĂ ȘI ÎN SESIUNEA IULIE, CONFORM CALENDARULUI

 

-  Regulament ADMITERE 2018-2019

- Calendar

- Programe de studii

- Documente admitere

- Chestionar admitere

- Conditii de admitere 

- Locuri admitere licenta

Locuri admitere master

 

Admitere 2017-2018

- Metodologie

- Calendar

- Programe de studii

- Documente admitere

- Chestionar admitere - model

- Conditii de admitere si numar de locuri

- Locuri admitere

- Admitere teatru Tematica și Bibliografia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

           ÎN PERIOADA 18-25 SEPTEMBRIE 2017, ÎNSCRIERILE ȘI ÎNMATRICULĂRILE SE FAC LA SEDIUL FACULTĂȚII - DIN ALEEA ȘCOLII NORMALE NR.7 (STRADA GHEORGHE DOJA) - SECRETARIAT, ÎN INTERVALUL ORAR 900-1500

 

ANUNȚ

          ÎNMATRICULĂRILE PENTRU TOATE PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTER SE VOR FACE INCLUSIV SÂMBĂTĂ, 16 SEPTEMBRIE 2017, ÎNTRE ORELE 900 - 1300

 

ANUNȚ

ÎNSCRIERILE SE PRELUNGESC PÂNĂ LA 25 SEPTEMBRIE 2017 LA TOATE PROGRAMELE DE LICENȚĂ (MAI PUȚIN TEATRU ȘI MUZICĂ) ȘI LA TOATE PROGRAMELE DE MASTER, ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE LIBERE

 

LISTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017 

 

LICENȚĂ
MASTER

 

 Admitere septembrie 2017

Facultatea de Teologie, litere, Istorie si Arte - Licenta,  Master

Locuri rămase libere - Licență

Locuri rămase libere - Master

 

LISTE ÎNMATRICULARE IULIE 2017

LICENȚĂ

MASTER

 

LISTE ADMITERE IULIE 2017 

LICENȚĂ

MASTER

Admitere 2017 - 2018

 

ANUNȚ

 

PROBA ADMITERE MASTER

(ISTORIE, LITERE, TEOLOGIE)

24 IULIE 2017, ORA 10.00

Corp B – DOJA

(PARTER SECRETARIAT)

 

PROBA ADMITERE MASTER

MUZICA

23 IULIE 2017, ORA 12.00

Corp C – CENTRU DE CALCUL

(SALA 312)

 

PROBA 1 ADMITERE LICENTA

MUZICA

23 IULIE 2017, ORA 9.00

Corp C – CENTRU DE CALCUL

(SALA 312)

 

PROBA 2 ADMITERE LICENTA

MUZICA

24 IULIE 2017, ORA 9.00

Corp C – CENTRU DE CALCUL

(SALA C1)

 

PROBA ADMITERE ARTA SACRA

23 IULIE 2017, ORA 10.00

Corp B – DOJA

(PARTER SECRETARIAT)

 

PROBA ADMITERE MASTER

ARTA SACRA

24 IULIE 2017, ORA 10.00

Corp B – DOJA

(PARTER SECRETARIAT)

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.